hex-keyboard or not. small 10x10cm 5x5 keys programmable keyboard
small brother of https://dev.sigpipe.me/DashieElectronics/dashie-keys
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Dashie der otter e7bf1262a7
Add PDF drawing
před 4 měsíci
KiCAD-Keyboard-Tutorial @ db52954a98 Add lib před 2 roky
enclosure_v1 Add PDF drawing před 4 měsíci
firmware/dashie_hex_keyboard Add QMK firmware před 2 roky
gerbers Remake gerbers před 2 roky
teensy-custom.pretty Add the PCB, a dirty one před 2 roky
teensy.pretty @ 7588840916 First commit před 2 roky
teensy_library @ ffbf4bc82b First commit před 2 roky
.gitignore Add the PCB, a dirty one před 2 roky
.gitmodules Add lib před 2 roky
fp-lib-table Add the PCB, a dirty one před 2 roky
gerbers.zip Remake gerbers před 2 roky
hex-keyboard.kicad_pcb Add QMK firmware před 2 roky
hex-keyboard.net Add last-minute mounting holes; Update gerbers; Zip them před 2 roky
hex-keyboard.pro Add the PCB, a dirty one před 2 roky
hex-keyboard.sch Add last-minute mounting holes; Update gerbers; Zip them před 2 roky
sym-lib-table Add the PCB, a dirty one před 2 roky