No Description

rainbow-led-controller.kicad_pcb 487KB


 1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.0-rc2-dev-unknown-41ac458~64~ubuntu17.10.1)
 2. (general
 3. (thickness 1.6)
 4. (drawings 24)
 5. (tracks 1033)
 6. (zones 0)
 7. (modules 87)
 8. (nets 83)
 9. )
 10. (page A4)
 11. (layers
 12. (0 F.Cu signal)
 13. (31 B.Cu signal)
 14. (32 B.Adhes user)
 15. (33 F.Adhes user)
 16. (34 B.Paste user)
 17. (35 F.Paste user)
 18. (36 B.SilkS user)
 19. (37 F.SilkS user)
 20. (38 B.Mask user)
 21. (39 F.Mask user)
 22. (40 Dwgs.User user)
 23. (41 Cmts.User user)
 24. (42 Eco1.User user)
 25. (43 Eco2.User user)
 26. (44 Edge.Cuts user)
 27. (45 Margin user)
 28. (46 B.CrtYd user)
 29. (47 F.CrtYd user)
 30. (48 B.Fab user)
 31. (49 F.Fab user hide)
 32. )
 33. (setup
 34. (last_trace_width 0.25)
 35. (trace_clearance 0.2)
 36. (zone_clearance 0.508)
 37. (zone_45_only no)
 38. (trace_min 0.2)
 39. (segment_width 0.2)
 40. (edge_width 0.15)
 41. (via_size 0.8)
 42. (via_drill 0.4)
 43. (via_min_size 0.4)
 44. (via_min_drill 0.3)
 45. (uvia_size 0.3)
 46. (uvia_drill 0.1)
 47. (uvias_allowed no)
 48. (uvia_min_size 0.2)
 49. (uvia_min_drill 0.1)
 50. (pcb_text_width 0.3)
 51. (pcb_text_size 1.5 1.5)
 52. (mod_edge_width 0.15)
 53. (mod_text_size 1 1)
 54. (mod_text_width 0.15)
 55. (pad_size 1.524 1.524)
 56. (pad_drill 0.762)
 57. (pad_to_mask_clearance 0.2)
 58. (aux_axis_origin 0 0)
 59. (visible_elements FFFFFF7F)
 60. (pcbplotparams
 61. (layerselection 0x010fc_ffffffff)
 62. (usegerberextensions false)
 63. (usegerberattributes false)
 64. (usegerberadvancedattributes false)
 65. (creategerberjobfile false)
 66. (excludeedgelayer true)
 67. (linewidth 0.100000)
 68. (plotframeref false)
 69. (viasonmask false)
 70. (mode 1)
 71. (useauxorigin false)
 72. (hpglpennumber 1)
 73. (hpglpenspeed 20)
 74. (hpglpendiameter 15)
 75. (psnegative false)
 76. (psa4output false)
 77. (plotreference true)
 78. (plotvalue true)
 79. (plotinvisibletext false)
 80. (padsonsilk false)
 81. (subtractmaskfromsilk false)
 82. (outputformat 1)
 83. (mirror false)
 84. (drillshape 0)
 85. (scaleselection 1)
 86. (outputdirectory ""))
 87. )
 88. (net 0 "")
 89. (net 1 GND)
 90. (net 2 12V)
 91. (net 3 5V)
 92. (net 4 "Net-(D1-Pad1)")
 93. (net 5 SDA)
 94. (net 6 PCA2_OE)
 95. (net 7 SCL)
 96. (net 8 PCA1_OE)
 97. (net 9 /PCA1_CH2_OUT)
 98. (net 10 /PCA1_CH0_OUT)
 99. (net 11 /PCA1_CH1_OUT)
 100. (net 12 /PCA1_CH4_OUT)
 101. (net 13 /PCA1_CH3_OUT)
 102. (net 14 /PCA1_CH5_OUT)
 103. (net 15 /PCA1_CH8_OUT)
 104. (net 16 /PCA1_CH6_OUT)
 105. (net 17 /PCA1_CH7_OUT)
 106. (net 18 /PCA1_CH10_OUT)
 107. (net 19 /PCA1_CH9_OUT)
 108. (net 20 /PCA1_CH11_OUT)
 109. (net 21 /PCA1_CH14_OUT)
 110. (net 22 /PCA1_CH12_OUT)
 111. (net 23 /PCA1_CH13_OUT)
 112. (net 24 /PCA2_CH1_OUT)
 113. (net 25 /PCA2_CH0_OUT)
 114. (net 26 /PCA2_CH2_OUT)
 115. (net 27 /PCA2_CH5_OUT)
 116. (net 28 /PCA2_CH3_OUT)
 117. (net 29 /PCA2_CH4_OUT)
 118. (net 30 /PCA2_CH7_OUT)
 119. (net 31 /PCA2_CH6_OUT)
 120. (net 32 /PCA2_CH8_OUT)
 121. (net 33 /PCA2_CH11_OUT)
 122. (net 34 /PCA2_CH9_OUT)
 123. (net 35 /PCA2_CH10_OUT)
 124. (net 36 /PCA2_CH13_OUT)
 125. (net 37 /PCA2_CH12_OUT)
 126. (net 38 /PCA2_CH14_OUT)
 127. (net 39 PCA1_A0)
 128. (net 40 PCA2_A0)
 129. (net 41 PCA1_A1)
 130. (net 42 PCA2_A1)
 131. (net 43 PCA1_A2)
 132. (net 44 PCA2_A2)
 133. (net 45 PCA1_A3)
 134. (net 46 PCA2_A3)
 135. (net 47 PCA1_A4)
 136. (net 48 PCA2_A4)
 137. (net 49 PCA1_A5)
 138. (net 50 PCA2_A5)
 139. (net 51 /PCA1_CH0)
 140. (net 52 /PCA1_CH1)
 141. (net 53 /PCA1_CH2)
 142. (net 54 /PCA1_CH3)
 143. (net 55 /PCA1_CH4)
 144. (net 56 /PCA1_CH5)
 145. (net 57 /PCA1_CH6)
 146. (net 58 /PCA1_CH7)
 147. (net 59 /PCA1_CH8)
 148. (net 60 /PCA1_CH9)
 149. (net 61 /PCA1_CH10)
 150. (net 62 /PCA1_CH11)
 151. (net 63 /PCA1_CH12)
 152. (net 64 /PCA1_CH13)
 153. (net 65 /PCA1_CH14)
 154. (net 66 /PCA2_CH0)
 155. (net 67 /PCA2_CH1)
 156. (net 68 /PCA2_CH2)
 157. (net 69 /PCA2_CH3)
 158. (net 70 /PCA2_CH4)
 159. (net 71 /PCA2_CH5)
 160. (net 72 /PCA2_CH6)
 161. (net 73 /PCA2_CH7)
 162. (net 74 /PCA2_CH8)
 163. (net 75 /PCA2_CH9)
 164. (net 76 /PCA2_CH10)
 165. (net 77 /PCA2_CH11)
 166. (net 78 /PCA2_CH12)
 167. (net 79 /PCA2_CH13)
 168. (net 80 /PCA2_CH14)
 169. (net 81 "Net-(U1-Pad22)")
 170. (net 82 "Net-(U2-Pad22)")
 171. (net_class Default "This is the default net class."
 172. (clearance 0.2)
 173. (trace_width 0.25)
 174. (via_dia 0.8)
 175. (via_drill 0.4)
 176. (uvia_dia 0.3)
 177. (uvia_drill 0.1)
 178. (add_net /PCA1_CH0)
 179. (add_net /PCA1_CH0_OUT)
 180. (add_net /PCA1_CH1)
 181. (add_net /PCA1_CH10)
 182. (add_net /PCA1_CH10_OUT)
 183. (add_net /PCA1_CH11)
 184. (add_net /PCA1_CH11_OUT)
 185. (add_net /PCA1_CH12)
 186. (add_net /PCA1_CH12_OUT)
 187. (add_net /PCA1_CH13)
 188. (add_net /PCA1_CH13_OUT)
 189. (add_net /PCA1_CH14)
 190. (add_net /PCA1_CH14_OUT)
 191. (add_net /PCA1_CH1_OUT)
 192. (add_net /PCA1_CH2)
 193. (add_net /PCA1_CH2_OUT)
 194. (add_net /PCA1_CH3)
 195. (add_net /PCA1_CH3_OUT)
 196. (add_net /PCA1_CH4)
 197. (add_net /PCA1_CH4_OUT)
 198. (add_net /PCA1_CH5)
 199. (add_net /PCA1_CH5_OUT)
 200. (add_net /PCA1_CH6)
 201. (add_net /PCA1_CH6_OUT)
 202. (add_net /PCA1_CH7)
 203. (add_net /PCA1_CH7_OUT)
 204. (add_net /PCA1_CH8)
 205. (add_net /PCA1_CH8_OUT)
 206. (add_net /PCA1_CH9)
 207. (add_net /PCA1_CH9_OUT)
 208. (add_net /PCA2_CH0)
 209. (add_net /PCA2_CH0_OUT)
 210. (add_net /PCA2_CH1)
 211. (add_net /PCA2_CH10)
 212. (add_net /PCA2_CH10_OUT)
 213. (add_net /PCA2_CH11)
 214. (add_net /PCA2_CH11_OUT)
 215. (add_net /PCA2_CH12)
 216. (add_net /PCA2_CH12_OUT)
 217. (add_net /PCA2_CH13)
 218. (add_net /PCA2_CH13_OUT)
 219. (add_net /PCA2_CH14)
 220. (add_net /PCA2_CH14_OUT)
 221. (add_net /PCA2_CH1_OUT)
 222. (add_net /PCA2_CH2)
 223. (add_net /PCA2_CH2_OUT)
 224. (add_net /PCA2_CH3)
 225. (add_net /PCA2_CH3_OUT)
 226. (add_net /PCA2_CH4)
 227. (add_net /PCA2_CH4_OUT)
 228. (add_net /PCA2_CH5)
 229. (add_net /PCA2_CH5_OUT)
 230. (add_net /PCA2_CH6)
 231. (add_net /PCA2_CH6_OUT)
 232. (add_net /PCA2_CH7)
 233. (add_net /PCA2_CH7_OUT)
 234. (add_net /PCA2_CH8)
 235. (add_net /PCA2_CH8_OUT)
 236. (add_net /PCA2_CH9)
 237. (add_net /PCA2_CH9_OUT)
 238. (add_net 5V)
 239. (add_net GND)
 240. (add_net "Net-(U1-Pad22)")
 241. (add_net "Net-(U2-Pad22)")
 242. (add_net PCA1_A0)
 243. (add_net PCA1_A1)
 244. (add_net PCA1_A2)
 245. (add_net PCA1_A3)
 246. (add_net PCA1_A4)
 247. (add_net PCA1_A5)
 248. (add_net PCA1_OE)
 249. (add_net PCA2_A0)
 250. (add_net PCA2_A1)
 251. (add_net PCA2_A2)
 252. (add_net PCA2_A3)
 253. (add_net PCA2_A4)
 254. (add_net PCA2_A5)
 255. (add_net PCA2_OE)
 256. (add_net SCL)
 257. (add_net SDA)
 258. )
 259. (net_class 12V ""
 260. (clearance 0.2)
 261. (trace_width 0.5)
 262. (via_dia 0.8)
 263. (via_drill 0.4)
 264. (uvia_dia 0.3)
 265. (uvia_drill 0.1)
 266. (add_net 12V)
 267. (add_net "Net-(D1-Pad1)")
 268. )
 269. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD5D68E) (tstamp 5AD102E1)
 270. (at 137.16 39.1795)
 271. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 272. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 273. (attr virtual)
 274. (fp_text reference REF6 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 275. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 276. )
 277. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 278. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 279. )
 280. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 281. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 282. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 283. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 284. )
 285. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 286. )
 287. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD5D662) (tstamp 5AD102D3)
 288. (at 148.0185 64.7065)
 289. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 290. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 291. (attr virtual)
 292. (fp_text reference REF1 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 293. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 294. )
 295. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 296. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 297. )
 298. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 299. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 300. )
 301. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 302. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 303. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 304. )
 305. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD5D66E) (tstamp 5AD102C5)
 306. (at 168.783 121.92)
 307. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 308. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 309. (attr virtual)
 310. (fp_text reference REF3 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 311. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 312. )
 313. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 314. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 315. )
 316. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 317. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 318. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 319. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 320. )
 321. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 322. )
 323. (module Capacitors_SMD:C_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84D1) (tstamp 5AD04EE8)
 324. (at 145.669 37.338)
 325. (descr "Capacitor SMD 1206, hand soldering")
 326. (tags "capacitor 1206")
 327. (path /5B0D0B09)
 328. (attr smd)
 329. (fp_text reference C1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 330. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 331. )
 332. (fp_text value 0.33uF (at 3.683 -1.778) (layer F.Fab)
 333. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 334. )
 335. (fp_line (start 3.25 1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 336. (fp_line (start 3.25 1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 337. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 338. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 339. (fp_line (start -1 1.02) (end 1 1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 340. (fp_line (start 1 -1.02) (end -1 -1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 341. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 342. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 343. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 344. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 345. (fp_text user %R (at 0 -1.75) (layer F.Fab)
 346. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 347. )
 348. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 349. (net 1 GND))
 350. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 351. (net 2 12V))
 352. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
 353. (at (xyz 0 0 0))
 354. (scale (xyz 1 1 1))
 355. (rotate (xyz 0 0 0))
 356. )
 357. )
 358. (module Capacitors_SMD:C_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD04C36) (tstamp 5AD04EF9)
 359. (at 145.828 47.244)
 360. (descr "Capacitor SMD 1206, hand soldering")
 361. (tags "capacitor 1206")
 362. (path /5B0D0BEF)
 363. (attr smd)
 364. (fp_text reference C2 (at 0.0315 0.0635) (layer F.SilkS)
 365. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 366. )
 367. (fp_text value 0.1uF (at 5.683 0.635) (layer F.Fab)
 368. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 369. )
 370. (fp_text user %R (at 6.572 -0.635) (layer F.Fab)
 371. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 372. )
 373. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 374. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 375. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 376. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 377. (fp_line (start 1 -1.02) (end -1 -1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 378. (fp_line (start -1 1.02) (end 1 1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 379. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 380. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 381. (fp_line (start 3.25 1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 382. (fp_line (start 3.25 1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 383. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 384. (net 3 5V))
 385. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 386. (net 1 GND))
 387. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
 388. (at (xyz 0 0 0))
 389. (scale (xyz 1 1 1))
 390. (rotate (xyz 0 0 0))
 391. )
 392. )
 393. (module Capacitors_SMD:C_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84D1) (tstamp 5AD0C13E)
 394. (at 102.743 51.435 180)
 395. (descr "Capacitor SMD 1206, hand soldering")
 396. (tags "capacitor 1206")
 397. (path /5ACFC2FB)
 398. (attr smd)
 399. (fp_text reference C3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
 400. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 401. )
 402. (fp_text value 10uF (at 0 2 180) (layer F.Fab)
 403. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 404. )
 405. (fp_line (start 3.25 1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 406. (fp_line (start 3.25 1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 407. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 408. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 409. (fp_line (start -1 1.02) (end 1 1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 410. (fp_line (start 1 -1.02) (end -1 -1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 411. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 412. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 413. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 414. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 415. (fp_text user %R (at 0 -1.75 180) (layer F.Fab)
 416. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 417. )
 418. (pad 2 smd rect (at 2 0 180) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 419. (net 3 5V))
 420. (pad 1 smd rect (at -2 0 180) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 421. (net 1 GND))
 422. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
 423. (at (xyz 0 0 0))
 424. (scale (xyz 1 1 1))
 425. (rotate (xyz 0 0 0))
 426. )
 427. )
 428. (module Capacitors_SMD:C_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84D1) (tstamp 5AD04F1B)
 429. (at 130.302 51.308 180)
 430. (descr "Capacitor SMD 1206, hand soldering")
 431. (tags "capacitor 1206")
 432. (path /5AE65199)
 433. (attr smd)
 434. (fp_text reference C4 (at -0.0635 -0.0635 180) (layer F.SilkS)
 435. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 436. )
 437. (fp_text value 10uF (at 0 2 180) (layer F.Fab)
 438. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 439. )
 440. (fp_text user %R (at 0 -1.75 180) (layer F.Fab)
 441. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 442. )
 443. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 444. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 445. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 446. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 447. (fp_line (start 1 -1.02) (end -1 -1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 448. (fp_line (start -1 1.02) (end 1 1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 449. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 450. (fp_line (start -3.25 -1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 451. (fp_line (start 3.25 1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 452. (fp_line (start 3.25 1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 453. (pad 1 smd rect (at -2 0 180) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 454. (net 1 GND))
 455. (pad 2 smd rect (at 2 0 180) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 456. (net 3 5V))
 457. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
 458. (at (xyz 0 0 0))
 459. (scale (xyz 1 1 1))
 460. (rotate (xyz 0 0 0))
 461. )
 462. )
 463. (module Fuse_Holders_and_Fuses:Fuse_TE5_Littlefuse-395Series (layer F.Cu) (tedit 5AD05869) (tstamp 5AD04F2D)
 464. (at 124.968 38.227)
 465. (descr "Fuse, TE5, Littlefuse/Wickmann, No. 460, No560,")
 466. (tags "Fuse TE5 Littlefuse/Wickmann No. 460 No560 ")
 467. (path /5AD5F4F9)
 468. (fp_text reference F1 (at 2.54 -0.889) (layer F.SilkS)
 469. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 470. )
 471. (fp_text value 6A (at 2.54 1.0795) (layer F.SilkS)
 472. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 473. )
 474. (fp_line (start 6.91 2.12) (end -1.83 2.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 475. (fp_line (start 6.91 2.12) (end 6.91 -2.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 476. (fp_line (start -1.83 -2.12) (end -1.83 2.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 477. (fp_line (start -1.83 -2.12) (end 6.91 -2.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 478. (fp_line (start 7.04 2.25) (end -1.96 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 479. (fp_line (start 7.04 2.25) (end 7.04 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 480. (fp_line (start -1.96 -2.25) (end -1.96 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 481. (fp_line (start -1.96 -2.25) (end 7.04 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 482. (fp_line (start -1.71 -2) (end -1.71 2) (layer F.Fab) (width 0.1))
 483. (fp_line (start 6.79 -2) (end -1.71 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
 484. (fp_line (start 6.79 2) (end 6.79 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
 485. (fp_line (start -1.71 2) (end 6.79 2) (layer F.Fab) (width 0.1))
 486. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0.01) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 487. (net 2 12V))
 488. (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 489. (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
 490. )
 491. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD056F9) (tstamp 5AD04F42)
 492. (at 119.253 41.3385 180)
 493. (descr "simple 2-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier2")
 494. (tags "terminal block bornier2")
 495. (path /5ACFBA37)
 496. (fp_text reference J1 (at 2.54 -5.08 180) (layer F.SilkS) hide
 497. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 498. )
 499. (fp_text value "LED PWR" (at 2.54 5.08 180) (layer F.Fab)
 500. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 501. )
 502. (fp_line (start 7.79 4) (end -2.71 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 503. (fp_line (start 7.79 4) (end 7.79 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 504. (fp_line (start -2.71 -4) (end -2.71 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 505. (fp_line (start -2.71 -4) (end 7.79 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 506. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 7.62 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 507. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 508. (fp_line (start 7.62 -3.81) (end -2.54 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 509. (fp_line (start 7.62 3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 510. (fp_line (start 7.62 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 511. (fp_line (start 7.54 -3.75) (end -2.46 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 512. (fp_line (start 7.54 3.75) (end 7.54 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 513. (fp_line (start -2.46 3.75) (end 7.54 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 514. (fp_line (start -2.46 -3.75) (end -2.46 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 515. (fp_line (start -2.41 2.55) (end 7.49 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 516. (fp_text user %R (at 2.54 0 180) (layer F.Fab)
 517. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 518. )
 519. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 520. (net 1 GND))
 521. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 522. (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
 523. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm.wrl
 524. (offset (xyz 2.539999961853027 0 0))
 525. (scale (xyz 1 1 1))
 526. (rotate (xyz 0 0 0))
 527. )
 528. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 529. (offset (xyz -2.5 -4 0))
 530. (scale (xyz 1 1 1))
 531. (rotate (xyz -90 0 0))
 532. )
 533. )
 534. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-5_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD056CA) (tstamp 5AD04F5A)
 535. (at 107.95 41.3385 180)
 536. (descr "simple 5-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier5")
 537. (tags "terminal block bornier5")
 538. (path /5ADD6EC6)
 539. (fp_text reference J2 (at 10.15 -4.55 180) (layer F.SilkS) hide
 540. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 541. )
 542. (fp_text value Conn_01x05 (at 10.15 4.6 180) (layer F.Fab)
 543. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 544. )
 545. (fp_line (start 23.06 4) (end -2.74 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 546. (fp_line (start 23.06 4) (end 23.06 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 547. (fp_line (start -2.74 -4) (end -2.74 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 548. (fp_line (start -2.74 -4) (end 23.06 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 549. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 550. (fp_line (start 22.86 -3.81) (end 22.86 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 551. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 22.86 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 552. (fp_line (start -2.54 2.54) (end 22.86 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 553. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 22.86 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 554. (fp_line (start 22.81 -3.75) (end -2.49 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 555. (fp_line (start 22.81 3.75) (end 22.81 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 556. (fp_line (start -2.49 3.75) (end 22.81 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 557. (fp_line (start -2.49 -3.75) (end -2.49 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 558. (fp_line (start -2.49 2.55) (end 22.81 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 559. (fp_text user %R (at 10.16 0 180) (layer F.Fab)
 560. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 561. )
 562. (pad 5 thru_hole circle (at 20.32 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 563. (net 1 GND))
 564. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 565. (net 5 SDA))
 566. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 567. (net 6 PCA2_OE))
 568. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 569. (net 7 SCL))
 570. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 571. (net 8 PCA1_OE))
 572. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-5_P5.08mm.wrl
 573. (offset (xyz 10.15999984741211 0 0))
 574. (scale (xyz 1 1 1))
 575. (rotate (xyz 0 0 0))
 576. )
 577. )
 578. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD0579E) (tstamp 5AD04F72)
 579. (at 90.3605 113.792)
 580. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 581. (tags "terminal block bornier4")
 582. (path /5AFA4A47)
 583. (fp_text reference J3 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 584. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 585. )
 586. (fp_text value PCA1_STRIP0 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 587. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 588. )
 589. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 590. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 591. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 592. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 593. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 594. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 595. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 596. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 597. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 598. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 599. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 600. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 601. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 602. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 603. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 604. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 605. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 606. )
 607. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 608. (net 2 12V))
 609. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 610. (net 9 /PCA1_CH2_OUT))
 611. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 612. (net 10 /PCA1_CH0_OUT))
 613. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 614. (net 11 /PCA1_CH1_OUT))
 615. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 616. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 617. (scale (xyz 1 1 1))
 618. (rotate (xyz 0 0 0))
 619. )
 620. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 621. (offset (xyz -2.5 -4 0))
 622. (scale (xyz 1 1 1))
 623. (rotate (xyz -90 0 0))
 624. )
 625. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 626. (offset (xyz 7.5 -4 0))
 627. (scale (xyz 1 1 1))
 628. (rotate (xyz -90 0 0))
 629. )
 630. )
 631. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057A4) (tstamp 5AD04F8A)
 632. (at 90.4875 129.9845)
 633. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 634. (tags "terminal block bornier4")
 635. (path /5AFA7910)
 636. (fp_text reference J4 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 637. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 638. )
 639. (fp_text value PCA1_STRIP1 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 640. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 641. )
 642. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 643. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 644. )
 645. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 646. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 647. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 648. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 649. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 650. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 651. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 652. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 653. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 654. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 655. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 656. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 657. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 658. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 659. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 660. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 661. (net 12 /PCA1_CH4_OUT))
 662. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 663. (net 13 /PCA1_CH3_OUT))
 664. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 665. (net 14 /PCA1_CH5_OUT))
 666. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 667. (net 2 12V))
 668. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 669. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 670. (scale (xyz 1 1 1))
 671. (rotate (xyz 0 0 0))
 672. )
 673. )
 674. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057A1) (tstamp 5AD04FA2)
 675. (at 112.268 129.921)
 676. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 677. (tags "terminal block bornier4")
 678. (path /5AFC5C28)
 679. (fp_text reference J5 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 680. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 681. )
 682. (fp_text value PCA1_STRIP2 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 683. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 684. )
 685. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 686. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 687. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 688. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 689. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 690. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 691. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 692. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 693. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 694. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 695. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 696. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 697. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 698. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 699. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 700. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 701. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 702. )
 703. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 704. (net 2 12V))
 705. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 706. (net 15 /PCA1_CH8_OUT))
 707. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 708. (net 16 /PCA1_CH6_OUT))
 709. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 710. (net 17 /PCA1_CH7_OUT))
 711. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 712. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 713. (scale (xyz 1 1 1))
 714. (rotate (xyz 0 0 0))
 715. )
 716. )
 717. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057BC) (tstamp 5AD0FB11)
 718. (at 112.2045 113.792)
 719. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 720. (tags "terminal block bornier4")
 721. (path /5B041A79)
 722. (fp_text reference J6 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 723. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 724. )
 725. (fp_text value PCA1_STRIP3 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 726. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 727. )
 728. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 729. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 730. )
 731. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 732. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 733. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 734. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 735. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 736. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 737. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 738. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 739. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 740. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 741. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 742. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 743. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 744. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 745. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 746. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 747. (net 18 /PCA1_CH10_OUT))
 748. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 749. (net 19 /PCA1_CH9_OUT))
 750. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 751. (net 20 /PCA1_CH11_OUT))
 752. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 753. (net 2 12V))
 754. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 755. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 756. (scale (xyz 1 1 1))
 757. (rotate (xyz 0 0 0))
 758. )
 759. )
 760. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057C8) (tstamp 5AD06FE1)
 761. (at 178.308 131.5085 90)
 762. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 763. (tags "terminal block bornier4")
 764. (path /5B041A7F)
 765. (fp_text reference J7 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS) hide
 766. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 767. )
 768. (fp_text value PCA1_STRIP4 (at 7.6 4.75 90) (layer F.SilkS)
 769. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 770. )
 771. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 772. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 773. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 774. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 775. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 776. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 777. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 778. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 779. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 780. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 781. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 782. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 783. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 784. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 785. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 786. (fp_text user %R (at 7.62 0 90) (layer F.Fab)
 787. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 788. )
 789. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 790. (net 2 12V))
 791. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 792. (net 21 /PCA1_CH14_OUT))
 793. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 794. (net 22 /PCA1_CH12_OUT))
 795. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 796. (net 23 /PCA1_CH13_OUT))
 797. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 798. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 799. (scale (xyz 1 1 1))
 800. (rotate (xyz 0 0 0))
 801. )
 802. )
 803. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD05779) (tstamp 5AD0D562)
 804. (at 133.731 129.921)
 805. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 806. (tags "terminal block bornier4")
 807. (path /5B055A7C)
 808. (fp_text reference J8 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 809. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 810. )
 811. (fp_text value PCA2_STRIP0 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 812. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 813. )
 814. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 815. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 816. )
 817. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 818. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 819. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 820. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 821. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 822. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 823. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 824. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 825. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 826. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 827. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 828. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 829. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 830. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 831. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 832. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 833. (net 24 /PCA2_CH1_OUT))
 834. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 835. (net 25 /PCA2_CH0_OUT))
 836. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 837. (net 26 /PCA2_CH2_OUT))
 838. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 839. (net 2 12V))
 840. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 841. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 842. (scale (xyz 1 1 1))
 843. (rotate (xyz 0 0 0))
 844. )
 845. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 846. (offset (xyz -2.5 -4 0))
 847. (scale (xyz 1 1 1))
 848. (rotate (xyz -90 0 0))
 849. )
 850. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 851. (offset (xyz 7.5 -4 0))
 852. (scale (xyz 1 1 1))
 853. (rotate (xyz -90 0 0))
 854. )
 855. )
 856. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057A6) (tstamp 5AD0FB8F)
 857. (at 133.7945 113.792)
 858. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 859. (tags "terminal block bornier4")
 860. (path /5B055A82)
 861. (fp_text reference J9 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 862. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 863. )
 864. (fp_text value PCA2_STRIP1 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 865. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 866. )
 867. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 868. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 869. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 870. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 871. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 872. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 873. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 874. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 875. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 876. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 877. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 878. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 879. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 880. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 881. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 882. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 883. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 884. )
 885. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 886. (net 2 12V))
 887. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 888. (net 27 /PCA2_CH5_OUT))
 889. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 890. (net 28 /PCA2_CH3_OUT))
 891. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 892. (net 29 /PCA2_CH4_OUT))
 893. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 894. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 895. (scale (xyz 1 1 1))
 896. (rotate (xyz 0 0 0))
 897. )
 898. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 899. (offset (xyz -2.5 -4 0))
 900. (scale (xyz 1 1 1))
 901. (rotate (xyz -90 0 0))
 902. )
 903. (model /home/dashie/Downloads/terminal_sauro_2way_msb02001.STEP
 904. (offset (xyz 7.5 -4 0))
 905. (scale (xyz 1 1 1))
 906. (rotate (xyz -90 0 0))
 907. )
 908. )
 909. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057A9) (tstamp 5AD0501A)
 910. (at 155.1305 129.921)
 911. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 912. (tags "terminal block bornier4")
 913. (path /5B055A88)
 914. (fp_text reference J10 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 915. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 916. )
 917. (fp_text value PCA2_STRIP2 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 918. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 919. )
 920. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 921. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 922. )
 923. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 924. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 925. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 926. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 927. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 928. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 929. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 930. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 931. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 932. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 933. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 934. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 935. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 936. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 937. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 938. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 939. (net 30 /PCA2_CH7_OUT))
 940. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 941. (net 31 /PCA2_CH6_OUT))
 942. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 943. (net 32 /PCA2_CH8_OUT))
 944. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 945. (net 2 12V))
 946. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 947. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 948. (scale (xyz 1 1 1))
 949. (rotate (xyz 0 0 0))
 950. )
 951. )
 952. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057B9) (tstamp 5AD05032)
 953. (at 155.1305 113.792)
 954. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 955. (tags "terminal block bornier4")
 956. (path /5B055A9A)
 957. (fp_text reference J11 (at 7.6 -4.8) (layer F.SilkS) hide
 958. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 959. )
 960. (fp_text value PCA2_STRIP3 (at 7.6 4.75) (layer F.SilkS)
 961. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 962. )
 963. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 964. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 965. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 966. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 967. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 968. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 969. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 970. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 971. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 972. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 973. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 974. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 975. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 976. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 977. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 978. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 979. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 980. )
 981. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 982. (net 2 12V))
 983. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 984. (net 33 /PCA2_CH11_OUT))
 985. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 986. (net 34 /PCA2_CH9_OUT))
 987. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 988. (net 35 /PCA2_CH10_OUT))
 989. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 990. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 991. (scale (xyz 1 1 1))
 992. (rotate (xyz 0 0 0))
 993. )
 994. )
 995. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 5AD057CA) (tstamp 5AD06F23)
 996. (at 178.308 109.982 90)
 997. (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
 998. (tags "terminal block bornier4")
 999. (path /5B055AA0)
 1000. (fp_text reference J12 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS) hide
 1001. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1002. )
 1003. (fp_text value PCA2_STRIP4 (at 7.6 4.75 90) (layer F.SilkS)
 1004. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1005. )
 1006. (fp_text user %R (at 7.62 0 90) (layer F.Fab)
 1007. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1008. )
 1009. (fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1010. (fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1011. (fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1012. (fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1013. (fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1014. (fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1015. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1016. (fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1017. (fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1018. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1019. (fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1020. (fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1021. (fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1022. (fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1023. (fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1024. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 1025. (net 36 /PCA2_CH13_OUT))
 1026. (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 1027. (net 37 /PCA2_CH12_OUT))
 1028. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 1029. (net 38 /PCA2_CH14_OUT))
 1030. (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
 1031. (net 2 12V))
 1032. (model ${KISYS3DMOD}/Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
 1033. (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
 1034. (scale (xyz 1 1 1))
 1035. (rotate (xyz 0 0 0))
 1036. )
 1037. )
 1038. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD055BF) (tstamp 5AD0C203)
 1039. (at 89.789 51.562)
 1040. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, bridged with 2 copper strips")
 1041. (tags "solder jumper open")
 1042. (path /5ACFCDFD)
 1043. (attr virtual)
 1044. (fp_text reference JP1 (at -3.048 -0.127) (layer F.SilkS) hide
 1045. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1046. )
 1047. (fp_text value PCA1_A0 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1048. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1049. )
 1050. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1051. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1052. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1053. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1054. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1055. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1056. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1057. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1058. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1059. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1060. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1061. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1062. (pad 1 smd rect (at 0 -0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask)
 1063. (net 3 5V))
 1064. (pad 1 smd rect (at 0 0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask)
 1065. (net 3 5V))
 1066. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1067. (net 39 PCA1_A0))
 1068. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1069. (net 3 5V))
 1070. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1071. (net 3 5V))
 1072. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1073. (net 39 PCA1_A0))
 1074. )
 1075. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD0562C) (tstamp 5AD05076)
 1076. (at 116.078 51.435)
 1077. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, bridged with 2 copper strips")
 1078. (tags "solder jumper open")
 1079. (path /5AD0CB06)
 1080. (attr virtual)
 1081. (fp_text reference JP2 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
 1082. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1083. )
 1084. (fp_text value PCA2_A0 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1085. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1086. )
 1087. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1088. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1089. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1090. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1091. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1092. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1093. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1094. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1095. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1096. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1097. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1098. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1099. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1100. (net 40 PCA2_A0))
 1101. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1102. (net 3 5V))
 1103. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1104. (net 3 5V))
 1105. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1106. (net 40 PCA2_A0))
 1107. (pad 1 smd rect (at 0 0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask)
 1108. (net 3 5V))
 1109. (pad 1 smd rect (at 0 -0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask)
 1110. (net 3 5V))
 1111. )
 1112. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD055C1) (tstamp 5AD0C270)
 1113. (at 89.789 53.848)
 1114. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1115. (tags "solder jumper open")
 1116. (path /5ACFCA5F)
 1117. (attr virtual)
 1118. (fp_text reference JP3 (at -3.048 0) (layer F.SilkS) hide
 1119. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1120. )
 1121. (fp_text value PCA1_A1 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1122. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1123. )
 1124. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1125. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1126. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1127. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1128. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1129. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1130. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1131. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1132. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1133. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1134. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1135. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1136. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1137. (net 41 PCA1_A1))
 1138. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1139. (net 3 5V))
 1140. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1141. (net 3 5V))
 1142. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1143. (net 41 PCA1_A1))
 1144. )
 1145. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD05633) (tstamp 5AD050A0)
 1146. (at 116.078 53.721)
 1147. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, bridged with 2 copper strips")
 1148. (tags "solder jumper open")
 1149. (path /5AD0CB0C)
 1150. (attr virtual)
 1151. (fp_text reference JP4 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
 1152. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1153. )
 1154. (fp_text value PCA2_A1 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1155. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1156. )
 1157. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1158. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1159. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1160. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1161. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1162. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1163. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1164. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1165. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1166. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1167. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1168. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1169. (pad 1 smd rect (at 0 -0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask)
 1170. (net 3 5V))
 1171. (pad 1 smd rect (at 0 0.4) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask)
 1172. (net 3 5V))
 1173. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1174. (net 42 PCA2_A1))
 1175. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1176. (net 3 5V))
 1177. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1178. (net 3 5V))
 1179. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1180. (net 42 PCA2_A1))
 1181. )
 1182. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD055C4) (tstamp 5AD0C03F)
 1183. (at 89.789 56.134)
 1184. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1185. (tags "solder jumper open")
 1186. (path /5ACFCB13)
 1187. (attr virtual)
 1188. (fp_text reference JP5 (at -3.048 0) (layer F.SilkS) hide
 1189. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1190. )
 1191. (fp_text value PCA1_A2 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1192. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1193. )
 1194. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1195. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1196. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1197. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1198. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1199. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1200. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1201. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1202. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1203. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1204. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1205. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1206. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1207. (net 43 PCA1_A2))
 1208. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1209. (net 3 5V))
 1210. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1211. (net 3 5V))
 1212. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1213. (net 43 PCA1_A2))
 1214. )
 1215. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD05636) (tstamp 5AD050C8)
 1216. (at 116.078 56.007)
 1217. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1218. (tags "solder jumper open")
 1219. (path /5AD0CAFA)
 1220. (attr virtual)
 1221. (fp_text reference JP6 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
 1222. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1223. )
 1224. (fp_text value PCA2_A2 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1225. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1226. )
 1227. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1228. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1229. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1230. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1231. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1232. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1233. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1234. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1235. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1236. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1237. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1238. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1239. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1240. (net 44 PCA2_A2))
 1241. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1242. (net 3 5V))
 1243. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1244. (net 3 5V))
 1245. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1246. (net 44 PCA2_A2))
 1247. )
 1248. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD055C6) (tstamp 5AD0BFD6)
 1249. (at 89.789 58.42)
 1250. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1251. (tags "solder jumper open")
 1252. (path /5ACFCB3D)
 1253. (attr virtual)
 1254. (fp_text reference JP7 (at -3.048 0) (layer F.SilkS) hide
 1255. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1256. )
 1257. (fp_text value PCA1_A3 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1258. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1259. )
 1260. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1261. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1262. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1263. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1264. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1265. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1266. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1267. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1268. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1269. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1270. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1271. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1272. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1273. (net 45 PCA1_A3))
 1274. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1275. (net 3 5V))
 1276. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1277. (net 3 5V))
 1278. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1279. (net 45 PCA1_A3))
 1280. )
 1281. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD05639) (tstamp 5AD050F0)
 1282. (at 116.078 58.293)
 1283. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1284. (tags "solder jumper open")
 1285. (path /5AD0CB00)
 1286. (attr virtual)
 1287. (fp_text reference JP8 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
 1288. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1289. )
 1290. (fp_text value PCA2_A3 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1291. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1292. )
 1293. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1294. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1295. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1296. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1297. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1298. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1299. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1300. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1301. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1302. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1303. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1304. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1305. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1306. (net 46 PCA2_A3))
 1307. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1308. (net 3 5V))
 1309. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1310. (net 3 5V))
 1311. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1312. (net 46 PCA2_A3))
 1313. )
 1314. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD055C9) (tstamp 5AD0BF9A)
 1315. (at 89.789 60.706)
 1316. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1317. (tags "solder jumper open")
 1318. (path /5ACFCDA5)
 1319. (attr virtual)
 1320. (fp_text reference JP9 (at -3.175 0) (layer F.SilkS) hide
 1321. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1322. )
 1323. (fp_text value PCA1_A4 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1324. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1325. )
 1326. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1327. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1328. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1329. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1330. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1331. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1332. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1333. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1334. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1335. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1336. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1337. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1338. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1339. (net 47 PCA1_A4))
 1340. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1341. (net 3 5V))
 1342. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1343. (net 3 5V))
 1344. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1345. (net 47 PCA1_A4))
 1346. )
 1347. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD0563F) (tstamp 5AD05118)
 1348. (at 116.078 60.579)
 1349. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1350. (tags "solder jumper open")
 1351. (path /5AD0CAF4)
 1352. (attr virtual)
 1353. (fp_text reference JP10 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
 1354. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1355. )
 1356. (fp_text value PCA2_A4 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1357. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1358. )
 1359. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1360. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1361. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1362. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1363. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1364. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1365. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1366. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1367. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1368. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1369. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1370. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1371. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1372. (net 48 PCA2_A4))
 1373. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1374. (net 3 5V))
 1375. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1376. (net 3 5V))
 1377. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1378. (net 48 PCA2_A4))
 1379. )
 1380. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD055CC) (tstamp 5AD0C0D8)
 1381. (at 89.789 62.992)
 1382. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1383. (tags "solder jumper open")
 1384. (path /5ACFC953)
 1385. (attr virtual)
 1386. (fp_text reference JP11 (at -3.429 0) (layer F.SilkS) hide
 1387. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1388. )
 1389. (fp_text value PCA1_A5 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1390. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1391. )
 1392. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1393. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1394. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1395. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1396. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1397. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1398. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1399. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1400. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1401. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1402. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1403. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1404. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1405. (net 49 PCA1_A5))
 1406. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1407. (net 3 5V))
 1408. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1409. (net 3 5V))
 1410. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1411. (net 49 PCA1_A5))
 1412. )
 1413. (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD05643) (tstamp 5AD05140)
 1414. (at 116.078 62.865)
 1415. (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
 1416. (tags "solder jumper open")
 1417. (path /5AD0CAED)
 1418. (attr virtual)
 1419. (fp_text reference JP12 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
 1420. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1421. )
 1422. (fp_text value PCA2_A5 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 1423. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1424. )
