Преглед на файлове

Add coverage to pytest

pull/1/head
Dashie der otter преди 1 година
родител
ревизия
a9683827ee
променени са 4 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
 1. +2
  -0
    .coveragerc
 2. +1
  -0
    .gitignore
 3. +1
  -1
    setup.cfg
 4. +1
  -0
    setup.py

+ 2
- 0
.coveragerc Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
[run]
omit = tests/*

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -12,3 +12,4 @@
/.eggs
/configtest.py
/errors_app.log
.coverage

+ 1
- 1
setup.cfg Целия файл

@@ -2,5 +2,5 @@
test=pytest

[tool:pytest]
addopts = --verbose
addopts = --verbose --cov=.
python_files = tests/*.py

+ 1
- 0
setup.py Целия файл

@@ -45,6 +45,7 @@ setup(
],
tests_require=[
'pytest',
'pytest-cov',
'jsonschema'
],
)

Loading…
Отказ
Запис