Quick small board for testing the BQ24190 chip in OTG conditions: charging a battery in device mode, powering VBUS device in host mode, all while powering V_SYS (the MCU/rest).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Dashie der otter 854969fa6f
meow
2 miesięcy temu
KiCad_libraries @ b1b0a13611 Move touchscreen to user i2c with jumpers 3 miesięcy temu
SamacSys Switch matrix to definitive switch 3 miesięcy temu
datasheets squeak 3 miesięcy temu
gerbers add 10k 2 miesięcy temu
ibom meow 2 miesięcy temu
.gitignore yolo 3 miesięcy temu
.gitmodules Submodule instead of global 3 miesięcy temu
README.md quack 3 miesięcy temu
fp-lib-table Switch matrix to definitive switch 3 miesięcy temu
keyboard.sch Move touchscreen to user i2c with jumpers 3 miesięcy temu
otter-calc-cache.lib Route the PCBh 2 miesięcy temu
otter-calc-rescue.dcm yolo 3 miesięcy temu
otter-calc-rescue.lib yolo 3 miesięcy temu
otter-calc.kicad_pcb add 10k 2 miesięcy temu
otter-calc.pdf add 10k 2 miesięcy temu
otter-calc.pro Route the PCBh 2 miesięcy temu
otter-calc.sch make it charger only 3 miesięcy temu
power.sch add 10k 2 miesięcy temu
sym-lib-table Switch matrix to definitive switch 3 miesięcy temu

README.md

Test/Evaluation board of BQ24190 IC

Requirements

  • KiCad >=5.1

Checkout

git clone 
cd 
git submodule init
git submodule update