Quick small board for testing the BQ24190 chip in OTG conditions: charging a battery in device mode, powering VBUS device in host mode, all while powering V_SYS (the MCU/rest).
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Dashie der otter 854969fa6f
meow
2 månader sedan
KiCad_libraries @ b1b0a13611 Move touchscreen to user i2c with jumpers 3 månader sedan
SamacSys Switch matrix to definitive switch 3 månader sedan
datasheets squeak 3 månader sedan
gerbers add 10k 2 månader sedan
ibom meow 2 månader sedan
.gitignore yolo 3 månader sedan
.gitmodules Submodule instead of global 3 månader sedan
README.md quack 3 månader sedan
fp-lib-table Switch matrix to definitive switch 3 månader sedan
keyboard.sch Move touchscreen to user i2c with jumpers 3 månader sedan
otter-calc-cache.lib Route the PCBh 2 månader sedan
otter-calc-rescue.dcm yolo 3 månader sedan
otter-calc-rescue.lib yolo 3 månader sedan
otter-calc.kicad_pcb add 10k 2 månader sedan
otter-calc.pdf add 10k 2 månader sedan
otter-calc.pro Route the PCBh 2 månader sedan
otter-calc.sch make it charger only 3 månader sedan
power.sch add 10k 2 månader sedan
sym-lib-table Switch matrix to definitive switch 3 månader sedan

README.md

Test/Evaluation board of BQ24190 IC

Requirements

  • KiCad >=5.1

Checkout

git clone 
cd 
git submodule init
git submodule update