 1425. (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1426. (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1427. (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1428. (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1429. (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1430. (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1431. (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1432. (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1433. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1434. (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1435. (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1436. (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1437. (pad 2 smd roundrect (at 0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1438. (net 50 PCA2_A5))
 1439. (pad 1 smd roundrect (at -0.65 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
 1440. (net 3 5V))
 1441. (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1442. (net 3 5V))
 1443. (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
 1444. (net 50 PCA2_A5))
 1445. )
 1446. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05164)
 1447. (at 91.694 72.517)
 1448. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1449. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1450. (path /5AE83F98)
 1451. (attr smd)
 1452. (fp_text reference Q1 (at -4.1275 0) (layer F.SilkS)
 1453. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1454. )
 1455. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1456. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1457. )
 1458. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1459. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1460. )
 1461. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1462. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1463. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1464. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1465. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1466. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1467. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1468. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1469. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1470. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1471. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1472. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1473. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1474. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1475. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1476. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1477. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1478. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1479. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1480. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1481. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1482. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1483. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1484. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1485. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1486. (net 51 /PCA1_CH0))
 1487. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1488. (net 51 /PCA1_CH0))
 1489. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1490. (net 51 /PCA1_CH0))
 1491. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1492. (net 51 /PCA1_CH0))
 1493. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1494. (net 51 /PCA1_CH0))
 1495. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1496. (net 10 /PCA1_CH0_OUT))
 1497. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1498. (net 1 GND))
 1499. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1500. (at (xyz 0 0 0))
 1501. (scale (xyz 1 1 1))
 1502. (rotate (xyz 0 0 0))
 1503. )
 1504. )
 1505. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05188)
 1506. (at 91.694 79.629)
 1507. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1508. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1509. (path /5AEB93CD)
 1510. (attr smd)
 1511. (fp_text reference Q2 (at -4.191 0) (layer F.SilkS)
 1512. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1513. )
 1514. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1515. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1516. )
 1517. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1518. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1519. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1520. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1521. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1522. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1523. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1524. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1525. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1526. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1527. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1528. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1529. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1530. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1531. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1532. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1533. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1534. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1535. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1536. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1537. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1538. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1539. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1540. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1541. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1542. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1543. )
 1544. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1545. (net 1 GND))
 1546. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1547. (net 11 /PCA1_CH1_OUT))
 1548. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1549. (net 52 /PCA1_CH1))
 1550. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1551. (net 52 /PCA1_CH1))
 1552. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1553. (net 52 /PCA1_CH1))
 1554. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1555. (net 52 /PCA1_CH1))
 1556. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1557. (net 52 /PCA1_CH1))
 1558. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1559. (at (xyz 0 0 0))
 1560. (scale (xyz 1 1 1))
 1561. (rotate (xyz 0 0 0))
 1562. )
 1563. )
 1564. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD051AC)
 1565. (at 91.694 86.741)
 1566. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1567. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1568. (path /5AEC3227)
 1569. (attr smd)
 1570. (fp_text reference Q3 (at -4.1275 0) (layer F.SilkS)
 1571. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1572. )
 1573. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1574. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1575. )
 1576. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1577. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1578. )
 1579. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1580. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1581. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1582. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1583. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1584. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1585. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1586. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1587. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1588. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1589. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1590. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1591. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1592. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1593. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1594. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1595. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1596. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1597. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1598. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1599. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1600. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1601. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1602. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1603. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1604. (net 53 /PCA1_CH2))
 1605. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1606. (net 53 /PCA1_CH2))
 1607. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1608. (net 53 /PCA1_CH2))
 1609. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1610. (net 53 /PCA1_CH2))
 1611. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1612. (net 53 /PCA1_CH2))
 1613. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1614. (net 9 /PCA1_CH2_OUT))
 1615. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1616. (net 1 GND))
 1617. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1618. (at (xyz 0 0 0))
 1619. (scale (xyz 1 1 1))
 1620. (rotate (xyz 0 0 0))
 1621. )
 1622. )
 1623. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD051D0)
 1624. (at 91.694 93.853)
 1625. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1626. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1627. (path /5AEE14DB)
 1628. (attr smd)
 1629. (fp_text reference Q4 (at -4.1275 0) (layer F.SilkS)
 1630. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1631. )
 1632. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1633. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1634. )
 1635. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1636. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1637. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1638. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1639. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1640. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1641. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1642. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1643. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1644. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1645. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1646. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1647. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1648. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1649. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1650. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1651. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1652. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1653. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1654. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1655. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1656. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1657. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1658. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1659. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1660. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1661. )
 1662. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1663. (net 1 GND))
 1664. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1665. (net 13 /PCA1_CH3_OUT))
 1666. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1667. (net 54 /PCA1_CH3))
 1668. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1669. (net 54 /PCA1_CH3))
 1670. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1671. (net 54 /PCA1_CH3))
 1672. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1673. (net 54 /PCA1_CH3))
 1674. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1675. (net 54 /PCA1_CH3))
 1676. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1677. (at (xyz 0 0 0))
 1678. (scale (xyz 1 1 1))
 1679. (rotate (xyz 0 0 0))
 1680. )
 1681. )
 1682. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD051F4)
 1683. (at 91.694 100.965)
 1684. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1685. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1686. (path /5AEE14E9)
 1687. (attr smd)
 1688. (fp_text reference Q5 (at -4.1275 0.0635) (layer F.SilkS)
 1689. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1690. )
 1691. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1692. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1693. )
 1694. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1695. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1696. )
 1697. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1698. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1699. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1700. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1701. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1702. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1703. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1704. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1705. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1706. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1707. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1708. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1709. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1710. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1711. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1712. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1713. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1714. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1715. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1716. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1717. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1718. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1719. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1720. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1721. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1722. (net 55 /PCA1_CH4))
 1723. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1724. (net 55 /PCA1_CH4))
 1725. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1726. (net 55 /PCA1_CH4))
 1727. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1728. (net 55 /PCA1_CH4))
 1729. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1730. (net 55 /PCA1_CH4))
 1731. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1732. (net 12 /PCA1_CH4_OUT))
 1733. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1734. (net 1 GND))
 1735. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1736. (at (xyz 0 0 0))
 1737. (scale (xyz 1 1 1))
 1738. (rotate (xyz 0 0 0))
 1739. )
 1740. )
 1741. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05218)
 1742. (at 107.061 72.517)
 1743. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1744. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1745. (path /5AEE14F7)
 1746. (attr smd)
 1747. (fp_text reference Q6 (at -4.1275 0) (layer F.SilkS)
 1748. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1749. )
 1750. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1751. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1752. )
 1753. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1754. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1755. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1756. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1757. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1758. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1759. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1760. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1761. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1762. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1763. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1764. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1765. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1766. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1767. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1768. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1769. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1770. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1771. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1772. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1773. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1774. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1775. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1776. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1777. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1778. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1779. )
 1780. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1781. (net 1 GND))
 1782. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1783. (net 14 /PCA1_CH5_OUT))
 1784. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1785. (net 56 /PCA1_CH5))
 1786. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1787. (net 56 /PCA1_CH5))
 1788. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1789. (net 56 /PCA1_CH5))
 1790. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1791. (net 56 /PCA1_CH5))
 1792. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1793. (net 56 /PCA1_CH5))
 1794. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1795. (at (xyz 0 0 0))
 1796. (scale (xyz 1 1 1))
 1797. (rotate (xyz 0 0 0))
 1798. )
 1799. )
 1800. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD0523C)
 1801. (at 107.188 79.883)
 1802. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1803. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1804. (path /5AEF5463)
 1805. (attr smd)
 1806. (fp_text reference Q7 (at -3.937 -0.127) (layer F.SilkS)
 1807. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1808. )
 1809. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1810. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1811. )
 1812. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1813. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1814. )
 1815. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1816. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1817. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1818. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1819. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1820. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1821. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1822. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1823. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1824. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1825. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1826. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1827. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1828. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1829. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1830. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1831. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1832. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1833. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1834. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1835. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1836. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1837. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1838. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1839. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1840. (net 57 /PCA1_CH6))
 1841. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1842. (net 57 /PCA1_CH6))
 1843. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1844. (net 57 /PCA1_CH6))
 1845. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1846. (net 57 /PCA1_CH6))
 1847. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1848. (net 57 /PCA1_CH6))
 1849. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1850. (net 16 /PCA1_CH6_OUT))
 1851. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1852. (net 1 GND))
 1853. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1854. (at (xyz 0 0 0))
 1855. (scale (xyz 1 1 1))
 1856. (rotate (xyz 0 0 0))
 1857. )
 1858. )
 1859. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05260)
 1860. (at 107.188 86.995)
 1861. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1862. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1863. (path /5AEF5471)
 1864. (attr smd)
 1865. (fp_text reference Q8 (at -4.064 -0.1905) (layer F.SilkS)
 1866. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1867. )
 1868. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1869. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1870. )
 1871. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1872. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1873. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1874. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1875. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1876. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1877. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1878. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1879. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1880. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1881. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1882. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1883. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1884. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1885. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1886. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1887. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1888. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1889. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1890. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1891. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1892. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1893. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1894. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1895. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1896. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1897. )
 1898. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1899. (net 1 GND))
 1900. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1901. (net 17 /PCA1_CH7_OUT))
 1902. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1903. (net 58 /PCA1_CH7))
 1904. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1905. (net 58 /PCA1_CH7))
 1906. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1907. (net 58 /PCA1_CH7))
 1908. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1909. (net 58 /PCA1_CH7))
 1910. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1911. (net 58 /PCA1_CH7))
 1912. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1913. (at (xyz 0 0 0))
 1914. (scale (xyz 1 1 1))
 1915. (rotate (xyz 0 0 0))
 1916. )
 1917. )
 1918. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05284)
 1919. (at 107.188 94.107)
 1920. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1921. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1922. (path /5AEF547F)
 1923. (attr smd)
 1924. (fp_text reference Q9 (at -3.81 -0.127) (layer F.SilkS)
 1925. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1926. )
 1927. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1928. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1929. )
 1930. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1931. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1932. )
 1933. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1934. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1935. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1936. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1937. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1938. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1939. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1940. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1941. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1942. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1943. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1944. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1945. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1946. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1947. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1948. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1949. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1950. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1951. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1952. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1953. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1954. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1955. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1956. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1957. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1958. (net 59 /PCA1_CH8))
 1959. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1960. (net 59 /PCA1_CH8))
 1961. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1962. (net 59 /PCA1_CH8))
 1963. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 1964. (net 59 /PCA1_CH8))
 1965. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 1966. (net 59 /PCA1_CH8))
 1967. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1968. (net 15 /PCA1_CH8_OUT))
 1969. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1970. (net 1 GND))
 1971. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 1972. (at (xyz 0 0 0))
 1973. (scale (xyz 1 1 1))
 1974. (rotate (xyz 0 0 0))
 1975. )
 1976. )
 1977. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD052A8)
 1978. (at 107.188 101.219)
 1979. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 1980. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 1981. (path /5AEF548D)
 1982. (attr smd)
 1983. (fp_text reference Q10 (at -3.683 -0.0635) (layer F.SilkS)
 1984. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1985. )
 1986. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 1987. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1988. )
 1989. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1990. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1991. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1992. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1993. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1994. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1995. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1996. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1997. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1998. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1999. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2000. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2001. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2002. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2003. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2004. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2005. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2006. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2007. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2008. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2009. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2010. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2011. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2012. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2013. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2014. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2015. )
 2016. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2017. (net 1 GND))
 2018. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2019. (net 19 /PCA1_CH9_OUT))
 2020. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2021. (net 60 /PCA1_CH9))
 2022. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2023. (net 60 /PCA1_CH9))
 2024. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2025. (net 60 /PCA1_CH9))
 2026. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2027. (net 60 /PCA1_CH9))
 2028. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2029. (net 60 /PCA1_CH9))
 2030. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2031. (at (xyz 0 0 0))
 2032. (scale (xyz 1 1 1))
 2033. (rotate (xyz 0 0 0))
 2034. )
 2035. )
 2036. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD052CC)
 2037. (at 122.555 72.771)
 2038. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2039. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2040. (path /5AEF549B)
 2041. (attr smd)
 2042. (fp_text reference Q11 (at -3.81 -0.127) (layer F.SilkS)
 2043. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2044. )
 2045. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2046. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2047. )
 2048. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2049. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2050. )
 2051. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2052. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2053. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2054. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2055. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2056. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2057. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2058. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2059. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2060. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2061. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2062. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2063. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2064. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2065. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2066. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2067. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2068. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2069. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2070. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2071. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2072. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2073. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2074. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2075. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2076. (net 61 /PCA1_CH10))
 2077. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2078. (net 61 /PCA1_CH10))
 2079. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2080. (net 61 /PCA1_CH10))
 2081. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2082. (net 61 /PCA1_CH10))
 2083. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2084. (net 61 /PCA1_CH10))
 2085. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2086. (net 18 /PCA1_CH10_OUT))
 2087. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2088. (net 1 GND))
 2089. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2090. (at (xyz 0 0 0))
 2091. (scale (xyz 1 1 1))
 2092. (rotate (xyz 0 0 0))
 2093. )
 2094. )
 2095. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD052F0)
 2096. (at 122.428 79.629)
 2097. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2098. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2099. (path /5AEF54A9)
 2100. (attr smd)
 2101. (fp_text reference Q12 (at -3.81 0.0635) (layer F.SilkS)
 2102. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2103. )
 2104. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2105. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2106. )
 2107. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2108. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2109. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2110. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2111. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2112. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2113. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2114. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2115. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2116. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2117. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2118. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2119. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2120. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2121. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2122. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2123. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2124. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2125. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2126. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2127. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2128. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2129. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2130. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2131. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2132. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2133. )
 2134. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2135. (net 1 GND))
 2136. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2137. (net 20 /PCA1_CH11_OUT))
 2138. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2139. (net 62 /PCA1_CH11))
 2140. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2141. (net 62 /PCA1_CH11))
 2142. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2143. (net 62 /PCA1_CH11))
 2144. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2145. (net 62 /PCA1_CH11))
 2146. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2147. (net 62 /PCA1_CH11))
 2148. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2149. (at (xyz 0 0 0))
 2150. (scale (xyz 1 1 1))
 2151. (rotate (xyz 0 0 0))
 2152. )
 2153. )
 2154. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05314)
 2155. (at 122.428 86.868)
 2156. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2157. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2158. (path /5AF095F9)
 2159. (attr smd)
 2160. (fp_text reference Q13 (at -3.937 -0.0635) (layer F.SilkS)
 2161. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2162. )
 2163. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2164. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2165. )
 2166. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2167. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2168. )
 2169. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2170. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2171. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2172. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2173. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2174. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2175. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2176. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2177. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2178. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2179. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2180. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2181. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2182. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2183. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2184. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2185. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2186. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2187. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2188. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2189. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2190. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2191. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2192. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2193. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2194. (net 63 /PCA1_CH12))
 2195. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2196. (net 63 /PCA1_CH12))
 2197. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2198. (net 63 /PCA1_CH12))
 2199. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2200. (net 63 /PCA1_CH12))
 2201. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2202. (net 63 /PCA1_CH12))
 2203. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2204. (net 22 /PCA1_CH12_OUT))
 2205. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2206. (net 1 GND))
 2207. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2208. (at (xyz 0 0 0))
 2209. (scale (xyz 1 1 1))
 2210. (rotate (xyz 0 0 0))
 2211. )
 2212. )
 2213. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05338)
 2214. (at 122.428 93.98)
 2215. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2216. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2217. (path /5AF09607)
 2218. (attr smd)
 2219. (fp_text reference Q14 (at -3.8735 -0.0635) (layer F.SilkS)
 2220. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2221. )
 2222. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2223. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2224. )
 2225. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2226. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2227. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2228. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2229. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2230. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2231. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2232. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2233. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2234. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2235. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2236. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2237. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2238. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2239. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2240. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2241. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2242. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2243. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2244. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2245. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2246. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2247. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2248. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2249. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2250. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2251. )
 2252. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2253. (net 1 GND))
 2254. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2255. (net 23 /PCA1_CH13_OUT))
 2256. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2257. (net 64 /PCA1_CH13))
 2258. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2259. (net 64 /PCA1_CH13))
 2260. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2261. (net 64 /PCA1_CH13))
 2262. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2263. (net 64 /PCA1_CH13))
 2264. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2265. (net 64 /PCA1_CH13))
 2266. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2267. (at (xyz 0 0 0))
 2268. (scale (xyz 1 1 1))
 2269. (rotate (xyz 0 0 0))
 2270. )
 2271. )
 2272. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD0535C)
 2273. (at 122.428 101.219)
 2274. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2275. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2276. (path /5AF09615)
 2277. (attr smd)
 2278. (fp_text reference Q15 (at -3.4925 -0.127) (layer F.SilkS)
 2279. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2280. )
 2281. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2282. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2283. )
 2284. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2285. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2286. )
 2287. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2288. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2289. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2290. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2291. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2292. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2293. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2294. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2295. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2296. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2297. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2298. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2299. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2300. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2301. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2302. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2303. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2304. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2305. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2306. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2307. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2308. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2309. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2310. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2311. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2312. (net 65 /PCA1_CH14))
 2313. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2314. (net 65 /PCA1_CH14))
 2315. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2316. (net 65 /PCA1_CH14))
 2317. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2318. (net 65 /PCA1_CH14))
 2319. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2320. (net 65 /PCA1_CH14))
 2321. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2322. (net 21 /PCA1_CH14_OUT))
 2323. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2324. (net 1 GND))
 2325. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2326. (at (xyz 0 0 0))
 2327. (scale (xyz 1 1 1))
 2328. (rotate (xyz 0 0 0))
 2329. )
 2330. )
 2331. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05380)
 2332. (at 139.1285 72.644)
 2333. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2334. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2335. (path /5AF78EB6)
 2336. (attr smd)
 2337. (fp_text reference Q16 (at -3.6195 -0.127) (layer F.SilkS)
 2338. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2339. )
 2340. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2341. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2342. )
 2343. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2344. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2345. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2346. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2347. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2348. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2349. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2350. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2351. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2352. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2353. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2354. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2355. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2356. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2357. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2358. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2359. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2360. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2361. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2362. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2363. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2364. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2365. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2366. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2367. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2368. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2369. )
 2370. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2371. (net 1 GND))
 2372. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2373. (net 25 /PCA2_CH0_OUT))
 2374. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2375. (net 66 /PCA2_CH0))
 2376. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2377. (net 66 /PCA2_CH0))
 2378. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2379. (net 66 /PCA2_CH0))
 2380. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2381. (net 66 /PCA2_CH0))
 2382. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2383. (net 66 /PCA2_CH0))
 2384. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2385. (at (xyz 0 0 0))
 2386. (scale (xyz 1 1 1))
 2387. (rotate (xyz 0 0 0))
 2388. )
 2389. )
 2390. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD053A4)
 2391. (at 139.1285 79.756)
 2392. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2393. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2394. (path /5AF78EC4)
 2395. (attr smd)
 2396. (fp_text reference Q17 (at -3.7465 -0.0635) (layer F.SilkS)
 2397. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2398. )
 2399. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2400. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2401. )
 2402. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2403. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2404. )
 2405. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2406. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2407. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2408. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2409. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2410. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2411. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2412. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2413. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2414. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2415. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2416. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2417. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2418. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2419. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2420. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2421. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2422. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2423. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2424. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2425. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2426. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2427. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2428. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2429. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2430. (net 67 /PCA2_CH1))
 2431. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2432. (net 67 /PCA2_CH1))
 2433. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2434. (net 67 /PCA2_CH1))
 2435. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2436. (net 67 /PCA2_CH1))
 2437. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2438. (net 67 /PCA2_CH1))
 2439. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2440. (net 24 /PCA2_CH1_OUT))
 2441. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2442. (net 1 GND))
 2443. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2444. (at (xyz 0 0 0))
 2445. (scale (xyz 1 1 1))
 2446. (rotate (xyz 0 0 0))
 2447. )
 2448. )
 2449. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD053C8)
 2450. (at 139.1285 86.868)
 2451. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2452. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2453. (path /5AF78ED2)
 2454. (attr smd)
 2455. (fp_text reference Q18 (at -3.6195 0.0635) (layer F.SilkS)
 2456. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2457. )
 2458. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2459. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2460. )
 2461. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2462. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2463. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2464. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2465. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2466. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2467. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2468. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2469. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2470. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2471. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2472. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2473. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2474. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2475. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2476. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2477. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2478. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2479. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2480. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2481. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2482. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2483. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2484. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2485. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2486. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2487. )
 2488. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2489. (net 1 GND))
 2490. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2491. (net 26 /PCA2_CH2_OUT))
 2492. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2493. (net 68 /PCA2_CH2))
 2494. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2495. (net 68 /PCA2_CH2))
 2496. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2497. (net 68 /PCA2_CH2))
 2498. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2499. (net 68 /PCA2_CH2))
 2500. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2501. (net 68 /PCA2_CH2))
 2502. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2503. (at (xyz 0 0 0))
 2504. (scale (xyz 1 1 1))
 2505. (rotate (xyz 0 0 0))
 2506. )
 2507. )
 2508. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD053EC)
 2509. (at 139.1285 93.98)
 2510. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2511. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2512. (path /5AF78EE0)
 2513. (attr smd)
 2514. (fp_text reference Q19 (at -3.683 -0.127) (layer F.SilkS)
 2515. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2516. )
 2517. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2518. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2519. )
 2520. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2521. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2522. )
 2523. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2524. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2525. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2526. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2527. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2528. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2529. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2530. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2531. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2532. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2533. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2534. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2535. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2536. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2537. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2538. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2539. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2540. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2541. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2542. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2543. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2544. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2545. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2546. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2547. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2548. (net 69 /PCA2_CH3))
 2549. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2550. (net 69 /PCA2_CH3))
 2551. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2552. (net 69 /PCA2_CH3))
 2553. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2554. (net 69 /PCA2_CH3))
 2555. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2556. (net 69 /PCA2_CH3))
 2557. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2558. (net 28 /PCA2_CH3_OUT))
 2559. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2560. (net 1 GND))
 2561. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2562. (at (xyz 0 0 0))
 2563. (scale (xyz 1 1 1))
 2564. (rotate (xyz 0 0 0))
 2565. )
 2566. )
 2567. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05410)
 2568. (at 139.1285 101.092)
 2569. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2570. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2571. (path /5AF78EEE)
 2572. (attr smd)
 2573. (fp_text reference Q20 (at -3.6195 0) (layer F.SilkS)
 2574. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2575. )
 2576. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2577. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2578. )
 2579. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2580. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2581. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2582. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2583. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2584. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2585. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2586. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2587. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2588. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2589. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2590. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2591. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2592. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2593. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2594. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2595. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2596. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2597. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2598. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2599. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2600. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2601. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2602. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2603. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2604. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2605. )
 2606. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2607. (net 1 GND))
 2608. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2609. (net 29 /PCA2_CH4_OUT))
 2610. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2611. (net 70 /PCA2_CH4))
 2612. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2613. (net 70 /PCA2_CH4))
 2614. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2615. (net 70 /PCA2_CH4))
 2616. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2617. (net 70 /PCA2_CH4))
 2618. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2619. (net 70 /PCA2_CH4))
 2620. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2621. (at (xyz 0 0 0))
 2622. (scale (xyz 1 1 1))
 2623. (rotate (xyz 0 0 0))
 2624. )
 2625. )
 2626. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05434)
 2627. (at 153.924 72.263)
 2628. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2629. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2630. (path /5AF78EFC)
 2631. (attr smd)
 2632. (fp_text reference Q21 (at -3.429 -0.0635) (layer F.SilkS)
 2633. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2634. )
 2635. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2636. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2637. )
 2638. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2639. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2640. )
 2641. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2642. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2643. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2644. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2645. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2646. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2647. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2648. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2649. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2650. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2651. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2652. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2653. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2654. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2655. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2656. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2657. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2658. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2659. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2660. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2661. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2662. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2663. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2664. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2665. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2666. (net 71 /PCA2_CH5))
 2667. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2668. (net 71 /PCA2_CH5))
 2669. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2670. (net 71 /PCA2_CH5))
 2671. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2672. (net 71 /PCA2_CH5))
 2673. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2674. (net 71 /PCA2_CH5))
 2675. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2676. (net 27 /PCA2_CH5_OUT))
 2677. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2678. (net 1 GND))
 2679. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2680. (at (xyz 0 0 0))
 2681. (scale (xyz 1 1 1))
 2682. (rotate (xyz 0 0 0))
 2683. )
 2684. )
 2685. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05458)
 2686. (at 153.924 79.629)
 2687. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2688. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2689. (path /5AF78F0A)
 2690. (attr smd)
 2691. (fp_text reference Q22 (at -3.302 -0.0635) (layer F.SilkS)
 2692. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2693. )
 2694. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2695. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2696. )
 2697. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2698. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2699. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2700. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2701. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2702. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2703. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2704. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2705. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2706. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2707. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2708. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2709. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2710. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2711. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2712. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2713. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2714. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2715. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2716. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2717. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2718. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2719. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2720. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2721. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2722. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2723. )
 2724. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2725. (net 1 GND))
 2726. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2727. (net 31 /PCA2_CH6_OUT))
 2728. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2729. (net 72 /PCA2_CH6))
 2730. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2731. (net 72 /PCA2_CH6))
 2732. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2733. (net 72 /PCA2_CH6))
 2734. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2735. (net 72 /PCA2_CH6))
 2736. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2737. (net 72 /PCA2_CH6))
 2738. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2739. (at (xyz 0 0 0))
 2740. (scale (xyz 1 1 1))
 2741. (rotate (xyz 0 0 0))
 2742. )
 2743. )
 2744. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD0547C)
 2745. (at 153.924 86.868)
 2746. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2747. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2748. (path /5AF78F18)
 2749. (attr smd)
 2750. (fp_text reference Q23 (at -3.429 0.0635) (layer F.SilkS)
 2751. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2752. )
 2753. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2754. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2755. )
 2756. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2757. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2758. )
