Dashie's KiCad libraries, symbols and footprints.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
226 B

  1. EESchema-DOCLIB Version 2.0
  2. $CMP 6N138
  3. D 6N138S, 8-Pin SMD Single-Channel Low Input Current High Gain Split Darlington Output Optocoupler
  4. K Darlington
  5. F http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N138.pdf
  6. $ENDCMP
  7. #
  8. #End Doc Library