Quick small board for testing the BQ24190 chip in OTG conditions: charging a battery in device mode, powering VBUS device in host mode, all while powering V_SYS (the MCU/rest).
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Dashie der otter 854969fa6f
meow
před 2 měsíci
KiCad_libraries @ b1b0a13611 Move touchscreen to user i2c with jumpers před 3 měsíci
SamacSys Switch matrix to definitive switch před 3 měsíci
datasheets squeak před 3 měsíci
gerbers add 10k před 2 měsíci
ibom meow před 2 měsíci
.gitignore yolo před 3 měsíci
.gitmodules Submodule instead of global před 3 měsíci
README.md quack před 3 měsíci
fp-lib-table Switch matrix to definitive switch před 3 měsíci
keyboard.sch Move touchscreen to user i2c with jumpers před 3 měsíci
otter-calc-cache.lib Route the PCBh před 2 měsíci
otter-calc-rescue.dcm yolo před 3 měsíci
otter-calc-rescue.lib yolo před 3 měsíci
otter-calc.kicad_pcb add 10k před 2 měsíci
otter-calc.pdf add 10k před 2 měsíci
otter-calc.pro Route the PCBh před 2 měsíci
otter-calc.sch make it charger only před 3 měsíci
power.sch add 10k před 2 měsíci
sym-lib-table Switch matrix to definitive switch před 3 měsíci

README.md

Test/Evaluation board of BQ24190 IC

Requirements

  • KiCad >=5.1

Checkout

git clone 
cd 
git submodule init
git submodule update