 2759. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2760. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2761. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2762. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2763. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2764. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2765. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2766. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2767. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2768. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2769. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2770. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2771. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2772. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2773. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2774. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2775. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2776. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2777. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2778. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2779. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2780. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2781. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2782. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2783. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2784. (net 73 /PCA2_CH7))
 2785. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2786. (net 73 /PCA2_CH7))
 2787. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2788. (net 73 /PCA2_CH7))
 2789. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2790. (net 73 /PCA2_CH7))
 2791. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2792. (net 73 /PCA2_CH7))
 2793. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2794. (net 30 /PCA2_CH7_OUT))
 2795. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2796. (net 1 GND))
 2797. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2798. (at (xyz 0 0 0))
 2799. (scale (xyz 1 1 1))
 2800. (rotate (xyz 0 0 0))
 2801. )
 2802. )
 2803. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD054A0)
 2804. (at 153.924 93.98)
 2805. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2806. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2807. (path /5AF78F26)
 2808. (attr smd)
 2809. (fp_text reference Q24 (at -3.556 0) (layer F.SilkS)
 2810. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2811. )
 2812. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2813. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2814. )
 2815. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2816. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2817. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2818. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2819. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2820. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2821. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2822. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2823. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2824. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2825. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2826. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2827. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2828. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2829. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2830. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2831. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2832. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2833. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2834. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2835. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2836. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2837. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2838. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2839. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2840. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2841. )
 2842. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2843. (net 1 GND))
 2844. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2845. (net 32 /PCA2_CH8_OUT))
 2846. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2847. (net 74 /PCA2_CH8))
 2848. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2849. (net 74 /PCA2_CH8))
 2850. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2851. (net 74 /PCA2_CH8))
 2852. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2853. (net 74 /PCA2_CH8))
 2854. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2855. (net 74 /PCA2_CH8))
 2856. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2857. (at (xyz 0 0 0))
 2858. (scale (xyz 1 1 1))
 2859. (rotate (xyz 0 0 0))
 2860. )
 2861. )
 2862. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD054C4)
 2863. (at 153.924 101.219)
 2864. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2865. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2866. (path /5AF78F34)
 2867. (attr smd)
 2868. (fp_text reference Q25 (at -3.4925 0) (layer F.SilkS)
 2869. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2870. )
 2871. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2872. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2873. )
 2874. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2875. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2876. )
 2877. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2878. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2879. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2880. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2881. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2882. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2883. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2884. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2885. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2886. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2887. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2888. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2889. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2890. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2891. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2892. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2893. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2894. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2895. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2896. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2897. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2898. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2899. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2900. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2901. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2902. (net 75 /PCA2_CH9))
 2903. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2904. (net 75 /PCA2_CH9))
 2905. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2906. (net 75 /PCA2_CH9))
 2907. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2908. (net 75 /PCA2_CH9))
 2909. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2910. (net 75 /PCA2_CH9))
 2911. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2912. (net 34 /PCA2_CH9_OUT))
 2913. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2914. (net 1 GND))
 2915. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2916. (at (xyz 0 0 0))
 2917. (scale (xyz 1 1 1))
 2918. (rotate (xyz 0 0 0))
 2919. )
 2920. )
 2921. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD054E8)
 2922. (at 167.4495 72.263)
 2923. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2924. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2925. (path /5AF78F42)
 2926. (attr smd)
 2927. (fp_text reference Q26 (at -3.3655 0) (layer F.SilkS)
 2928. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2929. )
 2930. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2931. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2932. )
 2933. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2934. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2935. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2936. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2937. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2938. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2939. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2940. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2941. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2942. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2943. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2944. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2945. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2946. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2947. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2948. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2949. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2950. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2951. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2952. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2953. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2954. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2955. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2956. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2957. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 2958. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2959. )
 2960. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2961. (net 1 GND))
 2962. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2963. (net 35 /PCA2_CH10_OUT))
 2964. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 2965. (net 76 /PCA2_CH10))
 2966. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2967. (net 76 /PCA2_CH10))
 2968. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2969. (net 76 /PCA2_CH10))
 2970. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2971. (net 76 /PCA2_CH10))
 2972. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 2973. (net 76 /PCA2_CH10))
 2974. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 2975. (at (xyz 0 0 0))
 2976. (scale (xyz 1 1 1))
 2977. (rotate (xyz 0 0 0))
 2978. )
 2979. )
 2980. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD0550C)
 2981. (at 167.5765 79.502)
 2982. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 2983. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 2984. (path /5AF78F50)
 2985. (attr smd)
 2986. (fp_text reference Q27 (at -3.3655 -0.0635) (layer F.SilkS)
 2987. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2988. )
 2989. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 2990. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2991. )
 2992. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2993. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2994. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2995. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2996. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2997. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2998. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2999. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3000. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3001. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3002. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3003. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3004. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3005. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3006. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3007. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3008. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3009. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3010. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3011. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3012. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3013. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3014. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3015. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3016. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3017. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3018. )
 3019. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3020. (net 1 GND))
 3021. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3022. (net 33 /PCA2_CH11_OUT))
 3023. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 3024. (net 77 /PCA2_CH11))
 3025. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3026. (net 77 /PCA2_CH11))
 3027. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3028. (net 77 /PCA2_CH11))
 3029. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3030. (net 77 /PCA2_CH11))
 3031. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3032. (net 77 /PCA2_CH11))
 3033. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 3034. (at (xyz 0 0 0))
 3035. (scale (xyz 1 1 1))
 3036. (rotate (xyz 0 0 0))
 3037. )
 3038. )
 3039. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05530)
 3040. (at 167.4495 86.741)
 3041. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 3042. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 3043. (path /5AF78F5E)
 3044. (attr smd)
 3045. (fp_text reference Q28 (at -3.3655 0.0635) (layer F.SilkS)
 3046. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3047. )
 3048. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 3049. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3050. )
 3051. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3052. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3053. )
 3054. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3055. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3056. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3057. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3058. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3059. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3060. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3061. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3062. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3063. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3064. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3065. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3066. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3067. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3068. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3069. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3070. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3071. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3072. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3073. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3074. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3075. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3076. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3077. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3078. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3079. (net 78 /PCA2_CH12))
 3080. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3081. (net 78 /PCA2_CH12))
 3082. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3083. (net 78 /PCA2_CH12))
 3084. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3085. (net 78 /PCA2_CH12))
 3086. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 3087. (net 78 /PCA2_CH12))
 3088. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3089. (net 37 /PCA2_CH12_OUT))
 3090. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3091. (net 1 GND))
 3092. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 3093. (at (xyz 0 0 0))
 3094. (scale (xyz 1 1 1))
 3095. (rotate (xyz 0 0 0))
 3096. )
 3097. )
 3098. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05554)
 3099. (at 167.4495 93.98)
 3100. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 3101. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 3102. (path /5AF78F6C)
 3103. (attr smd)
 3104. (fp_text reference Q29 (at -3.302 0) (layer F.SilkS)
 3105. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3106. )
 3107. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 3108. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3109. )
 3110. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3111. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3112. )
 3113. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3114. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3115. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3116. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3117. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3118. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3119. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3120. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3121. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3122. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3123. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3124. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3125. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3126. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3127. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3128. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3129. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3130. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3131. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3132. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3133. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3134. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3135. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3136. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3137. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3138. (net 79 /PCA2_CH13))
 3139. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3140. (net 79 /PCA2_CH13))
 3141. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3142. (net 79 /PCA2_CH13))
 3143. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3144. (net 79 /PCA2_CH13))
 3145. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 3146. (net 79 /PCA2_CH13))
 3147. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3148. (net 36 /PCA2_CH13_OUT))
 3149. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3150. (net 1 GND))
 3151. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 3152. (at (xyz 0 0 0))
 3153. (scale (xyz 1 1 1))
 3154. (rotate (xyz 0 0 0))
 3155. )
 3156. )
 3157. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD05578)
 3158. (at 167.4495 101.092)
 3159. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 3160. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 3161. (path /5AF78F7A)
 3162. (attr smd)
 3163. (fp_text reference Q30 (at -3.429 0) (layer F.SilkS)
 3164. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3165. )
 3166. (fp_text value AP85T03 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
 3167. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3168. )
 3169. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3170. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3171. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3172. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3173. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3174. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3175. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3176. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3177. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3178. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3179. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3180. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3181. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3182. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3183. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3184. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3185. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3186. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3187. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3188. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3189. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3190. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3191. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3192. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3193. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3194. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3195. )
 3196. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3197. (net 1 GND))
 3198. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3199. (net 38 /PCA2_CH14_OUT))
 3200. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 3201. (net 80 /PCA2_CH14))
 3202. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3203. (net 80 /PCA2_CH14))
 3204. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3205. (net 80 /PCA2_CH14))
 3206. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3207. (net 80 /PCA2_CH14))
 3208. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3209. (net 80 /PCA2_CH14))
 3210. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 3211. (at (xyz 0 0 0))
 3212. (scale (xyz 1 1 1))
 3213. (rotate (xyz 0 0 0))
 3214. )
 3215. )
 3216. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD05589)
 3217. (at 103.3145 46.6725)
 3218. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3219. (tags "resistor 1206")
 3220. (path /5ADAC41F)
 3221. (attr smd)
 3222. (fp_text reference R1 (at 0 -0.0635) (layer F.SilkS)
 3223. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3224. )
 3225. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3226. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3227. )
 3228. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3229. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3230. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3231. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3232. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3233. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3234. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3235. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3236. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3237. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3238. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3239. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3240. )
 3241. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3242. (net 1 GND))
 3243. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3244. (net 8 PCA1_OE))
 3245. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3246. (at (xyz 0 0 0))
 3247. (scale (xyz 1 1 1))
 3248. (rotate (xyz 0 0 0))
 3249. )
 3250. )
 3251. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD0559A)
 3252. (at 109.982 46.609)
 3253. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3254. (tags "resistor 1206")
 3255. (path /5ADAC4FC)
 3256. (attr smd)
 3257. (fp_text reference R2 (at 0 -0.0635) (layer F.SilkS)
 3258. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3259. )
 3260. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3261. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3262. )
 3263. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3264. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3265. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3266. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3267. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3268. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3269. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3270. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3271. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3272. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3273. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3274. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3275. )
 3276. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3277. (net 1 GND))
 3278. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3279. (net 6 PCA2_OE))
 3280. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3281. (at (xyz 0 0 0))
 3282. (scale (xyz 1 1 1))
 3283. (rotate (xyz 0 0 0))
 3284. )
 3285. )
 3286. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD055AB)
 3287. (at 88.392 46.6725)
 3288. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3289. (tags "resistor 1206")
 3290. (path /5AE239AD)
 3291. (attr smd)
 3292. (fp_text reference R3 (at 0 0.0635) (layer F.SilkS)
 3293. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3294. )
 3295. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3296. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3297. )
 3298. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3299. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3300. )
 3301. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3302. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3303. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3304. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3305. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3306. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3307. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3308. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3309. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3310. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3311. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3312. (net 3 5V))
 3313. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3314. (net 5 SDA))
 3315. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3316. (at (xyz 0 0 0))
 3317. (scale (xyz 1 1 1))
 3318. (rotate (xyz 0 0 0))
 3319. )
 3320. )
 3321. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD055BC)
 3322. (at 95.8215 46.6725)
 3323. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3324. (tags "resistor 1206")
 3325. (path /5AE23A8C)
 3326. (attr smd)
 3327. (fp_text reference R4 (at 0 -0.0635) (layer F.SilkS)
 3328. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3329. )
 3330. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3331. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3332. )
 3333. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3334. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3335. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3336. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3337. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3338. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3339. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3340. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3341. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3342. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3343. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3344. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3345. )
 3346. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3347. (net 7 SCL))
 3348. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3349. (net 3 5V))
 3350. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3351. (at (xyz 0 0 0))
 3352. (scale (xyz 1 1 1))
 3353. (rotate (xyz 0 0 0))
 3354. )
 3355. )
 3356. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD0C075)
 3357. (at 95.123 51.435)
 3358. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3359. (tags "resistor 1206")
 3360. (path /5ACFEA31)
 3361. (attr smd)
 3362. (fp_text reference R5 (at 0 0.127) (layer F.SilkS)
 3363. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3364. )
 3365. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3366. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3367. )
 3368. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3369. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3370. )
 3371. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3372. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3373. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3374. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3375. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3376. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3377. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3378. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3379. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3380. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3381. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3382. (net 39 PCA1_A0))
 3383. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3384. (net 1 GND))
 3385. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3386. (at (xyz 0 0 0))
 3387. (scale (xyz 1 1 1))
 3388. (rotate (xyz 0 0 0))
 3389. )
 3390. )
 3391. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD055DE)
 3392. (at 121.412 51.308)
 3393. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3394. (tags "resistor 1206")
 3395. (path /5AD0CB2A)
 3396. (attr smd)
 3397. (fp_text reference R6 (at 0 0.0635) (layer F.SilkS)
 3398. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3399. )
 3400. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3401. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3402. )
 3403. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3404. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3405. )
 3406. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3407. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3408. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3409. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3410. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3411. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3412. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3413. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3414. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3415. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3416. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3417. (net 40 PCA2_A0))
 3418. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3419. (net 1 GND))
 3420. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3421. (at (xyz 0 0 0))
 3422. (scale (xyz 1 1 1))
 3423. (rotate (xyz 0 0 0))
 3424. )
 3425. )
 3426. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD0C10E)
 3427. (at 95.123 53.721)
 3428. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3429. (tags "resistor 1206")
 3430. (path /5ACFEB9A)
 3431. (attr smd)
 3432. (fp_text reference R7 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 3433. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3434. )
 3435. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3436. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3437. )
 3438. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3439. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3440. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3441. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3442. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3443. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3444. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3445. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3446. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3447. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3448. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3449. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3450. )
 3451. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3452. (net 1 GND))
 3453. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3454. (net 41 PCA1_A1))
 3455. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3456. (at (xyz 0 0 0))
 3457. (scale (xyz 1 1 1))
 3458. (rotate (xyz 0 0 0))
 3459. )
 3460. )
 3461. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD05600)
 3462. (at 121.412 53.594)
 3463. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3464. (tags "resistor 1206")
 3465. (path /5AD0CB30)
 3466. (attr smd)
 3467. (fp_text reference R8 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 3468. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3469. )
 3470. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3471. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3472. )
 3473. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3474. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3475. )
 3476. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3477. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3478. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3479. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3480. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3481. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3482. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3483. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3484. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3485. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3486. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3487. (net 42 PCA2_A1))
 3488. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3489. (net 1 GND))
 3490. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3491. (at (xyz 0 0 0))
 3492. (scale (xyz 1 1 1))
 3493. (rotate (xyz 0 0 0))
 3494. )
 3495. )
 3496. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5AD0C00C)
 3497. (at 95.123 56.007)
 3498. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3499. (tags "resistor 1206")
 3500. (path /5ACFEC07)
 3501. (attr smd)
 3502. (fp_text reference R9 (at 0 0.127) (layer F.SilkS)
 3503. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3504. )
 3505. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3506. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3507. )
 3508. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3509. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3510. )
 3511. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3512. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3513. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3514. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3515. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3516. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3517. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3518. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3519. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3520. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3521. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3522. (net 43 PCA1_A2))
 3523. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3524. (net 1 GND))
 3525. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3526. (at (xyz 0 0 0))
 3527. (scale (xyz 1 1 1))
 3528. (rotate (xyz 0 0 0))
 3529. )
 3530. )
 3531. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD05660) (tstamp 5AD05622)
 3532. (at 121.412 55.88)
 3533. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3534. (tags "resistor 1206")
 3535. (path /5AD0CB36)
 3536. (attr smd)
 3537. (fp_text reference R10 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 3538. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3539. )
 3540. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3541. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3542. )
 3543. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3544. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3545. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3546. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3547. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3548. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3549. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3550. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3551. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3552. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3553. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3554. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3555. )
 3556. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3557. (net 1 GND))
 3558. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3559. (net 44 PCA2_A2))
 3560. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3561. (at (xyz 0 0 0))
 3562. (scale (xyz 1 1 1))
 3563. (rotate (xyz 0 0 0))
 3564. )
 3565. )
 3566. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD055A9) (tstamp 5AD0C0A5)
 3567. (at 95.123 58.293)
 3568. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3569. (tags "resistor 1206")
 3570. (path /5ACFEC43)
 3571. (attr smd)
 3572. (fp_text reference R11 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 3573. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3574. )
 3575. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3576. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3577. )
 3578. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3579. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3580. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3581. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3582. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3583. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3584. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3585. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3586. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3587. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3588. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3589. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3590. )
 3591. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3592. (net 1 GND))
 3593. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3594. (net 45 PCA1_A3))
 3595. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3596. (at (xyz 0 0 0))
 3597. (scale (xyz 1 1 1))
 3598. (rotate (xyz 0 0 0))
 3599. )
 3600. )
 3601. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD05659) (tstamp 5AD05644)
 3602. (at 121.412 58.166)
 3603. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3604. (tags "resistor 1206")
 3605. (path /5AD0CB3C)
 3606. (attr smd)
 3607. (fp_text reference R12 (at 0 0.0635) (layer F.SilkS)
 3608. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3609. )
 3610. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3611. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3612. )
 3613. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3614. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3615. )
 3616. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3617. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3618. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3619. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3620. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3621. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3622. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3623. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3624. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3625. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3626. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3627. (net 46 PCA2_A3))
 3628. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3629. (net 1 GND))
 3630. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3631. (at (xyz 0 0 0))
 3632. (scale (xyz 1 1 1))
 3633. (rotate (xyz 0 0 0))
 3634. )
 3635. )
 3636. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD0559C) (tstamp 5AD0BF67)
 3637. (at 95.123 60.579)
 3638. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3639. (tags "resistor 1206")
 3640. (path /5ACFED97)
 3641. (attr smd)
 3642. (fp_text reference R13 (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
 3643. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3644. )
 3645. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3646. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3647. )
 3648. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3649. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3650. )
 3651. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3652. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3653. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3654. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3655. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3656. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3657. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3658. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3659. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3660. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3661. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3662. (net 47 PCA1_A4))
 3663. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3664. (net 1 GND))
 3665. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3666. (at (xyz 0 0 0))
 3667. (scale (xyz 1 1 1))
 3668. (rotate (xyz 0 0 0))
 3669. )
 3670. )
 3671. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD05651) (tstamp 5AD05666)
 3672. (at 121.412 60.452)
 3673. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3674. (tags "resistor 1206")
 3675. (path /5AD0CB42)
 3676. (attr smd)
 3677. (fp_text reference R14 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 3678. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3679. )
 3680. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3681. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3682. )
 3683. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3684. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3685. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3686. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3687. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3688. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3689. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3690. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3691. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3692. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3693. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3694. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3695. )
 3696. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3697. (net 1 GND))
 3698. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3699. (net 48 PCA2_A4))
 3700. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3701. (at (xyz 0 0 0))
 3702. (scale (xyz 1 1 1))
 3703. (rotate (xyz 0 0 0))
 3704. )
 3705. )
 3706. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD05594) (tstamp 5AD0C23D)
 3707. (at 95.123 62.865)
 3708. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3709. (tags "resistor 1206")
 3710. (path /5ACFEDD5)
 3711. (attr smd)
 3712. (fp_text reference R15 (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
 3713. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3714. )
 3715. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3716. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3717. )
 3718. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3719. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3720. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3721. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3722. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3723. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3724. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3725. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3726. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3727. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3728. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3729. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3730. )
 3731. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3732. (net 1 GND))
 3733. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3734. (net 49 PCA1_A5))
 3735. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3736. (at (xyz 0 0 0))
 3737. (scale (xyz 1 1 1))
 3738. (rotate (xyz 0 0 0))
 3739. )
 3740. )
 3741. (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5AD05649) (tstamp 5AD05688)
 3742. (at 121.412 62.738)
 3743. (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
 3744. (tags "resistor 1206")
 3745. (path /5AD0CB48)
 3746. (attr smd)
 3747. (fp_text reference R16 (at 0 0) (layer F.SilkS)
 3748. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
 3749. )
 3750. (fp_text value 10k (at 0 1.9) (layer F.Fab)
 3751. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3752. )
 3753. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3754. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 3755. )
 3756. (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3757. (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3758. (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3759. (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3760. (fp_line (start 1 1.07) (end -1 1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3761. (fp_line (start -1 -1.07) (end 1 -1.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3762. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3763. (fp_line (start -3.25 -1.11) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3764. (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3765. (fp_line (start 3.25 1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3766. (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3767. (net 50 PCA2_A5))
 3768. (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3769. (net 1 GND))
 3770. (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
 3771. (at (xyz 0 0 0))
 3772. (scale (xyz 1 1 1))
 3773. (rotate (xyz 0 0 0))
 3774. )
 3775. )
 3776. (module TO_SOT_Packages_SMD:TO-252-2 (layer F.Cu) (tedit 590079C0) (tstamp 5AD056F2)
 3777. (at 147.955 42.037)
 3778. (descr "TO-252 / DPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO252/PG-TO252-3-1/")
 3779. (tags "DPAK TO-252 DPAK-3 TO-252-3 SOT-428")
 3780. (path /5B0A6A52)
 3781. (attr smd)
 3782. (fp_text reference U3 (at -4.191 0) (layer F.SilkS)
 3783. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3784. )
 3785. (fp_text value LM7805_TO220 (at 6.731 -1.397 90) (layer F.Fab)
 3786. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3787. )
 3788. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3789. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3790. )
 3791. (fp_line (start 5.55 -3.5) (end -5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3792. (fp_line (start 5.55 3.5) (end 5.55 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3793. (fp_line (start -5.55 3.5) (end 5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3794. (fp_line (start -5.55 -3.5) (end -5.55 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3795. (fp_line (start -2.47 3.18) (end -3.57 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3796. (fp_line (start -2.47 3.45) (end -2.47 3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3797. (fp_line (start -0.97 3.45) (end -2.47 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3798. (fp_line (start -2.47 -3.18) (end -5.3 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3799. (fp_line (start -2.47 -3.45) (end -2.47 -3.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3800. (fp_line (start -0.97 -3.45) (end -2.47 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3801. (fp_line (start -4.97 2.655) (end -2.27 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3802. (fp_line (start -4.97 1.905) (end -4.97 2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3803. (fp_line (start -2.27 1.905) (end -4.97 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3804. (fp_line (start -4.97 -1.905) (end -2.27 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3805. (fp_line (start -4.97 -2.655) (end -4.97 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3806. (fp_line (start -1.865 -2.655) (end -4.97 -2.655) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3807. (fp_line (start -1.27 -3.25) (end 3.95 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3808. (fp_line (start -2.27 -2.25) (end -1.27 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3809. (fp_line (start -2.27 3.25) (end -2.27 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3810. (fp_line (start 3.95 3.25) (end -2.27 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3811. (fp_line (start 3.95 -3.25) (end 3.95 3.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3812. (fp_line (start 4.95 2.7) (end 3.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3813. (fp_line (start 4.95 -2.7) (end 4.95 2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3814. (fp_line (start 3.95 -2.7) (end 4.95 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3815. (pad 2 smd rect (at 0.425 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3816. (net 1 GND))
 3817. (pad 2 smd rect (at 3.775 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3818. (net 1 GND))
 3819. (pad 2 smd rect (at 0.425 -1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3820. (net 1 GND))
 3821. (pad 2 smd rect (at 3.775 1.525) (size 3.05 2.75) (layers F.Cu F.Paste)
 3822. (net 1 GND))
 3823. (pad 2 smd rect (at 2.1 0) (size 6.4 5.8) (layers F.Cu F.Mask)
 3824. (net 1 GND))
 3825. (pad 3 smd rect (at -4.2 2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3826. (net 3 5V))
 3827. (pad 1 smd rect (at -4.2 -2.28) (size 2.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3828. (net 2 12V))
 3829. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
 3830. (at (xyz 0 0 0))
 3831. (scale (xyz 1 1 1))
 3832. (rotate (xyz 0 0 0))
 3833. )
 3834. )
 3835. (module Diodes_THT:D_DO-201AD_P15.24mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AD05864) (tstamp 5AD06928)
 3836. (at 124.968 43.561)
 3837. (descr "D, DO-201AD series, Axial, Horizontal, pin pitch=15.24mm, , length*diameter=9.5*5.2mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/DO-201AD.pdf")
 3838. (tags "D DO-201AD series Axial Horizontal pin pitch 15.24mm length 9.5mm diameter 5.2mm")
 3839. (path /5AD0EC4C)
 3840. (fp_text reference D1 (at 7.9375 -1.905) (layer F.SilkS)
 3841. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3842. )
 3843. (fp_text value 1N5408 (at 8.1915 1.9685) (layer F.SilkS)
 3844. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3845. )
 3846. (fp_line (start 17.1 -2.95) (end -1.85 -2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3847. (fp_line (start 17.1 2.95) (end 17.1 -2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3848. (fp_line (start -1.85 2.95) (end 17.1 2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3849. (fp_line (start -1.85 -2.95) (end -1.85 2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3850. (fp_line (start 4.295 -2.66) (end 4.295 2.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3851. (fp_line (start 13.46 0) (end 12.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3852. (fp_line (start 1.78 0) (end 2.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3853. (fp_line (start 12.43 -2.66) (end 2.81 -2.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3854. (fp_line (start 12.43 2.66) (end 12.43 -2.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3855. (fp_line (start 2.81 2.66) (end 12.43 2.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3856. (fp_line (start 2.81 -2.66) (end 2.81 2.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 3857. (fp_line (start 4.295 -2.6) (end 4.295 2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3858. (fp_line (start 15.24 0) (end 12.37 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3859. (fp_line (start 0 0) (end 2.87 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3860. (fp_line (start 12.37 -2.6) (end 2.87 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3861. (fp_line (start 12.37 2.6) (end 12.37 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3862. (fp_line (start 2.87 2.6) (end 12.37 2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3863. (fp_line (start 2.87 -2.6) (end 2.87 2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
 3864. (fp_text user %R (at 7.62 0) (layer F.Fab)
 3865. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3866. )
 3867. (pad 2 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
 3868. (net 1 GND))
 3869. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
 3870. (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
 3871. (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_THT.3dshapes/D_DO-201AD_P15.24mm_Horizontal.wrl
 3872. (at (xyz 0 0 0))
 3873. (scale (xyz 0.9937 0.9937 0.9937))
 3874. (rotate (xyz 0 0 0))
 3875. )
 3876. )
 3877. (module Housings_SSOP:TSSOP-28_4.4x9.7mm_Pitch0.65mm (layer F.Cu) (tedit 54130A77) (tstamp 5AD0F034)
 3878. (at 103.124 57.785)
 3879. (descr "TSSOP28: plastic thin shrink small outline package; 28 leads; body width 4.4 mm; (see NXP SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW.pdf and sot361-1_po.pdf)")
 3880. (tags "SSOP 0.65")
 3881. (path /5ACFBF9B)
 3882. (attr smd)
 3883. (fp_text reference U1 (at 0 5.969) (layer F.SilkS)
 3884. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3885. )
 3886. (fp_text value PCA9685-TSSOP (at 0 5.9) (layer F.Fab)
 3887. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3888. )
 3889. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3890. (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
 3891. )
 3892. (fp_line (start -2.325 -4.75) (end -3.4 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3893. (fp_line (start -2.325 4.975) (end 2.325 4.975) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3894. (fp_line (start -2.325 -4.975) (end 2.325 -4.975) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3895. (fp_line (start -2.325 4.975) (end -2.325 4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3896. (fp_line (start 2.325 4.975) (end 2.325 4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3897. (fp_line (start 2.325 -4.975) (end 2.325 -4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3898. (fp_line (start -2.325 -4.975) (end -2.325 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3899. (fp_line (start -3.65 5.15) (end 3.65 5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3900. (fp_line (start -3.65 -5.15) (end 3.65 -5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3901. (fp_line (start 3.65 -5.15) (end 3.65 5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3902. (fp_line (start -3.65 -5.15) (end -3.65 5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3903. (fp_line (start -2.2 -3.85) (end -1.2 -4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3904. (fp_line (start -2.2 4.85) (end -2.2 -3.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3905. (fp_line (start 2.2 4.85) (end -2.2 4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3906. (fp_line (start 2.2 -4.85) (end 2.2 4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3907. (fp_line (start -1.2 -4.85) (end 2.2 -4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3908. (pad 28 smd rect (at 2.85 -4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3909. (net 3 5V))
 3910. (pad 27 smd rect (at 2.85 -3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3911. (net 5 SDA))
 3912. (pad 26 smd rect (at 2.85 -2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3913. (net 7 SCL))
 3914. (pad 25 smd rect (at 2.85 -2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3915. (net 1 GND))
 3916. (pad 24 smd rect (at 2.85 -1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3917. (net 49 PCA1_A5))
 3918. (pad 23 smd rect (at 2.85 -0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3919. (net 8 PCA1_OE))
 3920. (pad 22 smd rect (at 2.85 -0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3921. (net 81 "Net-(U1-Pad22)"))
 3922. (pad 21 smd rect (at 2.85 0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3923. (net 65 /PCA1_CH14))
 3924. (pad 20 smd rect (at 2.85 0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3925. (net 64 /PCA1_CH13))
 3926. (pad 19 smd rect (at 2.85 1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3927. (net 63 /PCA1_CH12))
 3928. (pad 18 smd rect (at 2.85 2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3929. (net 62 /PCA1_CH11))
 3930. (pad 17 smd rect (at 2.85 2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3931. (net 61 /PCA1_CH10))
 3932. (pad 16 smd rect (at 2.85 3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3933. (net 60 /PCA1_CH9))
 3934. (pad 15 smd rect (at 2.85 4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3935. (net 59 /PCA1_CH8))
 3936. (pad 14 smd rect (at -2.85 4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3937. (net 1 GND))
 3938. (pad 13 smd rect (at -2.85 3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3939. (net 58 /PCA1_CH7))
 3940. (pad 12 smd rect (at -2.85 2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3941. (net 57 /PCA1_CH6))
 3942. (pad 11 smd rect (at -2.85 2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3943. (net 56 /PCA1_CH5))
 3944. (pad 10 smd rect (at -2.85 1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3945. (net 55 /PCA1_CH4))
 3946. (pad 9 smd rect (at -2.85 0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3947. (net 54 /PCA1_CH3))
 3948. (pad 8 smd rect (at -2.85 0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3949. (net 53 /PCA1_CH2))
 3950. (pad 7 smd rect (at -2.85 -0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3951. (net 52 /PCA1_CH1))
 3952. (pad 6 smd rect (at -2.85 -0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3953. (net 51 /PCA1_CH0))
 3954. (pad 5 smd rect (at -2.85 -1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3955. (net 47 PCA1_A4))
 3956. (pad 4 smd rect (at -2.85 -2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3957. (net 45 PCA1_A3))
 3958. (pad 3 smd rect (at -2.85 -2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3959. (net 43 PCA1_A2))
 3960. (pad 2 smd rect (at -2.85 -3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3961. (net 41 PCA1_A1))
 3962. (pad 1 smd rect (at -2.85 -4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 3963. (net 39 PCA1_A0))
 3964. (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/TSSOP-28_4.4x9.7mm_P0.65mm.wrl
 3965. (at (xyz 0 0 0))
 3966. (scale (xyz 1 1 1))
 3967. (rotate (xyz 0 0 0))
 3968. )
 3969. )
 3970. (module Housings_SSOP:TSSOP-28_4.4x9.7mm_Pitch0.65mm (layer F.Cu) (tedit 54130A77) (tstamp 5AD08047)
 3971. (at 130.683 57.658)
 3972. (descr "TSSOP28: plastic thin shrink small outline package; 28 leads; body width 4.4 mm; (see NXP SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW.pdf and sot361-1_po.pdf)")
 3973. (tags "SSOP 0.65")
 3974. (path /5ACFBFE5)
 3975. (attr smd)
 3976. (fp_text reference U2 (at 0 6.0325) (layer F.SilkS)
 3977. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3978. )
 3979. (fp_text value PCA9685-TSSOP (at 0 5.9) (layer F.Fab)
 3980. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 3981. )
 3982. (fp_line (start -1.2 -4.85) (end 2.2 -4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3983. (fp_line (start 2.2 -4.85) (end 2.2 4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3984. (fp_line (start 2.2 4.85) (end -2.2 4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3985. (fp_line (start -2.2 4.85) (end -2.2 -3.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3986. (fp_line (start -2.2 -3.85) (end -1.2 -4.85) (layer F.Fab) (width 0.15))
 3987. (fp_line (start -3.65 -5.15) (end -3.65 5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3988. (fp_line (start 3.65 -5.15) (end 3.65 5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3989. (fp_line (start -3.65 -5.15) (end 3.65 -5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3990. (fp_line (start -3.65 5.15) (end 3.65 5.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 3991. (fp_line (start -2.325 -4.975) (end -2.325 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3992. (fp_line (start 2.325 -4.975) (end 2.325 -4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3993. (fp_line (start 2.325 4.975) (end 2.325 4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3994. (fp_line (start -2.325 4.975) (end -2.325 4.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3995. (fp_line (start -2.325 -4.975) (end 2.325 -4.975) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3996. (fp_line (start -2.325 4.975) (end 2.325 4.975) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3997. (fp_line (start -2.325 -4.75) (end -3.4 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 3998. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 3999. (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
 4000. )
 4001. (pad 1 smd rect (at -2.85 -4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4002. (net 40 PCA2_A0))
 4003. (pad 2 smd rect (at -2.85 -3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4004. (net 42 PCA2_A1))
 4005. (pad 3 smd rect (at -2.85 -2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4006. (net 44 PCA2_A2))
 4007. (pad 4 smd rect (at -2.85 -2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4008. (net 46 PCA2_A3))
 4009. (pad 5 smd rect (at -2.85 -1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4010. (net 48 PCA2_A4))
 4011. (pad 6 smd rect (at -2.85 -0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4012. (net 66 /PCA2_CH0))
 4013. (pad 7 smd rect (at -2.85 -0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4014. (net 67 /PCA2_CH1))
 4015. (pad 8 smd rect (at -2.85 0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4016. (net 68 /PCA2_CH2))
 4017. (pad 9 smd rect (at -2.85 0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4018. (net 69 /PCA2_CH3))
 4019. (pad 10 smd rect (at -2.85 1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4020. (net 70 /PCA2_CH4))
 4021. (pad 11 smd rect (at -2.85 2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4022. (net 71 /PCA2_CH5))
 4023. (pad 12 smd rect (at -2.85 2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4024. (net 72 /PCA2_CH6))
 4025. (pad 13 smd rect (at -2.85 3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4026. (net 73 /PCA2_CH7))
 4027. (pad 14 smd rect (at -2.85 4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4028. (net 1 GND))
 4029. (pad 15 smd rect (at 2.85 4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4030. (net 74 /PCA2_CH8))
 4031. (pad 16 smd rect (at 2.85 3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4032. (net 75 /PCA2_CH9))
 4033. (pad 17 smd rect (at 2.85 2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4034. (net 76 /PCA2_CH10))
 4035. (pad 18 smd rect (at 2.85 2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4036. (net 77 /PCA2_CH11))
 4037. (pad 19 smd rect (at 2.85 1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4038. (net 78 /PCA2_CH12))
 4039. (pad 20 smd rect (at 2.85 0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4040. (net 79 /PCA2_CH13))
 4041. (pad 21 smd rect (at 2.85 0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4042. (net 80 /PCA2_CH14))
 4043. (pad 22 smd rect (at 2.85 -0.325) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4044. (net 82 "Net-(U2-Pad22)"))
 4045. (pad 23 smd rect (at 2.85 -0.975) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4046. (net 6 PCA2_OE))
