Преглед на файлове

Fix black formatter doing crap

pull/1/head
Dashie der otter преди 1 година
родител
ревизия
a6cd940013
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      pyproject.toml

+ 1
- 0
pyproject.toml Целия файл

@@ -9,3 +9,4 @@ exclude = '''
| \__pycache__
)/
'''
skip-numeric-underscore-normalization = true

Loading…
Отказ
Запис