Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Dashie der otter 92e75a8323
missed that one
4 miesięcy temu
defaults First import of librenms agent role 1 rok temu
meta First import of librenms agent role 1 rok temu
tasks missed that one 4 miesięcy temu
vars Refactoring: Add FreeBSD support 4 miesięcy temu
README.md Add README 1 rok temu

README.md

LibreNMS Ansible Role

Import in playbook:

- hosts: all
  roles:
      - { role: rhaamo.librenms_agent, become: true }

Default config:

# Repository with LibreNMS Agent sources
librenms_agent_repository: 'https://github.com/librenms/librenms-agent.git'

# Which version to install, defaults to master
librenms_agent_version: 'master'

# check_mk scripts to deploy
# choice of available scripts: https://github.com/librenms/librenms-agent/tree/master/agent-local
librenms_agent_check_mk_scripts: []