 4047. (pad 24 smd rect (at 2.85 -1.625) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4048. (net 50 PCA2_A5))
 4049. (pad 25 smd rect (at 2.85 -2.275) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4050. (net 1 GND))
 4051. (pad 26 smd rect (at 2.85 -2.925) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4052. (net 7 SCL))
 4053. (pad 27 smd rect (at 2.85 -3.575) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4054. (net 5 SDA))
 4055. (pad 28 smd rect (at 2.85 -4.225) (size 1.1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 4056. (net 3 5V))
 4057. (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/TSSOP-28_4.4x9.7mm_P0.65mm.wrl
 4058. (at (xyz 0 0 0))
 4059. (scale (xyz 1 1 1))
 4060. (rotate (xyz 0 0 0))
 4061. )
 4062. )
 4063. (module fp_dashie:LoutreFilligrane (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5AD10179)
 4064. (at 172.466 47.3075)
 4065. (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
 4066. (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
 4067. )
 4068. (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
 4069. (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
 4070. )
 4071. (fp_poly (pts (xy -5.701969 -8.005332) (xy -5.693075 -7.990998) (xy -5.69488 -7.982635) (xy -5.705335 -7.985746)
 4072. (xy -5.714768 -7.994949) (xy -5.722214 -8.009466) (xy -5.717095 -8.012546) (xy -5.701969 -8.005332)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4073. (fp_poly (pts (xy -5.570382 -8.171093) (xy -5.554106 -8.16334) (xy -5.543551 -8.151755) (xy -5.55158 -8.135935)
 4074. (xy -5.552633 -8.134653) (xy -5.571263 -8.120457) (xy -5.589764 -8.116833) (xy -5.599399 -8.125179)
 4075. (xy -5.599545 -8.127154) (xy -5.590035 -8.138705) (xy -5.579341 -8.143133) (xy -5.565112 -8.147521)
 4076. (xy -5.57331 -8.14933) (xy -5.579341 -8.149752) (xy -5.596507 -8.156365) (xy -5.599545 -8.162637)
 4077. (xy -5.590944 -8.172848) (xy -5.570382 -8.171093)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4078. (fp_poly (pts (xy -5.670571 -8.194432) (xy -5.668818 -8.190741) (xy -5.675296 -8.171144) (xy -5.689643 -8.150596)
 4079. (xy -5.704232 -8.139701) (xy -5.70565 -8.139546) (xy -5.708366 -8.146598) (xy -5.696924 -8.1636)
 4080. (xy -5.696585 -8.163979) (xy -5.681926 -8.181215) (xy -5.683086 -8.186145) (xy -5.697682 -8.184025)
 4081. (xy -5.716713 -8.171077) (xy -5.720772 -8.150933) (xy -5.716599 -8.129796) (xy -5.701028 -8.125752)
 4082. (xy -5.698001 -8.12621) (xy -5.673191 -8.138545) (xy -5.659824 -8.152187) (xy -5.640916 -8.171556)
 4083. (xy -5.628189 -8.169192) (xy -5.623712 -8.145656) (xy -5.623787 -8.142432) (xy -5.624938 -8.110682)
 4084. (xy -5.634182 -8.139546) (xy -5.641139 -8.156065) (xy -5.644576 -8.154802) (xy -5.655616 -8.131178)
 4085. (xy -5.678896 -8.113255) (xy -5.706028 -8.105158) (xy -5.728624 -8.111013) (xy -5.730394 -8.112606)
 4086. (xy -5.737685 -8.133143) (xy -5.735299 -8.161048) (xy -5.724369 -8.183285) (xy -5.724236 -8.183419)
 4087. (xy -5.706663 -8.193264) (xy -5.68533 -8.19739) (xy -5.670571 -8.194432)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4088. (fp_poly (pts (xy -5.800876 -8.256602) (xy -5.788134 -8.232066) (xy -5.777814 -8.22577) (xy -5.764144 -8.234364)
 4089. (xy -5.763511 -8.234914) (xy -5.738992 -8.25315) (xy -5.714499 -8.26683) (xy -5.696781 -8.272659)
 4090. (xy -5.691998 -8.269838) (xy -5.701192 -8.259208) (xy -5.724349 -8.24276) (xy -5.738034 -8.234535)
 4091. (xy -5.78398 -8.208297) (xy -5.762145 -8.150831) (xy -5.748771 -8.112963) (xy -5.745343 -8.095888)
 4092. (xy -5.751866 -8.099557) (xy -5.765486 -8.119341) (xy -5.781704 -8.150663) (xy -5.789934 -8.172283)
 4093. (xy -5.798001 -8.199248) (xy -5.825727 -8.1732) (xy -5.846331 -8.157365) (xy -5.8596 -8.153489)
 4094. (xy -5.860274 -8.153972) (xy -5.856603 -8.164106) (xy -5.838463 -8.179528) (xy -5.836517 -8.180827)
 4095. (xy -5.817046 -8.196749) (xy -5.810076 -8.215695) (xy -5.812151 -8.247264) (xy -5.812267 -8.248135)
 4096. (xy -5.818594 -8.295409) (xy -5.800876 -8.256602)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4097. (fp_poly (pts (xy -5.59881 -8.0553) (xy -5.557936 -8.046404) (xy -5.525769 -8.033969) (xy -5.508434 -8.019967)
 4098. (xy -5.507005 -8.015136) (xy -5.504901 -8.001516) (xy -5.49718 -7.992181) (xy -5.480724 -7.986827)
 4099. (xy -5.452414 -7.985151) (xy -5.409132 -7.986852) (xy -5.347758 -7.991626) (xy -5.304652 -7.9955)
 4100. (xy -5.237942 -8.001304) (xy -5.175775 -8.006104) (xy -5.123387 -8.009539) (xy -5.086013 -8.01125)
 4101. (xy -5.074227 -8.011339) (xy -5.028045 -8.010226) (xy -5.068454 -8.001306) (xy -5.093707 -7.997344)
 4102. (xy -5.136993 -7.992238) (xy -5.193318 -7.986512) (xy -5.257683 -7.980686) (xy -5.296477 -7.977488)
 4103. (xy -5.359293 -7.972046) (xy -5.41317 -7.966512) (xy -5.454287 -7.961348) (xy -5.478824 -7.957018)
 4104. (xy -5.484091 -7.95476) (xy -5.493939 -7.947339) (xy -5.517929 -7.937426) (xy -5.547731 -7.927836)
 4105. (xy -5.575014 -7.92138) (xy -5.586453 -7.920182) (xy -5.599889 -7.924588) (xy -5.596542 -7.934238)
 4106. (xy -5.580147 -7.943783) (xy -5.567795 -7.946914) (xy -5.561306 -7.948812) (xy -5.574894 -7.948869)
 4107. (xy -5.605318 -7.947092) (xy -5.65491 -7.944476) (xy -5.705372 -7.943214) (xy -5.729432 -7.94329)
 4108. (xy -5.764012 -7.943495) (xy -5.779879 -7.939593) (xy -5.781409 -7.927599) (xy -5.773013 -7.903616)
 4109. (xy -5.755891 -7.88154) (xy -5.7317 -7.872841) (xy -5.708649 -7.878208) (xy -5.695254 -7.897091)
 4110. (xy -5.686116 -7.915808) (xy -5.679017 -7.920182) (xy -5.669393 -7.912837) (xy -5.677475 -7.890964)
 4111. (xy -5.686791 -7.876569) (xy -5.713048 -7.85471) (xy -5.743677 -7.854695) (xy -5.772727 -7.874)
 4112. (xy -5.790025 -7.899134) (xy -5.795818 -7.920182) (xy -5.798857 -7.934032) (xy -5.811758 -7.94094)
 4113. (xy -5.840193 -7.943174) (xy -5.853545 -7.943273) (xy -5.886475 -7.94535) (xy -5.907377 -7.95066)
 4114. (xy -5.911272 -7.954819) (xy -5.900903 -7.961471) (xy -5.87445 -7.965643) (xy -5.854892 -7.966364)
 4115. (xy -5.81949 -7.968073) (xy -5.812321 -7.970617) (xy -5.784272 -7.970617) (xy -5.779807 -7.958341)
 4116. (xy -5.775613 -7.958737) (xy -5.761117 -7.961222) (xy -5.728768 -7.963778) (xy -5.683798 -7.966059)
 4117. (xy -5.645727 -7.967359) (xy -5.594815 -7.969127) (xy -5.552669 -7.971278) (xy -5.524525 -7.973502)
 4118. (xy -5.515809 -7.975005) (xy -5.510761 -7.986636) (xy -5.521596 -8.003861) (xy -5.543607 -8.021814)
 4119. (xy -5.572091 -8.035631) (xy -5.575494 -8.036713) (xy -5.621656 -8.04401) (xy -5.670422 -8.041239)
 4120. (xy -5.716391 -8.03011) (xy -5.754159 -8.012334) (xy -5.778324 -7.989621) (xy -5.784272 -7.970617)
 4121. (xy -5.812321 -7.970617) (xy -5.800834 -7.974693) (xy -5.792735 -7.98846) (xy -5.792624 -7.988875)
 4122. (xy -5.774024 -8.017448) (xy -5.737675 -8.040145) (xy -5.688648 -8.054613) (xy -5.642267 -8.058685)
 4123. (xy -5.59881 -8.0553)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4124. (fp_poly (pts (xy 4.801142 -6.359933) (xy 4.798226 -6.344228) (xy 4.7949 -6.31909) (xy 4.791433 -6.276942)
 4125. (xy 4.788256 -6.223859) (xy 4.785974 -6.171046) (xy 4.767418 -5.961154) (xy 4.727166 -5.752401)
 4126. (xy 4.666264 -5.548047) (xy 4.585757 -5.351352) (xy 4.48669 -5.165576) (xy 4.440065 -5.09199)
 4127. (xy 4.406689 -5.043609) (xy 4.372212 -4.996576) (xy 4.339206 -4.954038) (xy 4.31024 -4.919142)
 4128. (xy 4.287885 -4.895034) (xy 4.274713 -4.884862) (xy 4.272292 -4.886601) (xy 4.278874 -4.898914)
 4129. (xy 4.296853 -4.924369) (xy 4.322885 -4.958331) (xy 4.334749 -4.973192) (xy 4.418477 -5.087873)
 4130. (xy 4.498313 -5.218104) (xy 4.570092 -5.356347) (xy 4.629648 -5.495063) (xy 4.642615 -5.530273)
 4131. (xy 4.663375 -5.595652) (xy 4.684727 -5.674913) (xy 4.705652 -5.762959) (xy 4.725133 -5.854694)
 4132. (xy 4.742152 -5.94502) (xy 4.755691 -6.028842) (xy 4.764733 -6.101062) (xy 4.768259 -6.156585)
 4133. (xy 4.768273 -6.159509) (xy 4.767025 -6.186605) (xy 4.7617 -6.194621) (xy 4.750955 -6.188364)
 4134. (xy 4.736926 -6.180909) (xy 4.733383 -6.184064) (xy 4.729094 -6.180671) (xy 4.718403 -6.160957)
 4135. (xy 4.710051 -6.143269) (xy 4.671232 -6.0741) (xy 4.615594 -5.997902) (xy 4.546723 -5.918461)
 4136. (xy 4.468202 -5.83956) (xy 4.383616 -5.764985) (xy 4.29655 -5.698518) (xy 4.274438 -5.683359)
 4137. (xy 4.215468 -5.646124) (xy 4.146361 -5.606092) (xy 4.070521 -5.564891) (xy 3.99135 -5.524146)
 4138. (xy 3.912252 -5.485484) (xy 3.83663 -5.450529) (xy 3.767886 -5.42091) (xy 3.709424 -5.398251)
 4139. (xy 3.664647 -5.384178) (xy 3.639944 -5.380182) (xy 3.619771 -5.386177) (xy 3.584831 -5.402611)
 4140. (xy 3.539598 -5.427163) (xy 3.488549 -5.457509) (xy 3.476764 -5.46487) (xy 3.365971 -5.532487)
 4141. (xy 3.242817 -5.603736) (xy 3.110395 -5.677088) (xy 2.971799 -5.751012) (xy 2.830125 -5.823978)
 4142. (xy 2.688465 -5.894455) (xy 2.549916 -5.960913) (xy 2.417569 -6.021821) (xy 2.294521 -6.07565)
 4143. (xy 2.183865 -6.120869) (xy 2.088696 -6.155947) (xy 2.060864 -6.165149) (xy 1.996134 -6.185957)
 4144. (xy 1.951351 -6.20094) (xy 1.924392 -6.211068) (xy 1.913135 -6.217312) (xy 1.915459 -6.22064)
 4145. (xy 1.929241 -6.222023) (xy 1.935992 -6.222219) (xy 1.974926 -6.21731) (xy 2.031816 -6.202015)
 4146. (xy 2.104541 -6.177352) (xy 2.190977 -6.144336) (xy 2.289 -6.103982) (xy 2.396489 -6.057306)
 4147. (xy 2.511319 -6.005325) (xy 2.631368 -5.949054) (xy 2.754513 -5.88951) (xy 2.878631 -5.827706)
 4148. (xy 3.001598 -5.764661) (xy 3.121292 -5.701389) (xy 3.235589 -5.638906) (xy 3.342367 -5.578228)
 4149. (xy 3.439502 -5.520371) (xy 3.524871 -5.466351) (xy 3.548221 -5.450809) (xy 3.631966 -5.394298)
 4150. (xy 3.752733 -5.442947) (xy 3.941024 -5.52582) (xy 4.112434 -5.615718) (xy 4.265361 -5.711661)
 4151. (xy 4.398201 -5.812667) (xy 4.480365 -5.887835) (xy 4.543287 -5.955266) (xy 4.604767 -6.029786)
 4152. (xy 4.661599 -6.106816) (xy 4.710582 -6.181779) (xy 4.739877 -6.234546) (xy 4.756728 -6.234546)
 4153. (xy 4.760952 -6.225043) (xy 4.764424 -6.226849) (xy 4.765806 -6.240551) (xy 4.764424 -6.242243)
 4154. (xy 4.757561 -6.240658) (xy 4.756728 -6.234546) (xy 4.739877 -6.234546) (xy 4.74851 -6.250096)
 4155. (xy 4.770815 -6.302921) (xy 4.784831 -6.342295) (xy 4.795331 -6.366088) (xy 4.801155 -6.37255)
 4156. (xy 4.801142 -6.359933)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4157. (fp_poly (pts (xy 4.999094 -3.745298) (xy 5.000615 -3.743806) (xy 5.009734 -3.728669) (xy 5.008498 -3.723104)
 4158. (xy 4.999909 -3.726569) (xy 4.994152 -3.737343) (xy 4.990636 -3.750832) (xy 4.999094 -3.745298)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4159. (fp_poly (pts (xy 4.477853 -3.724512) (xy 4.49015 -3.71378) (xy 4.491182 -3.711183) (xy 4.485703 -3.706437)
 4160. (xy 4.474295 -3.71707) (xy 4.472761 -3.719421) (xy 4.471401 -3.727321) (xy 4.477853 -3.724512)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4161. (fp_poly (pts (xy -1.662545 -3.250046) (xy -1.668318 -3.244273) (xy -1.674091 -3.250046) (xy -1.668318 -3.255819)
 4162. (xy -1.662545 -3.250046)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4163. (fp_poly (pts (xy -1.987602 -3.17033) (xy -1.975207 -3.158705) (xy -1.97775 -3.152022) (xy -1.979364 -3.151909)
 4164. (xy -1.989129 -3.16011) (xy -1.992693 -3.165239) (xy -1.994054 -3.173139) (xy -1.987602 -3.17033)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4165. (fp_poly (pts (xy -1.870363 -2.903682) (xy -1.876136 -2.897909) (xy -1.881909 -2.903682) (xy -1.876136 -2.909455)
 4166. (xy -1.870363 -2.903682)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4167. (fp_poly (pts (xy -2.017348 -2.697664) (xy -2.016964 -2.693874) (xy -2.035038 -2.692326) (xy -2.037772 -2.692342)
 4168. (xy -2.055679 -2.694007) (xy -2.05397 -2.697521) (xy -2.051985 -2.698092) (xy -2.026835 -2.699782)
 4169. (xy -2.017348 -2.697664)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4170. (fp_poly (pts (xy -1.824182 -2.545773) (xy -1.829954 -2.54) (xy -1.835727 -2.545773) (xy -1.829954 -2.551546)
 4171. (xy -1.824182 -2.545773)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4172. (fp_poly (pts (xy 4.787515 -2.524606) (xy 4.788897 -2.510905) (xy 4.787515 -2.509213) (xy 4.780652 -2.510797)
 4173. (xy 4.779818 -2.516909) (xy 4.784043 -2.526413) (xy 4.787515 -2.524606)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4174. (fp_poly (pts (xy -2.945016 -2.61088) (xy -2.927488 -2.580876) (xy -2.921 -2.551841) (xy -2.931363 -2.51523)
 4175. (xy -2.957819 -2.483725) (xy -2.993413 -2.463894) (xy -3.017824 -2.460364) (xy -3.053772 -2.461546)
 4176. (xy -3.013641 -2.470985) (xy -2.969394 -2.490532) (xy -2.942287 -2.521859) (xy -2.934199 -2.560822)
 4177. (xy -2.94701 -2.603275) (xy -2.950789 -2.609591) (xy -2.969032 -2.638137) (xy -2.945016 -2.61088)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4178. (fp_poly (pts (xy -2.828636 -2.326409) (xy -2.834409 -2.320637) (xy -2.840182 -2.326409) (xy -2.834409 -2.332182)
 4179. (xy -2.828636 -2.326409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4180. (fp_poly (pts (xy -3.325297 -2.343217) (xy -3.323329 -2.33841) (xy -3.338616 -2.326847) (xy -3.35032 -2.320235)
 4181. (xy -3.37876 -2.303446) (xy -3.39755 -2.289115) (xy -3.400069 -2.286108) (xy -3.412685 -2.27621)
 4182. (xy -3.425874 -2.27505) (xy -3.429 -2.279811) (xy -3.419864 -2.290603) (xy -3.397448 -2.306916)
 4183. (xy -3.369236 -2.324174) (xy -3.342713 -2.3378) (xy -3.325365 -2.343219) (xy -3.325297 -2.343217)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4184. (fp_poly (pts (xy -2.135909 -2.268682) (xy -2.141682 -2.262909) (xy -2.147454 -2.268682) (xy -2.141682 -2.274455)
 4185. (xy -2.135909 -2.268682)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4186. (fp_poly (pts (xy -3.022791 -2.324856) (xy -3.005938 -2.315885) (xy -3.001818 -2.314628) (xy -2.985723 -2.307533)
 4187. (xy -2.964648 -2.293065) (xy -2.948032 -2.278246) (xy -2.944091 -2.271678) (xy -2.949451 -2.26359)
 4188. (xy -2.967111 -2.268932) (xy -2.999443 -2.288513) (xy -3.005808 -2.292799) (xy -3.03058 -2.311548)
 4189. (xy -3.043491 -2.325182) (xy -3.043893 -2.328592) (xy -3.030538 -2.328656) (xy -3.022791 -2.324856)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4190. (fp_poly (pts (xy -2.174168 -2.245298) (xy -2.180618 -2.236932) (xy -2.19747 -2.218983) (xy -2.204992 -2.219061)
 4191. (xy -2.205182 -2.221087) (xy -2.197292 -2.230724) (xy -2.184977 -2.241291) (xy -2.171302 -2.251276)
 4192. (xy -2.174168 -2.245298)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4193. (fp_poly (pts (xy -2.844419 -1.793944) (xy -2.851033 -1.784609) (xy -2.856922 -1.77238) (xy -2.844821 -1.766225)
 4194. (xy -2.832384 -1.764405) (xy -2.814686 -1.761582) (xy -2.815101 -1.757888) (xy -2.835464 -1.751453)
 4195. (xy -2.848543 -1.747972) (xy -2.89703 -1.735261) (xy -2.873592 -1.768176) (xy -2.856321 -1.790127)
 4196. (xy -2.844644 -1.800874) (xy -2.843754 -1.801091) (xy -2.844419 -1.793944)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4197. (fp_poly (pts (xy -2.89371 -2.670623) (xy -2.84218 -2.646012) (xy -2.804504 -2.603452) (xy -2.779064 -2.54168)
 4198. (xy -2.777527 -2.535941) (xy -2.770532 -2.502616) (xy -2.763723 -2.459392) (xy -2.757569 -2.41115)
 4199. (xy -2.752537 -2.362773) (xy -2.749093 -2.319142) (xy -2.747705 -2.285137) (xy -2.74884 -2.265641)
 4200. (xy -2.751429 -2.263279) (xy -2.755643 -2.276708) (xy -2.761419 -2.307735) (xy -2.767829 -2.350999)
 4201. (xy -2.77137 -2.378734) (xy -2.779501 -2.436187) (xy -2.78964 -2.493788) (xy -2.799986 -2.541632)
 4202. (xy -2.803188 -2.553765) (xy -2.815265 -2.591681) (xy -2.827979 -2.6141) (xy -2.846877 -2.628087)
 4203. (xy -2.868906 -2.63747) (xy -2.936357 -2.653036) (xy -3.011782 -2.653382) (xy -3.046557 -2.648239)
 4204. (xy -3.082636 -2.641023) (xy -3.082283 -2.529898) (xy -3.081459 -2.482011) (xy -3.079442 -2.42479)
 4205. (xy -3.076509 -2.362635) (xy -3.072941 -2.299946) (xy -3.069016 -2.241123) (xy -3.065015 -2.190568)
 4206. (xy -3.061215 -2.15268) (xy -3.057897 -2.13186) (xy -3.05686 -2.129376) (xy -3.047103 -2.134652)
 4207. (xy -3.025057 -2.152532) (xy -2.994972 -2.179504) (xy -2.985932 -2.187975) (xy -2.928535 -2.235827)
 4208. (xy -2.878385 -2.263216) (xy -2.833518 -2.270854) (xy -2.791974 -2.259454) (xy -2.790768 -2.258831)
 4209. (xy -2.753591 -2.239344) (xy -2.796278 -2.245763) (xy -2.849341 -2.243647) (xy -2.900634 -2.224442)
 4210. (xy -2.936 -2.19658) (xy -2.946031 -2.183632) (xy -2.947406 -2.172014) (xy -2.937786 -2.156795)
 4211. (xy -2.914834 -2.133046) (xy -2.898274 -2.117055) (xy -2.847145 -2.055821) (xy -2.818008 -1.990257)
 4212. (xy -2.809817 -1.917527) (xy -2.812292 -1.884796) (xy -2.820211 -1.844277) (xy -2.831163 -1.825467)
 4213. (xy -2.835453 -1.824182) (xy -2.845201 -1.829255) (xy -2.842044 -1.847894) (xy -2.839896 -1.853797)
 4214. (xy -2.828227 -1.915037) (xy -2.835586 -1.979642) (xy -2.85971 -2.04204) (xy -2.898337 -2.096656)
 4215. (xy -2.949203 -2.137918) (xy -2.956981 -2.142212) (xy -2.979302 -2.151248) (xy -2.995804 -2.146665)
 4216. (xy -3.014055 -2.129401) (xy -3.040921 -2.100803) (xy -3.014868 -2.082555) (xy -2.985575 -2.049919)
 4217. (xy -2.963469 -2.00198) (xy -2.950436 -1.945908) (xy -2.948367 -1.888876) (xy -2.95434 -1.852629)
 4218. (xy -2.972892 -1.812425) (xy -3.008058 -1.774048) (xy -3.020542 -1.763569) (xy -3.05794 -1.735167)
 4219. (xy -3.081162 -1.722182) (xy -3.092349 -1.723693) (xy -3.094182 -1.731819) (xy -3.084859 -1.742128)
 4220. (xy -3.077265 -1.743364) (xy -3.058945 -1.750542) (xy -3.03225 -1.768679) (xy -3.019699 -1.779055)
 4221. (xy -2.980276 -1.827144) (xy -2.961975 -1.88397) (xy -2.964614 -1.95019) (xy -2.967976 -1.966039)
 4222. (xy -2.975389 -1.991313) (xy -2.986341 -2.014571) (xy -3.003742 -2.039681) (xy -3.030504 -2.070517)
 4223. (xy -3.069539 -2.11095) (xy -3.099348 -2.140719) (xy -3.1679 -2.21167) (xy -3.222679 -2.275917)
 4224. (xy -3.268796 -2.340047) (xy -3.311359 -2.410648) (xy -3.317893 -2.422459) (xy -3.329568 -2.449025)
 4225. (xy -3.332095 -2.466652) (xy -3.331044 -2.468622) (xy -3.324925 -2.470702) (xy -3.316227 -2.463913)
 4226. (xy -3.302817 -2.445336) (xy -3.282564 -2.412049) (xy -3.255884 -2.36562) (xy -3.227015 -2.320937)
 4227. (xy -3.189364 -2.270814) (xy -3.150846 -2.225761) (xy -3.149102 -2.223896) (xy -3.082664 -2.153228)
 4228. (xy -3.088033 -2.210955) (xy -3.093422 -2.279748) (xy -3.097427 -2.352808) (xy -3.099985 -2.425683)
 4229. (xy -3.101034 -2.493919) (xy -3.100511 -2.553062) (xy -3.098353 -2.598661) (xy -3.094499 -2.62626)
 4230. (xy -3.093879 -2.628271) (xy -3.080264 -2.652534) (xy -3.056953 -2.667923) (xy -3.019666 -2.676054)
 4231. (xy -2.964126 -2.678541) (xy -2.960717 -2.678546) (xy -2.89371 -2.670623)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4232. (fp_poly (pts (xy 0.450273 -1.691409) (xy 0.4445 -1.685637) (xy 0.438728 -1.691409) (xy 0.4445 -1.697182)
 4233. (xy 0.450273 -1.691409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4234. (fp_poly (pts (xy 4.52197 -1.658697) (xy 4.523352 -1.644996) (xy 4.52197 -1.643303) (xy 4.515106 -1.644888)
 4235. (xy 4.514273 -1.651) (xy 4.518497 -1.660504) (xy 4.52197 -1.658697)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4236. (fp_poly (pts (xy 4.514273 -1.622137) (xy 4.5085 -1.616364) (xy 4.502728 -1.622137) (xy 4.5085 -1.627909)
 4237. (xy 4.514273 -1.622137)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4238. (fp_poly (pts (xy 3.450307 -1.611694) (xy 3.462702 -1.600069) (xy 3.460159 -1.593386) (xy 3.458545 -1.593273)
 4239. (xy 3.44878 -1.601474) (xy 3.445216 -1.606602) (xy 3.443855 -1.614503) (xy 3.450307 -1.611694)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4240. (fp_poly (pts (xy -3.50695 -3.825408) (xy -3.520156 -3.803643) (xy -3.545343 -3.769727) (xy -3.579488 -3.727913)
 4241. (xy -3.703613 -3.568536) (xy -3.805999 -3.409462) (xy -3.88786 -3.248441) (xy -3.950406 -3.083224)
 4242. (xy -3.97688 -2.990273) (xy -3.997234 -2.903931) (xy -4.011933 -2.825253) (xy -4.021575 -2.748008)
 4243. (xy -4.026756 -2.665968) (xy -4.028073 -2.572904) (xy -4.026413 -2.47325) (xy -4.021393 -2.353437)
 4244. (xy -4.012458 -2.249679) (xy -3.998481 -2.155112) (xy -3.978335 -2.062868) (xy -3.950892 -1.966081)
 4245. (xy -3.934979 -1.916546) (xy -3.917989 -1.86858) (xy -3.896109 -1.811682) (xy -3.871284 -1.750388)
 4246. (xy -3.845458 -1.689234) (xy -3.820577 -1.632757) (xy -3.798583 -1.585493) (xy -3.781422 -1.551978)
 4247. (xy -3.773079 -1.53882) (xy -3.762351 -1.519558) (xy -3.768277 -1.511819) (xy -3.78723 -1.516086)
 4248. (xy -3.815585 -1.532837) (xy -3.815997 -1.533137) (xy -3.86006 -1.569857) (xy -3.914192 -1.622133)
 4249. (xy -3.975392 -1.686485) (xy -4.040659 -1.759432) (xy -4.106993 -1.837495) (xy -4.171393 -1.917193)
 4250. (xy -4.230858 -1.995046) (xy -4.282387 -2.067573) (xy -4.300871 -2.0955) (xy -4.354385 -2.182595)
 4251. (xy -4.408109 -2.277355) (xy -4.457968 -2.37219) (xy -4.499883 -2.459512) (xy -4.514932 -2.494009)
 4252. (xy -4.539688 -2.555151) (xy -4.562713 -2.615778) (xy -4.582412 -2.671298) (xy -4.597188 -2.71712)
 4253. (xy -4.605447 -2.748652) (xy -4.606636 -2.757923) (xy -4.603665 -2.769859) (xy -4.594804 -2.75965)
 4254. (xy -4.580135 -2.727456) (xy -4.559738 -2.673438) (xy -4.549355 -2.643909) (xy -4.523677 -2.576926)
 4255. (xy -4.488851 -2.496306) (xy -4.447827 -2.408079) (xy -4.403557 -2.318275) (xy -4.358991 -2.232923)
 4256. (xy -4.31708 -2.158055) (xy -4.289579 -2.113053) (xy -4.254477 -2.061356) (xy -4.212165 -2.003488)
 4257. (xy -4.164659 -1.941773) (xy -4.113976 -1.878533) (xy -4.062133 -1.816091) (xy -4.011144 -1.75677)
 4258. (xy -3.963027 -1.702892) (xy -3.919798 -1.656781) (xy -3.883473 -1.620758) (xy -3.856069 -1.597148)
 4259. (xy -3.839601 -1.588272) (xy -3.83595 -1.590467) (xy -3.83889 -1.605011) (xy -3.84969 -1.634867)
 4260. (xy -3.866279 -1.674505) (xy -3.873137 -1.689811) (xy -3.892946 -1.735867) (xy -3.909179 -1.77835)
 4261. (xy -3.918956 -1.809593) (xy -3.920042 -1.814681) (xy -3.927717 -1.84646) (xy -3.936252 -1.869068)
 4262. (xy -3.946923 -1.895853) (xy -3.960756 -1.94024) (xy -3.976505 -1.997167) (xy -3.992924 -2.061567)
 4263. (xy -4.008767 -2.128379) (xy -4.022787 -2.192538) (xy -4.033739 -2.24898) (xy -4.040275 -2.291773)
 4264. (xy -4.052066 -2.458368) (xy -4.049966 -2.629495) (xy -4.034537 -2.799108) (xy -4.006342 -2.96116)
 4265. (xy -3.965943 -3.109606) (xy -3.963595 -3.116615) (xy -3.943994 -3.168812) (xy -3.918273 -3.228963)
 4266. (xy -3.888347 -3.293412) (xy -3.856134 -3.358504) (xy -3.82355 -3.420587) (xy -3.792512 -3.476003)
 4267. (xy -3.764937 -3.5211) (xy -3.742742 -3.552221) (xy -3.728107 -3.565622) (xy -3.71843 -3.578881)
 4268. (xy -3.717636 -3.585141) (xy -3.710525 -3.600814) (xy -3.691515 -3.629279) (xy -3.664096 -3.66611)
 4269. (xy -3.631752 -3.706882) (xy -3.597973 -3.747168) (xy -3.566246 -3.782542) (xy -3.545683 -3.803386)
 4270. (xy -3.519068 -3.826722) (xy -3.506372 -3.833582) (xy -3.50695 -3.825408)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4271. (fp_poly (pts (xy -3.118799 -1.502289) (xy -3.117311 -1.477299) (xy -3.117272 -1.472046) (xy -3.119592 -1.445329)
 4272. (xy -3.125294 -1.431983) (xy -3.1265 -1.431637) (xy -3.131398 -1.441675) (xy -3.131578 -1.466394)
 4273. (xy -3.131009 -1.472046) (xy -3.126763 -1.498732) (xy -3.122423 -1.512097) (xy -3.121782 -1.512455)
 4274. (xy -3.118799 -1.502289)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4275. (fp_poly (pts (xy -0.471816 -1.462274) (xy -0.465556 -1.439667) (xy -0.472167 -1.428215) (xy -0.481254 -1.425116)
 4276. (xy -0.484509 -1.442063) (xy -0.484558 -1.449532) (xy -0.4833 -1.471424) (xy -0.478598 -1.472661)
 4277. (xy -0.471816 -1.462274)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4278. (fp_poly (pts (xy -0.713691 -1.913153) (xy -0.693726 -1.89623) (xy -0.671625 -1.871531) (xy -0.657736 -1.851229)
 4279. (xy -0.656543 -1.848403) (xy -0.642601 -1.839738) (xy -0.613476 -1.839053) (xy -0.575146 -1.845082)
 4280. (xy -0.533585 -1.856556) (xy -0.49477 -1.87221) (xy -0.467573 -1.888479) (xy -0.441118 -1.906217)
 4281. (xy -0.428063 -1.910648) (xy -0.430764 -1.902669) (xy -0.451576 -1.883177) (xy -0.452239 -1.882638)
 4282. (xy -0.461625 -1.87419) (xy -0.463179 -1.868262) (xy -0.453814 -1.864164) (xy -0.430443 -1.861208)
 4283. (xy -0.389982 -1.858702) (xy -0.333707 -1.856147) (xy -0.261189 -1.85189) (xy -0.204471 -1.845514)
 4284. (xy -0.156281 -1.835878) (xy -0.109349 -1.821842) (xy -0.104584 -1.8202) (xy -0.061194 -1.803619)
 4285. (xy -0.024924 -1.787062) (xy -0.002672 -1.773729) (xy -0.000867 -1.772102) (xy 0.001018 -1.765695)
 4286. (xy -0.016334 -1.770194) (xy -0.049384 -1.784183) (xy -0.095944 -1.80189) (xy -0.152795 -1.818576)
 4287. (xy -0.205248 -1.83016) (xy -0.253364 -1.837079) (xy -0.308228 -1.842688) (xy -0.364388 -1.846713)
 4288. (xy -0.416391 -1.848878) (xy -0.458784 -1.848907) (xy -0.486115 -1.846526) (xy -0.491975 -1.844637)
 4289. (xy -0.50864 -1.839755) (xy -0.539683 -1.833962) (xy -0.559954 -1.830989) (xy -0.601068 -1.825108)
 4290. (xy -0.637858 -1.819178) (xy -0.649432 -1.817055) (xy -0.671683 -1.815064) (xy -0.680039 -1.825459)
 4291. (xy -0.681182 -1.845701) (xy -0.691512 -1.881155) (xy -0.718857 -1.906407) (xy -0.757752 -1.916525)
 4292. (xy -0.759684 -1.916546) (xy -0.788414 -1.908306) (xy -0.815658 -1.887212) (xy -0.838011 -1.858704)
 4293. (xy -0.852067 -1.828222) (xy -0.854419 -1.801207) (xy -0.842818 -1.783773) (xy -0.831681 -1.769006)
 4294. (xy -0.838608 -1.756909) (xy -0.848367 -1.754909) (xy -0.869218 -1.749544) (xy -0.905173 -1.73505)
 4295. (xy -0.95133 -1.713831) (xy -1.002789 -1.68829) (xy -1.054648 -1.66083) (xy -1.102007 -1.633854)
 4296. (xy -1.127675 -1.617962) (xy -1.169138 -1.589093) (xy -1.2193 -1.551188) (xy -1.269733 -1.510702)
 4297. (xy -1.289312 -1.494186) (xy -1.328564 -1.460578) (xy -1.351426 -1.441534) (xy -1.358961 -1.436495)
 4298. (xy -1.352231 -1.444905) (xy -1.3323 -1.466207) (xy -1.321954 -1.477074) (xy -1.244203 -1.548941)
 4299. (xy -1.151098 -1.616811) (xy -1.039441 -1.682914) (xy -0.987889 -1.709854) (xy -0.934765 -1.736959)
 4300. (xy -0.899008 -1.75642) (xy -0.877334 -1.77092) (xy -0.866457 -1.783144) (xy -0.863094 -1.795776)
 4301. (xy -0.86392 -1.811134) (xy -0.862453 -1.838845) (xy -0.848857 -1.864383) (xy -0.827551 -1.88794)
 4302. (xy -0.787405 -1.918811) (xy -0.750064 -1.927178) (xy -0.713691 -1.913153)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4303. (fp_poly (pts (xy -0.133926 -1.733076) (xy -0.06246 -1.6982) (xy -0.002901 -1.643967) (xy 0.013986 -1.621836)
 4304. (xy 0.034009 -1.586874) (xy 0.0539 -1.541858) (xy 0.071382 -1.493481) (xy 0.084177 -1.448433)
 4305. (xy 0.090008 -1.413406) (xy 0.089332 -1.400447) (xy 0.084249 -1.387171) (xy 0.078414 -1.395797)
 4306. (xy 0.077961 -1.397) (xy 0.07138 -1.417987) (xy 0.061988 -1.451572) (xy 0.057093 -1.470097)
 4307. (xy 0.037734 -1.522615) (xy 0.007989 -1.577934) (xy -0.027515 -1.629034) (xy -0.064154 -1.668894)
 4308. (xy -0.083783 -1.683902) (xy -0.147209 -1.711128) (xy -0.221448 -1.723457) (xy -0.298517 -1.719605)
 4309. (xy -0.333798 -1.713254) (xy -0.358384 -1.707685) (xy -0.365397 -1.705088) (xy -0.363732 -1.692982)
 4310. (xy -0.354631 -1.667043) (xy -0.347486 -1.649898) (xy -0.334963 -1.614574) (xy -0.324606 -1.573373)
 4311. (xy -0.317279 -1.53214) (xy -0.313848 -1.496721) (xy -0.315179 -1.47296) (xy -0.320297 -1.466273)
 4312. (xy -0.327305 -1.476745) (xy -0.33422 -1.503971) (xy -0.338784 -1.535688) (xy -0.345798 -1.575724)
 4313. (xy -0.357594 -1.617901) (xy -0.371888 -1.656197) (xy -0.386397 -1.684585) (xy -0.398837 -1.697043)
 4314. (xy -0.399995 -1.697182) (xy -0.413375 -1.692791) (xy -0.441445 -1.681325) (xy -0.475064 -1.666626)
 4315. (xy -0.511275 -1.64961) (xy -0.529534 -1.637917) (xy -0.53329 -1.628199) (xy -0.526016 -1.617135)
 4316. (xy -0.508356 -1.591432) (xy -0.492567 -1.558503) (xy -0.481753 -1.526401) (xy -0.479018 -1.503179)
 4317. (xy -0.480424 -1.498825) (xy -0.488343 -1.501214) (xy -0.50036 -1.520838) (xy -0.509147 -1.541344)
 4318. (xy -0.5266 -1.579574) (xy -0.546555 -1.612555) (xy -0.554759 -1.622751) (xy -0.579443 -1.649026)
 4319. (xy -0.554567 -1.66234) (xy -0.504064 -1.685286) (xy -0.440633 -1.708361) (xy -0.374189 -1.72832)
 4320. (xy -0.314647 -1.741917) (xy -0.308009 -1.743036) (xy -0.216156 -1.748165) (xy -0.133926 -1.733076)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4321. (fp_poly (pts (xy -2.551545 -1.368137) (xy -2.557318 -1.362364) (xy -2.563091 -1.368137) (xy -2.557318 -1.373909)
 4322. (xy -2.551545 -1.368137)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4323. (fp_poly (pts (xy -2.54 -1.345046) (xy -2.545772 -1.339273) (xy -2.551545 -1.345046) (xy -2.545772 -1.350819)
 4324. (xy -2.54 -1.345046)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4325. (fp_poly (pts (xy 0.504152 -1.277697) (xy 0.502567 -1.270834) (xy 0.496455 -1.27) (xy 0.486952 -1.274225)
 4326. (xy 0.488758 -1.277697) (xy 0.50246 -1.279079) (xy 0.504152 -1.277697)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4327. (fp_poly (pts (xy -0.318672 -1.445079) (xy -0.316627 -1.42511) (xy -0.322954 -1.39164) (xy -0.335414 -1.350455)
 4328. (xy -0.351768 -1.307342) (xy -0.369778 -1.268087) (xy -0.387205 -1.238476) (xy -0.40181 -1.224295)
 4329. (xy -0.404285 -1.223819) (xy -0.415363 -1.229198) (xy -0.415636 -1.230695) (xy -0.409541 -1.243674)
 4330. (xy -0.394426 -1.267246) (xy -0.389727 -1.273958) (xy -0.37295 -1.304983) (xy -0.356015 -1.348112)
 4331. (xy -0.345234 -1.384167) (xy -0.334883 -1.419291) (xy -0.325404 -1.441195) (xy -0.318805 -1.44528)
 4332. (xy -0.318672 -1.445079)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4333. (fp_poly (pts (xy -3.717636 -1.183409) (xy -3.723409 -1.177637) (xy -3.729182 -1.183409) (xy -3.723409 -1.189182)
 4334. (xy -3.717636 -1.183409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4335. (fp_poly (pts (xy -2.760938 -1.645228) (xy -2.761524 -1.618097) (xy -2.764052 -1.572827) (xy -2.768121 -1.514252)
 4336. (xy -2.773329 -1.447203) (xy -2.779273 -1.376514) (xy -2.785552 -1.307017) (xy -2.791765 -1.243546)
 4337. (xy -2.797508 -1.190932) (xy -2.801027 -1.163205) (xy -2.808684 -1.108364) (xy -2.734955 -1.106606)
 4338. (xy -2.68694 -1.105335) (xy -2.656956 -1.103929) (xy -2.639949 -1.101791) (xy -2.630865 -1.098329)
 4339. (xy -2.625418 -1.093721) (xy -2.632218 -1.090308) (xy -2.657534 -1.08819) (xy -2.696814 -1.087631)
 4340. (xy -2.723202 -1.088096) (xy -2.773124 -1.089862) (xy -2.804029 -1.09245) (xy -2.819991 -1.096854)
 4341. (xy -2.825085 -1.104067) (xy -2.824031 -1.11269) (xy -2.821365 -1.130629) (xy -2.817258 -1.167593)
 4342. (xy -2.812104 -1.21959) (xy -2.8063 -1.282628) (xy -2.800239 -1.352715) (xy -2.800035 -1.355145)
 4343. (xy -2.793645 -1.428582) (xy -2.787137 -1.498122) (xy -2.780999 -1.558911) (xy -2.775721 -1.606094)
 4344. (xy -2.771984 -1.633682) (xy -2.762397 -1.691409) (xy -2.760938 -1.645228)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4345. (fp_poly (pts (xy -0.854363 -1.114392) (xy -0.82666 -1.109216) (xy -0.78671 -1.1036) (xy -0.759407 -1.100475)
 4346. (xy -0.725126 -1.095299) (xy -0.703627 -1.088821) (xy -0.699474 -1.083696) (xy -0.707648 -1.077286)
 4347. (xy -0.724647 -1.075638) (xy -0.755462 -1.078788) (xy -0.790863 -1.084358) (xy -0.826843 -1.093058)
 4348. (xy -0.856285 -1.104576) (xy -0.860136 -1.106798) (xy -0.874939 -1.11699) (xy -0.869894 -1.117987)
 4349. (xy -0.854363 -1.114392)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4350. (fp_poly (pts (xy -3.164915 -1.393831) (xy -3.164447 -1.373449) (xy -3.157491 -1.309085) (xy -3.140341 -1.234618)
 4351. (xy -3.115375 -1.159311) (xy -3.100049 -1.122796) (xy -3.085067 -1.087884) (xy -3.077779 -1.066441)
 4352. (xy -3.078752 -1.060969) (xy -3.088556 -1.073971) (xy -3.089167 -1.074954) (xy -3.126292 -1.1439)
 4353. (xy -3.154984 -1.215061) (xy -3.173835 -1.283326) (xy -3.181438 -1.343582) (xy -3.176386 -1.390717)
 4354. (xy -3.176229 -1.391228) (xy -3.169658 -1.410673) (xy -3.166331 -1.412212) (xy -3.164915 -1.393831)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4355. (fp_poly (pts (xy 0.319424 -1.058334) (xy 0.31784 -1.05147) (xy 0.311728 -1.050637) (xy 0.302224 -1.054861)
 4356. (xy 0.304031 -1.058334) (xy 0.317732 -1.059716) (xy 0.319424 -1.058334)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4357. (fp_poly (pts (xy -3.033041 -1.053757) (xy -3.030682 -1.050637) (xy -3.031209 -1.039981) (xy -3.035092 -1.039091)
 4358. (xy -3.051413 -1.047517) (xy -3.053772 -1.050637) (xy -3.053245 -1.061293) (xy -3.049363 -1.062182)
 4359. (xy -3.033041 -1.053757)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4360. (fp_poly (pts (xy -2.519795 -1.035504) (xy -2.516202 -1.032158) (xy -2.532166 -1.030336) (xy -2.54 -1.030224)
 4361. (xy -2.561005 -1.031428) (xy -2.56348 -1.034425) (xy -2.560204 -1.035504) (xy -2.530922 -1.0373)
 4362. (xy -2.519795 -1.035504)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4363. (fp_poly (pts (xy -2.474576 -1.023697) (xy -2.47616 -1.016834) (xy -2.482272 -1.016) (xy -2.491776 -1.020225)
 4364. (xy -2.489969 -1.023697) (xy -2.476268 -1.025079) (xy -2.474576 -1.023697)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4365. (fp_poly (pts (xy -0.105693 -1.022876) (xy -0.093298 -1.011251) (xy -0.095841 -1.004567) (xy -0.097455 -1.004455)
 4366. (xy -0.10722 -1.012655) (xy -0.110784 -1.017784) (xy -0.112145 -1.025685) (xy -0.105693 -1.022876)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4367. (fp_poly (pts (xy -2.447636 -1.010228) (xy -2.453409 -1.004455) (xy -2.459182 -1.010228) (xy -2.453409 -1.016)
 4368. (xy -2.447636 -1.010228)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4369. (fp_poly (pts (xy -3.227216 -1.773254) (xy -3.204173 -1.761729) (xy -3.202297 -1.760753) (xy -3.170367 -1.748278)
 4370. (xy -3.14325 -1.743435) (xy -3.122981 -1.738492) (xy -3.117272 -1.730375) (xy -3.126975 -1.723276)
 4371. (xy -3.152039 -1.724255) (xy -3.1864 -1.732781) (xy -3.199869 -1.737593) (xy -3.212519 -1.737718)
 4372. (xy -3.221837 -1.723463) (xy -3.230572 -1.690567) (xy -3.230754 -1.689716) (xy -3.236573 -1.65577)
 4373. (xy -3.238134 -1.631507) (xy -3.236953 -1.625406) (xy -3.223321 -1.620622) (xy -3.193566 -1.617344)
 4374. (xy -3.161359 -1.616364) (xy -3.123362 -1.61572) (xy -3.104502 -1.612936) (xy -3.10084 -1.606739)
 4375. (xy -3.106181 -1.598499) (xy -3.12087 -1.587883) (xy -3.127799 -1.58984) (xy -3.142405 -1.595582)
 4376. (xy -3.171951 -1.599865) (xy -3.19111 -1.601059) (xy -3.247629 -1.603072) (xy -3.240085 -1.487949)
 4377. (xy -3.234874 -1.432163) (xy -3.226248 -1.365482) (xy -3.215177 -1.293439) (xy -3.202636 -1.221571)
 4378. (xy -3.189596 -1.155412) (xy -3.17703 -1.100497) (xy -3.16591 -1.062361) (xy -3.164766 -1.059296)
 4379. (xy -3.152006 -1.037271) (xy -3.131246 -1.028592) (xy -3.111104 -1.027546) (xy -3.084682 -1.024828)
 4380. (xy -3.076183 -1.017628) (xy -3.076863 -1.016) (xy -3.089846 -1.007536) (xy -3.116285 -1.007337)
 4381. (xy -3.147441 -1.012396) (xy -3.162845 -1.018543) (xy -3.175908 -1.032376) (xy -3.187837 -1.056997)
 4382. (xy -3.199841 -1.095508) (xy -3.213127 -1.15101) (xy -3.226807 -1.216214) (xy -3.251571 -1.363489)
 4383. (xy -3.263769 -1.497609) (xy -3.26326 -1.616321) (xy -3.256046 -1.684171) (xy -3.249006 -1.727231)
 4384. (xy -3.243018 -1.75988) (xy -3.239085 -1.776786) (xy -3.238408 -1.778) (xy -3.227216 -1.773254)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4385. (fp_poly (pts (xy -2.413 -0.998682) (xy -2.418772 -0.992909) (xy -2.424545 -0.998682) (xy -2.418772 -1.004455)
 4386. (xy -2.413 -0.998682)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4387. (fp_poly (pts (xy -3.305848 -1.000606) (xy -3.307433 -0.993743) (xy -3.313545 -0.992909) (xy -3.323048 -0.997134)
 4388. (xy -3.321242 -1.000606) (xy -3.30754 -1.001988) (xy -3.305848 -1.000606)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4389. (fp_poly (pts (xy -4.309581 -0.999885) (xy -4.313025 -0.994637) (xy -4.324735 -0.993821) (xy -4.337054 -0.996641)
 4390. (xy -4.33171 -1.000796) (xy -4.313666 -1.002173) (xy -4.309581 -0.999885)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4391. (fp_poly (pts (xy -2.389909 -0.987137) (xy -2.395682 -0.981364) (xy -2.401454 -0.987137) (xy -2.395682 -0.992909)
 4392. (xy -2.389909 -0.987137)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4393. (fp_poly (pts (xy -2.366818 -0.975591) (xy -2.372591 -0.969819) (xy -2.378363 -0.975591) (xy -2.372591 -0.981364)
 4394. (xy -2.366818 -0.975591)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4395. (fp_poly (pts (xy -4.352636 -0.975591) (xy -4.358409 -0.969819) (xy -4.364182 -0.975591) (xy -4.358409 -0.981364)
 4396. (xy -4.352636 -0.975591)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4397. (fp_poly (pts (xy 2.150561 -0.965846) (xy 2.150945 -0.962056) (xy 2.132871 -0.960508) (xy 2.130137 -0.960524)
 4398. (xy 2.11223 -0.962189) (xy 2.113939 -0.965703) (xy 2.115925 -0.966274) (xy 2.141074 -0.967964)
 4399. (xy 2.150561 -0.965846)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4400. (fp_poly (pts (xy -2.680603 -1.024124) (xy -2.693352 -1.017908) (xy -2.714929 -1.011522) (xy -2.754881 -0.998151)
 4401. (xy -2.790709 -0.981957) (xy -2.800055 -0.976468) (xy -2.818598 -0.966383) (xy -2.823752 -0.968089)
 4402. (xy -2.822861 -0.969823) (xy -2.804562 -0.985467) (xy -2.77244 -1.002461) (xy -2.735198 -1.01709)
 4403. (xy -2.701541 -1.025637) (xy -2.690091 -1.026513) (xy -2.680603 -1.024124)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4404. (fp_poly (pts (xy -3.151997 -0.985935) (xy -3.150476 -0.984443) (xy -3.141357 -0.969305) (xy -3.142593 -0.96374)
 4405. (xy -3.151182 -0.967205) (xy -3.156939 -0.97798) (xy -3.160454 -0.991468) (xy -3.151997 -0.985935)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4406. (fp_poly (pts (xy -1.644609 -7.932244) (xy -1.674667 -7.886461) (xy -1.70078 -7.83875) (xy -1.725127 -7.784151)
 4407. (xy -1.749887 -7.717706) (xy -1.777238 -7.634454) (xy -1.781764 -7.62) (xy -1.868518 -7.302888)
 4408. (xy -1.932946 -6.980545) (xy -1.974883 -6.654223) (xy -1.994164 -6.325175) (xy -1.991814 -6.022705)
 4409. (xy -1.983323 -5.807569) (xy -1.95282 -5.829119) (xy -1.927609 -5.843738) (xy -1.884998 -5.864985)
 4410. (xy -1.829081 -5.891051) (xy -1.763952 -5.920129) (xy -1.693705 -5.950408) (xy -1.622435 -5.980081)
 4411. (xy -1.554235 -6.007338) (xy -1.518227 -6.021129) (xy -1.318996 -6.089972) (xy -1.10442 -6.152473)
 4412. (xy -0.873382 -6.208849) (xy -0.624767 -6.259317) (xy -0.357458 -6.304094) (xy -0.070338 -6.343397)
 4413. (xy 0.237708 -6.377442) (xy 0.386773 -6.3914) (xy 0.472826 -6.397753) (xy 0.576493 -6.403314)
 4414. (xy 0.693655 -6.408025) (xy 0.82019 -6.411828) (xy 0.951978 -6.414664) (xy 1.084897 -6.416476)
 4415. (xy 1.214828 -6.417204) (xy 1.33765 -6.41679) (xy 1.449241 -6.415178) (xy 1.545482 -6.412307)
 4416. (xy 1.613419 -6.408747) (xy 1.72077 -6.399877) (xy 1.832964 -6.387836) (xy 1.94493 -6.373361)
 4417. (xy 2.051598 -6.357194) (xy 2.147899 -6.340073) (xy 2.228764 -6.322737) (xy 2.262211 -6.314113)
 4418. (xy 2.315226 -6.29825) (xy 2.371952 -6.279468) (xy 2.428156 -6.259396) (xy 2.4796 -6.239664)
 4419. (xy 2.522051 -6.2219) (xy 2.551273 -6.207733) (xy 2.563031 -6.198792) (xy 2.563091 -6.198384)
 4420. (xy 2.562526 -6.193314) (xy 2.558551 -6.190307) (xy 2.547751 -6.189626) (xy 2.526708 -6.191533)
 4421. (xy 2.492006 -6.196292) (xy 2.440227 -6.204164) (xy 2.393547 -6.211426) (xy 2.323438 -6.220997)
 4422. (xy 2.240391 -6.230239) (xy 2.154547 -6.238129) (xy 2.07605 -6.243644) (xy 2.072409 -6.243844)
 4423. (xy 2.005223 -6.247874) (xy 1.959508 -6.251635) (xy 1.933649 -6.255355) (xy 1.926032 -6.259259)
 4424. (xy 1.933864 -6.263243) (xy 1.955057 -6.265363) (xy 1.994536 -6.265803) (xy 2.047577 -6.264797)
 4425. (xy 2.109455 -6.262578) (xy 2.175444 -6.25938) (xy 2.240819 -6.255436) (xy 2.300856 -6.25098)
 4426. (xy 2.350829 -6.246244) (xy 2.386014 -6.241462) (xy 2.389909 -6.240718) (xy 2.39239 -6.241489)
 4427. (xy 2.376084 -6.248249) (xy 2.34414 -6.259777) (xy 2.314864 -6.269794) (xy 2.24498 -6.290109)
 4428. (xy 2.156289 -6.310792) (xy 2.053047 -6.331043) (xy 1.939508 -6.350062) (xy 1.819927 -6.36705)
 4429. (xy 1.754909 -6.375032) (xy 1.705002 -6.3792) (xy 1.635295 -6.382692) (xy 1.549072 -6.385508)
 4430. (xy 1.449614 -6.387648) (xy 1.340202 -6.389112) (xy 1.224119 -6.389901) (xy 1.104648 -6.390014)
 4431. (xy 0.985069 -6.389453) (xy 0.868665 -6.388217) (xy 0.758718 -6.386307) (xy 0.65851 -6.383723)
 4432. (xy 0.571323 -6.380465) (xy 0.500439 -6.376534) (xy 0.479137 -6.37492) (xy 0.163772 -6.345278)
 4433. (xy -0.133639 -6.310419) (xy -0.412318 -6.27048) (xy -0.671484 -6.225594) (xy -0.910357 -6.175899)
 4434. (xy -1.128157 -6.12153) (xy -1.324105 -6.062622) (xy -1.332544 -6.059817) (xy -1.43821 -6.022752)
 4435. (xy -1.551856 -5.979783) (xy -1.666093 -5.933888) (xy -1.773527 -5.888042) (xy -1.866768 -5.845224)
 4436. (xy -1.873948 -5.841748) (xy -1.921692 -5.819116) (xy -1.953381 -5.806084) (xy -1.97337 -5.801448)
 4437. (xy -1.98601 -5.804001) (xy -1.992361 -5.808959) (xy -1.999034 -5.827022) (xy -2.004865 -5.864902)
 4438. (xy -2.009772 -5.919337) (xy -2.013672 -5.987068) (xy -2.016484 -6.064831) (xy -2.018126 -6.149367)
 4439. (xy -2.018515 -6.237413) (xy -2.01757 -6.325709) (xy -2.015209 -6.410993) (xy -2.01135 -6.490003)
 4440. (xy -2.009993 -6.510524) (xy -1.989088 -6.747248) (xy -1.960598 -6.966863) (xy -1.923575 -7.174371)
 4441. (xy -1.877075 -7.37478) (xy -1.820152 -7.573094) (xy -1.79416 -7.653232) (xy -1.775853 -7.708813)
 4442. (xy -1.760877 -7.755952) (xy -1.750459 -7.790654) (xy -1.745825 -7.808927) (xy -1.745807 -7.810712)
 4443. (xy -1.753201 -7.802734) (xy -1.771827 -7.778721) (xy -1.799586 -7.741495) (xy -1.834376 -7.693874)
 4444. (xy -1.874098 -7.638678) (xy -1.878039 -7.633162) (xy -2.033849 -7.40309) (xy -2.168225 -7.1792)
 4445. (xy -2.281664 -6.960452) (xy -2.374662 -6.745806) (xy -2.447718 -6.53422) (xy -2.499506 -6.333226)
 4446. (xy -2.520594 -6.225609) (xy -2.535646 -6.124739) (xy -2.545199 -6.024028) (xy -2.549791 -5.916892)
 4447. (xy -2.549958 -5.796743) (xy -2.5486 -5.731561) (xy -2.542451 -5.499894) (xy -2.653793 -5.425606)
 4448. (xy -2.699032 -5.395874) (xy -2.737915 -5.371155) (xy -2.766063 -5.354179) (xy -2.778673 -5.347758)
 4449. (xy -2.793378 -5.352939) (xy -2.820475 -5.369858) (xy -2.854839 -5.395211) (xy -2.865264 -5.403533)
 4450. (xy -2.950035 -5.464859) (xy -3.033769 -5.508537) (xy -3.124249 -5.538257) (xy -3.170417 -5.548285)
 4451. (xy -3.303717 -5.561901) (xy -3.438464 -5.553431) (xy -3.57299 -5.523667) (xy -3.705626 -5.473403)
 4452. (xy -3.834705 -5.403431) (xy -3.958557 -5.314546) (xy -4.075515 -5.20754) (xy -4.18391 -5.083206)
 4453. (xy -4.203982 -5.056909) (xy -4.296721 -4.921435) (xy -4.384425 -4.771584) (xy -4.464117 -4.61352)
 4454. (xy -4.532818 -4.453407) (xy -4.587551 -4.297407) (xy -4.610754 -4.215068) (xy -4.624623 -4.164951)
 4455. (xy -4.639031 -4.127984) (xy -4.658583 -4.095592) (xy -4.687889 -4.059194) (xy -4.704772 -4.040023)
 4456. (xy -4.738892 -4.000985) (xy -4.769465 -3.964632) (xy -4.79137 -3.937101) (xy -4.795972 -3.930784)
 4457. (xy -4.962215 -3.679778) (xy -5.107725 -3.434189) (xy -5.233402 -3.191352) (xy -5.340142 -2.948601)
 4458. (xy -5.428844 -2.703272) (xy -5.500407 -2.452699) (xy -5.555727 -2.194218) (xy -5.595705 -1.925162)
 4459. (xy -5.621236 -1.642868) (xy -5.630386 -1.454728) (xy -5.632651 -1.362377) (xy -5.632925 -1.281924)
 4460. (xy -5.631325 -1.215286) (xy -5.627968 -1.164382) (xy -5.622972 -1.131129) (xy -5.616453 -1.117446)
 4461. (xy -5.610084 -1.122118) (xy -5.598679 -1.150089) (xy -5.595622 -1.161973) (xy -5.588291 -1.190129)
 4462. (xy -5.584591 -1.200728) (xy -5.576689 -1.224055) (xy -5.565032 -1.262298) (xy -5.551739 -1.308039)
 4463. (xy -5.538923 -1.353861) (xy -5.528702 -1.392347) (xy -5.523252 -1.41574) (xy -5.5156 -1.443142)
 4464. (xy -5.501013 -1.483415) (xy -5.48141 -1.532282) (xy -5.458711 -1.585467) (xy -5.434836 -1.638692)
 4465. (xy -5.411706 -1.687679) (xy -5.391239 -1.728152) (xy -5.375357 -1.755833) (xy -5.36598 -1.766445)
 4466. (xy -5.365816 -1.766455) (xy -5.360924 -1.773655) (xy -5.362863 -1.778) (xy -5.361056 -1.788507)
 4467. (xy -5.355848 -1.789546) (xy -5.347081 -1.793691) (xy -5.3487 -1.796549) (xy -5.348759 -1.809949)
 4468. (xy -5.344356 -1.816753) (xy -5.334377 -1.831302) (xy -5.315329 -1.861489) (xy -5.289853 -1.903049)
 4469. (xy -5.260592 -1.95172) (xy -5.257475 -1.956955) (xy -5.159271 -2.115627) (xy -5.063081 -2.257578)
 4470. (xy -5.00617 -2.335224) (xy -4.97928 -2.371932) (xy -4.958822 -2.401923) (xy -4.948082 -2.420298)
 4471. (xy -4.947227 -2.42309) (xy -4.939566 -2.439116) (xy -4.91858 -2.467962) (xy -4.887269 -2.506372)
 4472. (xy -4.848631 -2.551091) (xy -4.805665 -2.598866) (xy -4.761368 -2.64644) (xy -4.71874 -2.69056)
 4473. (xy -4.680778 -2.727971) (xy -4.650482 -2.755418) (xy -4.63085 -2.769646) (xy -4.626792 -2.770909)
 4474. (xy -4.630305 -2.762927) (xy -4.647026 -2.740979) (xy -4.6745 -2.708065) (xy -4.710272 -2.667186)
 4475. (xy -4.726288 -2.649349) (xy -4.909345 -2.434496) (xy -5.073291 -2.216247) (xy -5.217518 -1.995703)
 4476. (xy -5.341414 -1.773968) (xy -5.444371 -1.552145) (xy -5.525778 -1.331337) (xy -5.585024 -1.112648)
 4477. (xy -5.590789 -1.085772) (xy -5.602027 -1.035414) (xy -5.612314 -0.995894) (xy -5.620516 -0.971147)
 4478. (xy -5.625499 -0.965111) (xy -5.625521 -0.965145) (xy -5.631142 -0.985182) (xy -5.63656 -1.024342)
 4479. (xy -5.641579 -1.078656) (xy -5.645999 -1.144158) (xy -5.649624 -1.216878) (xy -5.652256 -1.292849)
 4480. (xy -5.653698 -1.368103) (xy -5.65375 -1.438671) (xy -5.652217 -1.500586) (xy -5.652203 -1.500909)
 4481. (xy -5.627685 -1.828761) (xy -5.582567 -2.146281) (xy -5.516784 -2.453697) (xy -5.430271 -2.751236)
 4482. (xy -5.322964 -3.039125) (xy -5.194798 -3.317593) (xy -5.0711 -3.544173) (xy -5.010632 -3.644635)
 4483. (xy -4.948821 -3.742577) (xy -4.887894 -3.834752) (xy -4.830078 -3.91791) (xy -4.777603 -3.988804)
 4484. (xy -4.732694 -4.044186) (xy -4.714032 -4.064776) (xy -4.689965 -4.091939) (xy -4.671917 -4.118811)
 4485. (xy -4.656887 -4.151568) (xy -4.641874 -4.19638) (xy -4.629844 -4.237957) (xy -4.5726 -4.415142)
 4486. (xy -4.501178 -4.591584) (xy -4.418 -4.762608) (xy -4.325488 -4.923541) (xy -4.226065 -5.069709)
 4487. (xy -4.148627 -5.166591) (xy -4.045927 -5.271932) (xy -3.930087 -5.366725) (xy -3.805756 -5.4479)
 4488. (xy -3.677582 -5.512391) (xy -3.561772 -5.55392) (xy -3.439102 -5.578843) (xy -3.314351 -5.585373)
 4489. (xy -3.191267 -5.57421) (xy -3.0736 -5.546053) (xy -2.965097 -5.501602) (xy -2.869507 -5.441554)
 4490. (xy -2.843065 -5.419867) (xy -2.783094 -5.367406) (xy -2.722161 -5.413181) (xy -2.679612 -5.443136)
 4491. (xy -2.634269 -5.472023) (xy -2.607045 -5.487577) (xy -2.577895 -5.504327) (xy -2.560496 -5.516996)
 4492. (xy -2.558103 -5.521437) (xy -2.562659 -5.536998) (xy -2.566798 -5.571431) (xy -2.570379 -5.620519)
 4493. (xy -2.573266 -5.680045) (xy -2.57532 -5.74579) (xy -2.576403 -5.813539) (xy -2.576376 -5.879074)
 4494. (xy -2.5751 -5.938177) (xy -2.573079 -5.97813) (xy -2.554119 -6.165058) (xy -2.523169 -6.343715)
 4495. (xy -2.478884 -6.518922) (xy -2.419915 -6.695504) (xy -2.344917 -6.878285) (xy -2.28712 -7.002319)
 4496. (xy -2.229931 -7.114362) (xy -2.165114 -7.231454) (xy -2.094825 -7.350345) (xy -2.021219 -7.467787)
 4497. (xy -1.946452 -7.580531) (xy -1.872678 -7.685329) (xy -1.802053 -7.77893) (xy -1.736732 -7.858087)
 4498. (xy -1.67887 -7.919551) (xy -1.678215 -7.920182) (xy -1.600216 -7.995228) (xy -1.644609 -7.932244)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4499. (fp_poly (pts (xy 2.201334 -0.954425) (xy 2.199749 -0.947561) (xy 2.193637 -0.946728) (xy 2.184133 -0.950952)
 4500. (xy 2.18594 -0.954425) (xy 2.199641 -0.955806) (xy 2.201334 -0.954425)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4501. (fp_poly (pts (xy -0.054841 -0.982238) (xy -0.030714 -0.959673) (xy -0.023223 -0.948717) (xy -0.026851 -0.946728)
 4502. (xy -0.036133 -0.954473) (xy -0.054248 -0.973591) (xy -0.058601 -0.978478) (xy -0.086591 -1.010228)
 4503. (xy -0.054841 -0.982238)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4504. (fp_poly (pts (xy -2.345511 -0.965148) (xy -2.333116 -0.953523) (xy -2.335659 -0.94684) (xy -2.337273 -0.946728)
 4505. (xy -2.347038 -0.954928) (xy -2.350602 -0.960057) (xy -2.351963 -0.967958) (xy -2.345511 -0.965148)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4506. (fp_poly (pts (xy -3.097804 -0.962361) (xy -3.099954 -0.958273) (xy -3.110833 -0.947247) (xy -3.112863 -0.946728)
 4507. (xy -3.11365 -0.954185) (xy -3.1115 -0.958273) (xy -3.100621 -0.969299) (xy -3.098592 -0.969819)
 4508. (xy -3.097804 -0.962361)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4509. (fp_poly (pts (xy -3.278531 -0.988973) (xy -3.248659 -0.978643) (xy -3.226954 -0.970349) (xy -3.198527 -0.958131)
 4510. (xy -3.184716 -0.949848) (xy -3.186545 -0.94757) (xy -3.207214 -0.952136) (xy -3.238256 -0.963863)
 4511. (xy -3.250045 -0.969187) (xy -3.280011 -0.984205) (xy -3.289244 -0.990814) (xy -3.278531 -0.988973)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4512. (fp_poly (pts (xy -2.309091 -0.940955) (xy -2.314863 -0.935182) (xy -2.320636 -0.940955) (xy -2.314863 -0.946728)
 4513. (xy -2.309091 -0.940955)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4514. (fp_poly (pts (xy -3.694429 -1.167753) (xy -3.671067 -1.157378) (xy -3.633186 -1.139096) (xy -3.583745 -1.114333)
 4515. (xy -3.527642 -1.085522) (xy -3.461798 -1.051721) (xy -3.39697 -1.019108) (xy -3.338396 -0.990271)
 4516. (xy -3.291314 -0.967799) (xy -3.267869 -0.957184) (xy -3.233759 -0.94151) (xy -3.212659 -0.929988)
 4517. (xy -3.208413 -0.924765) (xy -3.209636 -0.924658) (xy -3.227044 -0.929389) (xy -3.259842 -0.941963)
 4518. (xy -3.302611 -0.960217) (xy -3.331489 -0.973312) (xy -3.38498 -0.998807) (xy -3.444193 -1.028177)
 4519. (xy -3.505226 -1.059354) (xy -3.564179 -1.09027) (xy -3.617148 -1.118857) (xy -3.660233 -1.143047)
 4520. (xy -3.689532 -1.160772) (xy -3.700318 -1.168794) (xy -3.694429 -1.167753)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4521. (fp_poly (pts (xy -3.48137 -3.763819) (xy -3.485828 -3.713094) (xy -3.491808 -3.652655) (xy -3.497923 -3.596409)
 4522. (xy -3.502747 -3.542306) (xy -3.506586 -3.476214) (xy -3.508854 -3.409232) (xy -3.509201 -3.382819)
 4523. (xy -3.510749 -3.318422) (xy -3.515274 -3.269872) (xy -3.523763 -3.230011) (xy -3.534644 -3.198091)
 4524. (xy -3.556182 -3.112632) (xy -3.559181 -3.015464) (xy -3.543859 -2.908351) (xy -3.510431 -2.793055)
 4525. (xy -3.473903 -2.702926) (xy -3.457169 -2.663722) (xy -3.445197 -2.631472) (xy -3.440546 -2.613078)
 4526. (xy -3.440545 -2.612954) (xy -3.44713 -2.595843) (xy -3.464309 -2.567224) (xy -3.485924 -2.536619)
 4527. (xy -3.515174 -2.493072) (xy -3.545395 -2.440573) (xy -3.566259 -2.398569) (xy -3.601216 -2.320637)
 4528. (xy -3.652096 -2.320637) (xy -3.706834 -2.330313) (xy -3.748565 -2.358997) (xy -3.776548 -2.406175)
 4529. (xy -3.777062 -2.407577) (xy -3.7911 -2.437939) (xy -3.803784 -2.445627) (xy -3.816299 -2.430919)
 4530. (xy -3.821831 -2.418022) (xy -3.832346 -2.363448) (xy -3.828049 -2.302259) (xy -3.809708 -2.24499)
 4531. (xy -3.781887 -2.197584) (xy -3.751034 -2.168599) (xy -3.711646 -2.153494) (xy -3.695441 -2.150729)
 4532. (xy -3.664902 -2.14458) (xy -3.651275 -2.134228) (xy -3.648363 -2.117368) (xy -3.658935 -2.091697)
 4533. (xy -3.687021 -2.070308) (xy -3.727176 -2.055012) (xy -3.773955 -2.047618) (xy -3.821915 -2.049938)
 4534. (xy -3.8395 -2.053794) (xy -3.873824 -2.061282) (xy -3.887991 -2.058396) (xy -3.882942 -2.044146)
 4535. (xy -3.86681 -2.025085) (xy -3.82281 -1.988237) (xy -3.772612 -1.968405) (xy -3.712074 -1.962728)
 4536. (xy -3.671811 -1.960884) (xy -3.649396 -1.954471) (xy -3.640391 -1.94384) (xy -3.640654 -1.915865)
 4537. (xy -3.663477 -1.888536) (xy -3.6936 -1.869259) (xy -3.731873 -1.848732) (xy -3.631943 -1.8415)
 4538. (xy -3.607012 -1.768912) (xy -3.593383 -1.730989) (xy -3.581995 -1.702433) (xy -3.57554 -1.689783)
 4539. (xy -3.573215 -1.698132) (xy -3.571399 -1.725576) (xy -3.570243 -1.768122) (xy -3.569898 -1.821777)
 4540. (xy -3.569962 -1.837417) (xy -3.568279 -1.930205) (xy -3.560872 -2.009685) (xy -3.546128 -2.084827)
 4541. (xy -3.522429 -2.164599) (xy -3.499542 -2.228273) (xy -3.482676 -2.267864) (xy -3.460549 -2.312795)
 4542. (xy -3.435715 -2.358716) (xy -3.410726 -2.40128) (xy -3.388136 -2.43614) (xy -3.370499 -2.458946)
 4543. (xy -3.360368 -2.465351) (xy -3.360333 -2.46533) (xy -3.361536 -2.453494) (xy -3.372968 -2.42679)
 4544. (xy -3.392488 -2.389847) (xy -3.405798 -2.367003) (xy -3.464867 -2.249215) (xy -3.510507 -2.115938)
 4545. (xy -3.537673 -1.993325) (xy -3.547819 -1.89197) (xy -3.54676 -1.779917) (xy -3.535496 -1.661883)
 4546. (xy -3.515028 -1.542586) (xy -3.486358 -1.426742) (xy -3.450485 -1.31907) (xy -3.408412 -1.224287)
 4547. (xy -3.361139 -1.14711) (xy -3.356949 -1.14156) (xy -3.332022 -1.107922) (xy -3.311636 -1.078288)
 4548. (xy -3.303331 -1.064669) (xy -3.28055 -1.044601) (xy -3.244484 -1.033354) (xy -3.213505 -1.025713)
 4549. (xy -3.193397 -1.01632) (xy -3.190917 -1.013734) (xy -3.19515 -1.007532) (xy -3.217439 -1.008076)
 4550. (xy -3.253982 -1.014661) (xy -3.300978 -1.026584) (xy -3.354626 -1.043144) (xy -3.360288 -1.045055)
 4551. (xy -3.513785 -1.109033) (xy -3.661193 -1.193851) (xy -3.799139 -1.29742) (xy -3.867019 -1.358966)
 4552. (xy -3.90552 -1.395428) (xy -3.93778 -1.424511) (xy -3.9604 -1.443252) (xy -3.969962 -1.448705)
 4553. (xy -3.968404 -1.435731) (xy -3.957996 -1.406985) (xy -3.940839 -1.36702) (xy -3.919035 -1.320393)
 4554. (xy -3.894688 -1.271656) (xy -3.869899 -1.225365) (xy -3.854703 -1.199007) (xy -3.801252 -1.124693)
 4555. (xy -3.728007 -1.046342) (xy -3.63732 -0.966454) (xy -3.631045 -0.961402) (xy -3.602112 -0.937398)
 4556. (xy -3.590387 -0.92591) (xy -3.594188 -0.926173) (xy -3.611834 -0.937421) (xy -3.641642 -0.958891)
 4557. (xy -3.665682 -0.977146) (xy -3.707283 -1.010378) (xy -3.748356 -1.044986) (xy -3.778394 -1.071986)
 4558. (xy -3.798861 -1.09072) (xy -3.816723 -1.102922) (xy -3.837758 -1.110254) (xy -3.867743 -1.114374)
 4559. (xy -3.912452 -1.116943) (xy -3.93863 -1.118023) (xy -3.989248 -1.118268) (xy -4.051093 -1.115845)
 4560. (xy -4.119345 -1.111246) (xy -4.189186 -1.104963) (xy -4.255799 -1.097489) (xy -4.314363 -1.089315)
 4561. (xy -4.360062 -1.080934) (xy -4.388076 -1.072838) (xy -4.390003 -1.071919) (xy -4.40992 -1.065417)
 4562. (xy -4.446267 -1.056796) (xy -4.492661 -1.047503) (xy -4.515368 -1.043446) (xy -4.568802 -1.033393)
 4563. (xy -4.619542 -1.022349) (xy -4.659011 -1.012227) (xy -4.668502 -1.009281) (xy -4.692125 -1.001115)
 4564. (xy -4.700609 -0.996717) (xy -4.691818 -0.995496) (xy -4.663615 -0.996861) (xy -4.63138 -0.999026)
 4565. (xy -4.575248 -1.000952) (xy -4.515281 -1.000071) (xy -4.47263 -0.997283) (xy -4.426707 -0.991599)
 4566. (xy -4.402924 -0.986396) (xy -4.400331 -0.981838) (xy -4.417981 -0.978086) (xy -4.454923 -0.975303)
 4567. (xy -4.510209 -0.973651) (xy -4.58289 -0.973291) (xy -4.611795 -0.973497) (xy -4.678374 -0.974521)
 4568. (xy -4.735579 -0.976112) (xy -4.77999 -0.978114) (xy -4.808189 -0.980374) (xy -4.816755 -0.982735)
 4569. (xy -4.816727 -0.982762) (xy -4.798483 -0.991737) (xy -4.761477 -1.004475) (xy -4.709539 -1.019974)
 4570. (xy -4.646503 -1.037232) (xy -4.576199 -1.055247) (xy -4.502459 -1.073018) (xy -4.429115 -1.089544)
 4571. (xy -4.359998 -1.103823) (xy -4.336477 -1.108296) (xy -4.2356 -1.124755) (xy -4.137393 -1.136666)
 4572. (xy -4.045998 -1.143781) (xy -3.965555 -1.145855) (xy -3.900205 -1.142638) (xy -3.863291 -1.136532)
 4573. (xy -3.831997 -1.128677) (xy -3.866732 -1.180144) (xy -3.900393 -1.234889) (xy -3.931327 -1.294013)
 4574. (xy -3.957059 -1.351873) (xy -3.975116 -1.402826) (xy -3.983023 -1.44123) (xy -3.983182 -1.445743)
 4575. (xy -3.981472 -1.473713) (xy -3.977231 -1.488612) (xy -3.975882 -1.489364) (xy -3.965231 -1.481755)
 4576. (xy -3.941752 -1.461074) (xy -3.908986 -1.430537) (xy -3.872943 -1.395783) (xy -3.742613 -1.279783)
 4577. (xy -3.609899 -1.184156) (xy -3.548152 -1.147201) (xy -3.50739 -1.125891) (xy -3.460183 -1.103466)
 4578. (xy -3.412185 -1.082339) (xy -3.369053 -1.064924) (xy -3.336441 -1.053636) (xy -3.32192 -1.050637)
 4579. (xy -3.323415 -1.058371) (xy -3.337468 -1.078574) (xy -3.35914 -1.104664) (xy -3.412994 -1.178927)
 4580. (xy -3.459858 -1.271876) (xy -3.500372 -1.384933) (xy -3.524135 -1.472046) (xy -3.53824 -1.527812)
 4581. (xy -3.551016 -1.575083) (xy -3.561231 -1.609528) (xy -3.567654 -1.626818) (xy -3.56846 -1.627909)
 4582. (xy -3.58133 -1.645197) (xy -3.597908 -1.676848) (xy -3.61478 -1.715259) (xy -3.628528 -1.752831)
 4583. (xy -3.634542 -1.774935) (xy -3.640453 -1.799113) (xy -3.649555 -1.812722) (xy -3.667984 -1.819713)
 4584. (xy -3.701875 -1.824042) (xy -3.712331 -1.825061) (xy -3.770825 -1.833101) (xy -3.806938 -1.843836)
 4585. (xy -3.821241 -1.857449) (xy -3.821545 -1.860054) (xy -3.811443 -1.867059) (xy -3.786822 -1.870332)
 4586. (xy -3.783842 -1.870364) (xy -3.749334 -1.875759) (xy -3.712218 -1.88938) (xy -3.68063 -1.907382)
 4587. (xy -3.66271 -1.92592) (xy -3.661864 -1.927998) (xy -3.664041 -1.93748) (xy -3.682686 -1.937696)
 4588. (xy -3.694562 -1.935592) (xy -3.753964 -1.935109) (xy -3.813643 -1.955857) (xy -3.869617 -1.996374)
 4589. (xy -3.875385 -2.001984) (xy -3.904117 -2.035555) (xy -3.925661 -2.069785) (xy -3.937158 -2.099068)
 4590. (xy -3.935748 -2.117799) (xy -3.934934 -2.118733) (xy -3.922918 -2.116588) (xy -3.896986 -2.10598)
 4591. (xy -3.872933 -2.094335) (xy -3.812666 -2.073233) (xy -3.754012 -2.073959) (xy -3.693333 -2.096127)
 4592. (xy -3.667017 -2.112565) (xy -3.662958 -2.123499) (xy -3.681317 -2.129371) (xy -3.705783 -2.130687)
 4593. (xy -3.752302 -2.14171) (xy -3.791659 -2.17072) (xy -3.822753 -2.213424) (xy -3.844484 -2.265529)
 4594. (xy -3.855752 -2.322741) (xy -3.855456 -2.380767) (xy -3.842495 -2.435313) (xy -3.81577 -2.482086)
 4595. (xy -3.800048 -2.498494) (xy -3.782454 -2.513072) (xy -3.776168 -2.511403) (xy -3.775363 -2.495237)
 4596. (xy -3.767991 -2.455816) (xy -3.749254 -2.411555) (xy -3.724218 -2.37384) (xy -3.718648 -2.367831)
 4597. (xy -3.69148 -2.350812) (xy -3.658813 -2.343458) (xy -3.628625 -2.346046) (xy -3.608898 -2.358852)
 4598. (xy -3.606453 -2.363932) (xy -3.587507 -2.411284) (xy -3.560318 -2.465966) (xy -3.529779 -2.519011)
 4599. (xy -3.50078 -2.561453) (xy -3.49441 -2.56928) (xy -3.45452 -2.615878) (xy -3.499041 -2.707826)
 4600. (xy -3.543751 -2.8145) (xy -3.570905 -2.915999) (xy -3.582322 -3.019705) (xy -3.582938 -3.048)
 4601. (xy -3.581567 -3.106264) (xy -3.575814 -3.150086) (xy -3.564325 -3.187916) (xy -3.558188 -3.202445)
 4602. (xy -3.546234 -3.233163) (xy -3.53865 -3.265287) (xy -3.534539 -3.305257) (xy -3.533004 -3.359515)
 4603. (xy -3.532909 -3.383833) (xy -3.531224 -3.465016) (xy -3.526534 -3.548541) (xy -3.519382 -3.629063)
 4604. (xy -3.510312 -3.701236) (xy -3.499869 -3.759716) (xy -3.491379 -3.791627) (xy -3.475466 -3.838864)
 4605. (xy -3.48137 -3.763819)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4606. (fp_poly (pts (xy -4.309581 -0.930612) (xy -4.313025 -0.925365) (xy -4.324735 -0.924548) (xy -4.337054 -0.927368)
 4607. (xy -4.33171 -0.931524) (xy -4.313666 -0.9329) (xy -4.309581 -0.930612)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4608. (fp_poly (pts (xy -2.287784 -0.930512) (xy -2.275389 -0.918887) (xy -2.277932 -0.912204) (xy -2.279546 -0.912091)
 4609. (xy -2.289311 -0.920292) (xy -2.292875 -0.925421) (xy -2.294236 -0.933321) (xy -2.287784 -0.930512)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4610. (fp_poly (pts (xy -2.832295 -0.937347) (xy -2.830918 -0.919303) (xy -2.833206 -0.915218) (xy -2.838454 -0.918662)
 4611. (xy -2.83927 -0.930372) (xy -2.83645 -0.942691) (xy -2.832295 -0.937347)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4612. (fp_poly (pts (xy -4.264121 -0.919788) (xy -4.265706 -0.912925) (xy -4.271818 -0.912091) (xy -4.281321 -0.916316)
 4613. (xy -4.279515 -0.919788) (xy -4.265813 -0.92117) (xy -4.264121 -0.919788)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4614. (fp_poly (pts (xy -5.588 -0.917864) (xy -5.593772 -0.912091) (xy -5.599545 -0.917864) (xy -5.593772 -0.923637)
 4615. (xy -5.588 -0.917864)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4616. (fp_poly (pts (xy -3.556 -0.906319) (xy -3.561772 -0.900546) (xy -3.567545 -0.906319) (xy -3.561772 -0.912091)
 4617. (xy -3.556 -0.906319)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4618. (fp_poly (pts (xy -4.214091 -0.906319) (xy -4.219863 -0.900546) (xy -4.225636 -0.906319) (xy -4.219863 -0.912091)
 4619. (xy -4.214091 -0.906319)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4620. (fp_poly (pts (xy -3.071091 -0.894773) (xy -3.076863 -0.889) (xy -3.082636 -0.894773) (xy -3.076863 -0.900546)
 4621. (xy -3.071091 -0.894773)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4622. (fp_poly (pts (xy -4.14809 -1.059329) (xy -4.047589 -1.048522) (xy -3.947609 -1.032037) (xy -3.855784 -1.01112)
 4623. (xy -3.783401 -0.988407) (xy -3.7387 -0.970493) (xy -3.69257 -0.950225) (xy -3.649925 -0.929996)
 4624. (xy -3.615684 -0.9122) (xy -3.594764 -0.899229) (xy -3.590636 -0.894579) (xy -3.59146 -0.890469)
 4625. (xy -3.597835 -0.891168) (xy -3.615617 -0.898315) (xy -3.636818 -0.907525) (xy -3.699163 -0.930738)
 4626. (xy -3.779447 -0.954579) (xy -3.872584 -0.977955) (xy -3.923938 -0.989061) (xy -3.840788 -0.989061)
 4627. (xy -3.839203 -0.982197) (xy -3.833091 -0.981364) (xy -3.823587 -0.985588) (xy -3.825394 -0.989061)
 4628. (xy -3.839095 -0.990443) (xy -3.840788 -0.989061) (xy -3.923938 -0.989061) (xy -3.954499 -0.99567)
 4629. (xy -3.88581 -0.99567) (xy -3.874462 -0.993821) (xy -3.859487 -0.995944) (xy -3.859308 -0.999885)
 4630. (xy -3.874761 -1.002641) (xy -3.881437 -1.000796) (xy -3.88581 -0.99567) (xy -3.954499 -0.99567)
 4631. (xy -3.973486 -0.999776) (xy -4.013674 -1.007215) (xy -3.931992 -1.007215) (xy -3.920644 -1.005366)
 4632. (xy -3.905669 -1.007489) (xy -3.90549 -1.01143) (xy -3.920943 -1.014186) (xy -3.927619 -1.012342)
 4633. (xy -3.931992 -1.007215) (xy -4.013674 -1.007215) (xy -4.07605 -1.018761) (xy -3.98972 -1.018761)
 4634. (xy -3.978371 -1.016912) (xy -3.963396 -1.019035) (xy -3.963218 -1.022976) (xy -3.97867 -1.025732)
 4635. (xy -3.985346 -1.023887) (xy -3.98972 -1.018761) (xy -4.07605 -1.018761) (xy -4.077066 -1.018949)
 4636. (xy -4.151516 -1.030306) (xy -4.058992 -1.030306) (xy -4.047644 -1.028457) (xy -4.032669 -1.03058)
 4637. (xy -4.03249 -1.034521) (xy -4.047943 -1.037277) (xy -4.054619 -1.035433) (xy -4.058992 -1.030306)
 4638. (xy -4.151516 -1.030306) (xy -4.178237 -1.034382) (xy -4.271912 -1.044984) (xy -4.280876 -1.045753)
 4639. (xy -4.323817 -1.049882) (xy -4.355562 -1.054027) (xy -4.371109 -1.057489) (xy -4.371763 -1.05845)
 4640. (xy -4.358979 -1.060381) (xy -4.328034 -1.061935) (xy -4.283853 -1.062933) (xy -4.241478 -1.063209)
 4641. (xy -4.14809 -1.059329)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4642. (fp_poly (pts (xy -2.256842 -0.908468) (xy -2.248477 -0.902019) (xy -2.232487 -0.887776) (xy -2.228272 -0.881814)
 4643. (xy -2.233889 -0.878358) (xy -2.249237 -0.893189) (xy -2.252836 -0.897659) (xy -2.262821 -0.911335)
