hex-keyboard or not. small 10x10cm 5x5 keys programmable keyboard
small brother of https://dev.sigpipe.me/DashieElectronics/dashie-keys
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Dashie der otter 93061a2c83
Add QMK firmware
1 yıl önce
KiCAD-Keyboard-Tutorial @ db52954a98 Add lib 1 yıl önce
firmware/dashie_hex_keyboard Add QMK firmware 1 yıl önce
gerbers Remake gerbers 1 yıl önce
teensy-custom.pretty Add the PCB, a dirty one 1 yıl önce
teensy.pretty @ 7588840916 First commit 1 yıl önce
teensy_library @ ffbf4bc82b First commit 1 yıl önce
.gitignore Add the PCB, a dirty one 1 yıl önce
.gitmodules Add lib 1 yıl önce
fp-lib-table Add the PCB, a dirty one 1 yıl önce
gerbers.zip Remake gerbers 1 yıl önce
hex-keyboard.kicad_pcb Add QMK firmware 1 yıl önce
hex-keyboard.net Add last-minute mounting holes; Update gerbers; Zip them 1 yıl önce
hex-keyboard.pro Add the PCB, a dirty one 1 yıl önce
hex-keyboard.sch Add last-minute mounting holes; Update gerbers; Zip them 1 yıl önce
sym-lib-table Add the PCB, a dirty one 1 yıl önce