cerveauuuuuuuu
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Dashie der otter d8afaa7ec5
lic fre
7 miesięcy temu
src lic fre 7 miesięcy temu
.gitignore cervelet 7 miesięcy temu
LICENSE cervelet 7 miesięcy temu
README.md cervelet 7 miesięcy temu
book.toml brainssss 7 miesięcy temu

README.md

Brain

Random notes on stuff I use, build, etc... My public draft notebook.

Why ?

Inspired by https://dev.to/maxwell_dev/takes-notes-on-everything-3io

How ?

Using mdbook, https://github.com/azerupi/mdBook

Usage

Install mdbook, see https://github.com/azerupi/mdBook, then

mdbook serve

Go to localhost:3000 with your $BROWSER, enjoy.

Build

mdbook build