 4644. (xy -2.256842 -0.908468)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4645. (fp_poly (pts (xy -3.856907 -1.268326) (xy -3.836812 -1.250097) (xy -3.805768 -1.219438) (xy -3.797529 -1.211056)
 4646. (xy -3.659116 -1.084791) (xy -3.510553 -0.978205) (xy -3.425304 -0.92855) (xy -3.385812 -0.906735)
 4647. (xy -3.356985 -0.889619) (xy -3.342624 -0.879528) (xy -3.342409 -0.87781) (xy -3.357245 -0.883008)
 4648. (xy -3.386769 -0.896889) (xy -3.425531 -0.916836) (xy -3.440545 -0.924915) (xy -3.535069 -0.981565)
 4649. (xy -3.628828 -1.047287) (xy -3.716677 -1.117922) (xy -3.793468 -1.189312) (xy -3.854053 -1.257298)
 4650. (xy -3.857559 -1.261829) (xy -3.864381 -1.272708) (xy -3.856907 -1.268326)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4651. (fp_poly (pts (xy -3.567545 -0.883228) (xy -3.573318 -0.877455) (xy -3.579091 -0.883228) (xy -3.573318 -0.889)
 4652. (xy -3.567545 -0.883228)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4653. (fp_poly (pts (xy -3.538522 -0.89599) (xy -3.52425 -0.889231) (xy -3.50457 -0.877821) (xy -3.498272 -0.871276)
 4654. (xy -3.5019 -0.866457) (xy -3.515761 -0.874507) (xy -3.527816 -0.883865) (xy -3.542691 -0.896293)
 4655. (xy -3.538522 -0.89599)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4656. (fp_poly (pts (xy -4.302255 -0.963583) (xy -4.26545 -0.954472) (xy -4.221303 -0.938873) (xy -4.198346 -0.928974)
 4657. (xy -4.151678 -0.909215) (xy -4.101588 -0.891052) (xy -4.081318 -0.884764) (xy -4.050253 -0.875008)
 4658. (xy -4.039874 -0.869766) (xy -4.048207 -0.869113) (xy -4.073277 -0.873123) (xy -4.113111 -0.881872)
 4659. (xy -4.119124 -0.883326) (xy -4.156688 -0.894239) (xy -4.186374 -0.90595) (xy -4.19674 -0.912064)
 4660. (xy -4.216361 -0.923085) (xy -4.249872 -0.937275) (xy -4.280161 -0.948186) (xy -4.313133 -0.959624)
 4661. (xy -4.32505 -0.965181) (xy -4.316981 -0.965601) (xy -4.302255 -0.963583)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4662. (fp_poly (pts (xy -4.245803 -0.99011) (xy -4.204509 -0.983842) (xy -4.151866 -0.974251) (xy -4.093412 -0.962415)
 4663. (xy -4.034689 -0.949415) (xy -3.981237 -0.936331) (xy -3.971636 -0.93379) (xy -3.928261 -0.921214)
 4664. (xy -3.879724 -0.905704) (xy -3.830938 -0.889024) (xy -3.78682 -0.87294) (xy -3.752283 -0.859213)
 4665. (xy -3.732244 -0.84961) (xy -3.729182 -0.846767) (xy -3.737986 -0.842725) (xy -3.757434 -0.846314)
 4666. (xy -3.775363 -0.854582) (xy -3.802809 -0.867718) (xy -3.84868 -0.884138) (xy -3.908753 -0.902616)
 4667. (xy -3.978808 -0.921929) (xy -4.054624 -0.940851) (xy -4.131977 -0.958156) (xy -4.133272 -0.958428)
 4668. (xy -4.187762 -0.970154) (xy -4.231232 -0.980144) (xy -4.260238 -0.987553) (xy -4.271331 -0.991537)
 4669. (xy -4.270207 -0.991974) (xy -4.245803 -0.99011)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4670. (fp_poly (pts (xy -4.128697 -0.847057) (xy -4.095763 -0.843584) (xy -4.023591 -0.834201) (xy -4.081318 -0.832655)
 4671. (xy -4.12575 -0.831037) (xy -4.17906 -0.828507) (xy -4.214091 -0.826541) (xy -4.265103 -0.825459)
 4672. (xy -4.317173 -0.827501) (xy -4.346863 -0.830582) (xy -4.404591 -0.839191) (xy -4.335318 -0.842796)
 4673. (xy -4.287262 -0.845427) (xy -4.239817 -0.848229) (xy -4.21699 -0.849684) (xy -4.17773 -0.849924)
 4674. (xy -4.128697 -0.847057)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4675. (fp_poly (pts (xy -4.377916 -0.952095) (xy -4.382773 -0.944707) (xy -4.394279 -0.939622) (xy -4.412678 -0.928209)
 4676. (xy -4.44162 -0.904908) (xy -4.475477 -0.874315) (xy -4.482522 -0.867553) (xy -4.513038 -0.839385)
 4677. (xy -4.536155 -0.820797) (xy -4.548077 -0.814738) (xy -4.548909 -0.815954) (xy -4.540714 -0.834239)
 4678. (xy -4.519654 -0.861438) (xy -4.491017 -0.892191) (xy -4.460092 -0.921142) (xy -4.432165 -0.942931)
 4679. (xy -4.414845 -0.951793) (xy -4.389935 -0.955243) (xy -4.377916 -0.952095)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4680. (fp_poly (pts (xy -0.788749 -0.810347) (xy -0.787373 -0.792303) (xy -0.789661 -0.788218) (xy -0.794908 -0.791662)
 4681. (xy -0.795725 -0.803372) (xy -0.792905 -0.815691) (xy -0.788749 -0.810347)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4682. (fp_poly (pts (xy -3.146133 -0.893348) (xy -3.181159 -0.876314) (xy -3.237673 -0.860063) (xy -3.314079 -0.844766)
 4683. (xy -3.408781 -0.830594) (xy -3.520185 -0.81772) (xy -3.646694 -0.806315) (xy -3.786712 -0.796551)
 4684. (xy -3.938646 -0.788601) (xy -4.100899 -0.782635) (xy -4.196772 -0.780201) (xy -4.274825 -0.778978)
 4685. (xy -4.34689 -0.778684) (xy -4.409163 -0.779268) (xy -4.457839 -0.78068) (xy -4.489113 -0.782868)
 4686. (xy -4.496954 -0.784215) (xy -4.497612 -0.787407) (xy -4.476328 -0.790224) (xy -4.434247 -0.792609)
 4687. (xy -4.372515 -0.794506) (xy -4.292279 -0.795858) (xy -4.2545 -0.796239) (xy -4.129727 -0.797794)
 4688. (xy -4.020678 -0.800404) (xy -3.919995 -0.8044) (xy -3.820324 -0.810113) (xy -3.714306 -0.817877)
 4689. (xy -3.642591 -0.823828) (xy -3.587126 -0.828522) (xy -3.523651 -0.833794) (xy -3.473569 -0.837882)
 4690. (xy -3.424333 -0.843874) (xy -3.362136 -0.854339) (xy -3.296276 -0.867604) (xy -3.254736 -0.877226)
 4691. (xy -3.197694 -0.890519) (xy -3.160537 -0.897397) (xy -3.144053 -0.897744) (xy -3.146133 -0.893348)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4692. (fp_poly (pts (xy -2.161886 -0.825934) (xy -2.128299 -0.793816) (xy -2.109216 -0.774369) (xy -2.102063 -0.764722)
 4693. (xy -2.104268 -0.762006) (xy -2.104593 -0.762) (xy -2.113526 -0.769739) (xy -2.133994 -0.790143)
 4694. (xy -2.16178 -0.818995) (xy -2.165207 -0.822614) (xy -2.2225 -0.883228) (xy -2.161886 -0.825934)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4695. (fp_poly (pts (xy -0.727363 -0.744682) (xy -0.733136 -0.738909) (xy -0.738909 -0.744682) (xy -0.733136 -0.750455)
 4696. (xy -0.727363 -0.744682)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4697. (fp_poly (pts (xy -2.09507 -0.747361) (xy -2.083104 -0.736298) (xy -2.069829 -0.718911) (xy -2.069274 -0.709332)
 4698. (xy -2.078872 -0.712838) (xy -2.09014 -0.729262) (xy -2.098915 -0.747614) (xy -2.09507 -0.747361)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4699. (fp_poly (pts (xy -2.043545 -0.686955) (xy -2.049318 -0.681182) (xy -2.055091 -0.686955) (xy -2.049318 -0.692728)
 4700. (xy -2.043545 -0.686955)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4701. (fp_poly (pts (xy -0.246113 -0.614074) (xy -0.244737 -0.59603) (xy -0.247024 -0.591945) (xy -0.252272 -0.595389)
 4702. (xy -0.253088 -0.607099) (xy -0.250269 -0.619418) (xy -0.246113 -0.614074)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4703. (fp_poly (pts (xy -0.992909 -0.594591) (xy -0.998682 -0.588819) (xy -1.004454 -0.594591) (xy -0.998682 -0.600364)
 4704. (xy -0.992909 -0.594591)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4705. (fp_poly (pts (xy -1.004454 -0.548409) (xy -1.010227 -0.542637) (xy -1.016 -0.548409) (xy -1.010227 -0.554182)
 4706. (xy -1.004454 -0.548409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4707. (fp_poly (pts (xy -0.738894 -0.647342) (xy -0.731479 -0.600761) (xy -0.720643 -0.570982) (xy -0.704559 -0.552092)
 4708. (xy -0.665517 -0.534916) (xy -0.613703 -0.534631) (xy -0.551473 -0.550685) (xy -0.481182 -0.582523)
 4709. (xy -0.421182 -0.618685) (xy -0.383354 -0.643572) (xy -0.362619 -0.656106) (xy -0.357031 -0.656999)
 4710. (xy -0.364642 -0.646961) (xy -0.375227 -0.635464) (xy -0.41779 -0.600252) (xy -0.473927 -0.567474)
 4711. (xy -0.53558 -0.540762) (xy -0.594689 -0.523752) (xy -0.632299 -0.519546) (xy -0.669847 -0.521491)
 4712. (xy -0.694226 -0.529949) (xy -0.715212 -0.548854) (xy -0.720564 -0.555068) (xy -0.738554 -0.580721)
 4713. (xy -0.747145 -0.608047) (xy -0.749045 -0.646711) (xy -0.748875 -0.656091) (xy -0.747295 -0.721591)
 4714. (xy -0.738894 -0.647342)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4715. (fp_poly (pts (xy -2.014819 -0.64666) (xy -1.999467 -0.627597) (xy -1.981808 -0.596318) (xy -1.963899 -0.558046)
 4716. (xy -1.947794 -0.518002) (xy -1.93555 -0.481408) (xy -1.929224 -0.453485) (xy -1.930872 -0.439456)
 4717. (xy -1.932946 -0.438728) (xy -1.939348 -0.447767) (xy -1.939636 -0.451458) (xy -1.944284 -0.466934)
 4718. (xy -1.956749 -0.497861) (xy -1.974813 -0.538894) (xy -1.985676 -0.562436) (xy -2.003595 -0.602766)
 4719. (xy -2.014692 -0.632079) (xy -2.017692 -0.646689) (xy -2.014819 -0.64666)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4720. (fp_poly (pts (xy -0.799567 -0.732916) (xy -0.798383 -0.694771) (xy -0.797964 -0.666177) (xy -0.795138 -0.5967)
 4721. (xy -0.78737 -0.545884) (xy -0.772898 -0.509521) (xy -0.749959 -0.4834) (xy -0.716793 -0.463314)
 4722. (xy -0.712166 -0.461165) (xy -0.644677 -0.442303) (xy -0.573726 -0.442952) (xy -0.512979 -0.460571)
 4723. (xy -0.484906 -0.47744) (xy -0.446237 -0.506122) (xy -0.402745 -0.542144) (xy -0.371807 -0.569999)
 4724. (xy -0.333303 -0.605326) (xy -0.300774 -0.633898) (xy -0.277968 -0.652506) (xy -0.26898 -0.658091)
 4725. (xy -0.26989 -0.651221) (xy -0.284996 -0.632781) (xy -0.310794 -0.60603) (xy -0.343778 -0.574227)
 4726. (xy -0.380444 -0.540631) (xy -0.417287 -0.5085) (xy -0.450803 -0.481092) (xy -0.477486 -0.461666)
 4727. (xy -0.485368 -0.45691) (xy -0.556521 -0.429163) (xy -0.629149 -0.420934) (xy -0.684077 -0.428939)
 4728. (xy -0.740259 -0.455546) (xy -0.781929 -0.498929) (xy -0.808372 -0.557348) (xy -0.818876 -0.629064)
 4729. (xy -0.812728 -0.712339) (xy -0.808844 -0.733137) (xy -0.804497 -0.750248) (xy -0.801505 -0.750791)
 4730. (xy -0.799567 -0.732916)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4731. (fp_poly (pts (xy -0.06247 -0.454569) (xy -0.077308 -0.436744) (xy -0.080818 -0.432955) (xy -0.100571 -0.413537)
 4732. (xy -0.113009 -0.404231) (xy -0.113707 -0.404091) (xy -0.110712 -0.411341) (xy -0.095873 -0.429166)
 4733. (xy -0.092363 -0.432955) (xy -0.07261 -0.452373) (xy -0.060173 -0.461679) (xy -0.059475 -0.461819)
 4734. (xy -0.06247 -0.454569)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4735. (fp_poly (pts (xy -0.130622 -0.396634) (xy -0.132772 -0.392546) (xy -0.143651 -0.38152) (xy -0.145681 -0.381)
 4736. (xy -0.146468 -0.388458) (xy -0.144318 -0.392546) (xy -0.13344 -0.403572) (xy -0.13141 -0.404091)
 4737. (xy -0.130622 -0.396634)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4738. (fp_poly (pts (xy -0.900545 -1.334696) (xy -0.892439 -1.317964) (xy -0.871929 -1.294189) (xy -0.859734 -1.282742)
 4739. (xy -0.836821 -1.259901) (xy -0.832586 -1.248268) (xy -0.837195 -1.246909) (xy -0.856982 -1.254852)
 4740. (xy -0.880706 -1.274203) (xy -0.882877 -1.276487) (xy -0.910288 -1.306064) (xy -0.940053 -1.262261)
 4741. (xy -0.961588 -1.227021) (xy -0.967391 -1.202955) (xy -0.95679 -1.183734) (xy -0.929552 -1.163311)
 4742. (xy -0.904439 -1.145017) (xy -0.890284 -1.130778) (xy -0.889143 -1.127887) (xy -0.892586 -1.12336)
 4743. (xy -0.905558 -1.128462) (xy -0.931619 -1.144931) (xy -0.950278 -1.157698) (xy -0.973167 -1.17155)
 4744. (xy -0.986593 -1.17594) (xy -0.987271 -1.175578) (xy -0.993657 -1.163465) (xy -1.006357 -1.135628)
 4745. (xy -1.022828 -1.097669) (xy -1.025819 -1.090614) (xy -1.078392 -0.941408) (xy -1.112266 -0.788745)
 4746. (xy -1.12706 -0.636362) (xy -1.122393 -0.487995) (xy -1.100501 -0.357909) (xy -1.088501 -0.313593)
 4747. (xy -1.075585 -0.273944) (xy -1.066194 -0.251114) (xy -1.057982 -0.228714) (xy -1.061279 -0.219379)
 4748. (xy -1.06165 -0.219364) (xy -1.073569 -0.228757) (xy -1.089463 -0.252284) (xy -1.095016 -0.262659)
 4749. (xy -1.11757 -0.317301) (xy -1.133417 -0.38005) (xy -1.143256 -0.4552) (xy -1.14779 -0.547045)
 4750. (xy -1.148274 -0.588819) (xy -1.146408 -0.689395) (xy -1.139137 -0.776004) (xy -1.125009 -0.85743)
 4751. (xy -1.102572 -0.942456) (xy -1.076747 -1.021628) (xy -1.054779 -1.083911) (xy -1.036479 -1.131625)
 4752. (xy -1.018474 -1.172193) (xy -0.99739 -1.213039) (xy -0.969853 -1.261583) (xy -0.960004 -1.278458)
 4753. (xy -0.932687 -1.322354) (xy -0.914054 -1.345631) (xy -0.903539 -1.348828) (xy -0.900545 -1.334696)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4754. (fp_poly (pts (xy -0.998601 -0.294009) (xy -0.993042 -0.285456) (xy -0.984716 -0.25873) (xy -0.984668 -0.233501)
 4755. (xy -0.989449 -0.202046) (xy -0.991179 -0.232852) (xy -0.995031 -0.26486) (xy -0.999553 -0.284806)
 4756. (xy -1.003556 -0.299372) (xy -0.998601 -0.294009)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4757. (fp_poly (pts (xy 2.028152 -0.088516) (xy 2.026567 -0.081652) (xy 2.020455 -0.080819) (xy 2.010952 -0.085043)
 4758. (xy 2.012758 -0.088516) (xy 2.02646 -0.089897) (xy 2.028152 -0.088516)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4759. (fp_poly (pts (xy 2.062788 -0.07697) (xy 2.061203 -0.070106) (xy 2.055091 -0.069273) (xy 2.045588 -0.073497)
 4760. (xy 2.047394 -0.07697) (xy 2.061096 -0.078352) (xy 2.062788 -0.07697)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4761. (fp_poly (pts (xy -0.610732 -2.157539) (xy -0.542911 -2.149381) (xy -0.474841 -2.137136) (xy -0.410372 -2.121841)
 4762. (xy -0.353357 -2.104535) (xy -0.307649 -2.086255) (xy -0.277098 -2.068039) (xy -0.265558 -2.050925)
 4763. (xy -0.265545 -2.050394) (xy -0.273789 -2.034899) (xy -0.295498 -2.01007) (xy -0.326138 -1.981038)
 4764. (xy -0.329103 -1.97846) (xy -0.36407 -1.945539) (xy -0.381297 -1.922728) (xy -0.381502 -1.91243)
 4765. (xy -0.365632 -1.907846) (xy -0.332336 -1.90468) (xy -0.287234 -1.902964) (xy -0.235951 -1.90273)
 4766. (xy -0.184107 -1.90401) (xy -0.137327 -1.906835) (xy -0.10343 -1.910854) (xy -0.075429 -1.913429)
 4767. (xy -0.054121 -1.907113) (xy -0.030479 -1.888263) (xy -0.018514 -1.876563) (xy 0.034832 -1.80764)
 4768. (xy 0.076424 -1.719875) (xy 0.105797 -1.614569) (xy 0.122485 -1.493023) (xy 0.12348 -1.479401)
 4769. (xy 0.125756 -1.435647) (xy 0.12615 -1.403151) (xy 0.124666 -1.386724) (xy 0.123407 -1.385837)
 4770. (xy 0.119059 -1.399106) (xy 0.112508 -1.430317) (xy 0.104708 -1.474538) (xy 0.097999 -1.517366)
 4771. (xy 0.075666 -1.633047) (xy 0.045534 -1.729317) (xy 0.006662 -1.808817) (xy -0.019985 -1.847924)
 4772. (xy -0.045832 -1.879565) (xy -0.064528 -1.895457) (xy -0.081426 -1.899263) (xy -0.092363 -1.897413)
 4773. (xy -0.115426 -1.894159) (xy -0.155503 -1.891011) (xy -0.206521 -1.888372) (xy -0.251177 -1.886895)
 4774. (xy -0.310448 -1.886011) (xy -0.351004 -1.887114) (xy -0.377173 -1.890649) (xy -0.393279 -1.897061)
 4775. (xy -0.399593 -1.902152) (xy -0.407141 -1.912388) (xy -0.406151 -1.923684) (xy -0.394122 -1.939878)
 4776. (xy -0.368556 -1.964809) (xy -0.344736 -1.986403) (xy -0.271413 -2.052188) (xy -0.38682 -2.090769)
 4777. (xy -0.43221 -2.105572) (xy -0.469125 -2.116022) (xy -0.503367 -2.122885) (xy -0.540737 -2.12693)
 4778. (xy -0.587035 -2.128925) (xy -0.648062 -2.129638) (xy -0.681182 -2.129743) (xy -0.860136 -2.130137)
 4779. (xy -0.945981 -2.083955) (xy -0.979134 -2.066086) (xy -1.008117 -2.049685) (xy -1.034035 -2.033097)
 4780. (xy -1.057991 -2.014669) (xy -1.081093 -1.992745) (xy -1.104443 -1.965671) (xy -1.129146 -1.931792)
 4781. (xy -1.156308 -1.889453) (xy -1.187034 -1.836999) (xy -1.222427 -1.772777) (xy -1.263593 -1.695131)
 4782. (xy -1.311636 -1.602406) (xy -1.367661 -1.492949) (xy -1.432774 -1.365103) (xy -1.454734 -1.321955)
 4783. (xy -1.495695 -1.241769) (xy -1.533759 -1.167798) (xy -1.567553 -1.102673) (xy -1.5957 -1.049022)
 4784. (xy -1.616826 -1.009476) (xy -1.629555 -0.986664) (xy -1.632253 -0.982464) (xy -1.638131 -0.963117)
 4785. (xy -1.642374 -0.923452) (xy -1.644765 -0.866199) (xy -1.645221 -0.820828) (xy -1.644922 -0.759492)
 4786. (xy -1.643377 -0.71529) (xy -1.639604 -0.682269) (xy -1.632622 -0.654473) (xy -1.621449 -0.625946)
 4787. (xy -1.608449 -0.597786) (xy -1.551969 -0.504858) (xy -1.474663 -0.419382) (xy -1.377888 -0.342396)
 4788. (xy -1.263 -0.274941) (xy -1.131357 -0.218058) (xy -1.097539 -0.206135) (xy -1.050363 -0.191177)
 4789. (xy -1.009889 -0.181513) (xy -0.968304 -0.176033) (xy -0.917793 -0.173632) (xy -0.865018 -0.173182)
 4790. (xy -0.718095 -0.180449) (xy -0.58167 -0.203126) (xy -0.447955 -0.242527) (xy -0.442675 -0.244426)
 4791. (xy -0.395949 -0.261847) (xy -0.364349 -0.276634) (xy -0.341247 -0.293899) (xy -0.320017 -0.318753)
 4792. (xy -0.294032 -0.356309) (xy -0.290173 -0.362072) (xy -0.237956 -0.442155) (xy -0.187173 -0.52388)
 4793. (xy -0.139393 -0.604377) (xy -0.096184 -0.680774) (xy -0.059115 -0.750202) (xy -0.029754 -0.809788)
 4794. (xy -0.009671 -0.856663) (xy -0.000432 -0.887954) (xy 0 -0.8932) (xy 0.002838 -0.908543)
 4795. (xy 0.007074 -0.908866) (xy 0.009744 -0.892157) (xy 0.004546 -0.860251) (xy -0.006818 -0.818967)
 4796. (xy -0.022646 -0.774124) (xy -0.041236 -0.731538) (xy -0.049406 -0.715819) (xy -0.077267 -0.667023)
 4797. (xy -0.111393 -0.609686) (xy -0.148738 -0.548678) (xy -0.186253 -0.488865) (xy -0.22089 -0.435116)
 4798. (xy -0.249601 -0.392299) (xy -0.267187 -0.367986) (xy -0.289676 -0.336091) (xy -0.306551 -0.306748)
 4799. (xy -0.309826 -0.299213) (xy -0.320129 -0.284199) (xy -0.341931 -0.268875) (xy -0.37881 -0.251231)
 4800. (xy -0.4339 -0.229419) (xy -0.484174 -0.209914) (xy -0.514645 -0.196361) (xy -0.527457 -0.187538)
 4801. (xy -0.524755 -0.182221) (xy -0.519353 -0.180708) (xy -0.496789 -0.176242) (xy -0.457357 -0.168542)
 4802. (xy -0.406862 -0.15874) (xy -0.357909 -0.149276) (xy -0.29506 -0.137041) (xy -0.230952 -0.124381)
 4803. (xy -0.174462 -0.113057) (xy -0.144318 -0.106892) (xy -0.098878 -0.1002) (xy -0.0322 -0.094622)
 4804. (xy 0.056213 -0.09013) (xy 0.166862 -0.086696) (xy 0.253535 -0.084976) (xy 0.336613 -0.083504)
 4805. (xy 0.411814 -0.081938) (xy 0.476142 -0.080358) (xy 0.526606 -0.078847) (xy 0.560212 -0.077486)
 4806. (xy 0.573965 -0.076355) (xy 0.574119 -0.076275) (xy 0.56808 -0.071693) (xy 0.542354 -0.067844)
 4807. (xy 0.500333 -0.06477) (xy 0.44541 -0.06251) (xy 0.380979 -0.061104) (xy 0.310432 -0.060594)
 4808. (xy 0.237163 -0.061018) (xy 0.164564 -0.062418) (xy 0.096028 -0.064834) (xy 0.034948 -0.068306)
 4809. (xy 0.017318 -0.069665) (xy -0.039571 -0.075767) (xy -0.108575 -0.085194) (xy -0.179231 -0.09644)
 4810. (xy -0.219363 -0.103683) (xy -0.288185 -0.116851) (xy -0.364024 -0.131385) (xy -0.435302 -0.145067)
 4811. (xy -0.469179 -0.15158) (xy -0.529518 -0.162217) (xy -0.575277 -0.167392) (xy -0.614203 -0.167535)
 4812. (xy -0.654042 -0.163078) (xy -0.659679 -0.162185) (xy -0.777395 -0.150667) (xy -0.89955 -0.152442)
 4813. (xy -1.020561 -0.166691) (xy -1.134845 -0.192592) (xy -1.236816 -0.229324) (xy -1.286471 -0.254325)
 4814. (xy -1.32199 -0.271531) (xy -1.362626 -0.287232) (xy -1.368136 -0.289017) (xy -1.435078 -0.31368)
 4815. (xy -1.511024 -0.347857) (xy -1.592596 -0.38943) (xy -1.676413 -0.436285) (xy -1.759097 -0.486304)
 4816. (xy -1.837268 -0.537371) (xy -1.907547 -0.587369) (xy -1.966555 -0.634182) (xy -2.010911 -0.675693)
 4817. (xy -2.035739 -0.70715) (xy -2.063765 -0.746325) (xy -2.104845 -0.793661) (xy -2.153472 -0.843587)
 4818. (xy -2.204138 -0.890527) (xy -2.251336 -0.928909) (xy -2.263346 -0.937478) (xy -2.323401 -0.973857)
 4819. (xy -2.394693 -1.009769) (xy -2.468078 -1.041052) (xy -2.534413 -1.063544) (xy -2.54831 -1.067181)
 4820. (xy -2.578715 -1.075588) (xy -2.593017 -1.081773) (xy -2.588704 -1.084311) (xy -2.564167 -1.081216)
 4821. (xy -2.526712 -1.072197) (xy -2.490567 -1.061184) (xy -2.367846 -1.009745) (xy -2.253424 -0.941649)
 4822. (xy -2.15175 -0.860012) (xy -2.06727 -0.767952) (xy -2.061643 -0.76057) (xy -2.030622 -0.722021)
 4823. (xy -1.996914 -0.686557) (xy -1.956912 -0.651191) (xy -1.907011 -0.612934) (xy -1.843606 -0.568798)
 4824. (xy -1.778 -0.525468) (xy -1.668535 -0.45675) (xy -1.570921 -0.400572) (xy -1.487409 -0.35821)
 4825. (xy -1.463159 -0.347406) (xy -1.408091 -0.323899) (xy -1.500252 -0.413617) (xy -1.569279 -0.489244)
 4826. (xy -1.619256 -0.565154) (xy -1.651959 -0.646027) (xy -1.669165 -0.736543) (xy -1.672651 -0.841382)
 4827. (xy -1.67181 -0.86556) (xy -1.667421 -0.964046) (xy -1.516518 -1.252682) (xy -1.469434 -1.342767)
 4828. (xy -1.418672 -1.439936) (xy -1.367337 -1.538241) (xy -1.318533 -1.631737) (xy -1.275367 -1.714477)
 4829. (xy -1.252397 -1.758531) (xy -1.209399 -1.839983) (xy -1.173727 -1.903901) (xy -1.142606 -1.953517)
 4830. (xy -1.113262 -1.992059) (xy -1.08292 -2.022761) (xy -1.048804 -2.048851) (xy -1.008141 -2.073561)
 4831. (xy -0.959692 -2.099331) (xy -0.906133 -2.125249) (xy -0.859685 -2.142797) (xy -0.813197 -2.153508)
 4832. (xy -0.759521 -2.158918) (xy -0.691509 -2.160562) (xy -0.674451 -2.160572) (xy -0.610732 -2.157539)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4833. (fp_poly (pts (xy -0.014672 -0.053158) (xy -0.018115 -0.04791) (xy -0.029826 -0.047094) (xy -0.042145 -0.049913)
 4834. (xy -0.036801 -0.054069) (xy -0.018757 -0.055445) (xy -0.014672 -0.053158)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4835. (fp_poly (pts (xy 0.522591 -0.042764) (xy 0.527237 -0.04006) (xy 0.51211 -0.038317) (xy 0.490682 -0.037939)
 4836. (xy 0.464486 -0.038803) (xy 0.456824 -0.040872) (xy 0.464864 -0.042922) (xy 0.499008 -0.044821)
 4837. (xy 0.522591 -0.042764)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4838. (fp_poly (pts (xy 0.129887 -0.042785) (xy 0.135358 -0.03993) (xy 0.120852 -0.038118) (xy 0.103909 -0.037781)
 4839. (xy 0.078938 -0.038682) (xy 0.072083 -0.040985) (xy 0.077932 -0.042785) (xy 0.111575 -0.044695)
 4840. (xy 0.129887 -0.042785)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4841. (fp_poly (pts (xy -3.833091 0.070261) (xy -3.808339 0.07523) (xy -3.792682 0.080818) (xy -3.776182 0.088541)
 4842. (xy -3.780897 0.090943) (xy -3.792682 0.091375) (xy -3.821025 0.08643) (xy -3.833091 0.080818)
 4843. (xy -3.844583 0.071914) (xy -3.836015 0.070172) (xy -3.833091 0.070261)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4844. (fp_poly (pts (xy -3.740727 0.098136) (xy -3.7465 0.103909) (xy -3.752272 0.098136) (xy -3.7465 0.092363)
 4845. (xy -3.740727 0.098136)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4846. (fp_poly (pts (xy -2.929674 -0.89239) (xy -2.87792 -0.890998) (xy -2.828678 -0.88853) (xy -2.787058 -0.885039)
 4847. (xy -2.771616 -0.883066) (xy -2.684001 -0.862619) (xy -2.588016 -0.827712) (xy -2.488729 -0.781249)
 4848. (xy -2.39121 -0.726134) (xy -2.30053 -0.665272) (xy -2.221758 -0.601568) (xy -2.159962 -0.537924)
 4849. (xy -2.152193 -0.528205) (xy -2.128072 -0.499044) (xy -2.108671 -0.479154) (xy -2.099728 -0.473364)
 4850. (xy -2.092613 -0.463171) (xy -2.08977 -0.43706) (xy -2.090826 -0.401729) (xy -2.095403 -0.363877)
 4851. (xy -2.103128 -0.330204) (xy -2.108545 -0.31597) (xy -2.137889 -0.272717) (xy -2.185683 -0.224543)
 4852. (xy -2.248487 -0.17388) (xy -2.322862 -0.12316) (xy -2.405367 -0.074813) (xy -2.492565 -0.031271)
 4853. (xy -2.54062 -0.01052) (xy -2.610061 0.015693) (xy -2.685765 0.04077) (xy -2.76444 0.063978)
 4854. (xy -2.842792 0.084588) (xy -2.917528 0.101868) (xy -2.985355 0.115087) (xy -3.042981 0.123514)
 4855. (xy -3.087112 0.126418) (xy -3.114455 0.123069) (xy -3.121118 0.118341) (xy -3.113276 0.113808)
 4856. (xy -3.08774 0.110052) (xy -3.049906 0.107842) (xy -3.047185 0.107771) (xy -2.998695 0.103061)
 4857. (xy -2.933924 0.091692) (xy -2.858249 0.075014) (xy -2.777046 0.054377) (xy -2.695692 0.031132)
 4858. (xy -2.619564 0.006627) (xy -2.565543 -0.013169) (xy -2.504938 -0.040441) (xy -2.433763 -0.077748)
 4859. (xy -2.359492 -0.120716) (xy -2.289597 -0.164969) (xy -2.231551 -0.206131) (xy -2.218854 -0.216168)
 4860. (xy -2.160124 -0.274964) (xy -2.121858 -0.338188) (xy -2.107386 -0.387748) (xy -2.104656 -0.415925)
 4861. (xy -2.10911 -0.438573) (xy -2.123667 -0.463786) (xy -2.144878 -0.491657) (xy -2.228909 -0.581483)
 4862. (xy -2.331796 -0.664348) (xy -2.449771 -0.737907) (xy -2.579065 -0.799812) (xy -2.71591 -0.847716)
 4863. (xy -2.71736 -0.848133) (xy -2.780722 -0.864129) (xy -2.839359 -0.87329) (xy -2.904494 -0.877095)
 4864. (xy -2.93961 -0.877455) (xy -2.989086 -0.878231) (xy -3.028638 -0.880327) (xy -3.053469 -0.883398)
 4865. (xy -3.059548 -0.886114) (xy -3.048876 -0.889568) (xy -3.020264 -0.891729) (xy -2.978826 -0.892652)
 4866. (xy -2.929674 -0.89239)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4867. (fp_poly (pts (xy -3.530708 0.189382) (xy -3.546349 0.1988) (xy -3.554439 0.202497) (xy -3.585589 0.214896)
 4868. (xy -3.600037 0.218293) (xy -3.596135 0.212717) (xy -3.579091 0.202045) (xy -3.551914 0.189809)
 4869. (xy -3.532909 0.185588) (xy -3.530708 0.189382)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4870. (fp_poly (pts (xy 0.502228 0.031352) (xy 0.485695 0.039041) (xy 0.448715 0.050537) (xy 0.393523 0.065321)
 4871. (xy 0.322355 0.082877) (xy 0.237446 0.102688) (xy 0.141031 0.124235) (xy 0.035346 0.147002)
 4872. (xy -0.077375 0.170472) (xy -0.194895 0.194127) (xy -0.236682 0.202341) (xy -0.307416 0.216856)
 4873. (xy -0.355468 0.228212) (xy -0.381051 0.236265) (xy -0.384376 0.240867) (xy -0.365655 0.241874)
 4874. (xy -0.325099 0.23914) (xy -0.262921 0.23252) (xy -0.203559 0.225093) (xy -0.157255 0.218268)
 4875. (xy -0.093248 0.207786) (xy -0.016468 0.19455) (xy 0.068153 0.179464) (xy 0.155683 0.163432)
 4876. (xy 0.24119 0.147358) (xy 0.319742 0.132147) (xy 0.386409 0.118701) (xy 0.436258 0.107926)
 4877. (xy 0.438728 0.107356) (xy 0.457685 0.104775) (xy 0.461004 0.10791) (xy 0.447202 0.113186)
 4878. (xy 0.414035 0.121932) (xy 0.364847 0.133441) (xy 0.302984 0.147004) (xy 0.231788 0.161916)
 4879. (xy 0.154606 0.177469) (xy 0.074781 0.192956) (xy -0.004341 0.207669) (xy -0.046182 0.215146)
 4880. (xy -0.12658 0.227054) (xy -0.217402 0.236797) (xy -0.313596 0.244162) (xy -0.41011 0.24894)
 4881. (xy -0.501891 0.25092) (xy -0.583887 0.249891) (xy -0.651047 0.245643) (xy -0.681182 0.241626)
 4882. (xy -0.717671 0.235074) (xy -0.744472 0.229889) (xy -0.753367 0.227855) (xy -0.745521 0.226921)
 4883. (xy -0.718235 0.226096) (xy -0.675158 0.225441) (xy -0.619941 0.22502) (xy -0.580185 0.224902)
 4884. (xy -0.533199 0.2246) (xy -0.489755 0.223564) (xy -0.447602 0.221407) (xy -0.404489 0.217742)
 4885. (xy -0.358165 0.212184) (xy -0.306377 0.204345) (xy -0.246875 0.19384) (xy -0.177408 0.180282)
 4886. (xy -0.095723 0.163284) (xy 0.00043 0.142459) (xy 0.113302 0.117423) (xy 0.245146 0.087787)
 4887. (xy 0.329046 0.068825) (xy 0.387695 0.05531) (xy 0.438516 0.043141) (xy 0.477133 0.033398)
 4888. (xy 0.499173 0.027165) (xy 0.502228 0.025977) (xy 0.507619 0.02517) (xy 0.502228 0.031352)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4889. (fp_poly (pts (xy -3.593522 0.270221) (xy -3.571707 0.290691) (xy -3.568557 0.299607) (xy -3.571529 0.300181)
 4890. (xy -3.580957 0.292395) (xy -3.597506 0.274204) (xy -3.6195 0.248227) (xy -3.593522 0.270221)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4891. (fp_poly (pts (xy -5.0862 0.227845) (xy -5.072214 0.247455) (xy -5.052452 0.278852) (xy -5.050042 0.282863)
 4892. (xy -5.024058 0.323606) (xy -4.997609 0.360807) (xy -4.978754 0.383766) (xy -4.96097 0.405465)
 4893. (xy -4.954226 0.419684) (xy -4.954799 0.421284) (xy -4.964657 0.416627) (xy -4.983199 0.398193)
 4894. (xy -4.995256 0.383881) (xy -5.020123 0.350223) (xy -5.04572 0.31158) (xy -5.068508 0.273825)
 4895. (xy -5.08495 0.242827) (xy -5.091508 0.224458) (xy -5.091516 0.224122) (xy -5.0862 0.227845)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4896. (fp_poly (pts (xy -5.128755 0.224487) (xy -5.129787 0.236966) (xy -5.13688 0.265828) (xy -5.148633 0.3056)
 4897. (xy -5.153122 0.319654) (xy -5.167538 0.364857) (xy -5.179471 0.40383) (xy -5.186787 0.429561)
 4898. (xy -5.187611 0.432954) (xy -5.191769 0.449624) (xy -5.193465 0.443761) (xy -5.194161 0.432954)
 4899. (xy -5.19165 0.41375) (xy -5.18398 0.381674) (xy -5.17291 0.342331) (xy -5.160202 0.301332)
 4900. (xy -5.147613 0.264282) (xy -5.136904 0.236791) (xy -5.129834 0.224466) (xy -5.128755 0.224487)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4901. (fp_poly (pts (xy 0.262838 0.420625) (xy 0.254768 0.425879) (xy 0.230378 0.436371) (xy 0.195263 0.450057)
 4902. (xy 0.155016 0.464894) (xy 0.115231 0.478841) (xy 0.081502 0.489854) (xy 0.059421 0.49589)
 4903. (xy 0.0552 0.496454) (xy 0.046279 0.493538) (xy 0.047144 0.492027) (xy 0.060401 0.485791)
 4904. (xy 0.089058 0.475034) (xy 0.127318 0.461675) (xy 0.169385 0.447632) (xy 0.20946 0.434825)
 4905. (xy 0.241747 0.425173) (xy 0.260448 0.420595) (xy 0.262838 0.420625)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4906. (fp_poly (pts (xy 0.034637 0.502227) (xy 0.028864 0.508) (xy 0.023091 0.502227) (xy 0.028864 0.496454)
 4907. (xy 0.034637 0.502227)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4908. (fp_poly (pts (xy -5.199353 0.470477) (xy -5.197829 0.494114) (xy -5.199353 0.499341) (xy -5.203567 0.500791)
 4909. (xy -5.205177 0.484909) (xy -5.203362 0.468518) (xy -5.199353 0.470477)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4910. (fp_poly (pts (xy 0.128116 0.523203) (xy 0.162981 0.527038) (xy 0.178955 0.531091) (xy 0.190071 0.537498)
 4911. (xy 0.18169 0.540059) (xy 0.161637 0.54009) (xy 0.123581 0.537609) (xy 0.07961 0.532605)
 4912. (xy 0.069273 0.531091) (xy 0.041425 0.526608) (xy 0.032255 0.52411) (xy 0.043123 0.52289)
 4913. (xy 0.07539 0.522241) (xy 0.086591 0.522091) (xy 0.128116 0.523203)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4914. (fp_poly (pts (xy 1.17475 0.501793) (xy 1.208337 0.533912) (xy 1.22742 0.553359) (xy 1.234573 0.563005)
 4915. (xy 1.232369 0.565721) (xy 1.232043 0.565727) (xy 1.22311 0.557988) (xy 1.202642 0.537584)
 4916. (xy 1.174856 0.508732) (xy 1.17143 0.505113) (xy 1.114137 0.4445) (xy 1.17475 0.501793)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4917. (fp_poly (pts (xy 4.285192 -4.852648) (xy 4.296165 -4.842592) (xy 4.348392 -4.788956) (xy 4.408965 -4.719621)
 4918. (xy 4.474611 -4.638847) (xy 4.542056 -4.550887) (xy 4.608028 -4.460001) (xy 4.669252 -4.370444)
 4919. (xy 4.717338 -4.294909) (xy 4.742741 -4.251832) (xy 4.773024 -4.198198) (xy 4.80653 -4.137191)
 4920. (xy 4.841601 -4.071994) (xy 4.876579 -4.005793) (xy 4.909807 -3.941771) (xy 4.939627 -3.883111)
 4921. (xy 4.964382 -3.832998) (xy 4.982415 -3.794615) (xy 4.992066 -3.771147) (xy 4.993025 -3.765358)
 4922. (xy 4.983903 -3.764781) (xy 4.975594 -3.775664) (xy 4.957054 -3.800027) (xy 4.932016 -3.832959)
 4923. (xy 4.927528 -3.838864) (xy 4.830423 -3.94933) (xy 4.712407 -4.053102) (xy 4.608284 -4.127545)
 4924. (xy 4.551834 -4.163228) (xy 4.511203 -4.186069) (xy 4.487008 -4.195854) (xy 4.479866 -4.192371)
 4925. (xy 4.490395 -4.175408) (xy 4.49953 -4.164978) (xy 4.514982 -4.145324) (xy 4.539422 -4.110998)
 4926. (xy 4.56949 -4.066837) (xy 4.601736 -4.017819) (xy 4.641727 -3.959608) (xy 4.6878 -3.898189)
 4927. (xy 4.733405 -3.842053) (xy 4.762261 -3.809689) (xy 4.86698 -3.684269) (xy 4.962208 -3.541011)
 4928. (xy 5.046271 -3.383807) (xy 5.117498 -3.216546) (xy 5.174214 -3.043118) (xy 5.214748 -2.867413)
 4929. (xy 5.236282 -2.707409) (xy 5.243448 -2.656729) (xy 5.257389 -2.588336) (xy 5.27718 -2.506285)
 4930. (xy 5.301898 -2.414634) (xy 5.307302 -2.395682) (xy 5.395658 -2.061258) (xy 5.46607 -1.733151)
 4931. (xy 5.518768 -1.408245) (xy 5.553984 -1.083421) (xy 5.571947 -0.755562) (xy 5.572888 -0.42155)
 4932. (xy 5.557036 -0.078266) (xy 5.524624 0.277406) (xy 5.512469 0.380803) (xy 5.503239 0.453569)
 4933. (xy 5.495755 0.506348) (xy 5.489391 0.542125) (xy 5.483523 0.56388) (xy 5.477524 0.574597)
 4934. (xy 5.471294 0.577272) (xy 5.461308 0.574814) (xy 5.461227 0.574386) (xy 5.463237 0.56251)
 4935. (xy 5.468381 0.533472) (xy 5.475672 0.49283) (xy 5.478143 0.479136) (xy 5.485202 0.425596)
 4936. (xy 5.490631 0.354671) (xy 5.494089 0.272031) (xy 5.495234 0.193828) (xy 5.48797 -0.01142)
 4937. (xy 5.466154 -0.22703) (xy 5.430987 -0.446481) (xy 5.383674 -0.663254) (xy 5.325417 -0.870831)
 4938. (xy 5.268819 -1.033536) (xy 5.268581 -1.048275) (xy 5.273214 -1.050637) (xy 5.28314 -1.04014)
 4939. (xy 5.298079 -1.011018) (xy 5.316609 -0.966821) (xy 5.337312 -0.911102) (xy 5.358768 -0.847413)
 4940. (xy 5.373733 -0.799127) (xy 5.406835 -0.676159) (xy 5.438305 -0.535882) (xy 5.467063 -0.384071)
 4941. (xy 5.492028 -0.226501) (xy 5.51212 -0.068948) (xy 5.514593 -0.046182) (xy 5.523777 0.040409)
 4942. (xy 5.531312 -0.057728) (xy 5.549555 -0.44391) (xy 5.544895 -0.828276) (xy 5.51737 -1.21029)
 4943. (xy 5.467018 -1.589416) (xy 5.396476 -1.953577) (xy 5.381964 -2.015898) (xy 5.364265 -2.0881)
 4944. (xy 5.344388 -2.166442) (xy 5.323339 -2.24718) (xy 5.302127 -2.326572) (xy 5.281759 -2.400877)
 4945. (xy 5.263242 -2.466351) (xy 5.247585 -2.519254) (xy 5.235796 -2.555841) (xy 5.230792 -2.568864)
 4946. (xy 5.225136 -2.590759) (xy 5.219322 -2.628631) (xy 5.214379 -2.675393) (xy 5.213219 -2.690091)
 4947. (xy 5.190861 -2.864804) (xy 5.149883 -3.041198) (xy 5.091966 -3.215384) (xy 5.01879 -3.383473)
 4948. (xy 4.932035 -3.541576) (xy 4.833383 -3.685804) (xy 4.731497 -3.805048) (xy 4.694403 -3.844807)
 4949. (xy 4.663058 -3.880477) (xy 4.641198 -3.907677) (xy 4.633006 -3.920503) (xy 4.62323 -3.938447)
 4950. (xy 4.603304 -3.970843) (xy 4.576127 -4.013095) (xy 4.544601 -4.060605) (xy 4.544596 -4.060613)
 4951. (xy 4.506714 -4.119374) (xy 4.483294 -4.162331) (xy 4.473808 -4.191243) (xy 4.477728 -4.207871)
 4952. (xy 4.494524 -4.213974) (xy 4.49851 -4.214091) (xy 4.520299 -4.20735) (xy 4.556321 -4.188787)
 4953. (xy 4.602691 -4.160896) (xy 4.655522 -4.126171) (xy 4.710931 -4.087105) (xy 4.765031 -4.046192)
 4954. (xy 4.784857 -4.030338) (xy 4.876612 -3.955653) (xy 4.816194 -4.068728) (xy 4.723337 -4.23176)
 4955. (xy 4.620452 -4.393207) (xy 4.511634 -4.547143) (xy 4.400974 -4.68764) (xy 4.340449 -4.75744)
 4956. (xy 4.306406 -4.796895) (xy 4.280822 -4.82975) (xy 4.264803 -4.85388) (xy 4.259454 -4.867158)
 4957. (xy 4.265882 -4.867456) (xy 4.285192 -4.852648)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4958. (fp_poly (pts (xy 0.388854 0.234914) (xy 0.381481 0.241154) (xy 0.355212 0.252804) (xy 0.313293 0.268732)
 4959. (xy 0.258975 0.287806) (xy 0.195504 0.308894) (xy 0.126129 0.330864) (xy 0.054098 0.352585)
 4960. (xy 0.036165 0.357812) (xy -0.143533 0.406067) (xy -0.306883 0.44196) (xy -0.456668 0.466061)
 4961. (xy -0.533806 0.474454) (xy -0.607227 0.481249) (xy -0.660236 0.486868) (xy -0.695455 0.491767)
 4962. (xy -0.715506 0.496403) (xy -0.723011 0.501231) (xy -0.720591 0.506707) (xy -0.720374 0.506902)
 4963. (xy -0.683061 0.528346) (xy -0.62723 0.545145) (xy -0.557038 0.55703) (xy -0.476638 0.563733)
 4964. (xy -0.390186 0.564988) (xy -0.301837 0.560526) (xy -0.215746 0.550079) (xy -0.173182 0.542178)
 4965. (xy -0.105965 0.528004) (xy -0.058195 0.518047) (xy -0.026727 0.511756) (xy -0.008414 0.508578)
 4966. (xy -0.00011 0.507961) (xy 0.00133 0.509355) (xy -0.000686 0.511918) (xy -0.013915 0.516959)
 4967. (xy -0.04505 0.525371) (xy -0.089362 0.535959) (xy -0.139231 0.546919) (xy -0.251795 0.567023)
 4968. (xy -0.358869 0.57905) (xy -0.455137 0.58258) (xy -0.531178 0.577757) (xy -0.57753 0.569979)
 4969. (xy -0.622971 0.559766) (xy -0.64086 0.55468) (xy -0.675825 0.540721) (xy -0.714462 0.521069)
 4970. (xy -0.751075 0.499216) (xy -0.779967 0.478654) (xy -0.795443 0.462874) (xy -0.796636 0.459201)
 4971. (xy -0.789717 0.455492) (xy -0.778926 0.462143) (xy -0.760149 0.467554) (xy -0.723127 0.470464)
 4972. (xy -0.672553 0.47103) (xy -0.613119 0.469408) (xy -0.549518 0.465756) (xy -0.486442 0.460231)
 4973. (xy -0.428584 0.452989) (xy -0.408568 0.449754) (xy -0.306195 0.429785) (xy -0.19153 0.403866)
 4974. (xy -0.070909 0.373693) (xy 0.049334 0.340956) (xy 0.162864 0.307349) (xy 0.263344 0.274565)
 4975. (xy 0.310311 0.257663) (xy 0.34784 0.244478) (xy 0.375996 0.236299) (xy 0.388795 0.234861)
 4976. (xy 0.388854 0.234914)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4977. (fp_poly (pts (xy 1.252976 0.592441) (xy 1.261341 0.598891) (xy 1.277331 0.613133) (xy 1.281546 0.619095)
 4978. (xy 1.27593 0.622551) (xy 1.260581 0.60772) (xy 1.256982 0.60325) (xy 1.246997 0.589574)
 4979. (xy 1.252976 0.592441)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4980. (fp_poly (pts (xy 5.468647 0.597477) (xy 5.470171 0.621114) (xy 5.468647 0.626341) (xy 5.464433 0.627791)
 4981. (xy 5.462823 0.611909) (xy 5.464638 0.595518) (xy 5.468647 0.597477)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 4982. (fp_poly (pts (xy -5.045564 -0.862253) (xy -4.995745 -0.8573) (xy -4.935229 -0.850043) (xy -4.868036 -0.841026)
 4983. (xy -4.798183 -0.830795) (xy -4.72969 -0.819893) (xy -4.666575 -0.808867) (xy -4.612856 -0.798261)
 4984. (xy -4.602718 -0.796043) (xy -4.563236 -0.785696) (xy -4.545282 -0.77781) (xy -4.547364 -0.773045)
 4985. (xy -4.56799 -0.772063) (xy -4.605668 -0.775525) (xy -4.638054 -0.780381) (xy -4.723802 -0.794389)
 4986. (xy -4.807294 -0.807271) (xy -4.885415 -0.818618) (xy -4.955046 -0.828019) (xy -5.013071 -0.835064)
 4987. (xy -5.056372 -0.839344) (xy -5.081832 -0.840447) (xy -5.087202 -0.839465) (xy -5.087235 -0.825569)
 4988. (xy -5.079315 -0.811348) (xy -5.069694 -0.797797) (xy -5.074716 -0.80068) (xy -5.079979 -0.805296)
 4989. (xy -5.101515 -0.818712) (xy -5.112804 -0.811459) (xy -5.114636 -0.797318) (xy -5.119206 -0.775716)
 4990. (xy -5.124661 -0.768713) (xy -5.132887 -0.751845) (xy -5.138229 -0.715597) (xy -5.140847 -0.66348)
 4991. (xy -5.140899 -0.599002) (xy -5.138547 -0.525673) (xy -5.13395 -0.447003) (xy -5.127266 -0.366503)
 4992. (xy -5.118657 -0.28768) (xy -5.108282 -0.214046) (xy -5.09651 -0.150091) (xy -5.077708 -0.072142)
 4993. (xy -5.053623 0.012062) (xy -5.025714 0.098691) (xy -4.995437 0.183917) (xy -4.964249 0.263908)
 4994. (xy -4.933608 0.334838) (xy -4.90497 0.392875) (xy -4.879793 0.434192) (xy -4.86932 0.447006)
 4995. (xy -4.819269 0.485977) (xy -4.749328 0.520746) (xy -4.662417 0.550694) (xy -4.561458 0.575201)
 4996. (xy -4.449371 0.593646) (xy -4.329078 0.60541) (xy -4.2035 0.609872) (xy -4.110182 0.608162)
 4997. (xy -3.979973 0.59899) (xy -3.850103 0.582841) (xy -3.725415 0.560669) (xy -3.610753 0.533426)
 4998. (xy -3.510962 0.502065) (xy -3.454977 0.479289) (xy -3.420048 0.461788) (xy -3.401751 0.447001)
 4999. (xy -3.395 0.4298) (xy -3.394363 0.418183) (xy -3.395213 0.403043) (xy -3.400462 0.392223)
 5000. (xy -3.414162 0.383659) (xy -3.440367 0.375283) (xy -3.483127 0.365031) (xy -3.510792 0.358821)
 5001. (xy -3.565065 0.345819) (xy -3.615512 0.332181) (xy -3.654831 0.31995) (xy -3.669542 0.314359)
 5002. (xy -3.698117 0.303049) (xy -3.717003 0.297692) (xy -3.719415 0.297667) (xy -3.734705 0.291098)
 5003. (xy -3.746028 0.268185) (xy -3.750574 0.235648) (xy -3.750131 0.224202) (xy -3.73652 0.183203)
 5004. (xy -3.705662 0.153184) (xy -3.660755 0.134387) (xy -3.604994 0.127051) (xy -3.541575 0.131418)
 5005. (xy -3.473693 0.147729) (xy -3.404544 0.176225) (xy -3.369804 0.195537) (xy -3.330672 0.211651)
 5006. (xy -3.285689 0.218975) (xy -3.243014 0.217228) (xy -3.210806 0.206129) (xy -3.204688 0.20122)
 5007. (xy -3.191804 0.175299) (xy -3.186572 0.134826) (xy -3.186545 0.131453) (xy -3.18844 0.101383)
 5008. (xy -3.1966 0.077023) (xy -3.214741 0.050895) (xy -3.241386 0.021064) (xy -3.329672 -0.065047)
 5009. (xy -3.436444 -0.155112) (xy -3.557963 -0.246825) (xy -3.690491 -0.337876) (xy -3.830287 -0.425956)
 5010. (xy -3.973613 -0.508758) (xy -4.11673 -0.583972) (xy -4.255899 -0.649291) (xy -4.38738 -0.702405)
 5011. (xy -4.445948 -0.722655) (xy -4.487182 -0.736961) (xy -4.516537 -0.748977) (xy -4.529927 -0.756932)
 5012. (xy -4.529357 -0.758834) (xy -4.50936 -0.757598) (xy -4.472094 -0.747935) (xy -4.421206 -0.731197)
 5013. (xy -4.360344 -0.708735) (xy -4.293157 -0.681902) (xy -4.223293 -0.652048) (xy -4.1544 -0.620526)
 5014. (xy -4.148666 -0.617793) (xy -3.957294 -0.519409) (xy -3.771295 -0.410356) (xy -3.594987 -0.293512)
 5015. (xy -3.432691 -0.171758) (xy -3.288726 -0.047974) (xy -3.276099 -0.036156) (xy -3.227265 0.012172)
 5016. (xy -3.194325 0.051273) (xy -3.174554 0.085583) (xy -3.16523 0.119538) (xy -3.163454 0.14731)
 5017. (xy -3.168328 0.190745) (xy -3.185382 0.218388) (xy -3.218266 0.233821) (xy -3.257602 0.239717)
 5018. (xy -3.290648 0.241153) (xy -3.318906 0.237895) (xy -3.349553 0.227999) (xy -3.389767 0.209526)
 5019. (xy -3.413648 0.197515) (xy -3.46239 0.173804) (xy -3.499494 0.15954) (xy -3.533207 0.152426)
 5020. (xy -3.571772 0.150166) (xy -3.583889 0.150091) (xy -3.648055 0.155184) (xy -3.69644 0.169683)
 5021. (xy -3.727218 0.192418) (xy -3.738561 0.222219) (xy -3.734097 0.246299) (xy -3.717306 0.264741)
 5022. (xy -3.683334 0.285232) (xy -3.637657 0.305361) (xy -3.585748 0.322717) (xy -3.533082 0.334888)
 5023. (xy -3.532909 0.334918) (xy -3.46907 0.34627) (xy -3.424617 0.355842) (xy -3.396091 0.365187)
 5024. (xy -3.380028 0.37586) (xy -3.372968 0.389416) (xy -3.371449 0.407408) (xy -3.371449 0.407422)
 5025. (xy -3.374062 0.437372) (xy -3.380098 0.457365) (xy -3.380108 0.45738) (xy -3.402796 0.47678)
 5026. (xy -3.445138 0.498459) (xy -3.503938 0.521377) (xy -3.576001 0.544489) (xy -3.658131 0.566754)
 5027. (xy -3.747131 0.587127) (xy -3.821545 0.601436) (xy -3.879295 0.609645) (xy -3.951252 0.616945)
 5028. (xy -4.032025 0.62308) (xy -4.116225 0.627793) (xy -4.198462 0.630827) (xy -4.273344 0.631927)
 5029. (xy -4.335483 0.630835) (xy -4.375727 0.627809) (xy -4.477486 0.611705) (xy -4.583837 0.589495)
 5030. (xy -4.683118 0.563718) (xy -4.716055 0.553679) (xy -4.777154 0.531578) (xy -4.825663 0.50673)
 5031. (xy -4.865121 0.475425) (xy -4.899064 0.433952) (xy -4.93103 0.378598) (xy -4.964557 0.305653)
 5032. (xy -4.974167 0.282863) (xy -5.030577 0.136865) (xy -5.076675 -0.004531) (xy -5.110721 -0.135765)
 5033. (xy -5.120678 -0.184728) (xy -5.133885 -0.264514) (xy -5.145568 -0.35094) (xy -5.155253 -0.438775)
 5034. (xy -5.162465 -0.522791) (xy -5.16673 -0.597761) (xy -5.167574 -0.658454) (xy -5.166196 -0.686337)
 5035. (xy -5.156466 -0.747207) (xy -5.139984 -0.800695) (xy -5.118852 -0.84143) (xy -5.097037 -0.863066)
 5036. (xy -5.080667 -0.864356) (xy -5.045564 -0.862253)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5037. (fp_poly (pts (xy 5.457152 0.650394) (xy 5.458534 0.664095) (xy 5.457152 0.665787) (xy 5.450288 0.664203)
 5038. (xy 5.449455 0.658091) (xy 5.453679 0.648587) (xy 5.457152 0.650394)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5039. (fp_poly (pts (xy 1.287612 0.638623) (xy 1.295978 0.645072) (xy 1.311967 0.659315) (xy 1.316182 0.665277)
 5040. (xy 1.310566 0.668733) (xy 1.295218 0.653901) (xy 1.291618 0.649431) (xy 1.281633 0.635756)
 5041. (xy 1.287612 0.638623)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5042. (fp_poly (pts (xy 1.535546 0.686954) (xy 1.529773 0.692727) (xy 1.524 0.686954) (xy 1.529773 0.681181)
 5043. (xy 1.535546 0.686954)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5044. (fp_poly (pts (xy 1.558637 0.6985) (xy 1.552864 0.704272) (xy 1.547091 0.6985) (xy 1.552864 0.692727)
 5045. (xy 1.558637 0.6985)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5046. (fp_poly (pts (xy 1.326468 0.686176) (xy 1.338775 0.69856) (xy 1.351428 0.717142) (xy 1.359258 0.733364)
 5047. (xy 1.358325 0.738909) (xy 1.349339 0.730341) (xy 1.334289 0.709625) (xy 1.33363 0.708624)
 5048. (xy 1.323628 0.690379) (xy 1.325216 0.685507) (xy 1.326468 0.686176)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5049. (fp_poly (pts (xy 1.372125 0.755124) (xy 1.384423 0.765857) (xy 1.385455 0.768454) (xy 1.379976 0.773199)
 5050. (xy 1.368568 0.762566) (xy 1.367034 0.760216) (xy 1.365673 0.752315) (xy 1.372125 0.755124)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5051. (fp_poly (pts (xy 1.399255 0.794226) (xy 1.412645 0.816538) (xy 1.414318 0.819727) (xy 1.424783 0.842825)
 5052. (xy 1.427001 0.854135) (xy 1.426457 0.854363) (xy 1.417837 0.845228) (xy 1.404446 0.822915)
 5053. (xy 1.402773 0.819727) (xy 1.392309 0.796629) (xy 1.39009 0.785319) (xy 1.390635 0.785091)
 5054. (xy 1.399255 0.794226)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5055. (fp_poly (pts (xy 1.443182 0.871681) (xy 1.437409 0.877454) (xy 1.431637 0.871681) (xy 1.437409 0.865909)
 5056. (xy 1.443182 0.871681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5057. (fp_poly (pts (xy 1.45464 0.895975) (xy 1.45616 0.897466) (xy 1.46528 0.912604) (xy 1.464043 0.918169)
 5058. (xy 1.455455 0.914704) (xy 1.449697 0.903929) (xy 1.446182 0.890441) (xy 1.45464 0.895975)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5059. (fp_poly (pts (xy 1.477818 0.940954) (xy 1.472046 0.946727) (xy 1.466273 0.940954) (xy 1.472046 0.935181)
 5060. (xy 1.477818 0.940954)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5061. (fp_poly (pts (xy -4.770056 0.951397) (xy -4.757662 0.963022) (xy -4.760204 0.969705) (xy -4.761818 0.969818)
 5062. (xy -4.771584 0.961617) (xy -4.775148 0.956488) (xy -4.776509 0.948588) (xy -4.770056 0.951397)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5063. (fp_poly (pts (xy 1.487213 0.969428) (xy 1.496502 0.98527) (xy 1.507369 1.009065) (xy 1.509718 1.022493)
 5064. (xy 1.509461 1.022842) (xy 1.501937 1.017319) (xy 1.491239 0.998187) (xy 1.480373 0.970994)
 5065. (xy 1.479274 0.960811) (xy 1.487213 0.969428)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5066. (fp_poly (pts (xy -4.779818 1.056409) (xy -4.785591 1.062181) (xy -4.791363 1.056409) (xy -4.785591 1.050636)
 5067. (xy -4.779818 1.056409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5068. (fp_poly (pts (xy 1.142435 0.427123) (xy 1.163284 0.444351) (xy 1.190719 0.468957) (xy 1.219914 0.496417)
 5069. (xy 1.246047 0.522209) (xy 1.264293 0.54181) (xy 1.27 0.550261) (xy 1.276514 0.561543)
 5070. (xy 1.293666 0.58594) (xy 1.317876 0.618376) (xy 1.320223 0.621445) (xy 1.352978 0.667093)
 5071. (xy 1.388639 0.721716) (xy 1.425409 0.781975) (xy 1.461491 0.84453) (xy 1.495089 0.906041)
 5072. (xy 1.524405 0.963169) (xy 1.547644 1.012576) (xy 1.563007 1.050922) (xy 1.568699 1.074866)
 5073. (xy 1.567238 1.080519) (xy 1.561123 1.0726) (xy 1.548238 1.047619) (xy 1.530684 1.009835)
 5074. (xy 1.516882 0.978374) (xy 1.456833 0.85584) (xy 1.382941 0.732923) (xy 1.300496 0.617764)
 5075. (xy 1.225213 0.52946) (xy 1.188558 0.489665) (xy 1.159034 0.456239) (xy 1.139523 0.432547)
 5076. (xy 1.132907 0.421951) (xy 1.132993 0.421795) (xy 1.142435 0.427123)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5077. (fp_poly (pts (xy 1.52541 1.054388) (xy 1.533059 1.07352) (xy 1.532258 1.080863) (xy 1.524382 1.076747)
 5078. (xy 1.519654 1.067508) (xy 1.513113 1.045585) (xy 1.515798 1.041211) (xy 1.52541 1.054388)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5079. (fp_poly (pts (xy 1.543243 1.100666) (xy 1.544624 1.114368) (xy 1.543243 1.11606) (xy 1.536379 1.114475)
 5080. (xy 1.535546 1.108363) (xy 1.53977 1.09886) (xy 1.543243 1.100666)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5081. (fp_poly (pts (xy 1.554788 1.135303) (xy 1.55617 1.149004) (xy 1.554788 1.150697) (xy 1.547924 1.149112)
 5082. (xy 1.547091 1.143) (xy 1.551315 1.133496) (xy 1.554788 1.135303)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5083. (fp_poly (pts (xy 0.886775 0.711395) (xy 0.91182 0.722121) (xy 0.948219 0.739714) (xy 0.9916 0.761923)
 5084. (xy 1.037592 0.786496) (xy 1.081822 0.811181) (xy 1.11992 0.833726) (xy 1.128462 0.839075)
 5085. (xy 1.221584 0.902717) (xy 1.319005 0.976989) (xy 1.410914 1.054241) (xy 1.448955 1.088969)
 5086. (xy 1.482804 1.121354) (xy 1.508435 1.146848) (xy 1.52252 1.162085) (xy 1.524 1.164904)
 5087. (xy 1.513717 1.157559) (xy 1.489757 1.137623) (xy 1.455544 1.10802) (xy 1.414502 1.071674)
 5088. (xy 1.408546 1.066339) (xy 1.317355 0.989903) (xy 1.215945 0.914033) (xy 1.111504 0.84371)
 5089. (xy 1.01122 0.783917) (xy 0.968107 0.761139) (xy 0.927648 0.740186) (xy 0.896496 0.722891)
 5090. (xy 0.879351 0.711915) (xy 0.877455 0.709787) (xy 0.886775 0.711395)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5091. (fp_poly (pts (xy 0.876708 0.745004) (xy 0.911034 0.761447) (xy 0.925918 0.768928) (xy 1.040661 0.833895)
 5092. (xy 1.161429 0.914718) (xy 1.282628 1.007298) (xy 1.398664 1.107538) (xy 1.43564 1.142341)
 5093. (xy 1.47331 1.17964) (xy 1.508444 1.21622) (xy 1.538173 1.248847) (xy 1.559626 1.27429)
 5094. (xy 1.569937 1.289313) (xy 1.568082 1.291598) (xy 1.559098 1.283301) (xy 1.536913 1.261518)
 5095. (xy 1.504521 1.229223) (xy 1.464917 1.189391) (xy 1.448955 1.173257) (xy 1.286094 1.024053)
 5096. (xy 1.110454 0.893581) (xy 0.98102 0.813758) (xy 0.925469 0.781589) (xy 0.886631 0.758115)
 5097. (xy 0.865138 0.743851) (xy 0.86162 0.739309) (xy 0.876708 0.745004)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5098. (fp_poly (pts (xy -4.767925 1.096818) (xy -4.76269 1.124679) (xy -4.758945 1.164696) (xy -4.757878 1.191041)
 5099. (xy -4.758472 1.229955) (xy -4.764054 1.254484) (xy -4.777739 1.273259) (xy -4.792249 1.286291)
 5100. (xy -4.81966 1.305414) (xy -4.843053 1.315326) (xy -4.84709 1.315729) (xy -4.85144 1.311793)
 5101. (xy -4.836902 1.302519) (xy -4.831768 1.30018) (xy -4.799893 1.283468) (xy -4.780363 1.263558)
 5102. (xy -4.770876 1.235044) (xy -4.769131 1.192517) (xy -4.770901 1.157152) (xy -4.77262 1.119591)
 5103. (xy -4.772043 1.097165) (xy -4.769338 1.093229) (xy -4.767925 1.096818)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5104. (fp_poly (pts (xy 1.594674 1.312972) (xy 1.595218 1.313508) (xy 1.603357 1.333467) (xy 1.602368 1.340851)
 5105. (xy 1.596419 1.343531) (xy 1.59017 1.328652) (xy 1.587547 1.31083) (xy 1.594674 1.312972)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5106. (fp_poly (pts (xy 1.612515 1.377757) (xy 1.613897 1.391459) (xy 1.612515 1.393151) (xy 1.605652 1.391566)
 5107. (xy 1.604818 1.385454) (xy 1.609043 1.375951) (xy 1.612515 1.377757)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5108. (fp_poly (pts (xy 1.244931 1.379691) (xy 1.264228 1.385454) (xy 1.275867 1.392537) (xy 1.268555 1.394611)
 5109. (xy 1.245878 1.391674) (xy 1.218046 1.385454) (xy 1.19627 1.379406) (xy 1.195937 1.376833)
 5110. (xy 1.212273 1.376086) (xy 1.244931 1.379691)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5111. (fp_poly (pts (xy 0.183273 1.214593) (xy 0.174548 1.222725) (xy 0.174284 1.222892) (xy 0.166968 1.232738)
 5112. (xy 0.174889 1.247497) (xy 0.191602 1.264312) (xy 0.219736 1.289138) (xy 0.246632 1.308615)
 5113. (xy 0.275332 1.323202) (xy 0.308876 1.333354) (xy 0.350306 1.339529) (xy 0.402665 1.342186)
 5114. (xy 0.468992 1.34178) (xy 0.552329 1.338771) (xy 0.653284 1.333743) (xy 0.768139 1.330208)
 5115. (xy 0.867038 1.333239) (xy 0.956328 1.343418) (xy 1.042353 1.361326) (xy 1.086127 1.373361)
 5116. (xy 1.122556 1.384949) (xy 1.138488 1.391821) (xy 1.136019 1.394038) (xy 1.117242 1.391661)
 5117. (xy 1.084251 1.384754) (xy 1.039143 1.373378) (xy 1.033318 1.371798) (xy 0.966711 1.358204)
 5118. (xy 0.883934 1.348364) (xy 0.791644 1.342562) (xy 0.6965 1.34108) (xy 0.60516 1.344201)
 5119. (xy 0.535788 1.350647) (xy 0.46701 1.358818) (xy 0.415469 1.362791) (xy 0.37564 1.362266)
 5120. (xy 0.342002 1.356945) (xy 0.30903 1.346526) (xy 0.285828 1.337088) (xy 0.242662 1.315255)
 5121. (xy 0.204876 1.290158) (xy 0.175085 1.264616) (xy 0.155905 1.241453) (xy 0.149952 1.223491)
 5122. (xy 0.159842 1.213552) (xy 0.170296 1.212449) (xy 0.183273 1.214593)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5123. (fp_poly (pts (xy 0.818601 1.078375) (xy 0.929579 1.087679) (xy 1.030734 1.103354) (xy 1.077816 1.114125)
 5124. (xy 1.161544 1.141045) (xy 1.250764 1.178423) (xy 1.339893 1.223215) (xy 1.423348 1.272373)
 5125. (xy 1.495547 1.322852) (xy 1.550908 1.371607) (xy 1.552138 1.372893) (xy 1.573865 1.396621)
 5126. (xy 1.579774 1.405602) (xy 1.569526 1.39965) (xy 1.542781 1.378578) (xy 1.504689 1.346838)
 5127. (xy 1.38109 1.257515) (xy 1.243628 1.186089) (xy 1.093798 1.133219) (xy 0.945179 1.101354)
 5128. (xy 0.831907 1.089511) (xy 0.712193 1.086834) (xy 0.591261 1.092794) (xy 0.474335 1.106858)
 5129. (xy 0.366639 1.128495) (xy 0.273399 1.157175) (xy 0.234729 1.173564) (xy 0.207889 1.184138)
 5130. (xy 0.190938 1.186829) (xy 0.189291 1.186048) (xy 0.195445 1.178912) (xy 0.219715 1.167081)
 5131. (xy 0.257981 1.152082) (xy 0.306124 1.135443) (xy 0.360024 1.118693) (xy 0.404091 1.106355)
 5132. (xy 0.490545 1.089434) (xy 0.592702 1.079179) (xy 0.704181 1.075518) (xy 0.818601 1.078375)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5133. (fp_poly (pts (xy 1.177637 1.402772) (xy 1.171864 1.408545) (xy 1.166091 1.402772) (xy 1.171864 1.397)
 5134. (xy 1.177637 1.402772)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5135. (fp_poly (pts (xy 1.208382 1.41345) (xy 1.232417 1.42448) (xy 1.255706 1.437417) (xy 1.269206 1.44756)
 5136. (xy 1.27 1.449251) (xy 1.268937 1.453357) (xy 1.262103 1.451853) (xy 1.244033 1.442652)
 5137. (xy 1.223818 1.431636) (xy 1.200846 1.417869) (xy 1.191616 1.409831) (xy 1.192642 1.409029)
 5138. (xy 1.208382 1.41345)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5139. (fp_poly (pts (xy 0.608782 -0.059826) (xy 0.601618 -0.03777) (xy 0.591225 -0.015548) (xy 0.498423 0.154014)
 5140. (xy 0.388384 0.32887) (xy 0.264634 0.504206) (xy 0.130699 0.675209) (xy -0.009897 0.837065)
 5141. (xy -0.109682 0.941631) (xy -0.195069 1.025687) (xy -0.271738 1.096665) (xy -0.345147 1.158865)
 5142. (xy -0.42075 1.216587) (xy -0.504003 1.274131) (xy -0.600363 1.335796) (xy -0.643794 1.362576)
 5143. (xy -0.703096 1.399339) (xy -0.754229 1.431983) (xy -0.794441 1.458669) (xy -0.82098 1.477561)
 5144. (xy -0.831093 1.486822) (xy -0.830822 1.487391) (xy -0.812552 1.486685) (xy -0.77591 1.479655)
 5145. (xy -0.72443 1.46727) (xy -0.661647 1.450502) (xy -0.591097 1.430321) (xy -0.516314 1.407697)
 5146. (xy -0.440835 1.383601) (xy -0.387665 1.365754) (xy -0.131271 1.269657) (xy 0.105766 1.163814)
 5147. (xy 0.32557 1.046952) (xy 0.530262 0.917797) (xy 0.721968 0.775073) (xy 0.90281 0.617507)
 5148. (xy 0.973974 0.548653) (xy 1.017348 0.505969) (xy 1.052443 0.472475) (xy 1.077224 0.450023)
 5149. (xy 1.089655 0.440463) (xy 1.088538 0.4445) (xy 1.066592 0.470968) (xy 1.030905 0.5092)
 5150. (xy 0.985081 0.55572) (xy 0.932723 0.607048) (xy 0.877437 0.659707) (xy 0.822825 0.710219)
 5151. (xy 0.772492 0.755107) (xy 0.730042 0.790891) (xy 0.727364 0.793041) (xy 0.537263 0.933397)
 5152. (xy 0.331629 1.063778) (xy 0.117282 1.180006) (xy 0.019756 1.226598) (xy -0.103727 1.280317)
 5153. (xy -0.234568 1.332254) (xy -0.368024 1.380818) (xy -0.499349 1.424422) (xy -0.623797 1.461476)
 5154. (xy -0.736624 1.490392) (xy -0.817594 1.506993) (xy -0.877595 1.516945) (xy -0.918336 1.522207)
 5155. (xy -0.943141 1.522901) (xy -0.955334 1.519148) (xy -0.958272 1.512092) (xy -0.948819 1.499033)
 5156. (xy -0.938068 1.493795) (xy -0.891161 1.475211) (xy -0.829756 1.445308) (xy -0.757902 1.406521)
 5157. (xy -0.679649 1.361282) (xy -0.599048 1.312027) (xy -0.520149 1.261187) (xy -0.447002 1.211197)
 5158. (xy -0.383658 1.16449) (xy -0.363682 1.148663) (xy -0.318318 1.110046) (xy -0.262803 1.060033)
 5159. (xy -0.202893 1.003962) (xy -0.144348 0.947172) (xy -0.119012 0.921824) (xy -0.011885 0.810174)
 5160. (xy 0.085464 0.701402) (xy 0.175796 0.591751) (xy 0.261877 0.477468) (xy 0.346469 0.354796)
 5161. (xy 0.432338 0.21998) (xy 0.522247 0.069265) (xy 0.570778 -0.015339) (xy 0.591633 -0.048593)
 5162. (xy 0.604877 -0.063428) (xy 0.608782 -0.059826)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5163. (fp_poly (pts (xy 1.323879 1.539394) (xy 1.325261 1.553095) (xy 1.323879 1.554787) (xy 1.317015 1.553203)
 5164. (xy 1.316182 1.547091) (xy 1.320406 1.537587) (xy 1.323879 1.539394)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5165. (fp_poly (pts (xy 1.847273 1.599045) (xy 1.8415 1.604818) (xy 1.835728 1.599045) (xy 1.8415 1.593272)
 5166. (xy 1.847273 1.599045)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5167. (fp_poly (pts (xy 1.335424 1.585575) (xy 1.336806 1.599277) (xy 1.335424 1.600969) (xy 1.328561 1.599384)
 5168. (xy 1.327728 1.593272) (xy 1.331952 1.583769) (xy 1.335424 1.585575)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5169. (fp_poly (pts (xy 1.34716 1.637289) (xy 1.348536 1.655334) (xy 1.346248 1.659418) (xy 1.341001 1.655975)
 5170. (xy 1.340184 1.644265) (xy 1.343004 1.631945) (xy 1.34716 1.637289)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5171. (fp_poly (pts (xy 1.362364 1.7145) (xy 1.356591 1.720272) (xy 1.350818 1.7145) (xy 1.356591 1.708727)
 5172. (xy 1.362364 1.7145)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5173. (fp_poly (pts (xy 1.359344 1.787046) (xy 1.361039 1.835691) (xy 1.360275 1.885956) (xy 1.359289 1.9025)
 5174. (xy 1.357566 1.91459) (xy 1.356181 1.905814) (xy 1.355289 1.878395) (xy 1.355035 1.8415)
 5175. (xy 1.355412 1.800532) (xy 1.356394 1.777027) (xy 1.357826 1.772935) (xy 1.359344 1.787046)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5176. (fp_poly (pts (xy -4.546874 1.40968) (xy -4.57156 1.427942) (xy -4.58417 1.436452) (xy -4.618433 1.466249)
 5177. (xy -4.655231 1.509359) (xy -4.689376 1.558426) (xy -4.715677 1.606097) (xy -4.72806 1.640351)
 5178. (xy -4.726012 1.682522) (xy -4.703869 1.735169) (xy -4.661865 1.797813) (xy -4.634289 1.831796)
 5179. (xy -4.602718 1.871732) (xy -4.587199 1.900226) (xy -4.586524 1.921173) (xy -4.599487 1.93847)
 5180. (xy -4.600863 1.939636) (xy -4.615247 1.946945) (xy -4.618182 1.941731) (xy -4.609722 1.924673)
 5181. (xy -4.606636 1.922318) (xy -4.598373 1.914917) (xy -4.597641 1.904401) (xy -4.606261 1.887123)
 5182. (xy -4.626053 1.859437) (xy -4.658838 1.817696) (xy -4.658929 1.817582) (xy -4.700593 1.762239)
 5183. (xy -4.726725 1.717965) (xy -4.738598 1.679994) (xy -4.737484 1.643559) (xy -4.724655 1.60389)
 5184. (xy -4.719196 1.591681) (xy -4.683515 1.529139) (xy -4.639298 1.472696) (xy -4.592214 1.429155)
 5185. (xy -4.573293 1.416551) (xy -4.546944 1.402528) (xy -4.538403 1.400723) (xy -4.546874 1.40968)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5186. (fp_poly (pts (xy 1.580825 1.106206) (xy 1.589146 1.128744) (xy 1.592045 1.138948) (xy 1.611204 1.212389)
 5187. (xy 1.625204 1.270549) (xy 1.635405 1.320298) (xy 1.643171 1.368504) (xy 1.649862 1.422039)
 5188. (xy 1.65198 1.441243) (xy 1.657096 1.507827) (xy 1.659263 1.581333) (xy 1.658746 1.657951)
 5189. (xy 1.655809 1.733875) (xy 1.650714 1.805294) (xy 1.643726 1.868401) (xy 1.635108 1.919385)
 5190. (xy 1.625123 1.95444) (xy 1.615464 1.969056) (xy 1.611476 1.964763) (xy 1.616376 1.945391)
 5191. (xy 1.616782 1.944309) (xy 1.622129 1.921367) (xy 1.628334 1.880754) (xy 1.634692 1.827838)
 5192. (xy 1.640498 1.767986) (xy 1.641482 1.756254) (xy 1.64716 1.584083) (xy 1.636368 1.415811)
 5193. (xy 1.609562 1.257215) (xy 1.598433 1.212262) (xy 1.586633 1.165756) (xy 1.578333 1.128251)
 5194. (xy 1.574597 1.104853) (xy 1.574966 1.099731) (xy 1.580825 1.106206)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5195. (fp_poly (pts (xy -4.740649 0.998226) (xy -4.717093 1.029084) (xy -4.682505 1.07627) (xy -4.646996 1.125681)
 5196. (xy -4.588437 1.201398) (xy -4.515544 1.28576) (xy -4.432881 1.374141) (xy -4.345011 1.461918)
 5197. (xy -4.256497 1.544466) (xy -4.171903 1.617159) (xy -4.1275 1.652175) (xy -4.07832 1.688679)
 5198. (xy -4.016026 1.733757) (xy -3.946665 1.783097) (xy -3.876283 1.832387) (xy -3.830204 1.86417)
 5199. (xy -3.763722 1.909844) (xy -3.714449 1.944146) (xy -3.680408 1.968551) (xy -3.65962 1.984534)
 5200. (xy -3.650108 1.99357) (xy -3.649895 1.997135) (xy -3.651675 1.997363) (xy -3.661744 1.991138)
 5201. (xy -3.687962 1.973751) (xy -3.727461 1.947139) (xy -3.777371 1.913237) (xy -3.834824 1.873981)
 5202. (xy -3.850834 1.863005) (xy -3.969322 1.780548) (xy -4.071437 1.706697) (xy -4.160814 1.638532)
 5203. (xy -4.24109 1.57313) (xy -4.315898 1.507571) (xy -4.388875 1.438933) (xy -4.433983 1.394365)
 5204. (xy -4.478236 1.347109) (xy -4.529955 1.287425) (xy -4.584877 1.220668) (xy -4.638738 1.152193)
 5205. (xy -4.687276 1.087354) (xy -4.726227 1.031507) (xy -4.739803 1.010227) (xy -4.752536 0.988135)
 5206. (xy -4.752641 0.984355) (xy -4.740649 0.998226)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5207. (fp_poly (pts (xy -3.602182 2.003136) (xy -3.607954 2.008909) (xy -3.613727 2.003136) (xy -3.607954 1.997363)
 5208. (xy -3.602182 2.003136)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5209. (fp_poly (pts (xy 1.346703 1.998484) (xy 1.347274 2.000469) (xy 1.348964 2.025619) (xy 1.346846 2.035106)
 5210. (xy 1.343056 2.035489) (xy 1.341508 2.017416) (xy 1.341524 2.014681) (xy 1.343189 1.996775)
 5211. (xy 1.346703 1.998484)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5212. (fp_poly (pts (xy -3.567545 2.016192) (xy -3.542357 2.024039) (xy -3.521599 2.03311) (xy -3.511329 2.040319)
 5213. (xy -3.515591 2.042673) (xy -3.533245 2.037898) (xy -3.560226 2.02656) (xy -3.561772 2.025821)
 5214. (xy -3.582103 2.015443) (xy -3.582082 2.013083) (xy -3.567545 2.016192)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5215. (fp_poly (pts (xy 1.335614 2.076017) (xy 1.336991 2.094061) (xy 1.334703 2.098145) (xy 1.329455 2.094702)
 5216. (xy 1.328639 2.082992) (xy 1.331459 2.070673) (xy 1.335614 2.076017)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5217. (fp_poly (pts (xy -1.581727 2.0955) (xy -1.5875 2.101272) (xy -1.593272 2.0955) (xy -1.5875 2.089727)
 5218. (xy -1.581727 2.0955)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5219. (fp_poly (pts (xy -1.604818 2.107045) (xy -1.610591 2.112818) (xy -1.616363 2.107045) (xy -1.610591 2.101272)
 5220. (xy -1.604818 2.107045)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5221. (fp_poly (pts (xy 1.324069 2.122198) (xy 1.325445 2.140243) (xy 1.323157 2.144327) (xy 1.31791 2.140884)
 5222. (xy 1.317094 2.129174) (xy 1.319913 2.116854) (xy 1.324069 2.122198)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5223. (fp_poly (pts (xy 1.312523 2.16838) (xy 1.3139 2.186424) (xy 1.311612 2.190509) (xy 1.306364 2.187066)
 5224. (xy 1.305548 2.175356) (xy 1.308368 2.163036) (xy 1.312523 2.16838)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5225. (fp_poly (pts (xy 1.300978 2.214562) (xy 1.302354 2.232606) (xy 1.300067 2.236691) (xy 1.294819 2.233248)
 5226. (xy 1.294003 2.221537) (xy 1.296822 2.209218) (xy 1.300978 2.214562)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5227. (fp_poly (pts (xy -2.156113 2.266808) (xy -2.154663 2.271022) (xy -2.170545 2.272631) (xy -2.186936 2.270817)
 5228. (xy -2.184977 2.266808) (xy -2.161339 2.265283) (xy -2.156113 2.266808)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5229. (fp_poly (pts (xy -3.481832 2.048705) (xy -3.451779 2.056768) (xy -3.408333 2.070263) (xy -3.355646 2.087949)
 5230. (xy -3.340282 2.093314) (xy -3.221946 2.134263) (xy -3.121042 2.167504) (xy -3.033687 2.194202)
 5231. (xy -2.955996 2.215524) (xy -2.884083 2.232636) (xy -2.8575 2.23827) (xy -2.792762 2.249151)
 5232. (xy -2.711526 2.259207) (xy -2.620382 2.267951) (xy -2.525922 2.274893) (xy -2.434735 2.279545)
 5233. (xy -2.353413 2.281418) (xy -2.291772 2.280205) (xy -2.250459 2.278079) (xy -2.231138 2.277528)
 5234. (xy -2.232745 2.278884) (xy -2.254215 2.282478) (xy -2.274454 2.285581) (xy -2.324908 2.291441)
 5235. (xy -2.381417 2.2941) (xy -2.448407 2.293543) (xy -2.530302 2.289754) (xy -2.609272 2.284405)
 5236. (xy -2.745832 2.268843) (xy -2.88949 2.241569) (xy -3.043884 2.201758) (xy -3.212654 2.148585)
