Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Dashie der otter fd3b805670
Fix
před 2 týdny
defaults First import of librenms agent role před 11 měsíci
meta First import of librenms agent role před 11 měsíci
tasks Fix před 2 týdny
README.md Add README před 11 měsíci

README.md

LibreNMS Ansible Role

Import in playbook:

- hosts: all
  roles:
      - { role: rhaamo.librenms_agent, become: true }

Default config:

# Repository with LibreNMS Agent sources
librenms_agent_repository: 'https://github.com/librenms/librenms-agent.git'

# Which version to install, defaults to master
librenms_agent_version: 'master'

# check_mk scripts to deploy
# choice of available scripts: https://github.com/librenms/librenms-agent/tree/master/agent-local
librenms_agent_check_mk_scripts: []