 5237. (xy -3.221182 2.145681) (xy -3.288273 2.122849) (xy -3.350333 2.101882) (xy -3.403042 2.084229)
 5238. (xy -3.44208 2.071337) (xy -3.461832 2.065039) (xy -3.485653 2.055904) (xy -3.494818 2.048318)
 5239. (xy -3.494342 2.047311) (xy -3.481832 2.048705)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5240. (fp_poly (pts (xy 1.291692 2.262909) (xy 1.287342 2.285126) (xy 1.276364 2.314482) (xy 1.27619 2.314863)
 5241. (xy 1.265687 2.334866) (xy 1.260413 2.339163) (xy 1.260271 2.337954) (xy 1.264102 2.320306)
 5242. (xy 1.273611 2.291728) (xy 1.275773 2.286) (xy 1.285541 2.264629) (xy 1.291179 2.259987)
 5243. (xy 1.291692 2.262909)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5244. (fp_poly (pts (xy 1.254606 2.359121) (xy 1.255988 2.372823) (xy 1.254606 2.374515) (xy 1.247743 2.37293)
 5245. (xy 1.246909 2.366818) (xy 1.251134 2.357315) (xy 1.254606 2.359121)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5246. (fp_poly (pts (xy 1.246556 2.395681) (xy 1.240807 2.414655) (xy 1.235364 2.424545) (xy 1.226216 2.433786)
 5247. (xy 1.224172 2.430318) (xy 1.229921 2.411344) (xy 1.235364 2.401454) (xy 1.244512 2.392213)
 5248. (xy 1.246556 2.395681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5249. (fp_poly (pts (xy 1.223 2.453409) (xy 1.217699 2.471142) (xy 1.2065 2.493818) (xy 1.195013 2.510636)
 5250. (xy 1.190008 2.511471) (xy 1.19 2.511136) (xy 1.195301 2.493402) (xy 1.2065 2.470727)
 5251. (xy 1.217988 2.453909) (xy 1.222993 2.453074) (xy 1.223 2.453409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5252. (fp_poly (pts (xy 1.189182 2.534227) (xy 1.183409 2.54) (xy 1.177637 2.534227) (xy 1.183409 2.528454)
 5253. (xy 1.189182 2.534227)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5254. (fp_poly (pts (xy -4.842032 0.839966) (xy -4.831701 0.858569) (xy -4.819499 0.886886) (xy -4.814454 0.908319)
 5255. (xy -4.808879 0.919481) (xy -4.803707 0.918356) (xy -4.789108 0.920177) (xy -4.784605 0.925231)
 5256. (xy -4.78305 0.933329) (xy -4.78958 0.930511) (xy -4.801433 0.92836) (xy -4.801139 0.943049)
 5257. (xy -4.789697 0.972436) (xy -4.768108 1.01438) (xy -4.737372 1.066737) (xy -4.698488 1.127367)
 5258. (xy -4.695763 1.131454) (xy -4.615162 1.243863) (xy -4.52064 1.362029) (xy -4.416837 1.480896)
 5259. (xy -4.308392 1.59541) (xy -4.199946 1.700514) (xy -4.096138 1.791153) (xy -4.073937 1.809003)
 5260. (xy -3.94065 1.904081) (xy -3.789469 1.99397) (xy -3.625412 2.076359) (xy -3.453497 2.148932)
 5261. (xy -3.278743 2.209378) (xy -3.106166 2.255382) (xy -3.105309 2.255574) (xy -2.956381 2.284137)
 5262. (xy -2.80199 2.305089) (xy -2.647322 2.318144) (xy -2.497561 2.323017) (xy -2.357894 2.319422)
 5263. (xy -2.233505 2.307074) (xy -2.216727 2.304489) (xy -2.080063 2.274633) (xy -1.945412 2.230658)
 5264. (xy -1.817072 2.174644) (xy -1.699337 2.108676) (xy -1.596506 2.034835) (xy -1.526234 1.969782)
 5265. (xy -1.480578 1.914526) (xy -1.443557 1.856022) (xy -1.416954 1.798529) (xy -1.402551 1.74631)
 5266. (xy -1.402128 1.703623) (xy -1.407895 1.686852) (xy -1.415185 1.676322) (xy -1.426515 1.66936)
 5267. (xy -1.446229 1.665235) (xy -1.478675 1.663218) (xy -1.528198 1.662579) (xy -1.552588 1.662545)
 5268. (xy -1.60814 1.661575) (xy -1.65271 1.658903) (xy -1.681967 1.654891) (xy -1.691409 1.651)
 5269. (xy -1.683764 1.646433) (xy -1.657246 1.643047) (xy -1.616039 1.640838) (xy -1.56433 1.6398)
 5270. (xy -1.506305 1.639929) (xy -1.446151 1.641221) (xy -1.388053 1.643671) (xy -1.336198 1.647274)
 5271. (xy -1.298863 1.651423) (xy -1.173026 1.677776) (xy -1.060695 1.718553) (xy -0.963535 1.772751)
 5272. (xy -0.883209 1.83937) (xy -0.821382 1.917408) (xy -0.80308 1.949856) (xy -0.784587 1.993288)
 5273. (xy -0.765813 2.048822) (xy -0.7488 2.108944) (xy -0.73559 2.166137) (xy -0.728226 2.212886)
 5274. (xy -0.727363 2.228529) (xy -0.732063 2.274006) (xy -0.744758 2.330043) (xy -0.763344 2.390893)
 5275. (xy -0.785717 2.450807) (xy -0.809772 2.504036) (xy -0.833405 2.544832) (xy -0.85034 2.564446)
 5276. (xy -0.863099 2.573832) (xy -0.862549 2.567599) (xy -0.855099 2.553033) (xy -0.843548 2.514478)
 5277. (xy -0.839513 2.461844) (xy -0.842589 2.402742) (xy -0.852373 2.344781) (xy -0.868459 2.295573)
 5278. (xy -0.868832 2.294754) (xy -0.917703 2.214615) (xy -0.983307 2.146989) (xy -1.062213 2.093143)
 5279. (xy -1.150985 2.054344) (xy -1.24619 2.031858) (xy -1.344396 2.026952) (xy -1.442169 2.040893)
 5280. (xy -1.503598 2.060555) (xy -1.536847 2.072764) (xy -1.558566 2.07875) (xy -1.563992 2.077507)
 5281. (xy -1.547471 2.065727) (xy -1.514457 2.051772) (xy -1.471175 2.037621) (xy -1.423847 2.025251)
 5282. (xy -1.378695 2.016639) (xy -1.368136 2.015266) (xy -1.273095 2.014311) (xy -1.180317 2.031758)
 5283. (xy -1.092621 2.065444) (xy -1.012825 2.113204) (xy -0.943746 2.172874) (xy -0.888201 2.242291)
 5284. (xy -0.849008 2.319291) (xy -0.828986 2.401709) (xy -0.827041 2.430828) (xy -0.824972 2.466834)
 5285. (xy -0.821052 2.489886) (xy -0.816298 2.495004) (xy -0.808257 2.480352) (xy -0.795273 2.449856)
 5286. (xy -0.779868 2.409523) (xy -0.77655 2.400334) (xy -0.75216 2.307038) (xy -0.747733 2.215532)
 5287. (xy -0.763079 2.119356) (xy -0.767865 2.101272) (xy -0.807253 1.992073) (xy -0.860031 1.900912)
 5288. (xy -0.927466 1.826173) (xy -1.010822 1.766242) (xy -1.044863 1.748035) (xy -1.095283 1.727028)
 5289. (xy -1.15871 1.706228) (xy -1.227658 1.687553) (xy -1.29464 1.672919) (xy -1.35217 1.664243)
 5290. (xy -1.378209 1.662697) (xy -1.400189 1.664299) (xy -1.402837 1.67167) (xy -1.39683 1.680068)
 5291. (xy -1.386229 1.709318) (xy -1.387957 1.752192) (xy -1.400445 1.803879) (xy -1.422122 1.859564)
 5292. (xy -1.451417 1.914435) (xy -1.486761 1.963677) (xy -1.490936 1.968527) (xy -1.527371 2.005394)
 5293. (xy -1.575951 2.048315) (xy -1.630183 2.092126) (xy -1.683576 2.131661) (xy -1.72964 2.161754)
 5294. (xy -1.743268 2.169328) (xy -1.82181 2.206363) (xy -1.911148 2.242589) (xy -2.00329 2.275148)
 5295. (xy -2.090245 2.301185) (xy -2.153227 2.315886) (xy -2.232336 2.327171) (xy -2.328709 2.334814)
 5296. (xy -2.436813 2.338853) (xy -2.551116 2.339328) (xy -2.666085 2.336276) (xy -2.77619 2.329737)
 5297. (xy -2.875896 2.319748) (xy -2.938318 2.310411) (xy -3.184453 2.257048) (xy -3.415144 2.186944)
 5298. (xy -3.631247 2.099719) (xy -3.833615 1.994991) (xy -4.023101 1.872378) (xy -4.164406 1.762486)
 5299. (xy -4.258451 1.677062) (xy -4.358188 1.574831) (xy -4.459948 1.460094) (xy -4.56006 1.33715)
 5300. (xy -4.654853 1.2103) (xy -4.731086 1.098653) (xy -4.75556 1.061928) (xy -4.775801 1.033178)
 5301. (xy -4.788123 1.017599) (xy -4.789379 1.016473) (xy -4.799225 1.001461) (xy -4.812549 0.971437)
 5302. (xy -4.826745 0.933663) (xy -4.839203 0.895401) (xy -4.847314 0.863912) (xy -4.84902 0.85045)
 5303. (xy -4.847725 0.836) (xy -4.842032 0.839966)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5304. (fp_poly (pts (xy 0.121533 1.546858) (xy 0.220757 1.555856) (xy 0.292449 1.56965) (xy 0.441261 1.617516)
 5305. (xy 0.580853 1.681702) (xy 0.709332 1.760472) (xy 0.824807 1.85209) (xy 0.925384 1.954819)
 5306. (xy 1.009171 2.066926) (xy 1.074277 2.186673) (xy 1.118809 2.312325) (xy 1.12374 2.332181)
 5307. (xy 1.134349 2.381744) (xy 1.143081 2.430408) (xy 1.149336 2.473567) (xy 1.152511 2.506616)
 5308. (xy 1.152008 2.524947) (xy 1.149074 2.526488) (xy 1.143871 2.512028) (xy 1.13748 2.480844)
 5309. (xy 1.131142 2.439173) (xy 1.130112 2.431119) (xy 1.10217 2.298193) (xy 1.052638 2.169602)
 5310. (xy 0.982927 2.047667) (xy 0.89445 1.934707) (xy 0.788619 1.83304) (xy 0.744837 1.798368)
 5311. (xy 0.606172 1.706471) (xy 0.464832 1.637225) (xy 0.31968 1.590242) (xy 0.169576 1.565131)
 5312. (xy 0.048053 1.560484) (xy 0.002769 1.56154) (xy -0.027806 1.563024) (xy -0.040813 1.564732)
 5313. (xy -0.034636 1.566343) (xy 0.140744 1.5922) (xy 0.303231 1.633385) (xy 0.45072 1.689275)
 5314. (xy 0.547845 1.739083) (xy 0.688254 1.831472) (xy 0.808037 1.934029) (xy 0.907458 2.047082)
 5315. (xy 0.986779 2.170958) (xy 1.046266 2.305985) (xy 1.07242 2.392002) (xy 1.08279 2.437482)
 5316. (xy 1.092194 2.487998) (xy 1.099985 2.538561) (xy 1.10552 2.584183) (xy 1.108153 2.619875)
 5317. (xy 1.107239 2.640649) (xy 1.105002 2.643909) (xy 1.100798 2.633387) (xy 1.095821 2.605768)
 5318. (xy 1.091132 2.566974) (xy 1.091034 2.565977) (xy 1.078584 2.482399) (xy 1.057948 2.391828)
 5319. (xy 1.031559 2.303051) (xy 1.001853 2.224854) (xy 0.98886 2.197059) (xy 0.914515 2.074486)
 5320. (xy 0.821208 1.962203) (xy 0.71131 1.861666) (xy 0.587194 1.774334) (xy 0.451232 1.701663)
 5321. (xy 0.305797 1.645111) (xy 0.153261 1.606134) (xy -0.004004 1.586191) (xy -0.005772 1.586082)
 5322. (xy -0.070733 1.583582) (xy -0.128267 1.585356) (xy -0.187224 1.592183) (xy -0.256451 1.604839)
 5323. (xy -0.283148 1.610446) (xy -0.308442 1.614928) (xy -0.314843 1.613837) (xy -0.305517 1.60842)
 5324. (xy -0.283632 1.599924) (xy -0.252354 1.589597) (xy -0.214851 1.578687) (xy -0.179768 1.569725)
 5325. (xy -0.087114 1.553793) (xy 0.016114 1.54617) (xy 0.121533 1.546858)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5326. (fp_poly (pts (xy 1.104515 2.670848) (xy 1.105897 2.68455) (xy 1.104515 2.686242) (xy 1.097652 2.684657)
 5327. (xy 1.096818 2.678545) (xy 1.101043 2.669042) (xy 1.104515 2.670848)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5328. (fp_poly (pts (xy 0.227744 1.873815) (xy 0.353068 1.900255) (xy 0.426504 1.923409) (xy 0.572171 1.987385)
 5329. (xy 0.706249 2.071263) (xy 0.809011 2.156495) (xy 0.898297 2.250329) (xy 0.96623 2.345589)
 5330. (xy 1.014492 2.445303) (xy 1.044765 2.552499) (xy 1.051539 2.59319) (xy 1.056653 2.635602)
 5331. (xy 1.059133 2.668374) (xy 1.05856 2.68551) (xy 1.05805 2.686526) (xy 1.053535 2.679664)
 5332. (xy 1.048242 2.655885) (xy 1.045366 2.636308) (xy 1.020547 2.509604) (xy 0.978641 2.395806)
 5333. (xy 0.918089 2.292109) (xy 0.837328 2.195711) (xy 0.760476 2.124766) (xy 0.635044 2.033889)
 5334. (xy 0.500303 1.963161) (xy 0.358328 1.913353) (xy 0.211193 1.885235) (xy 0.098137 1.878844)
 5335. (xy 0.005152 1.881662) (xy -0.070995 1.890549) (xy -0.135978 1.906423) (xy -0.182893 1.924393)
 5336. (xy -0.225136 1.943218) (xy -0.173182 1.953842) (xy -0.134853 1.961701) (xy -0.084918 1.971967)
 5337. (xy -0.035763 1.982093) (xy 0.014796 1.996347) (xy 0.076533 2.019414) (xy 0.142741 2.0482)
 5338. (xy 0.206714 2.07961) (xy 0.261746 2.110549) (xy 0.300182 2.137134) (xy 0.311198 2.147501)
 5339. (xy 0.303867 2.145472) (xy 0.277713 2.130912) (xy 0.277091 2.130549) (xy 0.170018 2.072018)
 5340. (xy 0.072726 2.028339) (xy -0.020717 1.997444) (xy -0.116246 1.977264) (xy -0.188384 1.968326)
 5341. (xy -0.2778 1.959947) (xy -0.216832 1.928225) (xy -0.121556 1.890652) (xy -0.013248 1.869041)
 5342. (xy 0.104412 1.86342) (xy 0.227744 1.873815)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5343. (fp_poly (pts (xy 1.096818 2.707409) (xy 1.091046 2.713181) (xy 1.085273 2.707409) (xy 1.091046 2.701636)
 5344. (xy 1.096818 2.707409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5345. (fp_poly (pts (xy 0.368696 2.189263) (xy 0.400801 2.212176) (xy 0.435506 2.244304) (xy 0.448667 2.258557)
 5346. (xy 0.483436 2.303158) (xy 0.52006 2.359029) (xy 0.556554 2.42206) (xy 0.590937 2.488137)
 5347. (xy 0.621226 2.553148) (xy 0.645437 2.612982) (xy 0.661588 2.663526) (xy 0.667697 2.700669)
 5348. (xy 0.666844 2.71104) (xy 0.662501 2.713408) (xy 0.656406 2.696813) (xy 0.653623 2.684318)
 5349. (xy 0.63731 2.623365) (xy 0.611948 2.556322) (xy 0.579612 2.486504) (xy 0.542376 2.417224)
 5350. (xy 0.502316 2.351796) (xy 0.461505 2.293535) (xy 0.422019 2.245754) (xy 0.385933 2.211767)
 5351. (xy 0.35532 2.194889) (xy 0.346432 2.193636) (xy 0.329952 2.18926) (xy 0.329159 2.181907)
 5352. (xy 0.343409 2.178271) (xy 0.368696 2.189263)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5353. (fp_poly (pts (xy -4.303103 2.632836) (xy -4.310294 2.656691) (xy -4.31375 2.666962) (xy -4.325481 2.698778)
 5354. (xy -4.335114 2.72028) (xy -4.338082 2.724689) (xy -4.34037 2.720814) (xy -4.337157 2.709351)
 5355. (xy -4.330619 2.684252) (xy -4.329545 2.674035) (xy -4.323113 2.654266) (xy -4.312825 2.637456)
 5356. (xy -4.303974 2.627283) (xy -4.303103 2.632836)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5357. (fp_poly (pts (xy -4.417823 2.083221) (xy -4.431266 2.112235) (xy -4.445589 2.141681) (xy -4.45547 2.162955)
 5358. (xy -4.462733 2.183161) (xy -4.46778 2.206225) (xy -4.471009 2.236075) (xy -4.47282 2.276635)
 5359. (xy -4.473612 2.331833) (xy -4.473785 2.405593) (xy -4.473782 2.418772) (xy -4.472843 2.50994)
 5360. (xy -4.47021 2.588271) (xy -4.466046 2.650592) (xy -4.460517 2.693732) (xy -4.459111 2.700434)
 5361. (xy -4.451908 2.735443) (xy -4.448691 2.760153) (xy -4.449405 2.767617) (xy -4.454279 2.76028)
 5362. (xy -4.461596 2.736203) (xy -4.466963 2.71341) (xy -4.47472 2.672589) (xy -4.480018 2.636075)
 5363. (xy -4.481156 2.623136) (xy -4.482672 2.605689) (xy -4.485423 2.608539) (xy -4.490573 2.632363)
 5364. (xy -4.495103 2.653124) (xy -4.498533 2.657542) (xy -4.502171 2.643501) (xy -4.507325 2.608886)
 5365. (xy -4.507971 2.604231) (xy -4.512873 2.545772) (xy -4.499815 2.545772) (xy -4.498886 2.569534)
 5366. (xy -4.49627 2.575667) (xy -4.494794 2.571884) (xy -4.492644 2.544159) (xy -4.494561 2.525702)
 5367. (xy -4.497603 2.519304) (xy -4.499516 2.533181) (xy -4.499815 2.545772) (xy -4.512873 2.545772)
 5368. (xy -4.514514 2.526208) (xy -4.514281 2.441961) (xy -4.50797 2.356248) (xy -4.496277 2.27383)
 5369. (xy -4.479901 2.199466) (xy -4.459539 2.137915) (xy -4.435887 2.093936) (xy -4.432582 2.089727)
 5370. (xy -4.41902 2.07412) (xy -4.413921 2.071233) (xy -4.417823 2.083221)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5371. (fp_poly (pts (xy -4.433454 2.788227) (xy -4.439227 2.794) (xy -4.445 2.788227) (xy -4.439227 2.782454)
 5372. (xy -4.433454 2.788227)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5373. (fp_poly (pts (xy -4.214076 2.257663) (xy -4.213225 2.266084) (xy -4.218457 2.271683) (xy -4.218651 2.271568)
 5374. (xy -4.231457 2.275756) (xy -4.250868 2.294992) (xy -4.272506 2.324016) (xy -4.291991 2.357565)
 5375. (xy -4.29443 2.362606) (xy -4.322505 2.437761) (xy -4.343545 2.529643) (xy -4.357966 2.640386)
 5376. (xy -4.363737 2.718954) (xy -4.372129 2.869045) (xy -4.373928 2.75198) (xy -4.370461 2.643336)
 5377. (xy -4.357376 2.539152) (xy -4.335697 2.443792) (xy -4.306445 2.361619) (xy -4.270643 2.296996)
 5378. (xy -4.265842 2.290479) (xy -4.243346 2.266092) (xy -4.22466 2.25449) (xy -4.214076 2.257663)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5379. (fp_poly (pts (xy -5.162313 -0.240478) (xy -5.164057 -0.209257) (xy -5.16805 -0.165154) (xy -5.174235 -0.110184)
 5380. (xy -5.182555 -0.046361) (xy -5.183428 -0.040094) (xy -5.204345 0.133781) (xy -5.217387 0.299093)
 5381. (xy -5.222554 0.453366) (xy -5.219846 0.594129) (xy -5.209263 0.718907) (xy -5.190805 0.825227)
 5382. (xy -5.183398 0.854363) (xy -5.150147 0.947916) (xy -5.102529 1.046074) (xy -5.044607 1.142185)
 5383. (xy -4.980449 1.229599) (xy -4.914119 1.301667) (xy -4.904606 1.310409) (xy -4.865592 1.345452)
 5384. (xy -4.839474 1.367475) (xy -4.821492 1.378341) (xy -4.806889 1.379912) (xy -4.790904 1.374052)
 5385. (xy -4.769831 1.363158) (xy -4.731704 1.348409) (xy -4.694115 1.340952) (xy -4.685028 1.340717)
 5386. (xy -4.662506 1.341878) (xy -4.660093 1.34375) (xy -4.678894 1.3476) (xy -4.693227 1.350083)
 5387. (xy -4.749663 1.36617) (xy -4.801023 1.392195) (xy -4.838412 1.423627) (xy -4.839062 1.424408)
 5388. (xy -4.863988 1.470541) (xy -4.877001 1.529393) (xy -4.877757 1.5937) (xy -4.865909 1.656194)
 5389. (xy -4.851794 1.691409) (xy -4.828481 1.728768) (xy -4.796186 1.769614) (xy -4.758814 1.810203)
 5390. (xy -4.72027 1.846791) (xy -4.684458 1.875636) (xy -4.655284 1.892993) (xy -4.638505 1.895885)
 5391. (xy -4.631954 1.902415) (xy -4.633605 1.918976) (xy -4.655432 2.04535) (xy -4.661154 2.179684)
 5392. (xy -4.650811 2.313431) (xy -4.631255 2.413267) (xy -4.609879 2.48263) (xy -4.580147 2.560546)
 5393. (xy -4.545314 2.639732) (xy -4.508638 2.712906) (xy -4.473374 2.772784) (xy -4.465036 2.784998)
 5394. (xy -4.435107 2.827213) (xy -4.40427 2.870775) (xy -4.387133 2.895022) (xy -4.365827 2.922794)
 5395. (xy -4.348917 2.94058) (xy -4.342878 2.944091) (xy -4.339331 2.933777) (xy -4.339896 2.907009)
 5396. (xy -4.343409 2.877064) (xy -4.347836 2.826189) (xy -4.34444 2.788594) (xy -4.342281 2.781814)
 5397. (xy -4.335438 2.767347) (xy -4.331907 2.770232) (xy -4.33044 2.79292) (xy -4.33019 2.805545)
 5398. (xy -4.327765 2.846244) (xy -4.322376 2.896492) (xy -4.317428 2.931099) (xy -4.311788 2.96926)
 5399. (xy -4.308734 2.99696) (xy -4.308857 3.007808) (xy -4.317453 3.001261) (xy -4.337388 2.981115)
 5400. (xy -4.364898 2.951235) (xy -4.374922 2.939981) (xy -4.477829 2.806197) (xy -4.56312 2.657954)
 5401. (xy -4.630125 2.496478) (xy -4.648044 2.440713) (xy -4.661263 2.393451) (xy -4.670143 2.351672)
 5402. (xy -4.675524 2.308401) (xy -4.678244 2.256663) (xy -4.679143 2.189486) (xy -4.679164 2.182091)
 5403. (xy -4.678316 2.119158) (xy -4.675747 2.059748) (xy -4.671842 2.010154) (xy -4.666986 1.976669)
 5404. (xy -4.666419 1.974272) (xy -4.659346 1.941783) (xy -4.660389 1.923324) (xy -4.671026 1.910811)
 5405. (xy -4.679047 1.905159) (xy -4.721847 1.87181) (xy -4.76818 1.828086) (xy -4.812148 1.780303)
 5406. (xy -4.847848 1.734774) (xy -4.86611 1.704988) (xy -4.888113 1.64294) (xy -4.897119 1.575928)
 5407. (xy -4.893122 1.511068) (xy -4.876116 1.455476) (xy -4.866308 1.438359) (xy -4.837344 1.395678)
 5408. (xy -4.874967 1.365209) (xy -4.980976 1.264791) (xy -5.071206 1.149165) (xy -5.144082 1.021324)
 5409. (xy -5.198032 0.884264) (xy -5.231483 0.74098) (xy -5.239804 0.670771) (xy -5.244004 0.578074)
 5410. (xy -5.2435 0.467763) (xy -5.238638 0.344755) (xy -5.229761 0.213969) (xy -5.217215 0.080322)
 5411. (xy -5.201345 -0.051268) (xy -5.182496 -0.175883) (xy -5.178976 -0.196273) (xy -5.171149 -0.236716)
 5412. (xy -5.165802 -0.256222) (xy -5.162875 -0.256805) (xy -5.162313 -0.240478)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5413. (fp_poly (pts (xy -3.58442 2.70122) (xy -3.579668 2.718954) (xy -3.564933 2.763141) (xy -3.541118 2.818649)
 5414. (xy -3.512043 2.877647) (xy -3.481523 2.932303) (xy -3.457993 2.968536) (xy -3.433959 3.003387)
 5415. (xy -3.42375 3.02116) (xy -3.427097 3.021281) (xy -3.443732 3.003178) (xy -3.463094 2.979411)
 5416. (xy -3.486366 2.945376) (xy -3.512215 2.9003) (xy -3.537992 2.849793) (xy -3.561052 2.799469)
 5417. (xy -3.578748 2.75494) (xy -3.588434 2.721817) (xy -3.589454 2.71148) (xy -3.587907 2.696083)
 5418. (xy -3.58442 2.70122)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5419. (fp_poly (pts (xy -4.207867 2.305911) (xy -4.209454 2.31366) (xy -4.21205 2.336479) (xy -4.210798 2.377141)
 5420. (xy -4.206286 2.430827) (xy -4.199103 2.492722) (xy -4.189837 2.558005) (xy -4.179078 2.621861)
 5421. (xy -4.167413 2.679471) (xy -4.161973 2.702278) (xy -4.134108 2.797943) (xy -4.101921 2.878304)
 5422. (xy -4.061989 2.951128) (xy -4.0338 2.993159) (xy -4.010338 3.027569) (xy -4.000821 3.044639)
 5423. (xy -4.004932 3.043849) (xy -4.022355 3.024681) (xy -4.039885 3.00311) (xy -4.088631 2.928678)
 5424. (xy -4.131783 2.837205) (xy -4.166678 2.734554) (xy -4.173536 2.708877) (xy -4.188495 2.643276)
 5425. (xy -4.201387 2.574353) (xy -4.211845 2.505797) (xy -4.219503 2.441293) (xy -4.223992 2.384531)
 5426. (xy -4.224947 2.339196) (xy -4.222001 2.308976) (xy -4.214786 2.297559) (xy -4.214453 2.297545)
 5427. (xy -4.207867 2.305911)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5428. (fp_poly (pts (xy 5.247082 -1.038261) (xy 5.251116 -1.022733) (xy 5.254301 -0.98699) (xy 5.256665 -0.933893)
 5429. (xy 5.258234 -0.866302) (xy 5.259034 -0.787078) (xy 5.259091 -0.699079) (xy 5.258434 -0.605167)
 5430. (xy 5.257086 -0.508202) (xy 5.255077 -0.411043) (xy 5.25243 -0.316551) (xy 5.249175 -0.227585)
 5431. (xy 5.245336 -0.147007) (xy 5.24094 -0.077675) (xy 5.237836 -0.040409) (xy 5.205886 0.240749)
 5432. (xy 5.162826 0.527402) (xy 5.10949 0.816486) (xy 5.04671 1.104936) (xy 4.975319 1.389687)
 5433. (xy 4.89615 1.667677) (xy 4.810036 1.935839) (xy 4.717808 2.19111) (xy 4.6203 2.430426)
 5434. (xy 4.518345 2.650722) (xy 4.492685 2.701636) (xy 4.458068 2.769254) (xy 4.423819 2.836386)
 5435. (xy 4.392653 2.897696) (xy 4.367283 2.947847) (xy 4.353598 2.975119) (xy 4.333321 3.013861)
 5436. (xy 4.31617 3.04314) (xy 4.305134 3.057951) (xy 4.303568 3.058823) (xy 4.294912 3.055851)
 5437. (xy 4.294909 3.055763) (xy 4.299232 3.044283) (xy 4.3109 3.016282) (xy 4.32797 2.976377)
 5438. (xy 4.342367 2.943195) (xy 4.377073 2.853677) (xy 4.408836 2.753167) (xy 4.435414 2.650081)
 5439. (xy 4.454566 2.552836) (xy 4.462373 2.49255) (xy 4.467692 2.448072) (xy 4.47425 2.411572)
 5440. (xy 4.480745 2.390078) (xy 4.481593 2.388641) (xy 4.486508 2.389779) (xy 4.488256 2.409574)
 5441. (xy 4.487199 2.443864) (xy 4.483699 2.488486) (xy 4.478119 2.539278) (xy 4.470821 2.592078)
 5442. (xy 4.462167 2.642724) (xy 4.457462 2.66586) (xy 4.44872 2.708558) (xy 4.44307 2.741024)
 5443. (xy 4.441384 2.758031) (xy 4.441888 2.759363) (xy 4.44949 2.749233) (xy 4.464462 2.720997)
 5444. (xy 4.485348 2.677886) (xy 4.510693 2.623131) (xy 4.539039 2.559963) (xy 4.568931 2.491613)
 5445. (xy 4.598911 2.421312) (xy 4.627525 2.352292) (xy 4.645527 2.307564) (xy 4.775826 1.955398)
 5446. (xy 4.892174 1.592146) (xy 4.993541 1.222077) (xy 5.078897 0.849463) (xy 5.147213 0.478576)
 5447. (xy 5.19746 0.113687) (xy 5.21431 -0.051955) (xy 5.222158 -0.156266) (xy 5.228017 -0.273553)
 5448. (xy 5.231981 -0.406602) (xy 5.234142 -0.5582) (xy 5.234614 -0.660728) (xy 5.235089 -0.778365)
 5449. (xy 5.23613 -0.873442) (xy 5.237756 -0.946485) (xy 5.239982 -0.998017) (xy 5.242828 -1.028564)
 5450. (xy 5.246309 -1.038651) (xy 5.247082 -1.038261)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5451. (fp_poly (pts (xy 0.668231 2.395681) (xy 0.696393 2.430563) (xy 0.728004 2.480458) (xy 0.759233 2.53847)
 5452. (xy 0.786249 2.597697) (xy 0.798833 2.630916) (xy 0.811069 2.670984) (xy 0.818754 2.709609)
 5453. (xy 0.82274 2.753965) (xy 0.823881 2.811226) (xy 0.823723 2.840238) (xy 0.821251 2.917136)
 5454. (xy 0.815398 2.973676) (xy 0.805886 3.01238) (xy 0.804336 3.016306) (xy 0.791528 3.043371)
 5455. (xy 0.781487 3.058435) (xy 0.779501 3.059545) (xy 0.778604 3.051174) (xy 0.784091 3.038324)
 5456. (xy 0.790817 3.017238) (xy 0.798506 2.980278) (xy 0.805734 2.934536) (xy 0.807284 2.922708)
 5457. (xy 0.812769 2.797168) (xy 0.796509 2.67791) (xy 0.758069 2.563113) (xy 0.697012 2.450957)
 5458. (xy 0.692565 2.444189) (xy 0.673225 2.413688) (xy 0.663677 2.395701) (xy 0.665345 2.393068)
 5459. (xy 0.668231 2.395681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5460. (fp_poly (pts (xy -3.155757 3.051848) (xy -3.157342 3.058712) (xy -3.163454 3.059545) (xy -3.172958 3.055321)
 5461. (xy -3.171151 3.051848) (xy -3.15745 3.050466) (xy -3.155757 3.051848)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5462. (fp_poly (pts (xy -3.094182 3.065318) (xy -3.099954 3.071091) (xy -3.105727 3.065318) (xy -3.099954 3.059545)
 5463. (xy -3.094182 3.065318)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5464. (fp_poly (pts (xy 0.652638 2.740402) (xy 0.662627 2.752391) (xy 0.679819 2.782545) (xy 0.698158 2.829692)
 5465. (xy 0.715803 2.887928) (xy 0.730914 2.95135) (xy 0.739525 2.999081) (xy 0.744604 3.039536)
 5466. (xy 0.74697 3.073204) (xy 0.746799 3.096598) (xy 0.744264 3.106234) (xy 0.73954 3.098624)
 5467. (xy 0.735346 3.082636) (xy 0.729882 3.055828) (xy 0.722306 3.016015) (xy 0.716039 2.98169)
 5468. (xy 0.704521 2.928641) (xy 0.689204 2.871996) (xy 0.679975 2.843145) (xy 0.666458 2.803414)
 5469. (xy 0.655557 2.769687) (xy 0.65082 2.753591) (xy 0.647411 2.73768) (xy 0.652638 2.740402)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5470. (fp_poly (pts (xy -2.944091 3.099954) (xy -2.949863 3.105727) (xy -2.955636 3.099954) (xy -2.949863 3.094181)
 5471. (xy -2.944091 3.099954)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5472. (fp_poly (pts (xy -2.921 3.1115) (xy -2.926772 3.117272) (xy -2.932545 3.1115) (xy -2.926772 3.105727)
 5473. (xy -2.921 3.1115)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5474. (fp_poly (pts (xy 4.276433 3.078672) (xy 4.267982 3.095312) (xy 4.265915 3.098533) (xy 4.249411 3.121076)
 5475. (xy 4.240728 3.12818) (xy 4.242352 3.118733) (xy 4.248383 3.10637) (xy 4.263659 3.08462)
 5476. (xy 4.273078 3.076085) (xy 4.276433 3.078672)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5477. (fp_poly (pts (xy -2.886363 3.123045) (xy -2.892136 3.128818) (xy -2.897909 3.123045) (xy -2.892136 3.117272)
 5478. (xy -2.886363 3.123045)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5479. (fp_poly (pts (xy -3.599338 2.558476) (xy -3.595269 2.58783) (xy -3.594694 2.611762) (xy -3.595225 2.64169)
 5480. (xy -3.596713 2.65286) (xy -3.598849 2.643211) (xy -3.599086 2.641022) (xy -3.604198 2.613186)
 5481. (xy -3.611244 2.598436) (xy -3.61302 2.597727) (xy -3.62401 2.608838) (xy -3.634219 2.640437)
 5482. (xy -3.643192 2.689923) (xy -3.650478 2.754697) (xy -3.655623 2.832156) (xy -3.656233 2.845954)
 5483. (xy -3.658446 2.910898) (xy -3.658531 2.958717) (xy -3.656005 2.99532) (xy -3.650385 3.026615)
 5484. (xy -3.641186 3.05851) (xy -3.638078 3.06784) (xy -3.623905 3.110171) (xy -3.6165 3.135204)
 5485. (xy -3.615122 3.147479) (xy -3.619029 3.151532) (xy -3.624345 3.151909) (xy -3.633548 3.1419)
 5486. (xy -3.646111 3.116093) (xy -3.655411 3.091295) (xy -3.667644 3.036617) (xy -3.674331 2.966069)
 5487. (xy -3.675569 2.886172) (xy -3.671453 2.803447) (xy -3.662079 2.724415) (xy -3.649117 2.661424)
 5488. (xy -3.632246 2.603178) (xy -3.618126 2.566423) (xy -3.607057 2.551432) (xy -3.599338 2.558476)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5489. (fp_poly (pts (xy -2.782454 3.157681) (xy -2.788227 3.163454) (xy -2.794 3.157681) (xy -2.788227 3.151909)
 5490. (xy -2.782454 3.157681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5491. (fp_poly (pts (xy -2.747818 3.169227) (xy -2.753591 3.175) (xy -2.759363 3.169227) (xy -2.753591 3.163454)
 5492. (xy -2.747818 3.169227)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5493. (fp_poly (pts (xy -3.983225 2.36059) (xy -3.980418 2.387568) (xy -3.980529 2.437416) (xy -3.980932 2.451047)
 5494. (xy -3.981484 2.504926) (xy -3.978462 2.55244) (xy -3.970792 2.601822) (xy -3.957405 2.661308)
 5495. (xy -3.949522 2.692437) (xy -3.912906 2.811609) (xy -3.865906 2.929582) (xy -3.81191 3.038591)
 5496. (xy -3.764966 3.115582) (xy -3.738872 3.155342) (xy -3.725318 3.178703) (xy -3.724206 3.184903)
 5497. (xy -3.735438 3.173178) (xy -3.758919 3.142763) (xy -3.767015 3.131704) (xy -3.819325 3.052304)
 5498. (xy -3.865244 2.965657) (xy -3.908932 2.863904) (xy -3.90918 2.863272) (xy -3.925883 2.8221)
 5499. (xy -3.939028 2.792337) (xy -3.946796 2.777966) (xy -3.948118 2.778094) (xy -3.944098 2.80247)
 5500. (xy -3.932423 2.842313) (xy -3.915137 2.892134) (xy -3.894281 2.946444) (xy -3.871901 2.999754)
 5501. (xy -3.850038 3.046575) (xy -3.84335 3.059545) (xy -3.825041 3.095208) (xy -3.814488 3.118406)
 5502. (xy -3.813029 3.126023) (xy -3.816102 3.123045) (xy -3.847903 3.075059) (xy -3.881036 3.009108)
 5503. (xy -3.913529 2.930081) (xy -3.943411 2.842867) (xy -3.968711 2.752356) (xy -3.973367 2.732917)
 5504. (xy -3.983024 2.681636) (xy -3.990736 2.622027) (xy -3.996306 2.558831) (xy -3.999537 2.49679)
 5505. (xy -4.000234 2.440644) (xy -3.998201 2.395135) (xy -3.99324 2.365003) (xy -3.988954 2.356451)
 5506. (xy -3.983225 2.36059)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5507. (fp_poly (pts (xy -2.620818 3.215409) (xy -2.626591 3.221181) (xy -2.632363 3.215409) (xy -2.626591 3.209636)
 5508. (xy -2.620818 3.215409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5509. (fp_poly (pts (xy -2.597727 3.226954) (xy -2.6035 3.232727) (xy -2.609272 3.226954) (xy -2.6035 3.221181)
 5510. (xy -2.597727 3.226954)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5511. (fp_poly (pts (xy -3.659909 3.226954) (xy -3.665682 3.232727) (xy -3.671454 3.226954) (xy -3.665682 3.221181)
 5512. (xy -3.659909 3.226954)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5513. (fp_poly (pts (xy -4.28419 2.791058) (xy -4.269365 2.812225) (xy -4.208483 2.89125) (xy -4.131947 2.968411)
 5514. (xy -4.044695 3.040116) (xy -3.951664 3.102777) (xy -3.85779 3.1528) (xy -3.76801 3.186597)
 5515. (xy -3.747225 3.191987) (xy -3.713664 3.202124) (xy -3.690918 3.213325) (xy -3.68565 3.219004)
 5516. (xy -3.685775 3.228622) (xy -3.69661 3.231134) (xy -3.720855 3.226003) (xy -3.761211 3.212691)
 5517. (xy -3.812108 3.193816) (xy -3.867011 3.171283) (xy -3.923092 3.145588) (xy -3.970121 3.121477)
 5518. (xy -3.979243 3.116267) (xy -4.016911 3.090237) (xy -4.063942 3.052104) (xy -4.115794 3.00618)
 5519. (xy -4.167928 2.956782) (xy -4.215802 2.908222) (xy -4.254875 2.864816) (xy -4.280606 2.830877)
 5520. (xy -4.28199 2.828636) (xy -4.300526 2.793991) (xy -4.306259 2.775125) (xy -4.300408 2.77362)
 5521. (xy -4.28419 2.791058)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5522. (fp_poly (pts (xy -2.620818 3.250045) (xy -2.626591 3.255818) (xy -2.632363 3.250045) (xy -2.626591 3.244272)
 5523. (xy -2.620818 3.250045)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5524. (fp_poly (pts (xy -3.217615 3.0777) (xy -3.161433 3.080036) (xy -3.115496 3.084696) (xy -3.073392 3.092349)
 5525. (xy -3.02871 3.103664) (xy -3.024909 3.104726) (xy -2.975997 3.119283) (xy -2.919944 3.137284)
 5526. (xy -2.860617 3.157323) (xy -2.801882 3.177996) (xy -2.747606 3.197902) (xy -2.701657 3.215634)
 5527. (xy -2.667902 3.22979) (xy -2.650207 3.238965) (xy -2.648654 3.24132) (xy -2.660954 3.239669)
 5528. (xy -2.691051 3.23131) (xy -2.735045 3.217445) (xy -2.78904 3.199277) (xy -2.819454 3.188642)
 5529. (xy -2.916059 3.155388) (xy -2.996509 3.13024) (xy -3.065844 3.112146) (xy -3.129107 3.100053)
 5530. (xy -3.19134 3.09291) (xy -3.257582 3.089665) (xy -3.296227 3.089166) (xy -3.357083 3.089384)
 5531. (xy -3.400605 3.091123) (xy -3.432537 3.095211) (xy -3.458626 3.102476) (xy -3.484616 3.113748)
 5532. (xy -3.491981 3.117393) (xy -3.524301 3.135487) (xy -3.546758 3.151547) (xy -3.553073 3.159114)
 5533. (xy -3.548674 3.175361) (xy -3.532964 3.200158) (xy -3.526177 3.20867) (xy -3.508397 3.232542)
 5534. (xy -3.500727 3.248532) (xy -3.501212 3.251061) (xy -3.51106 3.246219) (xy -3.530466 3.227662)
 5535. (xy -3.548527 3.207278) (xy -3.570006 3.180485) (xy -3.579194 3.161607) (xy -3.574183 3.146129)
 5536. (xy -3.553067 3.129536) (xy -3.513941 3.107314) (xy -3.504045 3.101937) (xy -3.483487 3.09195)
 5537. (xy -3.461812 3.085015) (xy -3.434413 3.080595) (xy -3.396683 3.078151) (xy -3.344018 3.077148)
 5538. (xy -3.290454 3.077018) (xy -3.217615 3.0777)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5539. (fp_poly (pts (xy -2.493818 3.261591) (xy -2.499591 3.267363) (xy -2.505363 3.261591) (xy -2.499591 3.255818)
 5540. (xy -2.493818 3.261591)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5541. (fp_poly (pts (xy -2.586182 3.261591) (xy -2.591954 3.267363) (xy -2.597727 3.261591) (xy -2.591954 3.255818)
 5542. (xy -2.586182 3.261591)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5543. (fp_poly (pts (xy -2.470727 3.273136) (xy -2.4765 3.278909) (xy -2.482272 3.273136) (xy -2.4765 3.267363)
 5544. (xy -2.470727 3.273136)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5545. (fp_poly (pts (xy -2.555394 3.271212) (xy -2.556979 3.278075) (xy -2.563091 3.278909) (xy -2.572594 3.274684)
 5546. (xy -2.570788 3.271212) (xy -2.557086 3.26983) (xy -2.555394 3.271212)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5547. (fp_poly (pts (xy -2.436091 3.284681) (xy -2.441863 3.290454) (xy -2.447636 3.284681) (xy -2.441863 3.278909)
 5548. (xy -2.436091 3.284681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5549. (fp_poly (pts (xy -2.528454 3.284681) (xy -2.534227 3.290454) (xy -2.54 3.284681) (xy -2.534227 3.278909)
 5550. (xy -2.528454 3.284681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5551. (fp_poly (pts (xy -3.478706 3.285044) (xy -3.485294 3.293533) (xy -3.495002 3.300829) (xy -3.492579 3.28926)
 5552. (xy -3.491757 3.28707) (xy -3.482611 3.272932) (xy -3.477411 3.27283) (xy -3.478706 3.285044)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5553. (fp_poly (pts (xy -2.477067 3.298133) (xy -2.470727 3.302) (xy -2.46166 3.310421) (xy -2.473127 3.31324)
 5554. (xy -2.479386 3.313368) (xy -2.499657 3.30916) (xy -2.505363 3.302) (xy -2.498095 3.291256)
 5555. (xy -2.477067 3.298133)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5556. (fp_poly (pts (xy -2.343727 3.319318) (xy -2.3495 3.325091) (xy -2.355272 3.319318) (xy -2.3495 3.313545)
 5557. (xy -2.343727 3.319318)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5558. (fp_poly (pts (xy -2.424545 3.319318) (xy -2.430318 3.325091) (xy -2.436091 3.319318) (xy -2.430318 3.313545)
 5559. (xy -2.424545 3.319318)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5560. (fp_poly (pts (xy -2.312939 3.328939) (xy -2.314524 3.335803) (xy -2.320636 3.336636) (xy -2.330139 3.332412)
 5561. (xy -2.328333 3.328939) (xy -2.314631 3.327557) (xy -2.312939 3.328939)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5562. (fp_poly (pts (xy -2.388254 3.331193) (xy -2.378363 3.336636) (xy -2.369122 3.345784) (xy -2.372591 3.347828)
 5563. (xy -2.391564 3.342079) (xy -2.401454 3.336636) (xy -2.410696 3.327488) (xy -2.407227 3.325444)
 5564. (xy -2.388254 3.331193)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5565. (fp_poly (pts (xy -0.27574 2.871531) (xy -0.256452 2.891695) (xy -0.254219 2.89448) (xy -0.236152 2.935028)
 5566. (xy -0.237107 2.983833) (xy -0.255369 3.038988) (xy -0.289228 3.098583) (xy -0.33697 3.160712)
 5567. (xy -0.396883 3.223466) (xy -0.467254 3.284939) (xy -0.546372 3.343221) (xy -0.632523 3.396405)
 5568. (xy -0.723995 3.442584) (xy -0.760049 3.458002) (xy -0.842614 3.489485) (xy -0.917863 3.513024)
 5569. (xy -0.991966 3.529764) (xy -1.071091 3.54085) (xy -1.16141 3.547426) (xy -1.258454 3.550454)
 5570. (xy -1.335468 3.551101) (xy -1.412983 3.550425) (xy -1.484662 3.548573) (xy -1.544169 3.545694)
 5571. (xy -1.575954 3.543063) (xy -1.649593 3.532657) (xy -1.735989 3.516533) (xy -1.830169 3.495977)
 5572. (xy -1.927156 3.472278) (xy -2.021975 3.446722) (xy -2.109651 3.420596) (xy -2.185208 3.395189)
 5573. (xy -2.243671 3.371786) (xy -2.250748 3.368485) (xy -2.280604 3.352303) (xy -2.290517 3.342732)
 5574. (xy -2.282731 3.339994) (xy -2.259492 3.344311) (xy -2.223046 3.355905) (xy -2.202527 3.363718)
 5575. (xy -2.144729 3.384749) (xy -2.071294 3.408518) (xy -1.989184 3.433021) (xy -1.905361 3.456254)
 5576. (xy -1.826788 3.476215) (xy -1.760682 3.49085) (xy -1.645945 3.509679) (xy -1.523135 3.523233)
 5577. (xy -1.397957 3.531308) (xy -1.276117 3.533702) (xy -1.163319 3.530213) (xy -1.065271 3.520638)
 5578. (xy -1.039091 3.51646) (xy -0.898063 3.482205) (xy -0.756662 3.430727) (xy -0.622502 3.365208)
 5579. (xy -0.515043 3.297441) (xy -0.442531 3.239868) (xy -0.379804 3.178843) (xy -0.328278 3.116812)
 5580. (xy -0.289368 3.056222) (xy -0.264492 2.999519) (xy -0.255065 2.94915) (xy -0.262504 2.907563)
 5581. (xy -0.277091 2.886363) (xy -0.290237 2.870086) (xy -0.289518 2.863273) (xy -0.289474 2.863272)
 5582. (xy -0.27574 2.871531)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5583. (fp_poly (pts (xy -0.22566 3.066875) (xy -0.234131 3.123744) (xy -0.248542 3.18969) (xy -0.266659 3.256355)
 5584. (xy -0.286248 3.315384) (xy -0.302056 3.352653) (xy -0.357607 3.443153) (xy -0.428888 3.523484)
 5585. (xy -0.516999 3.594299) (xy -0.623038 3.656249) (xy -0.748105 3.709989) (xy -0.893298 3.756171)
 5586. (xy -1.041116 3.791608) (xy -1.147129 3.812636) (xy -1.244915 3.829128) (xy -1.340091 3.841652)
 5587. (xy -1.438274 3.850776) (xy -1.545082 3.857067) (xy -1.666132 3.861094) (xy -1.743363 3.862589)
 5588. (xy -1.841017 3.863828) (xy -1.919478 3.864071) (xy -1.982627 3.863168) (xy -2.034347 3.860969)
 5589. (xy -2.07852 3.857327) (xy -2.119028 3.852091) (xy -2.149649 3.846972) (xy -2.198316 3.837365)
 5590. (xy -2.238337 3.827927) (xy -2.264288 3.820022) (xy -2.270876 3.816549) (xy -2.270466 3.811156)
 5591. (xy -2.260176 3.813512) (xy -2.24107 3.818033) (xy -2.204617 3.824788) (xy -2.156337 3.832806)
 5592. (xy -2.110085 3.839896) (xy -2.059056 3.846591) (xy -2.008091 3.851245) (xy -1.952544 3.854007)
 5593. (xy -1.887768 3.855023) (xy -1.80912 3.854442) (xy -1.7145 3.852475) (xy -1.486721 3.841546)
 5594. (xy -1.276076 3.820625) (xy -1.083412 3.789869) (xy -0.909574 3.749434) (xy -0.755408 3.699477)
 5595. (xy -0.652318 3.65543) (xy -0.547116 3.598783) (xy -0.462088 3.538916) (xy -0.394323 3.473156)
 5596. (xy -0.340909 3.39883) (xy -0.311473 3.342409) (xy -0.297853 3.310761) (xy -0.285709 3.277446)
 5597. (xy -0.273801 3.238079) (xy -0.260888 3.188274) (xy -0.245728 3.123647) (xy -0.231417 3.059545)
 5598. (xy -0.219968 3.007591) (xy -0.22566 3.066875)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5599. (fp_poly (pts (xy 1.323301 1.439986) (xy 1.346296 1.462173) (xy 1.375959 1.493904) (xy 1.408477 1.530886)
 5600. (xy 1.440033 1.568825) (xy 1.466813 1.603429) (xy 1.479315 1.621281) (xy 1.522209 1.699026)
 5601. (xy 1.549297 1.780505) (xy 1.563096 1.873619) (xy 1.564073 1.88745) (xy 1.569178 1.9685)
 5602. (xy 1.558153 1.890257) (xy 1.533548 1.776232) (xy 1.494121 1.672743) (xy 1.441526 1.583334)
 5603. (xy 1.384714 1.518227) (xy 1.347779 1.483591) (xy 1.354799 1.518227) (xy 1.378455 1.651162)
 5604. (xy 1.391828 1.769132) (xy 1.395043 1.877783) (xy 1.388227 1.98276) (xy 1.371506 2.08971)
 5605. (xy 1.367991 2.107045) (xy 1.326035 2.267067) (xy 1.267374 2.429534) (xy 1.194449 2.589782)
 5606. (xy 1.109702 2.743144) (xy 1.015573 2.884955) (xy 0.914505 3.010549) (xy 0.870924 3.056986)
 5607. (xy 0.765242 3.164109) (xy 0.776146 3.27635) (xy 0.780479 3.341863) (xy 0.782351 3.418958)
 5608. (xy 0.781949 3.502188) (xy 0.779458 3.586109) (xy 0.775063 3.665274) (xy 0.768951 3.734236)
 5609. (xy 0.761308 3.787551) (xy 0.758215 3.801873) (xy 0.747906 3.838692) (xy 0.738306 3.865222)
 5610. (xy 0.731014 3.878682) (xy 0.727627 3.876293) (xy 0.729743 3.855275) (xy 0.730767 3.849634)
 5611. (xy 0.745944 3.755823) (xy 0.75559 3.660615) (xy 0.760094 3.557663) (xy 0.759846 3.440617)
 5612. (xy 0.758684 3.394363) (xy 0.756226 3.32528) (xy 0.753301 3.263266) (xy 0.750157 3.212381)
 5613. (xy 0.747044 3.176683) (xy 0.744353 3.160568) (xy 0.743598 3.143764) (xy 0.754062 3.140363)
 5614. (xy 0.777064 3.131167) (xy 0.810279 3.105442) (xy 0.851281 3.065988) (xy 0.897645 3.015603)
 5615. (xy 0.946947 2.957085) (xy 0.996761 2.893232) (xy 1.044663 2.826843) (xy 1.088229 2.760715)
 5616. (xy 1.100676 2.74037) (xy 1.141855 2.66679) (xy 1.185505 2.580486) (xy 1.228193 2.488919)
 5617. (xy 1.266486 2.399546) (xy 1.29695 2.319828) (xy 1.304494 2.297545) (xy 1.330033 2.208158)
 5618. (xy 1.352228 2.10981) (xy 1.369748 2.010074) (xy 1.381267 1.916525) (xy 1.385454 1.836733)
 5619. (xy 1.385455 1.836092) (xy 1.381895 1.759513) (xy 1.372139 1.675922) (xy 1.357573 1.593792)
 5620. (xy 1.339581 1.521599) (xy 1.328767 1.489305) (xy 1.317302 1.457387) (xy 1.311048 1.436444)
 5621. (xy 1.31079 1.431636) (xy 1.323301 1.439986)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5622. (fp_poly (pts (xy -2.312939 3.883121) (xy -2.311557 3.896823) (xy -2.312939 3.898515) (xy -2.319803 3.89693)
 5623. (xy -2.320636 3.890818) (xy -2.316412 3.881315) (xy -2.312939 3.883121)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5624. (fp_poly (pts (xy 0.758152 3.894666) (xy 0.759534 3.908368) (xy 0.758152 3.91006) (xy 0.751288 3.908475)
 5625. (xy 0.750455 3.902363) (xy 0.754679 3.89286) (xy 0.758152 3.894666)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5626. (fp_poly (pts (xy -2.355272 4.104409) (xy -2.361045 4.110181) (xy -2.366818 4.104409) (xy -2.361045 4.098636)
 5627. (xy -2.355272 4.104409)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5628. (fp_poly (pts (xy -2.366818 4.150591) (xy -2.372591 4.156363) (xy -2.378363 4.150591) (xy -2.372591 4.144818)
 5629. (xy -2.366818 4.150591)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5630. (fp_poly (pts (xy -2.311977 3.35562) (xy -2.302446 3.360738) (xy -2.296779 3.372981) (xy -2.2943 3.396835)
 5631. (xy -2.294332 3.436788) (xy -2.295171 3.467107) (xy -2.300512 3.558395) (xy -2.31062 3.663688)
 5632. (xy -2.324472 3.775435) (xy -2.341042 3.886087) (xy -2.359306 3.988095) (xy -2.376601 4.067311)
 5633. (xy -2.393727 4.134361) (xy -2.407372 4.182005) (xy -2.41724 4.209399) (xy -2.423037 4.215699)
 5634. (xy -2.424545 4.204614) (xy -2.421781 4.188285) (xy -2.414346 4.155189) (xy -2.403523 4.110864)
 5635. (xy -2.395857 4.080875) (xy -2.380864 4.016622) (xy -2.366415 3.942636) (xy -2.352867 3.862185)
 5636. (xy -2.340576 3.778533) (xy -2.329899 3.694947) (xy -2.321191 3.614692) (xy -2.31481 3.541034)
 5637. (xy -2.311112 3.477238) (xy -2.310452 3.426571) (xy -2.313188 3.392299) (xy -2.319165 3.377954)
 5638. (xy -2.331725 3.363898) (xy -2.325608 3.354914) (xy -2.311977 3.35562)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5639. (fp_poly (pts (xy -2.731219 5.110434) (xy -2.715401 5.138222) (xy -2.712597 5.1435) (xy -2.645183 5.255809)
 5640. (xy -2.567308 5.355293) (xy -2.47709 5.443265) (xy -2.372645 5.52104) (xy -2.252089 5.589929)
 5641. (xy -2.113539 5.651246) (xy -1.955112 5.706304) (xy -1.869309 5.731493) (xy -1.818224 5.746142)
 5642. (xy -1.778706 5.758314) (xy -1.754066 5.76692) (xy -1.747617 5.770869) (xy -1.749136 5.771004)
 5643. (xy -1.772936 5.767918) (xy -1.809323 5.760394) (xy -1.835727 5.753877) (xy -2.013116 5.700412)
 5644. (xy -2.172231 5.638579) (xy -2.312072 5.568872) (xy -2.431639 5.491783) (xy -2.520955 5.416626)
 5645. (xy -2.577473 5.357221) (xy -2.630825 5.292388) (xy -2.67762 5.226953) (xy -2.714467 5.165746)
 5646. (xy -2.737975 5.113592) (xy -2.741219 5.103091) (xy -2.740466 5.097818) (xy -2.731219 5.110434)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5647. (fp_poly (pts (xy 0.698424 3.922761) (xy 0.689097 3.944361) (xy 0.687641 3.947218) (xy 0.67806 3.970761)
 5648. (xy 0.664237 4.011198) (xy 0.647927 4.063122) (xy 0.630882 4.121128) (xy 0.62864 4.129059)
 5649. (xy 0.605459 4.204932) (xy 0.579287 4.276315) (xy 0.548723 4.345123) (xy 0.51237 4.41327)
 5650. (xy 0.468828 4.482672) (xy 0.416697 4.555245) (xy 0.354579 4.632902) (xy 0.281074 4.71756)
 5651. (xy 0.194783 4.811133) (xy 0.094308 4.915537) (xy -0.021752 5.032687) (xy -0.057655 5.068454)
 5652. (xy -0.176074 5.185506) (xy -0.280263 5.286938) (xy -0.371766 5.373991) (xy -0.45213 5.447905)
 5653. (xy -0.522901 5.509921) (xy -0.585625 5.56128) (xy -0.641848 5.603222) (xy -0.693115 5.636989)
 5654. (xy -0.740973 5.663819) (xy -0.786968 5.684955) (xy -0.832645 5.701637) (xy -0.855248 5.708523)
 5655. (xy -0.930605 5.72651) (xy -1.023461 5.742817) (xy -1.128246 5.756774) (xy -1.239391 5.767706)
 5656. (xy -1.351325 5.774942) (xy -1.425863 5.777423) (xy -1.482653 5.778381) (xy -1.523253 5.778829)
 5657. (xy -1.545956 5.778771) (xy -1.549051 5.778214) (xy -1.530831 5.777162) (xy -1.529772 5.777116)
 5658. (xy -1.378238 5.768359) (xy -1.231933 5.755714) (xy -1.096749 5.73978) (xy -0.978577 5.721156)
 5659. (xy -0.976872 5.720842) (xy -0.918494 5.709511) (xy -0.865892 5.697506) (xy -0.817334 5.683583)
 5660. (xy -0.771086 5.666498) (xy -0.725414 5.645007) (xy -0.678583 5.617867) (xy -0.628862 5.583833)
 5661. (xy -0.574514 5.541662) (xy -0.513808 5.49011) (xy -0.445009 5.427933) (xy -0.366383 5.353887)
 5662. (xy -0.276198 5.266728) (xy -0.172718 5.165212) (xy -0.093812 5.087286) (xy 0.028969 4.96487)
 5663. (xy 0.135798 4.855973) (xy 0.228006 4.758805) (xy 0.306924 4.671572) (xy 0.373885 4.592484)
 5664. (xy 0.430221 4.519749) (xy 0.477261 4.451574) (xy 0.51634 4.386169) (xy 0.548787 4.32174)
 5665. (xy 0.575934 4.256496) (xy 0.599114 4.188645) (xy 0.615157 4.133272) (xy 0.636993 4.057286)
 5666. (xy 0.657341 3.995095) (xy 0.67532 3.948997) (xy 0.690052 3.921291) (xy 0.699093 3.913909)
 5667. (xy 0.698424 3.922761)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5668. (fp_poly (pts (xy -3.225968 4.214767) (xy -3.230034 4.23793) (xy -3.241098 4.274761) (xy -3.249223 4.297386)
 5669. (xy -3.276779 4.379822) (xy -3.301548 4.470951) (xy -3.32091 4.560288) (xy -3.330809 4.623954)
 5670. (xy -3.33621 4.666738) (xy -3.341539 4.704191) (xy -3.344525 4.722091) (xy -3.347729 4.750843)
 5671. (xy -3.350483 4.799012) (xy -3.352768 4.862929) (xy -3.354562 4.938922) (xy -3.355846 5.023323)
 5672. (xy -3.356599 5.112462) (xy -3.356801 5.202668) (xy -3.356431 5.290271) (xy -3.355469 5.371603)
 5673. (xy -3.353895 5.442992) (xy -3.351688 5.500769) (xy -3.349052 5.539058) (xy -3.341653 5.612056)
 5674. (xy -3.335525 5.664873) (xy -3.330068 5.700343) (xy -3.324681 5.721301) (xy -3.318762 5.73058)
 5675. (xy -3.31171 5.731015) (xy -3.308666 5.729485) (xy -3.287851 5.712061) (xy -3.256349 5.679474)
 5676. (xy -3.216862 5.635101) (xy -3.17209 5.582325) (xy -3.124737 5.524525) (xy -3.077502 5.46508)
 5677. (xy -3.033088 5.407371) (xy -2.994197 5.354778) (xy -2.96353 5.310681) (xy -2.943789 5.27846)
 5678. (xy -2.938267 5.266084) (xy -2.928767 5.24557) (xy -2.909332 5.211025) (xy -2.882944 5.16756)
 5679. (xy -2.857357 5.127538) (xy -2.782464 5.009131) (xy -2.717507 4.897002) (xy -2.659607 4.785274)
 5680. (xy -2.605889 4.668072) (xy -2.553472 4.539517) (xy -2.503361 4.404591) (xy -2.474632 4.326354)
 5681. (xy -2.452408 4.270223) (xy -2.436668 4.23615) (xy -2.427391 4.224091) (xy -2.424545 4.232804)
 5682. (xy -2.428541 4.248347) (xy -2.439765 4.282243) (xy -2.457068 4.331327) (xy -2.479305 4.392431)
 5683. (xy -2.505329 4.462391) (xy -2.533992 4.538041) (xy -2.553709 4.589318) (xy -2.608304 4.716803)
 5684. (xy -2.676559 4.853856) (xy -2.755201 4.994347) (xy -2.840958 5.132144) (xy -2.853908 5.151716)
 5685. (xy -2.881985 5.196152) (xy -2.904289 5.235916) (xy -2.918008 5.265729) (xy -2.921 5.277701)
 5686. (xy -2.928196 5.296628) (xy -2.948221 5.329958) (xy -2.978728 5.37469) (xy -3.01737 5.427824)
 5687. (xy -3.061803 5.486358) (xy -3.109678 5.547292) (xy -3.15865 5.607624) (xy -3.206373 5.664353)
 5688. (xy -3.250501 5.714478) (xy -3.288686 5.754999) (xy -3.310602 5.776022) (xy -3.326914 5.788841)
 5689. (xy -3.334858 5.78478) (xy -3.340529 5.761919) (xy -3.350844 5.695539) (xy -3.359541 5.610116)
 5690. (xy -3.366564 5.509644) (xy -3.371857 5.398119) (xy -3.375365 5.279534) (xy -3.377032 5.157884)
 5691. (xy -3.376801 5.037164) (xy -3.374619 4.921369) (xy -3.370427 4.814494) (xy -3.364171 4.720532)
 5692. (xy -3.356112 4.645751) (xy -3.33918 4.544225) (xy -3.317105 4.443985) (xy -3.29155 4.351486)
 5693. (xy -3.264182 4.273186) (xy -3.253756 4.248727) (xy -3.238029 4.218022) (xy -3.2287 4.207416)
 5694. (xy -3.225968 4.214767)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5695. (fp_poly (pts (xy -0.219363 6.205681) (xy -0.225136 6.211454) (xy -0.230909 6.205681) (xy -0.225136 6.199909)
 5696. (xy -0.219363 6.205681)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5697. (fp_poly (pts (xy 0.747388 3.942586) (xy 0.748647 3.971865) (xy 0.743332 4.018434) (xy 0.732329 4.077729)
 5698. (xy 0.716519 4.145186) (xy 0.696786 4.216243) (xy 0.690359 4.237181) (xy 0.649374 4.350348)
 5699. (xy 0.595704 4.468289) (xy 0.528402 4.592525) (xy 0.446525 4.724575) (xy 0.349126 4.865961)
 5700. (xy 0.235261 5.018203) (xy 0.103984 5.182823) (xy 0.098362 5.189681) (xy -0.00251 5.309238)
 5701. (xy -0.113255 5.434503) (xy -0.230529 5.562033) (xy -0.350988 5.688385) (xy -0.471285 5.810115)
 5702. (xy -0.588077 5.923781) (xy -0.69802 6.025939) (xy -0.797767 6.113146) (xy -0.802681 6.117265)
 5703. (xy -0.850477 6.156767) (xy -0.894351 6.192185) (xy -0.931759 6.221574) (xy -0.960158 6.242991)
 5704. (xy -0.977005 6.254491) (xy -0.979757 6.254131) (xy -0.975591 6.249448) (xy -0.963127 6.238315)
 5705. (xy -0.936144 6.215251) (xy -0.897924 6.183031) (xy -0.851752 6.144429) (xy -0.819727 6.117805)
 5706. (xy -0.755108 6.062021) (xy -0.678481 5.992279) (xy -0.593177 5.91188) (xy -0.502527 5.824126)
 5707. (xy -0.40986 5.732319) (xy -0.318508 5.639761) (xy -0.2318 5.549755) (xy -0.153067 5.465601)
 5708. (xy -0.08564 5.390604) (xy -0.08158 5.385954) (xy 0.077268 5.199153) (xy 0.21732 5.024819)
 5709. (xy 0.33891 4.862479) (xy 0.442367 4.711662) (xy 0.528023 4.571896) (xy 0.59621 4.442709)
 5710. (xy 0.624522 4.38038) (xy 0.647525 4.321362) (xy 0.670927 4.252364) (xy 0.693191 4.178946)
 5711. (xy 0.71278 4.106669) (xy 0.728157 4.041095) (xy 0.737783 3.987784) (xy 0.740249 3.961745)
 5712. (xy 0.742274 3.939502) (xy 0.745857 3.937829) (xy 0.747388 3.942586)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5713. (fp_poly (pts (xy -2.876373 5.279534) (xy -2.857963 5.297728) (xy -2.83263 5.32767) (xy -2.820232 5.343561)
 5714. (xy -2.779882 5.392131) (xy -2.725908 5.450882) (xy -2.6627 5.515546) (xy -2.59465 5.581859)
 5715. (xy -2.526147 5.645553) (xy -2.461582 5.702364) (xy -2.405344 5.748025) (xy -2.399152 5.752712)
 5716. (xy -2.204197 5.884534) (xy -1.994208 5.99931) (xy -1.770086 6.096702) (xy -1.532733 6.176375)
 5717. (xy -1.283052 6.23799) (xy -1.021946 6.281211) (xy -0.966253 6.287863) (xy -0.873178 6.29638)
 5718. (xy -0.764017 6.303284) (xy -0.644368 6.308467) (xy -0.519829 6.311819) (xy -0.395999 6.313233)
 5719. (xy -0.278476 6.3126) (xy -0.172859 6.309811) (xy -0.086591 6.304905) (xy 0.042168 6.292994)
 5720. (xy 0.174146 6.277611) (xy 0.302896 6.259662) (xy 0.421973 6.240051) (xy 0.524931 6.219683)
 5721. (xy 0.53241 6.218018) (xy 0.580914 6.208067) (xy 0.620492 6.201737) (xy 0.646148 6.199722)
 5722. (xy 0.653154 6.20126) (xy 0.647086 6.210364) (xy 0.620745 6.221291) (xy 0.576836 6.2336)
 5723. (xy 0.518066 6.246846) (xy 0.447139 6.260587) (xy 0.366761 6.274379) (xy 0.279639 6.28778)
 5724. (xy 0.188478 6.300346) (xy 0.095984 6.311634) (xy 0.004863 6.3212) (xy -0.082179 6.328603)
 5725. (xy -0.150091 6.33282) (xy -0.207557 6.33577) (xy -0.260463 6.338682) (xy -0.302214 6.341182)
 5726. (xy -0.323272 6.342644) (xy -0.347335 6.343258) (xy -0.390086 6.343012) (xy -0.447142 6.341986)
 5727. (xy -0.514121 6.34026) (xy -0.586639 6.337912) (xy -0.588818 6.337834) (xy -0.875182 6.319349)
 5728. (xy -1.14533 6.284888) (xy -1.39991 6.234254) (xy -1.639566 6.167247) (xy -1.864946 6.083668)
 5729. (xy -2.076696 5.983319) (xy -2.275461 5.866001) (xy -2.396756 5.781474) (xy -2.454146 5.73657)
 5730. (xy -2.515657 5.684359) (xy -2.579023 5.627189) (xy -2.641977 5.567403) (xy -2.702255 5.507349)
 5731. (xy -2.757589 5.44937) (xy -2.805716 5.395813) (xy -2.844368 5.349023) (xy -2.87128 5.311345)
 5732. (xy -2.884186 5.285125) (xy -2.884533 5.276554) (xy -2.876373 5.279534)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5733. (fp_poly (pts (xy -1.174227 6.369937) (xy -1.171863 6.373091) (xy -1.174481 6.382975) (xy -1.182727 6.384636)
 5734. (xy -1.198524 6.378608) (xy -1.200727 6.373091) (xy -1.192441 6.361876) (xy -1.189863 6.361545)
 5735. (xy -1.174227 6.369937)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5736. (fp_poly (pts (xy -1.367882 6.502002) (xy -1.368882 6.508055) (xy -1.373909 6.511636) (xy -1.395207 6.520523)
 5737. (xy -1.415551 6.522549) (xy -1.426796 6.517712) (xy -1.425863 6.511636) (xy -1.410116 6.503085)
 5738. (xy -1.387659 6.500267) (xy -1.367882 6.502002)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5739. (fp_poly (pts (xy -1.58783 6.619926) (xy -1.592381 6.626026) (xy -1.612347 6.638478) (xy -1.641978 6.654406)
 5740. (xy -1.675522 6.670937) (xy -1.707227 6.685194) (xy -1.731341 6.694303) (xy -1.740224 6.696101)
 5741. (xy -1.735334 6.691045) (xy -1.714281 6.677911) (xy -1.681355 6.65934) (xy -1.674421 6.655582)
 5742. (xy -1.636521 6.636563) (xy -1.605944 6.623784) (xy -1.588696 6.619719) (xy -1.58783 6.619926)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5743. (fp_poly (pts (xy -0.985475 6.87313) (xy -0.990699 6.881115) (xy -1.011722 6.893187) (xy -1.021935 6.897732)
 5744. (xy -1.05305 6.910348) (xy -1.068415 6.914997) (xy -1.073419 6.913007) (xy -1.073727 6.910496)
 5745. (xy -1.064203 6.901665) (xy -1.04161 6.889886) (xy -1.014918 6.878958) (xy -0.993098 6.872678)
 5746. (xy -0.985475 6.87313)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5747. (fp_poly (pts (xy -3.598002 3.266833) (xy -3.554572 3.28267) (xy -3.531414 3.293838) (xy -3.528736 3.299231)
 5748. (xy -3.546747 3.29774) (xy -3.585654 3.288259) (xy -3.594443 3.28575) (xy -3.630864 3.275681)
 5749. (xy -3.65844 3.269002) (xy -3.668545 3.267363) (xy -3.678164 3.27648) (xy -3.698331 3.301823)
 5750. (xy -3.72682 3.340383) (xy -3.761407 3.389151) (xy -3.798725 3.443431) (xy -3.837467 3.500147)
 5751. (xy -3.872473 3.55055) (xy -3.901428 3.591375) (xy -3.922019 3.619359) (xy -3.931691 3.631045)
 5752. (xy -3.946313 3.647327) (xy -3.968571 3.678275) (xy -3.999321 3.725204) (xy -4.039417 3.789427)
 5753. (xy -4.089716 3.872257) (xy -4.100862 3.890818) (xy -4.251302 4.151634) (xy -4.383878 4.40299)
 5754. (xy -4.500078 4.648028) (xy -4.601389 4.889888) (xy -4.689295 5.131713) (xy -4.692782 5.142114)
 5755. (xy -4.776931 5.420144) (xy -4.841884 5.694652) (xy -4.889113 5.972407) (xy -4.90824 6.130636)
 5756. (xy -4.915929 6.227799) (xy -4.920461 6.337026) (xy -4.921889 6.452038) (xy -4.920266 6.566557)
 5757. (xy -4.915645 6.674305) (xy -4.908079 6.769004) (xy -4.902456 6.814824) (xy -4.891666 6.88737)
 5758. (xy -4.882928 6.937694) (xy -4.875434 6.966488) (xy -4.868373 6.974444) (xy -4.860938 6.962252)
 5759. (xy -4.852318 6.930605) (xy -4.841706 6.880194) (xy -4.839426 6.868697) (xy -4.820593 6.787051)
 5760. (xy -4.793687 6.689783) (xy -4.760433 6.582177) (xy -4.722556 6.469519) (xy -4.681784 6.357094)
 5761. (xy -4.639843 6.250188) (xy -4.62856 6.223) (xy -4.534396 6.014293) (xy -4.423935 5.796108)
 5762. (xy -4.299646 5.572422) (xy -4.163996 5.347212) (xy -4.019453 5.124457) (xy -3.868487 4.908133)
 5763. (xy -3.713564 4.702218) (xy -3.590399 4.549995) (xy -3.520942 4.468045) (xy -3.45612 4.393446)
 5764. (xy -3.397357 4.3277) (xy -3.346077 4.272313) (xy -3.303704 4.228788) (xy -3.271663 4.198629)
 5765. (xy -3.251378 4.183341) (xy -3.244273 4.184427) (xy -3.244272 4.184454) (xy -3.251638 4.194681)
 5766. (xy -3.271943 4.218813) (xy -3.302499 4.253755) (xy -3.340618 4.296413) (xy -3.362613 4.320702)
 5767. (xy -3.587559 4.579758) (xy -3.797815 4.846749) (xy -3.996665 5.126134) (xy -4.187394 5.422372)
 5768. (xy -4.249058 5.5245) (xy -4.347593 5.696886) (xy -4.439854 5.871504) (xy -4.524893 6.045953)
 5769. (xy -4.60176 6.217832) (xy -4.669503 6.384741) (xy -4.727173 6.544277) (xy -4.77382 6.69404)
 5770. (xy -4.808494 6.831628) (xy -4.830244 6.954642) (xy -4.835756 7.007053) (xy -4.840041 7.05409)
 5771. (xy -4.844414 7.081156) (xy -4.849722 7.091358) (xy -4.856807 7.087803) (xy -4.857486 7.087005)
 5772. (xy -4.868053 7.065241) (xy -4.880685 7.02525) (xy -4.894301 6.971679) (xy -4.90782 6.909177)
 5773. (xy -4.920159 6.84239) (xy -4.930237 6.775968) (xy -4.930713 6.772348) (xy -4.935738 6.714966)
 5774. (xy -4.938709 6.63938) (xy -4.939739 6.550374) (xy -4.938937 6.452733) (xy -4.936416 6.351243)
 5775. (xy -4.932286 6.250688) (xy -4.926658 6.155854) (xy -4.919642 6.071524) (xy -4.913153 6.015181)
 5776. (xy -4.870757 5.753731) (xy -4.814752 5.497267) (xy -4.744264 5.243463) (xy -4.658422 4.989994)
 5777. (xy -4.556353 4.734532) (xy -4.437184 4.474751) (xy -4.300043 4.208326) (xy -4.144058 3.932928)
 5778. (xy -4.112144 3.879272) (xy -4.07537 3.819216) (xy -4.031838 3.750262) (xy -3.98378 3.675745)
 5779. (xy -3.933428 3.599) (xy -3.883014 3.523362) (xy -3.83477 3.452164) (xy -3.790927 3.388741)
 5780. (xy -3.753718 3.336427) (xy -3.725373 3.298557) (xy -3.714673 3.285442) (xy -3.676117 3.240838)
 5781. (xy -3.598002 3.266833)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5782. (fp_poly (pts (xy 4.45081 2.380135) (xy 4.452358 2.381872) (xy 4.44884 2.393488) (xy 4.434424 2.420944)
 5783. (xy 4.411048 2.460886) (xy 4.380655 2.509961) (xy 4.356006 2.548319) (xy 4.302094 2.631469)
 5784. (xy 4.258427 2.700174) (xy 4.222313 2.759118) (xy 4.191062 2.812984) (xy 4.161983 2.866454)
 5785. (xy 4.132385 2.924213) (xy 4.099578 2.990944) (xy 4.088272 3.014316) (xy 3.994007 3.228042)
 5786. (xy 3.907936 3.460487) (xy 3.830849 3.7085) (xy 3.763534 3.968928) (xy 3.706778 4.23862)
 5787. (xy 3.66137 4.514425) (xy 3.628099 4.79319) (xy 3.619737 4.887521) (xy 3.61494 4.953046)
 5788. (xy 3.610895 5.020108) (xy 3.607671 5.08573) (xy 3.605339 5.146935) (xy 3.603969 5.200744)
 5789. (xy 3.603631 5.244179) (xy 3.604395 5.274262) (xy 3.606333 5.288016) (xy 3.609513 5.282462)
 5790. (xy 3.610542 5.277541) (xy 3.615758 5.249945) (xy 3.629174 5.277541) (xy 3.653828 5.305844)
 5791. (xy 3.697124 5.332507) (xy 3.754615 5.355616) (xy 3.821853 5.373258) (xy 3.869684 5.38101)
 5792. (xy 3.99562 5.386838) (xy 4.113691 5.371847) (xy 4.2268 5.335336) (xy 4.337849 5.276608)
 5793. (xy 4.358632 5.263096) (xy 4.449531 5.191296) (xy 4.524847 5.109209) (xy 4.583566 5.019454)
 5794. (xy 4.624675 4.924649) (xy 4.647161 4.827415) (xy 4.65001 4.730371) (xy 4.632209 4.636137)
 5795. (xy 4.617071 4.595067) (xy 4.597591 4.560489) (xy 4.569143 4.522533) (xy 4.536372 4.486087)
 5796. (xy 4.503923 4.45604) (xy 4.476442 4.43728) (xy 4.463494 4.433454) (xy 4.443088 4.425791)
 5797. (xy 4.43843 4.420618) (xy 4.437842 4.404973) (xy 4.455468 4.394225) (xy 4.486928 4.388508)
 5798. (xy 4.527841 4.387956) (xy 4.573827 4.392702) (xy 4.620506 4.40288) (xy 4.653097 4.414061)
 5799. (xy 4.719608 4.446139) (xy 4.785278 4.488218) (xy 4.854721 4.543582) (xy 4.922562 4.60585)
 5800. (xy 5.054495 4.747772) (xy 5.168565 4.9018) (xy 5.263329 5.065651) (xy 5.337343 5.237043)
 5801. (xy 5.35574 5.291009) (xy 5.390073 5.411404) (xy 5.412965 5.525323) (xy 5.425798 5.641937)
 5802. (xy 5.429949 5.770414) (xy 5.429939 5.784272) (xy 5.417921 5.989369) (xy 5.383361 6.18997)
 5803. (xy 5.326482 6.385443) (xy 5.247507 6.575155) (xy 5.146661 6.758472) (xy 5.024166 6.934762)
 5804. (xy 5.023567 6.935538) (xy 4.878873 7.10413) (xy 4.718471 7.255857) (xy 4.542485 7.390664)
 5805. (xy 4.351037 7.508497) (xy 4.144249 7.609301) (xy 3.922243 7.693023) (xy 3.685144 7.759607)
 5806. (xy 3.433072 7.808999) (xy 3.166152 7.841144) (xy 2.955637 7.853927) (xy 2.880591 7.856681)
 5807. (xy 3.040587 8.019978) (xy 3.089711 8.070512) (xy 3.132896 8.115694) (xy 3.167657 8.152863)
 5808. (xy 3.191508 8.179353) (xy 3.201964 8.192503) (xy 3.202223 8.19316) (xy 3.192842 8.201944)
 5809. (xy 3.16435 8.210035) (xy 3.120724 8.217155) (xy 3.065939 8.223022) (xy 3.003972 8.227357)
 5810. (xy 2.9388 8.22988) (xy 2.874399 8.23031) (xy 2.814745 8.228367) (xy 2.765137 8.223946)
 5811. (xy 2.713931 8.214814) (xy 2.648175 8.199534) (xy 2.574943 8.180062) (xy 2.501304 8.158357)
 5812. (xy 2.434332 8.136375) (xy 2.392622 8.12084) (xy 2.22619 8.044787) (xy 2.072306 7.954539)
 5813. (xy 1.926739 7.847261) (xy 1.78526 7.720119) (xy 1.766225 7.70126) (xy 1.656333 7.58452)
 5814. (xy 1.563023 7.469886) (xy 1.481462 7.350827) (xy 1.406816 7.220813) (xy 1.397684 7.203376)
 5815. (xy 1.361269 7.130444) (xy 1.327736 7.058143) (xy 1.298174 6.989379) (xy 1.273672 6.927063)
 5816. (xy 1.255319 6.874101) (xy 1.244205 6.833403) (xy 1.241419 6.807877) (xy 1.246689 6.800272)
 5817. (xy 1.256641 6.809808) (xy 1.258455 6.82064) (xy 1.262386 6.842223) (xy 1.272527 6.876507)
 5818. (xy 1.282344 6.904344) (xy 1.298666 6.947745) (xy 1.314266 6.989426) (xy 1.32139 7.008566)
 5819. (xy 1.33636 7.043209) (xy 1.360398 7.092365) (xy 1.390694 7.150746) (xy 1.424439 7.213062)
 5820. (xy 1.458822 7.274027) (xy 1.491035 7.32835) (xy 1.492887 7.331363) (xy 1.612849 7.504473)
 5821. (xy 1.749401 7.661891) (xy 1.901442 7.802704) (xy 2.06787 7.926) (xy 2.247584 8.030866)
 5822. (xy 2.439484 8.116389) (xy 2.439682 8.116465) (xy 2.524843 8.147246) (xy 2.600386 8.169911)
 5823. (xy 2.672888 8.185607) (xy 2.74893 8.195481) (xy 2.835091 8.200678) (xy 2.932546 8.202328)
 5824. (xy 3.003503 8.201927) (xy 3.064868 8.200315) (xy 3.112952 8.197672) (xy 3.144071 8.19418)
 5825. (xy 3.153522 8.1915) (xy 3.160562 8.183657) (xy 3.157026 8.171985) (xy 3.14057 8.15314)
 5826. (xy 3.108853 8.123777) (xy 3.101567 8.117315) (xy 3.04919 8.068889) (xy 2.998958 8.018572)
 5827. (xy 2.95369 7.969593) (xy 2.916203 7.925185) (xy 2.889315 7.888578) (xy 2.875843 7.863004)
 5828. (xy 2.874818 7.857281) (xy 2.875636 7.847382) (xy 2.880359 7.840204) (xy 2.892395 7.835099)
 5829. (xy 2.915152 7.831417) (xy 2.952037 7.828511) (xy 3.006458 7.825732) (xy 3.050887 7.823771)
 5830. (xy 3.26579 7.807299) (xy 3.480579 7.777082) (xy 3.689923 7.734199) (xy 3.888493 7.679731)
 5831. (xy 4.058228 7.619858) (xy 4.201606 7.559561) (xy 4.327869 7.498737) (xy 4.442835 7.434171)
 5832. (xy 4.552323 7.362647) (xy 4.63928 7.298717) (xy 4.747373 7.207) (xy 4.856432 7.098574)
 5833. (xy 4.961601 6.979072) (xy 5.058026 6.85413) (xy 5.140854 6.729383) (xy 5.164468 6.689056)
 5834. (xy 5.217778 6.586675) (xy 5.268788 6.473962) (xy 5.31453 6.358355) (xy 5.352034 6.247293)
 5835. (xy 5.375804 6.1595) (xy 5.388101 6.10362) (xy 5.396796 6.055806) (xy 5.402486 6.009745)
 5836. (xy 5.405769 5.959129) (xy 5.407242 5.897646) (xy 5.407512 5.824681) (xy 5.399778 5.638785)
 5837. (xy 5.376378 5.467164) (xy 5.336318 5.306266) (xy 5.278606 5.152536) (xy 5.20225 5.002422)
 5838. (xy 5.157071 4.92808) (xy 5.087338 4.827934) (xy 5.011003 4.73403) (xy 4.930434 4.648323)
 5839. (xy 4.848001 4.572769) (xy 4.766072 4.509322) (xy 4.687016 4.459939) (xy 4.613202 4.426575)
 5840. (xy 4.547 4.411185) (xy 4.52988 4.410363) (xy 4.488007 4.410363) (xy 4.53289 4.445901)
 5841. (xy 4.589941 4.500769) (xy 4.63082 4.563898) (xy 4.65744 4.639313) (xy 4.671714 4.731043)
 5842. (xy 4.672413 4.739639) (xy 4.669279 4.847104) (xy 4.643442 4.951598) (xy 4.595174 5.052478)
 5843. (xy 4.524743 5.149104) (xy 4.479566 5.19734) (xy 4.37832 5.282357) (xy 4.268514 5.345964)
 5844. (xy 4.150667 5.387985) (xy 4.0253 5.408239) (xy 3.892932 5.40655) (xy 3.875098 5.404693)
 5845. (xy 3.788827 5.391189) (xy 3.719056 5.371329) (xy 3.65958 5.342943) (xy 3.617986 5.314744)
 5846. (xy 3.575679 5.282474) (xy 3.582749 5.097532) (xy 3.603987 4.785774) (xy 3.6436 4.467011)
 5847. (xy 3.700578 4.146784) (xy 3.773911 3.830634) (xy 3.862589 3.524104) (xy 3.878511 3.475181)
 5848. (xy 3.940498 3.297719) (xy 4.004093 3.137126) (xy 4.072263 2.987219) (xy 4.147974 2.841817)
 5849. (xy 4.234195 2.694736) (xy 4.310643 2.574884) (xy 4.354963 2.507451) (xy 4.388229 2.456955)
 5850. (xy 4.412139 2.421084) (xy 4.428394 2.397524) (xy 4.43869 2.383962) (xy 4.444725 2.378085)
 5851. (xy 4.448199 2.377581) (xy 4.45081 2.380135)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5852. (fp_poly (pts (xy 0.688296 6.211245) (xy 0.689889 6.244886) (xy 0.688167 6.300283) (xy 0.686085 6.335568)
 5853. (xy 0.682209 6.414875) (xy 0.679629 6.511256) (xy 0.678308 6.619376) (xy 0.678208 6.7339)
 5854. (xy 0.679294 6.849492) (xy 0.681526 6.960817) (xy 0.684869 7.06254) (xy 0.689286 7.149325)
 5855. (xy 0.692016 7.187045) (xy 0.710379 7.365208) (xy 0.735052 7.535438) (xy 0.765411 7.694976)
 5856. (xy 0.800829 7.841061) (xy 0.840683 7.970934) (xy 0.884346 8.081837) (xy 0.903948 8.122636)
 5857. (xy 0.924583 8.16253) (xy 0.940237 8.190174) (xy 0.951575 8.204094) (xy 0.959259 8.202816)
 5858. (xy 0.963955 8.184865) (xy 0.966326 8.148767) (xy 0.967035 8.09305) (xy 0.966747 8.016238)
 5859. (xy 0.96653 7.983681) (xy 0.966838 7.880231) (xy 0.969716 7.788893) (xy 0.975863 7.704249)
 5860. (xy 0.985974 7.620878) (xy 1.000747 7.533362) (xy 1.02088 7.436282) (xy 1.04707 7.324218)
 5861. (xy 1.05614 7.287157) (xy 1.073269 7.220811) (xy 1.092655 7.150853) (xy 1.113301 7.080328)
 5862. (xy 1.134213 7.012283) (xy 1.154393 6.949762) (xy 1.172847 6.895813) (xy 1.188577 6.853481)
 5863. (xy 1.200588 6.825813) (xy 1.207884 6.815854) (xy 1.209434 6.818347) (xy 1.207474 6.837968)
 5864. (xy 1.199329 6.874465) (xy 1.186259 6.922858) (xy 1.169524 6.978167) (xy 1.167097 6.985756)
 5865. (xy 1.120321 7.141846) (xy 1.074409 7.316286) (xy 1.030598 7.504343) (xy 1.025533 7.527636)
 5866. (xy 1.01775 7.565527) (xy 1.011663 7.600946) (xy 1.007063 7.637458) (xy 1.00374 7.678629)
 5867. (xy 1.001487 7.728024) (xy 1.000093 7.789207) (xy 0.99935 7.865744) (xy 0.999048 7.9612)
 5868. (xy 0.999026 7.97957) (xy 0.999011 8.076048) (xy 0.999298 8.152111) (xy 1.00005 8.210432)
 5869. (xy 1.001431 8.253687) (xy 1.003604 8.28455) (xy 1.006731 8.305697) (xy 1.010976 8.319802)
 5870. (xy 1.016502 8.329539) (xy 1.020676 8.334593) (xy 1.032583 8.351678) (xy 1.030579 8.358907)
 5871. (xy 1.030447 8.358909) (xy 1.019368 8.349778) (xy 0.999462 8.325206) (xy 0.973996 8.289426)
 5872. (xy 0.956967 8.263659) (xy 0.891286 8.148389) (xy 0.834179 8.019567) (xy 0.785191 7.87557)
 5873. (xy 0.743867 7.71478) (xy 0.709751 7.535574) (xy 0.682387 7.336332) (xy 0.673793 7.256318)
 5874. (xy 0.667672 7.183046) (xy 0.662701 7.098945) (xy 0.658854 7.006637) (xy 0.656109 6.908745)
 5875. (xy 0.65444 6.807895) (xy 0.653825 6.706709) (xy 0.65424 6.607811) (xy 0.65566 6.513824)
 5876. (xy 0.658062 6.427373) (xy 0.661422 6.351081) (xy 0.665715 6.287572) (xy 0.67092 6.239469)
 5877. (xy 0.67701 6.209396) (xy 0.683398 6.199909) (xy 0.688296 6.211245)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
 5878. )
 5879. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD5D668) (tstamp 5AD1028D)
 5880. (at 180.086 39.243)
 5881. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 5882. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 5883. (attr virtual)
 5884. (fp_text reference REF2 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 5885. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5886. )
 5887. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 5888. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5889. )
 5890. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 5891. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5892. )
 5893. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 5894. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 5895. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 5896. )
 5897. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD5D67B) (tstamp 5AD10290)
 5898. (at 102.2985 122.3645)
 5899. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 5900. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 5901. (attr virtual)
 5902. (fp_text reference REF5 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 5903. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5904. )
 5905. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 5906. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5907. )
 5908. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 5909. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5910. )
 5911. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 5912. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 5913. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 5914. )
 5915. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD5D674) (tstamp 5AD10293)
 5916. (at 145.542 122.555)
 5917. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 5918. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 5919. (attr virtual)
 5920. (fp_text reference REF4 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 5921. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5922. )
 5923. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 5924. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5925. )
 5926. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 5927. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5928. )
 5929. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 5930. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 5931. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 5932. )
 5933. (module Mounting_Holes:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5AD0D86F) (tstamp 5AD10296)
 5934. (at 86.4235 66.421)
 5935. (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
 5936. (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
 5937. (attr virtual)
 5938. (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
 5939. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5940. )
 5941. (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
 5942. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5943. )
 5944. (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
 5945. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 5946. )
 5947. (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
 5948. (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 5949. (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
 5950. )
 5951. (gr_text "left to right connectors :\n12V CHx CHy CHz" (at 157.226 58.039) (layer F.SilkS)
 5952. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5953. )
 5954. (gr_text GND (at 114.1095 36.449 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0D42C)
 5955. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5956. )
 5957. (gr_text +12V (at 119.5705 36.5125 180) (layer F.SilkS)
 5958. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5959. )
 5960. (gr_text GND (at 87.4395 36.3855 180) (layer F.SilkS)
 5961. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5962. )
 5963. (gr_text SDA (at 92.9005 36.449 180) (layer F.SilkS)
 5964. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5965. )
 5966. (gr_text SCL (at 97.917 36.449 180) (layer F.SilkS)
 5967. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5968. )
 5969. (gr_text 2_OE (at 107.8865 36.449 180) (layer F.SilkS)
 5970. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5971. )
 5972. (gr_text 1_OE (at 102.87 36.5125 180) (layer F.SilkS)
 5973. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
 5974. )
 5975. (gr_text A5 (at 112.2045 62.992) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0CF0A)
 5976. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5977. )
 5978. (gr_text A2 (at 112.2045 56.007) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0CF09)
 5979. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5980. )
 5981. (gr_text A1 (at 112.2045 53.721) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0CF08)
 5982. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5983. )
 5984. (gr_text A3 (at 112.2045 58.42) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0CF07)
 5985. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5986. )
 5987. (gr_text A0 (at 112.2045 51.562) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0CF06)
 5988. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5989. )
 5990. (gr_text A4 (at 112.2045 60.706) (layer F.SilkS) (tstamp 5AD0CF05)
 5991. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5992. )
 5993. (gr_text A5 (at 86.106 63.119) (layer F.SilkS)
 5994. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5995. )
 5996. (gr_text A4 (at 86.106 60.833) (layer F.SilkS)
 5997. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 5998. )
 5999. (gr_text A3 (at 86.106 58.547) (layer F.SilkS)
 6000. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 6001. )
 6002. (gr_text A2 (at 86.106 56.134) (layer F.SilkS)
 6003. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 6004. )
 6005. (gr_text A1 (at 86.106 53.848) (layer F.SilkS)
 6006. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 6007. )
 6008. (gr_text A0 (at 86.106 51.689) (layer F.SilkS)
 6009. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 6010. )
 6011. (gr_line (start 83.82 35.56) (end 83.82 135.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 5AD0BFC1))
 6012. (gr_line (start 183.82 135.56) (end 83.82 135.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 5AD0709A))
 6013. (gr_line (start 183.82 35.56) (end 183.82 135.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 5AD06FC8))
 6014. (gr_line (start 83.82 35.56) (end 183.82 35.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 6015. (segment (start 147.669 39.651) (end 150.055 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6016. (segment (start 147.669 37.338) (end 147.669 39.651) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6017. (segment (start 148.028 47.244) (end 147.828 47.244) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6018. (segment (start 150.055 45.217) (end 148.028 47.244) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6019. (segment (start 150.055 42.037) (end 150.055 45.217) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6020. (segment (start 149.979001 41.961001) (end 150.055 42.037) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6021. (segment (start 141.807999 41.961001) (end 149.979001 41.961001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6022. (segment (start 140.208 43.561) (end 141.807999 41.961001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6023. (segment (start 87.63 41.3385) (end 90.6145 38.354) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6024. (segment (start 111.1885 38.354) (end 114.173 41.3385) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6025. (segment (start 90.6145 38.354) (end 111.1885 38.354) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6026. (segment (start 123.412 50.208) (end 125.0425 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6027. (segment (start 123.412 51.308) (end 123.412 50.208) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6028. (segment (start 132.302 50.258) (end 130.6215 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6029. (segment (start 132.302 51.308) (end 132.302 50.258) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6030. (segment (start 128.2065 48.5775) (end 128.3215 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6031. (segment (start 123.19 46.609) (end 125.1585 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6032. (segment (start 125.0425 48.5775) (end 125.1585 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6033. (segment (start 111.982 46.609) (end 123.19 46.609) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6034. (segment (start 125.1585 48.5775) (end 128.2065 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6035. (segment (start 111.982 43.5295) (end 111.982 46.609) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6036. (segment (start 114.173 41.3385) (end 111.982 43.5295) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6037. (segment (start 135.1915 48.5775) (end 129.4765 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6038. (segment (start 140.208 43.561) (end 135.1915 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6039. (segment (start 130.6215 48.5775) (end 129.4765 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6040. (segment (start 129.4765 48.5775) (end 128.2065 48.5775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6041. (segment (start 105.3145 50.8635) (end 104.743 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6042. (segment (start 97.123 51.435) (end 97.123 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6043. (segment (start 97.123 53.721) (end 97.123 56.007) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6044. (segment (start 97.123 56.007) (end 97.123 58.293) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6045. (segment (start 97.123 58.293) (end 97.123 60.579) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6046. (segment (start 97.123 60.579) (end 97.123 62.865) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6047. (via (at 98.900486 49.79) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6048. (segment (start 97.123 51.435) (end 97.255486 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6049. (segment (start 97.255486 51.435) (end 98.900486 49.79) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6050. (segment (start 99.414486 49.276) (end 105.3145 49.276) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6051. (segment (start 98.900486 49.79) (end 99.414486 49.276) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6052. (via (at 105.3145 49.276) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6053. (segment (start 105.3145 46.6725) (end 105.3145 49.276) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6054. (segment (start 105.3145 49.276) (end 105.3145 50.8635) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6055. (via (at 101.5365 55.1815) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6056. (segment (start 105.974 55.51) (end 101.865 55.51) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6057. (segment (start 101.865 55.51) (end 101.5365 55.1815) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6058. (segment (start 101.5365 52.426014) (end 98.900486 49.79) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6059. (segment (start 101.5365 55.1815) (end 101.5365 52.426014) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6060. (segment (start 123.412 51.308) (end 123.412 53.594) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6061. (segment (start 123.412 53.594) (end 123.412 55.88) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6062. (segment (start 123.412 55.88) (end 123.412 58.166) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6063. (segment (start 123.412 58.166) (end 123.412 60.452) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6064. (segment (start 123.412 60.452) (end 123.412 62.738) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6065. (segment (start 97.123 62.865) (end 97.123 63.965) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6066. (segment (start 84.842 77.349) (end 87.494 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6067. (segment (start 84.22001 76.72701) (end 84.842 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6068. (segment (start 87.494 70.237) (end 86.144 70.237) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6069. (segment (start 86.144 70.237) (end 84.22001 72.16099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6070. (segment (start 86.144 84.461) (end 84.22001 82.53701) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6071. (segment (start 87.494 84.461) (end 86.144 84.461) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6072. (segment (start 84.22001 72.16099) (end 84.22001 76.581) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6073. (segment (start 84.22001 76.581) (end 84.22001 76.72701) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6074. (segment (start 84.22001 82.53701) (end 84.22001 82.3595) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6075. (segment (start 86.994 91.573) (end 84.22001 88.79901) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6076. (segment (start 87.494 91.573) (end 86.994 91.573) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6077. (segment (start 84.22001 96.76101) (end 84.22001 88.392) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6078. (segment (start 86.144 98.685) (end 84.22001 96.76101) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6079. (segment (start 87.494 98.685) (end 86.144 98.685) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6080. (segment (start 84.22001 88.79901) (end 84.22001 88.392) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6081. (segment (start 84.22001 88.392) (end 84.22001 82.3595) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6082. (via (at 102.235 68.6435) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6083. (segment (start 102.861 70.237) (end 102.861 69.2695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6084. (segment (start 102.861 69.2695) (end 102.235 68.6435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6085. (via (at 97.0915 64.9605) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6086. (segment (start 102.235 68.6435) (end 98.552 64.9605) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6087. (segment (start 98.552 64.9605) (end 97.0915 64.9605) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6088. (segment (start 100.624 62.01) (end 100.274 62.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6089. (segment (start 101.827504 63.213504) (end 100.624 62.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6090. (segment (start 101.827504 68.236004) (end 101.827504 63.213504) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6091. (segment (start 102.235 68.6435) (end 101.827504 68.236004) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6092. (segment (start 97.0915 63.9965) (end 97.0915 64.9605) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6093. (segment (start 97.123 63.965) (end 97.0915 63.9965) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6094. (segment (start 101.0225 70.237) (end 102.861 70.237) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6095. (segment (start 100.72753 70.53197) (end 101.0225 70.237) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6096. (segment (start 102.988 77.603) (end 101.638 77.603) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6097. (segment (start 101.638 77.603) (end 100.72753 76.69253) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6098. (segment (start 101.638 84.715) (end 100.72753 83.80453) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6099. (segment (start 102.988 84.715) (end 101.638 84.715) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6100. (segment (start 100.72753 83.80453) (end 100.72753 76.454) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6101. (segment (start 100.72753 76.69253) (end 100.72753 76.454) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6102. (segment (start 100.72753 76.454) (end 100.72753 70.53197) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6103. (segment (start 102.488 91.827) (end 100.72753 90.06653) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6104. (segment (start 100.72753 90.06653) (end 100.72753 83.80453) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6105. (segment (start 102.988 91.827) (end 102.488 91.827) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6106. (segment (start 100.72753 98.02853) (end 100.72753 90.06653) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6107. (segment (start 101.638 98.939) (end 100.72753 98.02853) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6108. (segment (start 102.988 98.939) (end 101.638 98.939) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6109. (segment (start 118.355 70.491) (end 116.14101 70.491) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6110. (segment (start 116.14101 70.491) (end 114.808 71.82401) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6111. (segment (start 117.728 77.349) (end 118.228 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6112. (segment (start 114.808 74.429) (end 117.728 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6113. (segment (start 116.878 84.588) (end 114.808 82.518) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6114. (segment (start 118.228 84.588) (end 116.878 84.588) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6115. (segment (start 114.808 71.82401) (end 114.808 72.8345) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6116. (segment (start 114.808 72.8345) (end 114.808 74.429) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6117. (segment (start 116.878 91.7) (end 114.808 89.63) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6118. (segment (start 118.228 91.7) (end 116.878 91.7) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6119. (segment (start 114.808 82.518) (end 114.808 81.915) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6120. (segment (start 114.808 81.915) (end 114.808 72.8345) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6121. (segment (start 114.808 96.019) (end 114.808 88.9) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6122. (segment (start 117.728 98.939) (end 114.808 96.019) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6123. (segment (start 114.808 89.63) (end 114.808 88.9) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6124. (segment (start 118.228 98.939) (end 117.728 98.939) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6125. (segment (start 114.808 88.9) (end 114.808 81.915) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6126. (segment (start 124.267 61.883) (end 123.412 62.738) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6127. (segment (start 127.833 61.883) (end 124.267 61.883) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6128. (via (at 118.872 68.58) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6129. (segment (start 118.355 70.491) (end 118.355 69.097) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6130. (segment (start 118.355 69.097) (end 118.872 68.58) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6131. (via (at 123.3805 64.77) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6132. (segment (start 118.872 68.58) (end 122.682 64.77) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6133. (segment (start 122.682 64.77) (end 123.3805 64.77) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6134. (segment (start 123.3805 62.7695) (end 123.412 62.738) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6135. (segment (start 123.3805 64.77) (end 123.3805 62.7695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6136. (segment (start 118.872 68.58) (end 119.437685 68.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6137. (segment (start 119.437685 68.58) (end 131.1275 68.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6138. (via (at 132.588 70.0405) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6139. (segment (start 131.1275 68.58) (end 132.588 70.0405) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6140. (segment (start 134.605 70.0405) (end 134.9285 70.364) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6141. (segment (start 132.588 70.0405) (end 134.605 70.0405) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6142. (segment (start 132.588 70.606185) (end 132.588 70.0405) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6143. (segment (start 132.588 76.4855) (end 132.588 70.606185) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6144. (segment (start 133.5785 77.476) (end 132.588 76.4855) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6145. (segment (start 134.9285 77.476) (end 133.5785 77.476) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6146. (segment (start 132.588 82.7475) (end 132.588 76.4855) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6147. (segment (start 134.4285 84.588) (end 132.588 82.7475) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6148. (segment (start 134.9285 84.588) (end 134.4285 84.588) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6149. (segment (start 134.4285 91.7) (end 132.588 89.8595) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6150. (segment (start 134.9285 91.7) (end 134.4285 91.7) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6151. (via (at 132.588 89.8595) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6152. (via (at 132.7785 97.3455) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6153. (segment (start 132.588 89.8595) (end 132.588 97.155) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6154. (segment (start 132.588 97.155) (end 132.7785 97.3455) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6155. (segment (start 134.245 98.812) (end 134.9285 98.812) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6156. (segment (start 132.7785 97.3455) (end 134.245 98.812) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6157. (segment (start 149.724 69.133) (end 151.7375 67.1195) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6158. (segment (start 149.724 69.983) (end 149.724 69.133) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6159. (segment (start 151.7375 67.1195) (end 161.925 67.1195) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6160. (segment (start 163.2495 68.444) (end 163.2495 69.983) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6161. (segment (start 161.925 67.1195) (end 163.2495 68.444) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6162. (segment (start 163.8765 77.222) (end 165.4175 75.681) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6163. (segment (start 163.3765 77.222) (end 163.8765 77.222) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6164. (segment (start 165.4175 70.801) (end 165.4175 73.2155) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6165. (segment (start 163.2495 69.983) (end 164.5995 69.983) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6166. (segment (start 165.4175 75.681) (end 165.4175 73.2155) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6167. (segment (start 164.5995 69.983) (end 165.4175 70.801) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6168. (segment (start 165.4175 73.2155) (end 165.4175 73.001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6169. (segment (start 164.5995 84.461) (end 165.4175 83.643) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6170. (segment (start 163.2495 84.461) (end 164.5995 84.461) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6171. (segment (start 165.4175 83.643) (end 165.4175 83.5025) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6172. (segment (start 165.4175 83.5025) (end 165.4175 75.681) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6173. (segment (start 163.2495 85.311) (end 161.544 87.0165) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6174. (segment (start 163.2495 84.461) (end 163.2495 85.311) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6175. (segment (start 162.7495 91.7) (end 163.2495 91.7) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6176. (segment (start 161.544 90.4945) (end 162.7495 91.7) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6177. (segment (start 161.544 87.0165) (end 161.544 90.4945) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6178. (segment (start 161.544 97.6065) (end 162.7495 98.812) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6179. (segment (start 162.7495 98.812) (end 163.2495 98.812) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6180. (segment (start 161.544 90.4945) (end 161.544 97.6065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6181. (segment (start 149.724 71.866502) (end 152.088998 74.2315) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6182. (segment (start 149.724 69.983) (end 149.724 71.866502) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6183. (segment (start 150.224 77.349) (end 149.724 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6184. (segment (start 152.088998 75.484002) (end 150.224 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6185. (segment (start 152.088998 74.2315) (end 152.088998 75.484002) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6186. (segment (start 150.224 98.939) (end 149.724 98.939) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6187. (segment (start 151.149001 98.013999) (end 150.224 98.939) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6188. (segment (start 151.149001 97.536) (end 151.149001 98.013999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6189. (via (at 146.304 97.3455) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6190. (segment (start 132.7785 97.3455) (end 146.304 97.3455) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6191. (via (at 151.149001 97.536) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6192. (segment (start 146.304 97.3455) (end 150.958501 97.3455) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6193. (segment (start 150.958501 97.3455) (end 151.149001 97.536) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6194. (segment (start 149.724 78.199) (end 149.724 77.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6195. (segment (start 148.298999 79.624001) (end 149.724 78.199) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6196. (segment (start 148.298999 84.512999) (end 148.298999 79.624001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6197. (segment (start 148.374 84.588) (end 148.298999 84.512999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6198. (segment (start 149.724 84.588) (end 148.374 84.588) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6199. (segment (start 148.298999 90.774999) (end 148.298999 84.512999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6200. (segment (start 149.224 91.7) (end 148.298999 90.774999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6201. (segment (start 149.724 91.7) (end 149.224 91.7) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6202. (segment (start 148.298999 98.013999) (end 148.298999 90.774999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6203. (segment (start 149.224 98.939) (end 148.298999 98.013999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6204. (segment (start 149.724 98.939) (end 149.224 98.939) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6205. (via (at 135.9535 54.61) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6206. (segment (start 133.533 55.383) (end 135.1805 55.383) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6207. (segment (start 135.1805 55.383) (end 135.9535 54.61) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6208. (segment (start 135.9535 54.61) (end 135.9535 54.044315) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6209. (via (at 135.1915 51.3715) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 6210. (segment (start 135.9535 54.044315) (end 135.9535 52.1335) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6211. (segment (start 135.9535 52.1335) (end 135.1915 51.3715) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
 6212. (segment (start 132.3655 51.3715) (end 132.302 51.308) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6213. (segment (start 135.1915 51.3715) (end 132.3655 51.3715) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6214. (segment (start 110.415 49.276) (end 105.880185 49.276) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6215. (segment (start 105.880185 49.276) (end 105.3145 49.276) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6216. (segment (start 111.982 47.709) (end 110.415 49.276) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6217. (segment (start 111.982 46.609) (end 111.982 47.709) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6218. (segment (start 87.994 70.237) (end 87.494 70.237) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6219. (segment (start 93.218 65.013) (end 87.994 70.237) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6220. (segment (start 96.473315 65.013) (end 93.218 65.013) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6221. (segment (start 96.525815 64.9605) (end 96.473315 65.013) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6222. (segment (start 97.0915 64.9605) (end 96.525815 64.9605) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6223. (segment (start 132.588 89.8595) (end 132.588 82.7475) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6224. (segment (start 84.22001 82.3595) (end 84.22001 76.581) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
 6225. (segment (start 130.947 37.338) (end 130.048 38.237) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6226. (segment (start 143.669 37.338) (end 130.947 37.338) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6227. (segment (start 143.755 37.424) (end 143.669 37.338) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6228. (segment (start 143.755 39.757) (end 143.755 37.424) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6229. (segment (start 178.308 94.742) (end 178.308 61.42151) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6230. (segment (start 152.9715 36.08501) (end 178.308 61.42151) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6231. (segment (start 146.42199 36.08501) (end 152.9715 36.08501) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6232. (segment (start 145.169 37.338) (end 146.42199 36.08501) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6233. (segment (start 143.669 37.338) (end 145.169 37.338) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6234. (segment (start 178.308 94.742) (end 181.483 97.917) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6235. (segment (start 181.483 113.0935) (end 178.308 116.2685) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6236. (segment (start 181.483 97.917) (end 181.483 113.0935) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6237. (segment (start 172.847 116.2685) (end 170.3705 113.792) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6238. (segment (start 178.308 116.2685) (end 172.847 116.2685) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6239. (segment (start 105.7275 113.919) (end 105.6005 113.792) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6240. (segment (start 105.7275 129.9845) (end 105.7275 113.919) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6241. (segment (start 127.508 113.8555) (end 127.4445 113.792) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6242. (segment (start 127.508 129.921) (end 127.508 113.8555) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6243. (segment (start 148.971 113.8555) (end 149.0345 113.792) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6244. (segment (start 148.971 129.921) (end 148.971 113.8555) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 2))
 6245. (segment (start 144.653 134.239) (end 147.471001 131.420999) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6246. (segment (start 147.471001 131.420999) (end 148.971 129.921) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6247. (segment (start 127.508 129.921) (end 131.826 134.239) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6248. (segment (start 166.0525 134.239) (end 170.3705 129.921) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6249. (segment (start 144.653 134.239) (end 166.0525 134.239) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6250. (segment (start 171.870499 115.291999) (end 170.3705 113.792) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6251. (segment (start 171.870499 128.421001) (end 171.870499 115.291999) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6252. (segment (start 170.3705 129.921) (end 171.870499 128.421001) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6253. (segment (start 109.982 134.239) (end 105.7275 129.9845) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6254. (segment (start 132.08 134.239) (end 109.982 134.239) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6255. (segment (start 132.08 134.239) (end 144.653 134.239) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6256. (segment (start 131.826 134.239) (end 132.08 134.239) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 6257. (segment (start 143.828 44.39) (end 143.755 44.317) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6258. (segment (start 143.828 47.244) (end 143.828 44.39) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6259. (segment (start 134.333 53.433) (end 133.533 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6260. (segment (start 143.828 48.294) (end 138.689 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6261. (segment (start 138.689 53.433) (end 134.333 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6262. (segment (start 143.828 47.244) (end 143.828 48.294) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6263. (segment (start 132.733 53.433) (end 133.533 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6264. (segment (start 129.377 53.433) (end 132.733 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6265. (segment (start 128.302 52.358) (end 129.377 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6266. (segment (start 128.302 51.308) (end 128.302 52.358) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6267. (segment (start 88.889 51.562) (end 89.389 51.562) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6268. (segment (start 86.392 46.6725) (end 86.392 49.065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6269. (segment (start 89.139 53.848) (end 88.392 53.848) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6270. (segment (start 88.392 53.848) (end 88 53.456) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6271. (segment (start 86.392 49.065) (end 88 50.673) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6272. (segment (start 88 50.673) (end 88.889 51.562) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6273. (segment (start 88.889 56.134) (end 88 55.245) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6274. (segment (start 88 53.456) (end 88 53.086) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6275. (segment (start 89.389 56.134) (end 88.889 56.134) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6276. (segment (start 88 53.086) (end 88 50.673) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6277. (segment (start 88.538999 58.42) (end 88 57.881001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6278. (segment (start 89.139 58.42) (end 88.538999 58.42) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6279. (segment (start 88 55.245) (end 88 54.864) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6280. (segment (start 88 54.864) (end 88 53.086) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6281. (segment (start 88 57.881001) (end 88 57.5945) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6282. (segment (start 88.889 60.706) (end 88 59.817) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6283. (segment (start 89.389 60.706) (end 88.889 60.706) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6284. (segment (start 88 57.5945) (end 88 54.864) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6285. (segment (start 88 62.103) (end 88 59.309) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6286. (segment (start 88.889 62.992) (end 88 62.103) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6287. (segment (start 88 59.817) (end 88 59.309) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6288. (segment (start 89.389 62.992) (end 88.889 62.992) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6289. (segment (start 88 59.309) (end 88 57.5945) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6290. (segment (start 92.529 49.065) (end 86.392 49.065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6291. (segment (start 93.8215 47.7725) (end 92.529 49.065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6292. (segment (start 93.8215 46.6725) (end 93.8215 47.7725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6293. (segment (start 92.529 49.065) (end 99.1665 49.065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6294. (segment (start 99.423 49.065) (end 99.1665 49.065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6295. (segment (start 100.743 50.385) (end 99.423 49.065) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6296. (segment (start 100.743 51.435) (end 100.743 50.385) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6297. (segment (start 114.827999 51.435) (end 114.1095 52.153499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6298. (segment (start 115.428 51.435) (end 114.827999 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6299. (segment (start 114.1095 52.153499) (end 114.1095 52.4025) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6300. (segment (start 114.1095 52.4025) (end 114.1095 52.7685) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6301. (segment (start 114.1095 54.9385) (end 114.1095 53.848) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6302. (segment (start 115.178 56.007) (end 114.1095 54.9385) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6303. (segment (start 115.678 56.007) (end 115.178 56.007) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6304. (segment (start 114.1095 57.574501) (end 114.1095 54.9385) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6305. (segment (start 114.827999 58.293) (end 114.1095 57.574501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6306. (segment (start 115.428 58.293) (end 114.827999 58.293) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6307. (segment (start 114.1095 59.860501) (end 114.1095 57.574501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6308. (segment (start 114.827999 60.579) (end 114.1095 59.860501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6309. (segment (start 115.428 60.579) (end 114.827999 60.579) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6310. (segment (start 114.1095 61.7965) (end 114.1095 59.860501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6311. (segment (start 115.178 62.865) (end 114.1095 61.7965) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6312. (segment (start 115.678 62.865) (end 115.178 62.865) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6313. (segment (start 106.774 53.56) (end 106.8035 53.5305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6314. (segment (start 105.974 53.56) (end 106.774 53.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6315. (segment (start 106.8035 53.5305) (end 114.1095 53.5305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6316. (segment (start 114.1095 52.7685) (end 114.1095 53.5305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6317. (segment (start 114.1095 53.5305) (end 114.1095 53.848) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6318. (segment (start 100.743 52.485) (end 101.2805 53.0225) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6319. (segment (start 100.743 51.435) (end 100.743 52.485) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6320. (segment (start 105.174 53.56) (end 105.974 53.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6321. (segment (start 104.6365 53.0225) (end 105.174 53.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6322. (segment (start 101.2805 53.0225) (end 104.6365 53.0225) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6323. (segment (start 116.483 49.53) (end 118.3005 49.53) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6324. (segment (start 115.428 51.435) (end 115.428 50.585) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6325. (via (at 118.3005 49.53) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 3))
 6326. (segment (start 115.428 50.585) (end 116.483 49.53) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6327. (segment (start 127.6985 49.726998) (end 127.6985 49.784) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
 6328. (via (at 127.6985 49.784) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 3))
 6329. (segment (start 126.967001 48.995499) (end 127.6985 49.726998) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
 6330. (segment (start 118.3005 49.53) (end 118.835001 48.995499) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
 6331. (segment (start 118.835001 48.995499) (end 126.967001 48.995499) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
 6332. (segment (start 127.6985 50.7045) (end 128.302 51.308) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6333. (segment (start 127.6985 49.784) (end 127.6985 50.7045) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6334. (segment (start 114.1095 52.6525) (end 114.1095 52.4025) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6335. (segment (start 115.178 53.721) (end 114.1095 52.6525) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6336. (segment (start 115.678 53.721) (end 115.178 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
 6337. (segment (start 124.968 41.461) (end 124.968 43.561) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
 6338. (segment (start 124.968 39.641213) (end 124.968 43.561) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
 6339. (segment (start 124.968 38.227) (end 124.968 39.641213) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
 6340. (segment (start 119.253 41.3385) (end 123.7615 41.3385) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
 6341. (segment (start 124.968 40.132) (end 124.968 39.641213) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
 6342. (segment (start 123.7615 41.3385) (end 124.968 40.132) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
 6343. (segment (start 90.392 43.6565) (end 90.392 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6344. (segment (start 92.71 41.3385) (end 90.392 43.6565) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6345. (via (at 103.346495 54.135) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
 6346. (segment (start 105.974 54.21) (end 103.421495 54.21) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6347. (segment (start 103.421495 54.21) (end 103.346495 54.135) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6348. (via (at 102.8065 50.001) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
 6349. (segment (start 103.346495 54.135) (end 103.346495 50.540995) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6350. (segment (start 103.346495 50.540995) (end 102.8065 50.001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6351. (via (at 101.1555 48.387) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
 6352. (segment (start 102.8065 50.001) (end 102.7695 50.001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6353. (segment (start 102.7695 50.001) (end 101.1555 48.387) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6354. (segment (start 101.1555 48.387) (end 100.589815 48.387) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6355. (via (at 90.3605 48.1965) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
 6356. (segment (start 100.589815 48.387) (end 90.551 48.387) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6357. (segment (start 90.551 48.387) (end 90.3605 48.1965) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6358. (segment (start 90.3605 46.704) (end 90.392 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6359. (segment (start 90.3605 48.1965) (end 90.3605 46.704) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6360. (via (at 108.585 54.2555) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
 6361. (segment (start 105.974 54.21) (end 108.5395 54.21) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6362. (segment (start 108.5395 54.21) (end 108.585 54.2555) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6363. (segment (start 108.585 54.2555) (end 114.295011 48.545489) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6364. (via (at 131.5085 54.158) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
 6365. (segment (start 133.458 54.158) (end 133.533 54.083) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6366. (segment (start 131.5085 54.158) (end 133.458 54.158) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
 6367. (segment (start 114.295011 48.545489) (end 128.618989 48.545489) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6368. (segment (start 131.5085 51.435) (end 131.5085 54.158) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6369. (segment (start 128.618989 48.545489) (end 131.5085 51.435) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
 6370. (segment (start 107.95 46.577) (end 107.982 46.609) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6371. (segment (start 107.95 41.3385) (end 107.95 46.577) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6372. (via (at 110.363 48.0695) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 6))
 6373. (segment (start 109.5925 48.0695) (end 110.363 48.0695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6374. (segment (start 107.982 46.609) (end 108.132 46.609) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6375. (segment (start 108.132 46.609) (end 109.5925 48.0695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6376. (segment (start 110.363 48.0695) (end 137.16 48.0695) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
 6377. (segment (start 137.16 48.0695) (end 141.1605 52.07) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
 6378. (segment (start 141.1605 52.07) (end 141.1605 54.2925) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
 6379. (via (at 138.7475 56.642) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 6))
 6380. (segment (start 141.1605 54.2925) (end 138.811 56.642) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
 6381. (segment (start 138.811 56.642) (end 138.7475 56.642) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
 6382. (segment (start 133.574 56.642) (end 133.533 56.683) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6383. (segment (start 138.7475 56.642) (end 133.574 56.642) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
 6384. (segment (start 97.79 46.641) (end 97.8215 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6385. (segment (start 97.79 41.3385) (end 97.79 46.641) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6386. (segment (start 105.974 54.86) (end 102.612 54.86) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6387. (via (at 102.489 54.737) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
 6388. (segment (start 102.612 54.86) (end 102.489 54.737) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6389. (via (at 101.5365 50.001) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
 6390. (segment (start 102.489 54.737) (end 102.489 50.9535) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6391. (segment (start 102.489 50.9535) (end 101.5365 50.001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6392. (segment (start 98.208 46.6725) (end 97.8215 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6393. (segment (start 101.5365 50.001) (end 98.208 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6394. (via (at 110.363 54.2555) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
 6395. (segment (start 109.637999 54.980501) (end 110.363 54.2555) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6396. (segment (start 105.974 54.86) (end 108.116498 54.86) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6397. (segment (start 108.236999 54.980501) (end 109.637999 54.980501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6398. (segment (start 108.116498 54.86) (end 108.236999 54.980501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6399. (segment (start 110.363 54.2555) (end 110.363 53.2765) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6400. (via (at 114.681 49.276) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
 6401. (segment (start 110.363 53.2765) (end 114.3635 49.276) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6402. (segment (start 114.3635 49.276) (end 114.681 49.276) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6403. (segment (start 114.681 49.276) (end 115.080999 48.876001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6404. (via (at 122.7455 47.334) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
 6405. (segment (start 115.080999 48.876001) (end 116.623 47.334) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6406. (segment (start 116.623 47.334) (end 122.7455 47.334) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6407. (segment (start 123.311185 47.334) (end 123.337685 47.3075) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6408. (segment (start 122.7455 47.334) (end 123.311185 47.334) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6409. (segment (start 123.337685 47.3075) (end 137.287 47.3075) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6410. (segment (start 137.287 47.3075) (end 141.7955 51.816) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6411. (via (at 140.3985 56.1975) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
 6412. (segment (start 141.7955 51.816) (end 141.7955 54.8005) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6413. (segment (start 141.7955 54.8005) (end 140.3985 56.1975) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
 6414. (segment (start 135.181001 53.884999) (end 134.333 54.733) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6415. (segment (start 137.520314 53.884999) (end 135.181001 53.884999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6416. (segment (start 139.832815 56.1975) (end 137.520314 53.884999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6417. (segment (start 134.333 54.733) (end 133.533 54.733) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6418. (segment (start 140.3985 56.1975) (end 139.832815 56.1975) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
 6419. (segment (start 101.3145 42.894) (end 101.3145 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6420. (segment (start 102.87 41.3385) (end 101.3145 42.894) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6421. (via (at 107.5055 55.626) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 6422. (segment (start 107.5055 56.0785) (end 107.5055 55.626) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6423. (segment (start 105.974 56.81) (end 106.774 56.81) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6424. (segment (start 106.774 56.81) (end 107.5055 56.0785) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6425. (segment (start 105.562002 48.4505) (end 103.124 48.4505) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 8))
 6426. (segment (start 107.5055 55.626) (end 107.5055 50.393998) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 8))
 6427. (via (at 103.124 48.4505) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 6428. (segment (start 107.5055 50.393998) (end 105.562002 48.4505) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 8))
 6429. (segment (start 101.346 46.6725) (end 101.3145 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6430. (segment (start 103.124 48.4505) (end 101.346 46.6725) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
 6431. (segment (start 88.844 89.021) (end 89.65649 89.83349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
 6432. (segment (start 87.494 89.021) (end 88.844 89.021) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
 6433. (segment (start 89.65649 111.33799) (end 90.3605 112.042) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
 6434. (segment (start 90.3605 112.042) (end 90.3605 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
 6435. (segment (start 89.65649 89.83349) (end 89.65649 111.33799) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
 6436. (via (at 84.94501 74.7395) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 10))
 6437. (segment (start 87.494 74.797) (end 85.00251 74.797) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
 6438. (segment (start 85.00251 74.797) (end 84.94501 74.7395) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
 6439. (segment (start 97.917 111.1885) (end 100.5205 113.792) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
 6440. (segment (start 87.1855 111.1885) (end 97.917 111.1885) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
 6441. (segment (start 84.963 108.966) (end 87.1855 111.1885) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
 6442. (segment (start 84.963 107.696) (end 84.963 108.966) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
 6443. (segment (start 84.94501 74.7395) (end 84.94501 107.67801) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
 6444. (segment (start 84.94501 107.67801) (end 84.963 107.696) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
 6445. (segment (start 88.844 81.909) (end 90.1065 83.1715) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
 6446. (segment (start 87.494 81.909) (end 88.844 81.909) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
 6447. (segment (start 90.1065 103.962502) (end 93.091 106.947002) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
 6448. (segment (start 90.1065 83.1715) (end 90.1065 103.962502) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
 6449. (segment (start 93.091 111.4425) (end 95.4405 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
 6450. (segment (start 93.091 106.947002) (end 93.091 111.4425) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
 6451. (segment (start 87.494 103.245) (end 87.494 104.095) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
 6452. (segment (start 95.5675 127.6985) (end 95.5675 129.9845) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
 6453. (segment (start 86.614 118.745) (end 95.5675 127.6985) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
 6454. (segment (start 87.494 103.245) (end 87.494 111.134) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
 6455. (segment (start 86.614 112.014) (end 86.614 118.745) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
 6456. (segment (start 87.494 111.134) (end 86.614 112.014) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
 6457. (segment (start 88.844 96.133) (end 89.20648 96.49548) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6458. (segment (start 87.494 96.133) (end 88.844 96.133) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6459. (segment (start 89.20648 96.49548) (end 89.20648 110.88202) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6460. (segment (start 89.20648 110.88202) (end 87.376 112.7125) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6461. (segment (start 87.376 112.7125) (end 87.376 117.5385) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6462. (segment (start 87.376 117.5385) (end 91.7575 121.92) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6463. (segment (start 96.266 121.92) (end 100.6475 126.3015) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6464. (segment (start 91.7575 121.92) (end 96.266 121.92) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6465. (segment (start 100.6475 126.3015) (end 100.6475 129.9845) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
 6466. (via (at 101.45253 73.152) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
 6467. (segment (start 101.45253 73.88853) (end 101.45253 73.152) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6468. (segment (start 102.861 74.797) (end 102.361 74.797) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6469. (segment (start 102.361 74.797) (end 101.45253 73.88853) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6470. (segment (start 90.4875 126.1745) (end 90.4875 129.9845) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6471. (segment (start 90.4875 126.1745) (end 90.4875 126.3015) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6472. (segment (start 90.4875 124.5515) (end 90.4875 126.1745) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6473. (segment (start 85.7885 104.775) (end 85.7885 73.914) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
 6474. (segment (start 86.5505 73.152) (end 101.45253 73.152) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
 6475. (segment (start 85.7885 73.914) (end 86.5505 73.152) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
 6476. (segment (start 86.163991 120.227991) (end 90.4875 124.5515) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6477. (segment (start 86.163991 105.987009) (end 86.163991 105.987009) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
 6478. (segment (start 86.163991 105.987009) (end 86.163991 120.227991) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14) (tstamp 5AD79488))
 6479. (via (at 86.163991 105.987009) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
 6480. (segment (start 86.163991 105.150491) (end 86.163991 105.987009) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
 6481. (segment (start 85.7885 104.775) (end 86.163991 105.150491) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
 6482. (via (at 101.7905 94.6785) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 15))
 6483. (segment (start 102.988 96.387) (end 102.988 95.876) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 15))
 6484. (segment (start 102.988 95.876) (end 101.7905 94.6785) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 15))
 6485. (segment (start 101.7905 94.6785) (end 101.28801 95.18099) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 15))
 6486. (segment (start 101.28801 95.18099) (end 101.28801 105.03451) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 15))
 6487. (segment (start 101.28801 105.03451) (end 104.139012 105.03451) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 15))
 6488. (segment (start 104.139012 105.03451) (end 104.139012 105.091512) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 15))
 6489. (via (at 107.5055 109.855) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 15))
 6490. (segment (start 104.139012 105.091512) (end 107.5055 108.458) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 15))
 6491. (segment (start 107.5055 108.458) (end 107.5055 109.855) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 15))
 6492. (segment (start 112.268 128.115) (end 112.268 129.921) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 15))
 6493. (segment (start 107.5055 109.855) (end 107.5055 123.3525) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 15))
 6494. (segment (start 107.5055 123.3525) (end 112.268 128.115) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 15))
 6495. (via (at 101.854 80.4545) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 16))
 6496. (segment (start 102.988 82.163) (end 102.988 81.5885) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 16))
 6497. (segment (start 102.988 81.5885) (end 101.854 80.4545) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 16))
 6498. (segment (start 115.8875 119.8245) (end 122.428 126.365) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6499. (segment (start 113.7285 119.8245) (end 115.8875 119.8245) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6500. (segment (start 122.428 126.365) (end 122.428 129.921) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6501. (segment (start 109.5375 115.6335) (end 113.7285 119.8245) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6502. (segment (start 109.5375 113.284) (end 109.5375 115.6335) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6503. (segment (start 99.2505 80.4545) (end 98.806 80.899) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6504. (segment (start 98.806 80.899) (end 98.806 108.3945) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6505. (segment (start 101.854 80.4545) (end 99.2505 80.4545) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6506. (segment (start 107.569 111.3155) (end 109.5375 113.284) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6507. (segment (start 98.806 108.3945) (end 101.727 111.3155) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6508. (segment (start 101.727 111.3155) (end 107.569 111.3155) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 16))
 6509. (via (at 101.45253 87.3125) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 17))
 6510. (segment (start 101.8755 87.3125) (end 101.45253 87.3125) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 17))
 6511. (segment (start 102.988 89.275) (end 102.988 88.425) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 17))
 6512. (segment (start 102.988 88.425) (end 101.8755 87.3125) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 17))
 6513. (segment (start 101.052531 87.712499) (end 101.052531 87.796469) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 17))
 6514. (segment (start 101.45253 87.3125) (end 101.052531 87.712499) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 17))
 6515. (segment (start 101.052531 87.796469) (end 100.838 88.011) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 17))
 6516. (segment (start 100.838 88.011) (end 100.838 106.553) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 17))
 6517. (segment (start 100.838 106.553) (end 104.902 110.617) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 17))
 6518. (via (at 108.6485 110.617) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 17))
 6519. (segment (start 104.902 110.617) (end 108.6485 110.617) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 17))
 6520. (segment (start 117.348 126.365) (end 117.348 129.921) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 17))
 6521. (segment (start 108.6485 110.617) (end 108.6485 117.6655) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 17))
 6522. (segment (start 108.6485 117.6655) (end 117.348 126.365) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 17))
 6523. (via (at 115.951 73.9775) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 18))
 6524. (segment (start 116.7815 73.9775) (end 115.951 73.9775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 18))
 6525. (segment (start 118.355 75.051) (end 117.855 75.051) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 18))
 6526. (segment (start 117.855 75.051) (end 116.7815 73.9775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 18))
 6527. (segment (start 115.385315 73.9775) (end 114.4905 74.872315) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 18))
 6528. (segment (start 115.951 73.9775) (end 115.385315 73.9775) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 18))
 6529. (segment (start 114.4905 110.998) (end 117.2845 113.792) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 18))
 6530. (segment (start 114.4905 74.872315) (end 114.4905 110.998) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 18))
 6531. (segment (start 103.488 103.499) (end 110.0455 110.0565) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6532. (segment (start 102.988 103.499) (end 103.488 103.499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6533. (segment (start 110.0455 115.218002) (end 111.286498 116.459) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6534. (segment (start 110.0455 110.0565) (end 110.0455 115.218002) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6535. (segment (start 122.3645 113.792) (end 122.3645 116.332) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6536. (segment (start 122.3645 116.332) (end 121.666 117.0305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6537. (segment (start 111.857998 117.0305) (end 111.286498 116.459) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6538. (segment (start 121.666 117.0305) (end 111.857998 117.0305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 19))
 6539. (via (at 115.8875 80.772) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 20))
 6540. (segment (start 116.591 80.772) (end 115.8875 80.772) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
 6541. (segment (start 118.228 81.909) (end 117.728 81.909) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
 6542. (segment (start 117.728 81.909) (end 116.591 80.772) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
 6543. (segment (start 115.8875 80.772) (end 115.2525 81.407) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 20))
 6544. (via (at 115.316 108.712) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 20))
 6545. (segment (start 115.2525 81.407) (end 115.2525 108.6485) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 20))
 6546. (segment (start 115.2525 108.6485) (end 115.316 108.712) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 20))
 6547. (segment (start 112.2045 111.8235) (end 112.2045 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
 6548. (segment (start 115.316 108.712) (end 112.2045 111.8235) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 20))
 6549. (segment (start 176.558 131.5085) (end 178.308 131.5085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6550. (segment (start 132.122697 133.170519) (end 174.895981 133.170519) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6551. (segment (start 118.728 103.499) (end 126.4175 111.1885) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6552. (segment (start 128.7145 111.1885) (end 129.413 111.887) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6553. (segment (start 174.895981 133.170519) (end 176.558 131.5085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6554. (segment (start 118.228 103.499) (end 118.728 103.499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6555. (segment (start 126.4175 111.1885) (end 128.7145 111.1885) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6556. (segment (start 129.413 111.887) (end 129.413 130.460822) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6557. (segment (start 129.413 130.460822) (end 132.122697 133.170519) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 21))
 6558. (segment (start 173.609 130.6195) (end 173.609 126.0475) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6559. (segment (start 132.495498 132.2705) (end 171.958 132.2705) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6560. (segment (start 130.313019 130.088021) (end 132.495498 132.2705) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6561. (segment (start 130.313019 111.514199) (end 130.313019 130.088021) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6562. (segment (start 173.609 126.0475) (end 178.308 121.3485) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6563. (segment (start 171.958 132.2705) (end 173.609 130.6195) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6564. (segment (start 118.228 89.148) (end 118.728 89.148) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6565. (segment (start 118.728 89.148) (end 120.46501 90.88501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6566. (segment (start 120.46501 90.88501) (end 120.46501 103.96319) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6567. (segment (start 120.46501 103.96319) (end 126.663301 110.161481) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6568. (segment (start 126.663301 110.161481) (end 128.960302 110.161482) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6569. (segment (start 128.960302 110.161482) (end 130.313019 111.514199) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
 6570. (segment (start 174.6885 130.048) (end 178.308 126.4285) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6571. (segment (start 174.6885 130.17641) (end 174.6885 130.048) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6572. (segment (start 172.144401 132.720509) (end 174.6885 130.17641) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6573. (segment (start 132.309098 132.72051) (end 172.144401 132.720509) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6574. (segment (start 129.86301 130.274422) (end 132.309098 132.72051) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6575. (segment (start 128.7739 110.61149) (end 129.86301 111.7006) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6576. (segment (start 129.86301 111.7006) (end 129.86301 130.274422) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6577. (segment (start 118.228 96.26) (end 119.578 96.26) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6578. (segment (start 120.015 96.697) (end 120.015001 104.149591) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6579. (segment (start 119.578 96.26) (end 120.015 96.697) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6580. (segment (start 120.015001 104.149591) (end 126.476902 110.61149) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6581. (segment (start 126.476902 110.61149) (end 128.7739 110.61149) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
 6582. (via (at 133.4135 80.518) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 24))
 6583. (segment (start 134.9285 82.036) (end 134.9285 82.033) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
 6584. (segment (start 134.9285 82.033) (end 133.4135 80.518) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
 6585. (segment (start 131.45051 119.63951) (end 134.1755 122.3645) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6586. (via (at 136.906 122.338) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 24))
 6587. (segment (start 134.1755 122.3645) (end 136.8795 122.3645) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6588. (segment (start 136.8795 122.3645) (end 136.906 122.338) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6589. (segment (start 138.811 126.1745) (end 136.906 124.2695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
 6590. (segment (start 138.811 129.921) (end 138.811 126.1745) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
 6591. (segment (start 136.906 122.338) (end 136.906 124.2695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
 6592. (segment (start 131.45051 90.54549) (end 131.862999 90.133001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6593. (segment (start 131.45051 119.63951) (end 131.45051 90.54549) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6594. (segment (start 131.862999 82.068501) (end 133.4135 80.518) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6595. (segment (start 131.862999 90.133001) (end 131.862999 82.068501) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 24))
 6596. (via (at 133.313 73.533) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 25))
 6597. (segment (start 134.9285 74.924) (end 134.704 74.924) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 25))
 6598. (segment (start 134.704 74.924) (end 133.313 73.533) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 25))
 6599. (segment (start 143.891 125.7935) (end 141.1605 123.063) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6600. (segment (start 143.891 129.921) (end 143.891 125.7935) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6601. (segment (start 141.1605 123.063) (end 133.096 123.063) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6602. (segment (start 133.096 123.063) (end 131.0005 120.9675) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6603. (segment (start 131.0005 120.9675) (end 131.0005 90.1065) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6604. (segment (start 131.0005 90.1065) (end 131.318 89.789) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6605. (segment (start 131.318 75.528) (end 133.313 73.533) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6606. (segment (start 131.318 89.789) (end 131.318 75.528) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 25))
 6607. (via (at 133.313 87.8205) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
 6608. (segment (start 134.9285 89.148) (end 134.6405 89.148) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 26))
 6609. (segment (start 134.6405 89.148) (end 133.313 87.8205) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 26))
 6610. (segment (start 133.503501 88.011001) (end 133.503501 100.874999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 26))
 6611. (segment (start 133.313 87.8205) (end 133.503501 88.011001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 26))
 6612. (via (at 133.731 120.4595) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
 6613. (segment (start 131.969499 118.697999) (end 133.731 120.4595) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 26))
 6614. (segment (start 133.503501 100.874999) (end 131.969499 102.409001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 26))
 6615. (segment (start 131.969499 102.409001) (end 131.969499 118.697999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 26))
 6616. (segment (start 133.731 120.4595) (end 133.731 126.238) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 26))
 6617. (segment (start 133.731 126.238) (end 133.731 129.921) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 26))
 6618. (segment (start 147.354002 102.391498) (end 143.7005 106.045) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6619. (segment (start 143.7005 106.045) (end 137.4775 106.045) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6620. (segment (start 133.7945 109.728) (end 133.7945 113.792) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6621. (segment (start 137.4775 106.045) (end 133.7945 109.728) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6622. (segment (start 147.354002 102.391498) (end 147.380502 102.391498) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6623. (via (at 147.7645 100.33) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 27))
 6624. (segment (start 147.7645 76.0025) (end 147.7645 100.33) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 27))
 6625. (segment (start 149.724 74.543) (end 149.224 74.543) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 27))
 6626. (segment (start 149.224 74.543) (end 147.7645 76.0025) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 27))
 6627. (segment (start 147.354002 101.306183) (end 147.354002 102.391498) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6628. (segment (start 147.7645 100.895685) (end 147.354002 101.306183) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6629. (segment (start 147.7645 100.33) (end 147.7645 100.895685) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 27))
 6630. (via (at 137.033 96.2025) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 28))
 6631. (segment (start 134.9285 96.26) (end 136.9755 96.26) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 28))
 6632. (segment (start 136.9755 96.26) (end 137.033 96.2025) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 28))
 6633. (via (at 137.0965 105.3465) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 28))
 6634. (segment (start 137.033 96.2025) (end 137.033 105.283) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 28))
 6635. (segment (start 137.033 105.283) (end 137.0965 105.3465) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 28))
 6636. (segment (start 137.0965 106.934) (end 143.9545 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 28))
 6637. (segment (start 137.0965 105.3465) (end 137.0965 106.934) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 28))
 6638. (segment (start 134.9285 104.222) (end 134.874 104.2765) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 29))
 6639. (segment (start 134.9285 103.372) (end 134.9285 104.222) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 29))
 6640. (segment (start 134.874 109.7915) (end 138.8745 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 29))
 6641. (segment (start 134.874 104.2765) (end 134.874 109.7915) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 29))
 6642. (segment (start 151.4245 87.9475) (end 151.9555 87.9475) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 30))
 6643. (via (at 151.9555 87.9475) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 30))
 6644. (segment (start 149.724 89.148) (end 150.224 89.148) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 30))
 6645. (segment (start 150.224 89.148) (end 151.4245 87.9475) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 30))
 6646. (segment (start 157.9245 93.9165) (end 151.9555 87.9475) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6647. (segment (start 157.9245 116.84) (end 157.9245 93.9165) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6648. (segment (start 160.2105 129.921) (end 160.2105 127.79968) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6649. (segment (start 160.2105 127.79968) (end 160.147 127.73618) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6650. (segment (start 160.147 126.3015) (end 157.935489 124.089989) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6651. (segment (start 157.935489 124.089989) (end 157.935489 116.850989) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6652. (segment (start 160.147 127.73618) (end 160.147 126.3015) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6653. (segment (start 157.935489 116.850989) (end 157.9245 116.84) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 30))
 6654. (via (at 152.223998 80.391) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 31))
 6655. (segment (start 151.742 80.391) (end 152.223998 80.391) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 31))
 6656. (segment (start 149.724 81.909) (end 150.224 81.909) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 31))
 6657. (segment (start 150.224 81.909) (end 151.742 80.391) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 31))
 6658. (segment (start 158.385499 86.552501) (end 152.223998 80.391) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 31))
 6659. (segment (start 158.385499 119.459999) (end 158.385499 86.552501) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 31))
 6660. (segment (start 165.227 126.3015) (end 158.385499 119.459999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 31))
 6661. (segment (start 165.227 127.73618) (end 165.227 126.3015) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 31))
 6662. (segment (start 165.2905 127.79968) (end 165.227 127.73618) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 31))
 6663. (segment (start 165.2905 129.921) (end 165.2905 127.79968) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 31))
 6664. (via (at 151.765 94.9325) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 32))
 6665. (segment (start 151.5515 94.9325) (end 151.765 94.9325) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 32))
 6666. (segment (start 149.724 96.26) (end 150.224 96.26) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 32))
 6667. (segment (start 150.224 96.26) (end 151.5515 94.9325) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 32))
 6668. (segment (start 157.47449 122.14401) (end 157.47449 100.64199) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 32))
 6669. (segment (start 155.067 124.5515) (end 157.47449 122.14401) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 32))
 6670. (segment (start 157.47449 100.64199) (end 151.765 94.9325) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 32))
 6671. (segment (start 155.067 128.1075) (end 155.067 124.5515) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 32))
 6672. (segment (start 155.1305 128.171) (end 155.067 128.1075) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 32))
 6673. (segment (start 155.1305 129.921) (end 155.1305 128.171) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 32))
 6674. (segment (start 163.3765 81.782) (end 162.8765 81.782) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 33))
 6675. (segment (start 162.8765 81.782) (end 160.147 84.5115) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 33))
 6676. (segment (start 160.147 84.5115) (end 160.147 107.0255) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 33))
 6677. (segment (start 155.1305 112.042) (end 155.1305 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 33))
 6678. (segment (start 160.147 107.0255) (end 155.1305 112.042) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 33))
 6679. (segment (start 149.724 104.349) (end 152.019 106.644) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 34))
 6680. (segment (start 149.724 103.499) (end 149.724 104.349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 34))
 6681. (segment (start 152.019 106.644) (end 152.019 115.951) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 34))
 6682. (segment (start 152.019 115.951) (end 153.0985 117.0305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 34))
 6683. (segment (start 162.052 117.0305) (end 165.2905 113.792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 34))
 6684. (segment (start 153.0985 117.0305) (end 162.052 117.0305) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 34))
 6685. (via (at 160.655 80.3275) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 35))
 6686. (segment (start 160.655 76.6375) (end 160.655 80.3275) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 35))
 6687. (segment (start 163.2495 74.543) (end 162.7495 74.543) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 35))
 6688. (segment (start 162.7495 74.543) (end 160.655 76.6375) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 35))
 6689. (segment (start 160.655 113.3475) (end 160.2105 113.792) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 35))
 6690. (segment (start 160.655 80.3275) (end 160.655 113.3475) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 35))
 6691. (segment (start 164.5995 96.26) (end 165.354 97.0145) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 36))
 6692. (segment (start 163.2495 96.26) (end 164.5995 96.26) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 36))
 6693. (segment (start 165.354 97.0145) (end 165.354 105.2195) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 36))
 6694. (segment (start 176.808001 106.401999) (end 178.308 104.902) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 36))
 6695. (segment (start 166.536499 106.401999) (end 176.808001 106.401999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 36))
 6696. (segment (start 165.354 105.2195) (end 166.536499 106.401999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 36))
 6697. (segment (start 163.2495 89.021) (end 163.7495 89.021) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6698. (segment (start 173.355 104.775) (end 178.308 99.822) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6699. (segment (start 166.547498 104.775) (end 173.355 104.775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6700. (segment (start 165.80401 104.031512) (end 166.547498 104.775) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6701. (segment (start 165.80401 90.22551) (end 165.80401 104.031512) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6702. (segment (start 163.2495 89.021) (end 164.5995 89.021) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6703. (segment (start 164.5995 89.021) (end 165.80401 90.22551) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 37))
 6704. (segment (start 169.0095 109.982) (end 178.308 109.982) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 38))
 6705. (segment (start 163.2495 103.372) (end 163.2495 104.222) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 38))
 6706. (segment (start 163.2495 104.222) (end 169.0095 109.982) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 38))
 6707. (segment (start 90.566 51.435) (end 90.439 51.562) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 39))
 6708. (via (at 98.933 51.689) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 39))
 6709. (segment (start 98.933 52.569) (end 98.933 51.689) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 39))
 6710. (segment (start 100.274 53.56) (end 99.924 53.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 39))
 6711. (segment (start 99.924 53.56) (end 98.933 52.569) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 39))
 6712. (via (at 91.567 51.435) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 39))
 6713. (segment (start 91.821 51.689) (end 91.567 51.435) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 39))
 6714. (segment (start 98.933 51.689) (end 91.821 51.689) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 39))
 6715. (segment (start 93.123 51.435) (end 91.567 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 39))
 6716. (segment (start 91.567 51.435) (end 90.566 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 39))
 6717. (segment (start 119.285 51.435) (end 119.412 51.308) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 40))
 6718. (via (at 126.619 49.7205) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 40))
 6719. (segment (start 126.619 52.569) (end 126.619 49.7205) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 40))
 6720. (segment (start 127.833 53.433) (end 127.483 53.433) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 40))
 6721. (segment (start 127.483 53.433) (end 126.619 52.569) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 40))
 6722. (via (at 117.856 51.435) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 40))
 6723. (segment (start 119.5705 49.7205) (end 117.856 51.435) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 40))
 6724. (segment (start 126.619 49.7205) (end 119.5705 49.7205) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 40))
 6725. (segment (start 116.728 51.435) (end 117.856 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 40))
 6726. (segment (start 117.856 51.435) (end 119.285 51.435) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 40))
 6727. (segment (start 92.996 53.848) (end 93.123 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 41))
 6728. (via (at 98.824335 53.485641) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 41))
 6729. (segment (start 100.274 54.21) (end 99.548694 54.21) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 41))
 6730. (segment (start 99.548694 54.21) (end 98.824335 53.485641) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 41))
 6731. (segment (start 91.929359 53.485641) (end 91.567 53.848) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 41))
 6732. (via (at 91.567 53.848) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 41))
 6733. (segment (start 98.824335 53.485641) (end 91.929359 53.485641) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 41))
 6734. (segment (start 90.439 53.848) (end 91.567 53.848) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 41))
 6735. (segment (start 91.567 53.848) (end 92.996 53.848) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 41))
 6736. (segment (start 119.562 53.594) (end 119.689 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6737. (segment (start 117.328001 53.721) (end 116.728 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6738. (segment (start 119.412 53.594) (end 119.562 53.594) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6739. (via (at 125.894 50.58428) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 42))
 6740. (segment (start 125.894 52.944) (end 125.894 50.58428) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6741. (segment (start 127.833 54.083) (end 127.033 54.083) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6742. (segment (start 127.033 54.083) (end 125.894 52.944) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6743. (via (at 117.856 53.721) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 42))
 6744. (segment (start 120.99272 50.58428) (end 117.856 53.721) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 42))
 6745. (segment (start 119.689 53.721) (end 117.856 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6746. (segment (start 125.894 50.58428) (end 120.99272 50.58428) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 42))
 6747. (segment (start 117.856 53.721) (end 117.328001 53.721) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 42))
 6748. (segment (start 92.996 56.134) (end 93.123 56.007) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 43))
 6749. (via (at 98.799203 54.485814) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 43))
 6750. (segment (start 100.274 54.86) (end 99.173389 54.86) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 43))
 6751. (segment (start 99.173389 54.86) (end 98.799203 54.485814) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 43))
 6752. (via (at 91.567 56.134) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 43))
 6753. (segment (start 97.151017 56.134) (end 91.567 56.134) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 43))
 6754. (segment (start 98.799203 54.485814) (end 97.151017 56.134) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 43))
 6755. (segment (start 90.189 56.134) (end 91.567 56.134) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 43))
 6756. (segment (start 91.567 56.134) (end 92.996 56.134) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 43))
 6757. (segment (start 116.855 55.88) (end 116.728 56.007) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 44))
 6758. (segment (start 125.149835 52.849835) (end 125.149835 51.30928) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 44))
 6759. (segment (start 127.833 54.733) (end 127.033 54.733) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 44))
 6760. (via (at 125.149835 51.30928) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 44))
 6761. (segment (start 127.033 54.733) (end 125.149835 52.849835) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 44))
 6762. (segment (start 125.149835 51.30928) (end 122.42672 51.30928) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 44))
 6763. (via (at 117.856 55.88) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 44))
 6764. (segment (start 119.412 55.88) (end 117.856 55.88) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 44))
 6765. (segment (start 122.42672 51.30928) (end 117.856 55.88) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 44))
 6766. (segment (start 117.856 55.88) (end 116.855 55.88) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 44))
 6767. (segment (start 92.996 58.42) (end 93.123 58.293) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 45))
 6768. (via (at 98.862895 55.515148) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 45))
 6769. (segment (start 100.274 55.51) (end 98.868043 55.51) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 45))
 6770. (segment (start 98.868043 55.51) (end 98.862895 55.515148) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 45))
 6771. (segment (start 95.958043 58.42) (end 91.567 58.42) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 45))
 6772. (segment (start 98.862895 55.515148) (end 95.958043 58.42) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 45))
 6773. (segment (start 90.189 58.42) (end 91.567 58.42) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 45))
 6774. (via (at 91.567 58.42) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 45))
 6775. (segment (start 91.567 58.42) (end 92.996 58.42) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 45))
 6776. (segment (start 119.285 58.293) (end 119.412 58.166) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 46))
 6777. (via (at 125.204097 53.929403) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 46))
 6778. (segment (start 127.833 55.383) (end 126.657694 55.383) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 46))
 6779. (segment (start 126.657694 55.383) (end 125.204097 53.929403) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 46))
 6780. (segment (start 125.204097 53.929403) (end 121.747403 53.929403) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 46))
 6781. (segment (start 117.856 57.820806) (end 117.856 58.293) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 46))
 6782. (segment (start 121.747403 53.929403) (end 117.856 57.820806) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 46))
 6783. (via (at 117.856 58.293) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 46))
 6784. (segment (start 116.478 58.293) (end 117.856 58.293) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 46))
 6785. (segment (start 117.856 58.293) (end 119.285 58.293) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 46))
 6786. (segment (start 92.996 60.706) (end 93.123 60.579) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 47))
 6787. (via (at 98.937556 56.512359) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 47))
 6788. (segment (start 100.274 56.16) (end 99.289915 56.16) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 47))
 6789. (segment (start 99.289915 56.16) (end 98.937556 56.512359) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 47))
 6790. (via (at 91.567 60.706) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 47))
 6791. (segment (start 94.743915 60.706) (end 91.567 60.706) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 47))
 6792. (segment (start 98.937556 56.512359) (end 94.743915 60.706) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 47))
 6793. (segment (start 90.189 60.706) (end 91.567 60.706) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 47))
 6794. (segment (start 91.567 60.706) (end 92.996 60.706) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 47))
 6795. (segment (start 119.285 60.579) (end 119.412 60.452) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 48))
 6796. (via (at 125.200332 54.950943) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 48))
 6797. (segment (start 127.833 56.033) (end 126.282389 56.033) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 48))
 6798. (segment (start 126.282389 56.033) (end 125.200332 54.950943) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 48))
 6799. (via (at 117.856 60.579) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 48))
 6800. (segment (start 123.484057 54.950943) (end 117.856 60.579) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 48))
 6801. (segment (start 116.728 60.579) (end 117.856 60.579) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 48))
 6802. (segment (start 125.200332 54.950943) (end 123.484057 54.950943) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 48))
 6803. (segment (start 117.856 60.579) (end 119.285 60.579) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 48))
 6804. (segment (start 92.996 62.992) (end 93.123 62.865) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 49))
 6805. (via (at 101.473 56.1975) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 49))
 6806. (segment (start 105.974 56.16) (end 101.5105 56.16) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 49))
 6807. (segment (start 101.5105 56.16) (end 101.473 56.1975) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 49))
 6808. (segment (start 94.6785 62.992) (end 91.567 62.992) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 49))
 6809. (segment (start 101.473 56.1975) (end 94.6785 62.992) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 49))
 6810. (via (at 91.567 62.992) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 49))
 6811. (segment (start 90.189 62.992) (end 91.567 62.992) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 49))
 6812. (segment (start 91.567 62.992) (end 92.996 62.992) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 49))
 6813. (segment (start 119.285 62.865) (end 119.412 62.738) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 50))
 6814. (segment (start 133.533 56.033) (end 129.8835 56.033) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 50))
 6815. (via (at 117.7925 62.865) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 50))
 6816. (segment (start 124.587 56.0705) (end 117.7925 62.865) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 50))
 6817. (segment (start 128.27 56.0705) (end 124.587 56.0705) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 50))
 6818. (segment (start 116.478 62.865) (end 117.7925 62.865) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 50))
 6819. (segment (start 117.7925 62.865) (end 119.285 62.865) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 50))
 6820. (via (at 129.2225 56.0705) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 50))
 6821. (segment (start 128.27 56.0705) (end 129.2225 56.0705) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 50))
 6822. (segment (start 129.846 56.0705) (end 129.8835 56.033) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 50))
 6823. (segment (start 129.2225 56.0705) (end 129.846 56.0705) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 50))
 6824. (segment (start 99.712917 56.81) (end 99.285557 57.23736) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6825. (segment (start 100.274 56.81) (end 99.712917 56.81) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6826. (segment (start 99.285557 57.23736) (end 98.59164 57.23736) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6827. (segment (start 98.59164 57.23736) (end 98.448001 57.380999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6828. (segment (start 93.794 69.367) (end 93.794 72.517) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6829. (segment (start 98.448001 64.712999) (end 93.794 69.367) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6830. (segment (start 98.448001 57.380999) (end 98.448001 64.712999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 51))
 6831. (segment (start 99.699327 57.46) (end 99.471957 57.68737) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6832. (segment (start 100.274 57.46) (end 99.699327 57.46) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6833. (segment (start 99.41163 57.68737) (end 98.898011 58.200989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6834. (segment (start 99.471957 57.68737) (end 99.41163 57.68737) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6835. (segment (start 98.898011 58.200989) (end 98.898011 78.076489) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6836. (segment (start 97.3455 79.629) (end 93.794 79.629) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6837. (segment (start 98.898011 78.076489) (end 97.3455 79.629) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 52))
 6838. (segment (start 100.274 58.11) (end 99.658021 58.11) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 53))
 6839. (segment (start 99.658021 58.11) (end 99.3775 58.390521) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 53))
 6840. (segment (start 99.3775 58.390521) (end 99.3775 85.6615) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 53))
 6841. (segment (start 98.298 86.741) (end 93.794 86.741) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 53))
 6842. (segment (start 99.3775 85.6615) (end 98.298 86.741) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 53))
 6843. (via (at 101.485651 57.210154) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 54))
 6844. (segment (start 101.485651 58.348349) (end 101.485651 57.210154) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6845. (segment (start 100.274 58.76) (end 101.074 58.76) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6846. (segment (start 101.074 58.76) (end 101.485651 58.348349) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6847. (segment (start 101.085652 57.610153) (end 100.758847 57.610153) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 54))
 6848. (segment (start 101.485651 57.210154) (end 101.085652 57.610153) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 54))
 6849. (via (at 100.1025 63.5635) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 54))
 6850. (segment (start 100.758847 57.610153) (end 100.1025 58.2665) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 54))
 6851. (segment (start 100.1025 58.2665) (end 100.1025 63.5635) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 54))
 6852. (segment (start 100.1025 64.129185) (end 99.82751 64.404175) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6853. (segment (start 100.1025 63.5635) (end 100.1025 64.129185) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6854. (segment (start 94.094 93.853) (end 93.794 93.853) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6855. (segment (start 99.82751 88.11949) (end 94.094 93.853) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6856. (segment (start 99.82751 64.404175) (end 99.82751 88.11949) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 54))
 6857. (via (at 102.489 57.2135) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 55))
 6858. (segment (start 102.489 57.995) (end 102.489 57.2135) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6859. (segment (start 100.274 59.41) (end 101.074 59.41) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6860. (segment (start 101.074 59.41) (end 102.489 57.995) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6861. (segment (start 102.089001 58.248499) (end 100.55251 59.78499) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 55))
 6862. (segment (start 102.489 57.2135) (end 102.089001 57.613499) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 55))
 6863. (segment (start 102.089001 57.613499) (end 102.089001 58.248499) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 55))
 6864. (via (at 101.102503 63.5635) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 55))
 6865. (segment (start 100.55251 59.78499) (end 101.102503 60.334983) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 55))
 6866. (segment (start 101.102503 60.334983) (end 101.102503 63.5635) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 55))
 6867. (segment (start 100.827501 63.764499) (end 100.827501 64.040594) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6868. (segment (start 101.102503 63.5635) (end 101.0285 63.5635) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6869. (segment (start 101.0285 63.5635) (end 100.827501 63.764499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6870. (segment (start 94.094 100.965) (end 93.794 100.965) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6871. (segment (start 100.27752 94.78148) (end 94.094 100.965) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6872. (segment (start 100.27752 64.590575) (end 100.27752 94.78148) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6873. (segment (start 100.827501 64.040594) (end 100.27752 64.590575) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 55))
 6874. (segment (start 100.274 60.06) (end 103.1765 60.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 56))
 6875. (segment (start 103.1765 60.06) (end 105.029 61.9125) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 56))
 6876. (segment (start 105.029 61.9125) (end 105.029 63.754) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 56))
 6877. (segment (start 109.161 67.886) (end 109.161 72.517) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 56))
 6878. (segment (start 105.029 63.754) (end 109.161 67.886) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 56))
 6879. (segment (start 100.274 60.71) (end 103.19009 60.71) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6880. (segment (start 104.57899 62.0989) (end 104.57899 64.12949) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6881. (segment (start 103.19009 60.71) (end 104.57899 62.0989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6882. (segment (start 108.988 79.883) (end 109.288 79.883) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6883. (segment (start 105.635999 76.530999) (end 108.988 79.883) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6884. (segment (start 105.635999 65.186499) (end 105.635999 76.530999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6885. (segment (start 104.57899 64.12949) (end 105.635999 65.186499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
 6886. (segment (start 101.27399 61.16001) (end 103.00369 61.16001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6887. (segment (start 100.274 61.36) (end 101.074 61.36) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6888. (segment (start 101.074 61.36) (end 101.27399 61.16001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6889. (segment (start 104.12898 64.63198) (end 105.185989 65.688989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6890. (segment (start 103.00369 61.16001) (end 104.12898 62.2853) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6891. (segment (start 104.12898 62.2853) (end 104.12898 64.63198) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6892. (segment (start 105.185989 82.892989) (end 109.288 86.995) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6893. (segment (start 105.185989 65.688989) (end 105.185989 82.892989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
 6894. (segment (start 109.588 94.107) (end 109.288 94.107) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6895. (segment (start 106.324 62.01) (end 112.903 68.589) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6896. (segment (start 105.974 62.01) (end 106.324 62.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6897. (segment (start 112.903 68.589) (end 112.912 68.589) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6898. (segment (start 112.912 68.589) (end 113.157 68.834) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6899. (segment (start 113.157 90.538) (end 109.588 94.107) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6900. (segment (start 113.157 68.834) (end 113.157 90.538) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
 6901. (segment (start 109.588 101.219) (end 109.288 101.219) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
 6902. (segment (start 113.60701 68.308008) (end 113.60701 97.19999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
 6903. (segment (start 106.659002 61.36) (end 113.60701 68.308008) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
 6904. (segment (start 113.60701 97.19999) (end 109.588 101.219) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
 6905. (segment (start 105.974 61.36) (end 106.659002 61.36) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
 6906. (segment (start 113.665 67.691) (end 106.774 60.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 61))
 6907. (segment (start 122.725 67.691) (end 113.665 67.691) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 61))
 6908. (segment (start 124.655 72.771) (end 124.655 69.621) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 61))
 6909. (segment (start 124.655 69.621) (end 122.725 67.691) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 61))
 6910. (segment (start 106.064 60.8) (end 105.974 60.71) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 61))
 6911. (segment (start 106.774 60.8) (end 106.064 60.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 61))
 6912. (segment (start 106.774 60.06) (end 105.974 60.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6913. (segment (start 113.9414 67.2274) (end 106.774 60.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6914. (segment (start 127.978 79.629) (end 128.397 79.21) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6915. (segment (start 124.528 79.629) (end 127.978 79.629) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6916. (segment (start 128.397 79.21) (end 128.397 69.827998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6917. (segment (start 128.397 69.827998) (end 125.809992 67.24099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6918. (segment (start 125.809992 67.24099) (end 113.9414 67.24099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6919. (segment (start 113.9414 67.24099) (end 113.9414 67.2274) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
 6920. (segment (start 128.847009 85.998991) (end 128.847009 69.641597) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6921. (segment (start 124.528 86.868) (end 127.978 86.868) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6922. (segment (start 128.847009 69.641597) (end 125.996392 66.79098) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6923. (segment (start 127.978 86.868) (end 128.847009 85.998991) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6924. (segment (start 106.774 59.41) (end 105.974 59.41) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6925. (segment (start 114.15498 66.79098) (end 106.774 59.41) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6926. (segment (start 125.996392 66.79098) (end 114.15498 66.79098) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 63))
 6927. (segment (start 129.297018 69.455196) (end 126.182792 66.34097) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6928. (segment (start 129.297018 89.510982) (end 129.297018 69.455196) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6929. (segment (start 124.528 93.98) (end 124.828 93.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6930. (segment (start 124.828 93.98) (end 129.297018 89.510982) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6931. (segment (start 114.35497 66.34097) (end 106.774 58.76) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6932. (segment (start 106.774 58.76) (end 105.974 58.76) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6933. (segment (start 126.182792 66.34097) (end 114.35497 66.34097) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 64))
 6934. (segment (start 129.747027 69.268795) (end 126.369192 65.89096) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6935. (segment (start 129.747028 99.449972) (end 129.747027 69.268795) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6936. (segment (start 124.528 101.219) (end 127.978 101.219) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6937. (segment (start 127.978 101.219) (end 129.747028 99.449972) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6938. (segment (start 106.774 58.11) (end 105.974 58.11) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6939. (segment (start 114.55496 65.89096) (end 106.774 58.11) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6940. (segment (start 126.369192 65.89096) (end 114.55496 65.89096) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 65))
 6941. (segment (start 128.761998 56.683) (end 132.3975 60.318502) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 66))
 6942. (segment (start 127.833 56.683) (end 128.761998 56.683) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 66))
 6943. (segment (start 140.9285 72.644) (end 141.2285 72.644) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 66))
 6944. (segment (start 132.3975 64.113) (end 140.9285 72.644) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 66))
 6945. (segment (start 132.3975 60.318502) (end 132.3975 64.113) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 66))
 6946. (segment (start 131.94749 60.64749) (end 131.947491 64.299401) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6947. (segment (start 127.833 57.333) (end 128.633 57.333) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6948. (segment (start 128.633 57.333) (end 131.94749 60.64749) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6949. (segment (start 137.703499 76.530999) (end 140.9285 79.756) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6950. (segment (start 140.9285 79.756) (end 141.2285 79.756) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6951. (segment (start 137.703499 70.055409) (end 137.703499 76.530999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6952. (segment (start 131.947491 64.299401) (end 137.703499 70.055409) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 67))
 6953. (segment (start 131.0385 60.3885) (end 131.05209 60.3885) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6954. (segment (start 127.833 57.983) (end 128.633 57.983) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6955. (segment (start 128.633 57.983) (end 131.0385 60.3885) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6956. (segment (start 131.497482 60.833892) (end 131.497482 64.485802) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6957. (segment (start 131.05209 60.3885) (end 131.497482 60.833892) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6958. (segment (start 140.9285 86.868) (end 141.2285 86.868) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6959. (segment (start 137.253489 83.192989) (end 140.9285 86.868) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6960. (segment (start 137.253489 70.241809) (end 137.253489 83.192989) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6961. (segment (start 131.497482 64.485802) (end 137.253489 70.241809) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 68))
 6962. (segment (start 137.7785 93.98) (end 141.2285 93.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6963. (segment (start 128.518002 58.633) (end 128.518002 58.64659) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6964. (segment (start 127.833 58.633) (end 128.518002 58.633) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6965. (segment (start 128.518002 58.64659) (end 130.75201 60.880598) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6966. (segment (start 130.75201 89.808512) (end 134.923498 93.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6967. (segment (start 130.75201 60.880598) (end 130.75201 89.808512) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6968. (segment (start 134.923498 93.98) (end 137.7785 93.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 69))
 6969. (segment (start 134.923498 101.092) (end 137.7785 101.092) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6970. (segment (start 128.518002 59.283) (end 130.197036 60.962034) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6971. (segment (start 130.302 96.470502) (end 134.923498 101.092) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6972. (segment (start 137.7785 101.092) (end 141.2285 101.092) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6973. (segment (start 127.833 59.283) (end 128.518002 59.283) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6974. (segment (start 130.197036 60.962034) (end 130.197036 69.110036) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6975. (segment (start 130.197036 69.110036) (end 130.302 69.215) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6976. (segment (start 130.302 69.215) (end 130.302 96.470502) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 70))
 6977. (segment (start 126.492 59.392) (end 126.492 57.023) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 71))
 6978. (segment (start 127.833 59.933) (end 127.033 59.933) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 71))
 6979. (via (at 126.492 57.023) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
 6980. (segment (start 127.033 59.933) (end 126.492 59.392) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 71))
 6981. (via (at 151.1935 72.263) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 71))
 6982. (segment (start 126.492 57.023) (end 135.9535 57.023) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 71))
 6983. (segment (start 135.9535 57.023) (end 151.1935 72.263) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 71))
 6984. (segment (start 151.1935 72.263) (end 156.024 72.263) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 71))
 6985. (segment (start 125.603 59.153) (end 125.603 57.785) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 72))
 6986. (segment (start 127.833 60.583) (end 127.033 60.583) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 72))
 6987. (via (at 125.603 57.785) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 72))
 6988. (segment (start 127.033 60.583) (end 125.603 59.153) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 72))
 6989. (via (at 150.9395 79.5655) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 72))
 6990. (segment (start 155.9605 79.5655) (end 156.024 79.629) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 72))
 6991. (segment (start 150.9395 79.5655) (end 155.9605 79.5655) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 72))
 6992. (segment (start 150.9395 76.7715) (end 150.9395 79.5655) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 72))
 6993. (segment (start 125.603 57.785) (end 131.953 57.785) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 72))
 6994. (segment (start 131.953 57.785) (end 150.9395 76.7715) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 72))
 6995. (via (at 125.5395 60.2615) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 73))
 6996. (segment (start 127.833 61.233) (end 126.511 61.233) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 73))
 6997. (segment (start 126.511 61.233) (end 125.5395 60.2615) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 73))
 6998. (via (at 150.749 86.868) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 73))
 6999. (segment (start 125.5395 60.2615) (end 150.749 85.471) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 73))
 7000. (segment (start 150.749 85.471) (end 150.749 86.868) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 73))
 7001. (segment (start 150.749 86.868) (end 156.024 86.868) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 73))
 7002. (segment (start 134.333 61.883) (end 141.2205 68.7705) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7003. (segment (start 133.533 61.883) (end 134.333 61.883) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7004. (segment (start 144.040002 68.7705) (end 144.9705 69.700998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7005. (segment (start 141.2205 68.7705) (end 144.040002 68.7705) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7006. (segment (start 144.9705 69.700998) (end 144.9705 90.551) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7007. (via (at 145.028502 93.4085) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 74))
 7008. (segment (start 144.9705 93.4085) (end 145.028502 93.4085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7009. (segment (start 144.9705 90.551) (end 145.028502 93.4085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7010. (via (at 150.449 93.4085) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 74))
 7011. (segment (start 145.028502 93.4085) (end 150.449 93.4085) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 74))
 7012. (segment (start 155.4525 93.4085) (end 156.024 93.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7013. (segment (start 150.449 93.4085) (end 155.4525 93.4085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 74))
 7014. (segment (start 147.193 101.219) (end 156.024 101.219) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7015. (segment (start 137.138912 61.233) (end 145.420509 69.514597) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7016. (segment (start 133.533 61.233) (end 137.138912 61.233) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7017. (segment (start 145.420509 69.514597) (end 145.460597 69.514597) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7018. (segment (start 145.460597 69.514597) (end 147.029001 71.083001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7019. (segment (start 147.029001 71.083001) (end 147.029001 101.055001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7020. (segment (start 147.029001 101.055001) (end 147.193 101.219) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 75))
 7021. (segment (start 169.5495 69.113) (end 161.0195 60.583) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 76))
 7022. (segment (start 134.333 60.583) (end 133.533 60.583) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 76))
 7023. (segment (start 161.0195 60.583) (end 134.333 60.583) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 76))
 7024. (segment (start 169.5495 72.263) (end 169.5495 69.113) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 76))
 7025. (segment (start 163.904502 59.933) (end 134.333 59.933) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
 7026. (segment (start 173.1265 69.154998) (end 163.904502 59.933) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
 7027. (segment (start 173.1265 76.352) (end 173.1265 69.154998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
 7028. (segment (start 169.9765 79.502) (end 173.1265 76.352) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
 7029. (segment (start 134.333 59.933) (end 133.533 59.933) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
 7030. (segment (start 169.6765 79.502) (end 169.9765 79.502) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
 7031. (segment (start 134.333 59.283) (end 133.533 59.283) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 78))
 7032. (segment (start 163.890912 59.283) (end 134.333 59.283) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 78))
 7033. (segment (start 173.57651 86.16399) (end 173.576509 68.968597) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 78))
 7034. (segment (start 173.576509 68.968597) (end 163.890912 59.283) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 78))
 7035. (segment (start 172.9995 86.741) (end 173.57651 86.16399) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 78))
 7036. (segment (start 169.5495 86.741) (end 172.9995 86.741) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 78))
 7037. (segment (start 134.333 58.633) (end 133.533 58.633) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 79))
 7038. (segment (start 163.877322 58.633) (end 134.333 58.633) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 79))
 7039. (segment (start 174.026518 68.782196) (end 163.877322 58.633) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 79))
 7040. (segment (start 169.8495 93.98) (end 174.026518 89.802982) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 79))
 7041. (segment (start 174.026518 89.802982) (end 174.026518 68.782196) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 79))
 7042. (segment (start 169.5495 93.98) (end 169.8495 93.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 79))
 7043. (segment (start 169.8495 101.092) (end 169.5495 101.092) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 80))
 7044. (segment (start 174.476528 96.464972) (end 169.8495 101.092) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 80))
 7045. (segment (start 133.533 57.983) (end 163.863732 57.983) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 80))
 7046. (segment (start 174.476527 68.595795) (end 174.476528 96.464972) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 80))
 7047. (segment (start 163.863732 57.983) (end 174.476527 68.595795) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 80))
 7048. )